Single

Alsidig rengøringsassistent med social profil søges til Botilbud toften

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 13-12-2020 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Alsidig rengøringsassistent 25 timer/uge søges til Botilbud Toften.

Er du vores nye rengøringsassistent som vil være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet på botilbud Toften?

Botilbud Toften er et kommunalt botilbud for voksne med sindslidelse i Kværndrup. Vi har brug for dig, som kan være med til at løfte en meget alsidig og spændende opgave i et tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på at sikre den daglige drift med kendte rutiner og genkendelige strukturer, og med øje for at udvikle nye og spændende måder at låse kerneopgaven på.
Botilbud Toften har ansvaret for at levere en moderne og professionel pædagogisk og sygeplejefaglig indsats. Vi har ansvar for 19 borgere med forskellige sindslidelser i længerevarende botilbud.  Botilbud Toften og Akut-tilbuddet er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth. 

Om jobbet:

Du varetager under ansvar for ledelsen en række praktiske opgaver, hvor du i samarbejde med borgerens netværk på Toften og borgeren i det omfang det er muligt inddrager borgeren, herunder:
•Sikrer at Botilbud Toften fremstår som en velholdt og attraktivt botilbud.
•Rengøring af alle fælles arealer og Akut-tilbuddet.
•Rengøring i lejligheder sammen med beboeren.
•Rengøring af div. Køleskabe/frysere
•Bestille, handle ind og sætte varer på plads x antal gange om ugen
•Opstilling af borde og stole, bestille sandwich/kage og lave the/kaffe til kurser og møder.
•Spritte af dørhåndtag, tastaturer og store flader osv. 1 x dagligt
•Hovedrent i alle tre køkkener 1 gang årligt.
•Diverse ad hoc opgaver

Om din uddannelse og kvalifikationer:

•Du har gerne en sundhedsfaglig uddannelse og interesse i/erfaring med rengøring og er praktisk anlagt
•Du kan understøtte og evner at medinddrage borgerne i at udføre praktiske opgaver på botilbuddet.
•Du må gerne have erfaring med at arbejde med mennesker i et botilbud.
•Du er forandringsparat, ønsker at lære nyt, både fagligt og personligt og kan omsætte nye indsigter i det daglige arbejde/samarbejde.
•Du er fleksibel og har forståelse for og medvirken til udvikling og drift af botilbuddet og tager ansvar for den daglige drift.
•Er loyal over for arbejdspladsen.

Personlige kompetencer:

•Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
•Du skal kunne indgå i et kollegialt fællesskab med fokus på at understøtte kolleger om at nå mål for borgernes hverdag.
•Du har mod på og byder på dig selv i dit arbejde og er tydelig og søger dialogen.
•Du kan sikre fornyelse gennem effektivisering af procedurer, arbejdsgange og retningslinjer.

Om os:

Vi er en personalegruppe, som er sammensat tværfagligt med sygeplejersker, sosu-assistenter, ergoterapeuter, pædagoger og socialrådgiver, samt pedel og administrativt personale. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, hvor kulturen er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at udvikle og skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og værner om vores trivsel og tryghed.

Løn og ansættelse:

Stillingen er på 25 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull, tlf. 72535705, leder af Botilbud Toften, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 13 december og ansættelsessamtaler afholdes i uge 51.