Single

Social- og sundhedsassistenter søges til Bo & Aktiv, Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5771 Kværndrup

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 04-12-2020 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 59 borgerne i alderen 18 – 88 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.

Til Seniorcenter Egebo søges 2 social- og sundhedsassistenter 32½ time ugentligt pr. 1. januar 2021 eller hurtigst derefter.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud til 18 borgere i alderen 45 til 88 år. Borgerne, som alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, bor i egen lejlighed og er som udgangspunkt tilknyttet det interne dagtilbud på Egebo. 

Borgerne på Egebo har behov for udvidet støtte / vejledning omkring praktiske, personlige og sundhedsmæssige forhold, desuden er en del af borgerne afhængige af hjælpemidler.

Personalet arbejder rehabiliterende og habiliterende med fokus på den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP.

Indsatsen tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgerne m. u. i den enkeltes individuelle behov / forudsætninger og dokumenteres dagligt på Nexus.

Social og sundhedsassistenterne har det somatiske ansvar og sikrer, i samarbejde med den pædagogiske faggruppe, at den enkelte borger tilbydes den rette individuelle pleje og omsorg.  

Den løbende opfølgning i f. t. den sundhedsfaglige indsats foregår på personalemødet jfr. årshjul.

Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder tværfagligt og ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger personer som både personligt og fagligt vil bidrage til ovenstående.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Johannsen på tlf. 72 53 68 76 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningsfristen er fredag den 4. december 2020 kl. 12.

Samtaler afholdes i uge 50