Single

Pædagoger søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5772 Kværndrup

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.                            

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 87 år. I Lundens Aflastning er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.                                                                

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 2 pædagoger – stillingerne, som er på henholdsvis 31 timer og 30 timer, er ledige pr. 1. januar 2021 eller hurtigst derefter.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 

Borgerne har behov for udvidet støtte / vejledning omkring personlig pleje samt praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med udgangspunkt i den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.

Indsatsen, som dokumenteres dagligt i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Den løbende opfølgning i f. t. mål / delmål foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personale som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem 8 – 16)

Ansøgningsfristen er fredag den 4. december 2020 kl. 12.00 og samtaler afholdes i uge 50