Single

Opvækst og Læring søger to sundhedsplejersker til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 08-12-2020 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring søger sundhedsplejersker til to vikariater.

Et årsvikariat pr. 1. februar 2021 og et barselsvikariat fra den 1. marts 2021 og det ugentlige timetal vil være 32-37 timer.

Vi er i alt 14 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, to psykologer i projektstilling og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Center for Opvækst og Læring, som udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring arbejder tværfagligt med børn og unge, hvor vi er optaget af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har netop, for at øge kvaliteten heraf, søsat ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske har fast forankring i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet er der flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide samt screening efter ADBB metoden.

Ligeledes er sundhedsplejen en del af et samarbejde med et treårigt projekt omkring den helt tidlige forebyggelse fra graviditeten og for 0-2 årige.

I forbindelse med dette projekt arbejdes der på, at alle sundhedsplejersker får en COS-P uddannelse i foråret  2021 og ligeledes vil man skulle have en ADBB uddannelse, når man ansættes.
 
Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5-6 hjemmebesøg til både første-  og fleregangsfødende, konsultationer, ammerådgivning, undersøgelser og undervisning af skolebørn, sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du vil vide mere om stillingerne, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf.nr. 7253 3213 eller sundhedsplejerske og TR Tina Pohle tlf. nr. 7253 6083.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse forventes for vikariatet den 1. februar 2021 og for barselsvikariatet den 1. marts 2021.

Det er en forudsætning, at du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest tirsdag den 8. december 2020, kl. 12.00.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 11. december 2020.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.