Single

Børneterapeut søges til barselsvikariat i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 09-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være med til at gøre en forskel for de mindste børns sansemotoriske udvikling - og er du optaget af at understøtte dagtilbud og skoler i udviklingen af stærke læringsmiljøer og gode børnefælleskaber til gavn for alle børn og unge?

Har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions- og aktivitetsniveauet er højt?

Så kan du blive vores barselsvikar!

Vi søger en udviklingsorienteret børneterapeut med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede faglige perspektiver i det tværfaglige samarbejde, i forhold til børn i motoriske- og sansemotoriske vanskeligheder samt børn med svære funktionsnedsættelser. Stillingen er et barselsvikariat på 33,5 time ugentligt pr. 1. februar 2021.
 
Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet 0-25 år i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, det socialfaglige myndighedsområde samt et forebyggelses- og sundhedsområde.

Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne– og Ungepolitik.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning. Vi har desuden et lækkert forebyggelseshus til rådighed, hvor vi blandt andet afholder konsultation, laver undersøgelser etc.  

Center for Opvækst og Læring er tværfagligt sammensat af en læsekonsulent, flersprogskonsulent, sprogkonsulent, ergoterapeut samt psykologer, pædagogiske konsulenter, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Om stillingen
Stilingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed/PPR og er tværgående 0–18 år. Du bliver en del af et fagligt stærkt team med en fysioterapeut og ergoterapeut som tætteste kolleger.

Kerneopgaverne er i henhold til sundhedsloven § 120, 123, 124 og servicelovens § 11.7:
 • Råd og vejledning til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler – herunder særlig dagtilbud efter servicelovens § 32
 • Fagfaglige og tværfaglige undersøgelser/udredning
 • Vejledning omkring hjælpemidler
 • Trænings-/genoptræningsforløb
 • Faglige oplæg for pædagogisk personale i dagtilbud og skoler
 • Intern tværfaglig sparring i Center for Opvækst og Læring.
Øvrige opgaver kan være i henhold til hjemmetræningsordning jf. SEL § 32.

De faglige indsatser vil typisk omhandle børn og unge med problemstillinger i forhold til grov- og finmotorik, mundmotorik, sansebearbejdning, visuel perception, kropsbevidsthed, uro, koncentration og neurologiske lidelser.

Opgaveløsningen foregår altid i et tæt samarbejde med forældre og fagpersoner i barnets omgivelser i hjemmet, dagtilbud eller skolen. Dertil er der også et tæt samarbejde med øvrige fagpersoner i Center for Opvækst og Læring til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning.

Om dig
Du er uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut gerne med erfaring inden for børne- og ungeområdet.

Du brænder for området og kan omsætte din viden til praksis samt motivere dine samarbejdspartnere via inddragende og legende metoder.

Du er optaget af, hvordan udvikling skabes igennem motivation og i barnet/den unges omgivelser/læringsmiljøer.

Du er ikke bange for at ”gå på gulvet” og være medskabende i forhold til udvikling af lege og indretning i dagtilbud og skoler, der styrker børnenes krop, sanser og bevægelser.

Du er selvstændig, men trives godt i et team, hvor opgaverne glider i mellem jer af hensyn til faglige kompetence, tid og geografi.

Derudover er du systemisk forankret og anerkender betydningen af netværkets inddragelse samt tværfaglig indsats i alle henseender – og dertil kan du:
 • Se værdien i ”at gå den ekstra meter” og søge nye veje
 • Let skabe god kontakt og etablere relation og tilgå børnene og deres forældre med et differentieret blik for deres individuelle behov
 • Formidle fagstof på en let tilgængelig måde - ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabet
 • Understøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effekten
 • Udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd
Som person er du på alle måder fleksibel og uhøjtidelig og du trives på en arbejdsplads, hvor humøret er højt og omgangstonen er uformel.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Pernille Petersen (72533182) eller fysioterapeut Vibeke Hansen (72536081).

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i henhold til gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om et barselsvikariat på 33,5 time ugentlig med ansættelse den 1. februar 2021.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest onsdag den 9. december 2020.

1. ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 15. december 2020.
2. ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 17. december 2020.