Single

Tale-hørekonsulent søges til deltidsstilling i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 30-12-2020 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vil du være med til at gøre en forskel for børn i sproglige vanskeligheder?

Og har du lyst og mod til at blive en vigtig medspiller i et stærkt fagligt og tværfagligt fællesskab, hvor både ambitions-og aktivitetsniveauet er højt?

Er du kandidatstuderende på audiologopædiuddannelsen, eller ønsker du blot at arbejde på deltid? Drømmer du om at komme helt tæt på praksis sammen med børnene?

Så er det lige dig, vi søger!
                                                                       
Center for Opvækst og Læring søger en udviklingsorienteret tale/høre konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner, der kan bidrage med kvalificerede tale/hørefaglige perspektiver på 0 – 6 års området.

Stillingen er 8 t/ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt efter ansættelsessamtale.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgør den samlede organisering for hele børne- og ungeområdet (0-25 år) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Centeret udgøres af et sekretariat, en børne – og familieafdeling og forebyggelses/sundhedsafdeling. Vi arbejder tværfagligt sammen om at understøtte alle børns sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.

Vores moderne administrationsbygning i Broby huser os alle, og vi arbejder i åbne, fleksible og flerfaglige miljøer til gavn for den helhedsorienteret opgaveløsning. Vi har desuden et lækkert forebyggelseshus til rådighed, hvor vi blandt andet afholder stammegrupper.  

Center for Opvækst og Læring er tværfagligt sammensat af en læsekonsulent, flersprogskonsulent, sprogkonsulent, ergoterapeut samt psykologer, pædagogiske konsulenter, pædagogiske psykologiske konsulenter, socialrådgivere, tale-/ hørekonsulenter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker og UU-vejledere.

Om stillingen
Stilingen er forankret i Forebyggelse og Sundhed ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Du bliver en del af et fagligt stærkt og engageret team bestående af 5 tale/høre konsulenter samt en sprog- og en flersprogskonsulent.

Teamet samarbejder omkring at understøtte skoler og dagtilbud i at udvikle stærke sprogstimulerende læringsmiljøer samt give råd, vejledning og intervention i forhold til børn i sproglige udfordringer.

Din opgave vil være at varetage sproggruppeforløb for børn i dagtilbud. Det vil typisk være børn i alderen 3-5 år, som i en periode har brug for en specialiseret direkte indsats i forhold til fonologiske vanskeligheder eller udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Forløbene planlægges i samarbejde med den tale/høre konsulent, der er fast tilknyttet institutionen.

Gennemførelsen af sproggruppearbejdet vil typisk foregå i samarbejde med en pædagog fra dagtilbuddet. Et sproggruppeforløb strækker sig typisk over 6-7 uger, hvorefter du vil blive tilknyttet en anden institution. Der kan også blive tale om individuelle forløb med børn med store sproglige forsinkelser.

Vi forventer, at du har en særlig viden, praktisk erfaring eller interesse i forhold til dine hovedopgaver:
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af sproggruppeforløb for børn i dagtilbud.
  • Råd og vejledning til dagtilbud og forældre med henblik at understøtte arbejdet i sproggruppen.
Det forventes, at sproggrupperne gennemføres i formiddagstimerne to gange ugentligt.

Din profil
Vi søger en tale/høre konsulent, der er uddannet audiologopæd, logopæd eller har anden relevant uddannelse. Måske overvejer du at gå ned i tid efter mange års arbejde som tale/høre konsulent, eller måske er du ved at uddanne dig til audiologopæd og leder efter det perfekte studiejob.

Du brænder for arbejdet med børn i sproglige vanskeligheder og anerkender betydningen af forældrenes inddragelse og tværfaglig indsats i alle henseender. Du trives ”på gulvet”, hvor du er optaget af børnenes deltagelse og udbytte af de sproglige aktiviteter. Du har en naturlig autoritet og let ved at engagere børnene.

Du har gode formuleringsevner både mundligt og på skrift og formår at formidle komplicerede termer lige til. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig.

Vi tilbyder
  • Et godt arbejdsmiljø med høj grad af indflydelse og selvstændighed i opgaveløsningen.
  • Et højt fagligt niveau med engagerede kollegager, der brænder for det talehørepædagogiske arbejde og udviklingen af dette.
  • Tæt samarbejde med egne og andre faggrupper.
Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for forebyggelse i dagtilbud Pernille Petersen på telefon 72533182.  

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse forventes umiddelbart efter den 8. januar 2021.

Stillingen er en fast stilling på 8 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest onsdag den 30. december 2020.

Ansættelsessamtale afholdes torsdag den 7. januar 2021 og evt. 2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 8. januar 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.