Single

Specialkonsulent til stormflodssikring og klimatilpasning

Jobkategori: Akademiker, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 07-12-2020 09:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at arbejde med stormflodssikring og klimatilpasning af byer og byområder? og har du lyst til at blive en del af et stærkt team med dygtige projektledere, der har fokus på at realisere flere nyskabende og innovative byudviklingsprojekter, så er denne stilling helt sikkert noget for dig.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi i gang med at realisere en nyskabende stormflodssikring af Faaborg Havn og By. En stormflodssikring der idemæssigt tager sit afsæt i en nyligt afsluttet arkitektkonkurrence for Faaborg Havn og by. Idemæssigt er der tale om en 1 km lang rekreativ promenade langs havnefronten, som skal sikre byen mod vandstandsstigninger op til kote 2.5 m.
 
Det er en central opgave for os at sikre gode tekniske/anlægsmæssige løsninger, der giver den nødvendige sikring af byen mod stormflod og at få dem integreret, så de fremstår som en hel naturlig del af promenaden. Du får en væsentlig rolle med at få det til ske i samarbejde med mange forskellige interessenter og borgere.
 
Faaborg by har en markant og smuk placering tæt på kysten og derfor er det centralt, at promenaden både får en bearbejdning, så den skaber en flot sammenhæng mellem Faaborgs historiske og pittoreske bymiljø og havnefronten og så den giver forskellige opholdsmuligheder og oplevelser. I sådan et projekt er det en væsentlig forudsætning for projektets realisering og succes, at projektet skabes i en god proces, der samler både offentlige og private interessenter og borgere om løsningen.
 
Som specialkonsulent i By- og egnsstrategisk sekretariat bliver du en del af et dygtigt og kompetent projektlederteam, og en del af By, land og kultur med mange fagligt dygtige kolleger, som sammen har fokus på at skabe fuld gang i både byudviklingen og bosætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Byudviklingsprojekterne rummer en række større ambitiøse delleverancer. Vi har et stort byudviklingsprojekt i Årslev som vi netop har modtaget årets byplanpris for. Samtidig er vi i gang med et mindst lige så ambitiøst projekt i Faaborg, hvor stormflodsprojektet er et af de større ambitiøse projekter.

Sekretariatet rummer således opgaver der har en stor kompleksitet, der kræver overblik og projektledelse, for at vi når i mål. Derfor søger vi en specialkonsulent, der enten har erfaringer med eller evner at lede et så komplekst projekt som stormflodssikringen i Faaborg med mange forskellige interessenter og borgerinvolvering. Erfaring med tilsvarende projekter foretrækkes, men er ikke en forudsætning.
 
 
Hvad får du?
Et spændende og udfordrende job med dygtige kollegaer og med relationer til mange forskellige mennesker. Et job i et sekretariat, der organisatorisk er forankret i fagområdet By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. 
 
Du bliver en del af et sekretariat, der både sidder tæt på direktion og andre udviklingsstrategiske konsulenter. Din primære opgave vil være arbejdet med stormflodssikringsprojektet i Faaborg og andre større klimatilpasningsprojekter, som du skal skabe fremdrift i, og i vidt omfang skal være med til at realisere.

Du kommer ikke til at løse projekterne alene. En del af opgaverne skal løses sammen med andre medarbejdere indenfor By, Land og Kultur, og fra andre fagområder og stabe, samt med mange forskellige interessenter uden for kommunen. Du får derfor en bred berøringsflade med kolleger og ledere på tværs af organisationen, med borgere, grundejere, foreninger m.v. Som specialkonsulent i by- og egnssekretariat vil du derfor få en meget udadvendt funktion og vil blive et centralt omdrejningspunkt i dine projekter.
 
Det by- og egnsstrategiske sekretariat består i dag af en sekretariatsleder, 5 projektledere, en tilknyttet konsulent på deltid, samt en sekretær på deltid.
 
Vi har brug for dig, hvis du…
 • Har erfaring med proces- og projektledelse af komplekse projekter inden for natur, miljø, eller fysisk planlægning
 • Har stærke procesleder kompetencer
 • Har gode erfaringer med at skabe tillid til forskellige interessenter herunder også borgere og bringe dem i dialog om mulige løsninger
 • Har viden eller interesse for klimahåndtering og stormflodssikring
 • Har viden eller interesse for den gældende jura indenfor fagområdet
 • Har gerne erfaring med realisering af større fysiske tekniske anlæg, herunder også udbud
 • Har erfaring med, eller viden og interesse for byudvikling
 • Arbejder struktureret, og er på forkant, og med godt humør og indlevelse kan motivere andre til også at være det
 • Har flair for at implementere IT værktøjer til porteføljestyring og projekter m.v. og til opdatering af hjemmesider/sociale medier
 • Er i stand til at kommunikere klart og præcist både på skrift og i tale
 • Du har en lang videregående uddannelse som ingeniør, landinspektør, byplanlægger, Tek-Sam, eller anden relevant uddannelse. 
Derudover leder vi efter en kollega, der
 • Både kan arbejde proces- og resultatorienteret
 • Bevarer overblikket i projekterne og på tværs af dem
 • Er udadvendt og imødekommende, og er rigtig god til at skabe relationer, samarbejde og netværk
 • Har en stærk integritet med evnen til at lytte og ændre retning
 • Bevarer dit gode humør i en travl hverdag
 • Kan lide at arbejde effektivt og målrettet
 
Det er ikke en forudsætning for at få jobbet, men hvis du flytter til kommunen i forbindelse med din ansættelse, hjælper vi dig gerne med at finde det smukkeste hus, den bedste frisør og den hyggeligste café.
 
Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer per uge).
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
 
Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af by- og egnsstrategisk sekretariat Mai-Britt Helle Jensen, tlf. 72 53 20 64, mabje@fmk.dk eller Lisbeth Sommerlund, tlf. 72532062, lso@fmk.dk
Ansøgningsfristen er 7. december kl. 9.00.
 
1. Ansættelsessamtale afvikles 10. december i Faaborg
2. Ansættelsessamtale afvikles 16. december i Faaborg
 
 Ansættelse pr 1. februar 2021.
 
Din nye arbejdsplads
Stillingen er fysisk placeret på 2 adresser, dog primært på Tinghøj Alle 2, i Ringe – tæt på bymidten og stationen. Den anden adresse er Mellemgade 15 i Faaborg, hvor hele By, Land og Kultur er placeret. I praksis betyder det, at de første 3 dage i en uge vil være i Ringe og de sidste 2 dage i Faaborg.