Single

”Vågen” nattevagt med sundhedsfaglig baggrund søges

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Lundens Aflastning er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til nattevagtsteamet på Lunden i Årslev søges 1 erfaren nattevagt med sundhedsfaglig baggrund.

Stillingen er på 31,5 timer pr. uge og arbejdstiden er planlagt med vagter hver 2. uge. Der arbejdes 7-7 og vagterne ligger i tidsrummet kl. 22.30 - 7.30.

Stillingen er med start hurtigst muligt og gerne 1. januar 2021.

Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg, mange er afhængige af hjælpemidler.

Grundnormereingen om natten er 1 personale til 8 gæster.

Som nattevagt i aflastningen vil man opleve, at borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel. Den primære opgave er at holde opsyn med gæsterne og hjælpe dem til en god nats søvn. Du vil indgå i et nattevagtsteam med 4 andre kollegaer og man er altid minimum to på vagt.

Vi dokumenterer efter endt vagt i Nexus.

Alle medarbejdere har det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale, som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72 53 68 75

Ansøgningsfristen er fredag d. 4. december 2020

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.