Single

Sommerferieafløser på plejehjemmet Nørrevænget, Gislev

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-06-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Drømmer du om at prøve at arbejde med ældre borgere, har vi et sommerferiejob til dig på Plejehjemmet Nørrevænget.

Om stillingen:
Da vores faste personale skal have afviklet deres ferie, søger vi sommerferieafløsere i ugerne 26-34 til dagvagt, aftenvagt og nattevagt på Plejehjemmet Nørrevænget, i Gislev.
Der vil være forskellige muligheder for ansættelse, afhængigt af hvad du ønsker. Skriv gerne i ansøgningen hvad netop du kan byde ind med.

Om dig:
 • Du kan både være ufaglært, faglært eller under uddannelse
 • Du er interesseret i at arbejde indenfor pleje- og omsorgsområdet
 • Du har lysten til at lære nyt
 • Du er åben, ærlig og har et godt humør
 • Du er mødestabil og fleksibel
 • Du har ren straffeattest
Det vigtigste er at du brænder for at hjælpe ældre mennesker til en god livskvalitet og vil hjælpe dem til at få en god hverdag

Indhold af dine opgaver:
 • Hjælpe beboerne med personlig pleje og påklædning
 • Hjælpe beboerne med toiletbesøg og bleskift
 • Hjælpe beboerne ved måltider
 • Udlevere medicin til beboerne efter oplæring
 • Inddrage og guide beboerne i hverdagens aktiviteter
Vi tilbyder:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start
 • Gode kollegaer, godt arbejdsmiljø og vagter sammen med plejepersonale kendt i huset
 • Mulighed for både faste vagter i ugerne 26-34, samt mulighed for tilknytning som tilkaldevikar
 • Mulighed for dag, aften og nattevagter både i hverdage og i weekender evt. efter et fast rul.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af holdet, så send os en ansøgning.

Har du behov for yderligere oplysninger, så kontakt gerne Plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefonnummer 7253 1754, på hverdage kl. 07.00-15.00

Link:
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer

Pædagogiske inklusionskonsulenter søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 14-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at udvikle og implementere en langsigtet prøvehandling med henblik på at forøge inklusionen på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune?

Kan du omsætte specialpædagogisk viden til almenområdet?

Vil du være med til at styrke klasserumsledelsen med fællesskabende didaktikker, således at lærere og pædagoger oplever bedre at kunne mestre den samlede elevgruppe i folkeskolen?

Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring søger to udviklingsorienterede pædagogiske inklusionskonsulenter med høj faglighed og gode samarbejdsevner til prøvehandlingen fællesskabende læringsmiljøer – sammen om praksis. Der er tale om to faste stillinger på 37 timer ugentligt pr. 16. august 2021.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat og Forebyggelse og Sundhed som arbejder tæt sammen med det socialfaglige myndighedsområde med henblik på at understøtte alle børn og unges sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.

Forebyggelse og Sundhed er tværfagligt sammensat af henholdsvis PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.

I Forebyggelse og Sundhed er vi sammen med det sociale myndighedsområde optaget af tidlige og tværfaglige indsatser til gavn for børn, unge og deres familie, hvorfor vores frontpersonale bestående af socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i Forebyggende Team i alle dagtilbud og skoler.

Det Forebyggende Team samarbejder tæt med dagtilbud og skoler med afsæt i fire overordnede spor:
 • ”Tættere på”
 • ”Samskabende praksis”
 • ”Råd og vejledning”
 • ”Styrket forældresamarbejde”
Vi er for nuværende fysisk placeret i Broby, men flytter i 2022 sammen med sekretariatet og det samlede socialområde til Gislev.

Vi har dertil et lækkert forebyggelseshus til rådighed i Vester Hæsinge for udførelse af vores forebyggende aktiviteter, herunder samtale – og gruppeforløb samt konsultation for fysioterapi/ergoterapi.

Om stillingerne
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi optaget af at styrke almenområdet, således flest mulige børn kan understøttes i deres nærmiljø. Dertil ser vi et stigende antal børn med behov for støtte i forhold til deres læring og sociale/følelsesmæssige udvikling.

Der er derfor igangsat en prøvehandling, som har til formål styrke de fagprofessionelle læringsmiljøer blandt to af kommunens folkeskoler med henblik på at øge inklusionen på almenområdet og mindske segregering til specialtilbud. På længere sigt skal prøvehandlingen udvides til de resterende folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En bærende idé i prøvehandlingen er at styrke det pædagogiske personales kompetencer til at arbejde med fællesskabende didaktikker. Dertil er det en klar målsætning, at indsatser skal arbejde understøttende ind i konteksten og ambitionen er at udvikle den konsultative praksis i retning af at komme meget tættere på praksisfeltet i samskabende processer med børn, forældre og lærere/pædagoger.

Stillingerne er forankret i Forebyggelse og Sundhed/PPR. Du vil være en del af et team på 3, hvoraf én af vores pædagogiske psykologiske konsulenter også betjener kommunens heldagsskole, der arbejder med børn og unge i socio/emotionelle vanskeligheder.

I vil sammen med medarbejdere fra Heldagsskolen, de to involverede folkeskoler og deres forebyggende team arbejde for at:
 • Skabe fællesskabende læringsmiljøer, der understøtter social og faglig trivsel, læringslyst og deltagelse i undervisningen for alle børn.
 • Styrke klasserumsledelsen med fællesskabende didaktikker, således at lærere og pædagoger oplever bedre at kunne mestre den samlede elevgruppe.
 • Fremme tidlige og forebyggende indsatser.
Om dig
Vi søger pædagogiske inklusionskonsulenter, der har indgående kendskab til og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt.

Du brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø.

Vi søger pædagogiske inklusionskonsulenter, der er fagligt funderet i den systemiske teori, der kan udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd. Dertil har du viden om og/eller erfaring med forskellige pædagogiske og didaktiske metoder til udvikling af den pædagogiske og inkluderende praksis såsom; co-teaching, NEST, aktionslæring, Sunshine Cirkles etc.

Du trives i udviklingsprocesser, hvor sporene lægges, mens vi endnu kører og ikke bange for at springe ud i ukendt land. Du anerkender betydningen af tværprofessionelle indsatser i alle henseender – og dertil er du: 
 • i stand til positionsskifte i forhold til at fungere som henholdsvis sparringspartner, facilitator og underviser,
 • i stand til at motivere og anspore dine samarbejdspartnere i henhold til arbejdet med fællesskabende didaktikker,
 • optaget af udsatte børns og deres forældres deltagelsesmuligheder i klassefællesskabet.
Som person er du fleksibel og uhøjtidelig. Du er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde. Du er ydmyg overfor opgavernes kompleksitet, men har samtidig modet på at stå fast og insistere på udvikling – også når det er svært.

Du er optaget af at spille andre gode og god til at omsætte komplekse sammenhænge til begribelige pædagogiske veje.

Vi forestiller os, at kandidater til stillingen har lærer- eller pædagogbaggrund med relevant efter/- videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske felt. Du har erfaring med vejledning og supervision indenfor skoleverdenen.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen at deltage i vores online informationsmøde mandag d. 31. maj kl. 16.30.
Klik for deltagelse

Du er også velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Jesper Dyreborg på telefon 72533161 eller Pernille Petersen på telefon 72533182.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer ugentlig med ansættelse den 16. august 2021.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest mandag den 14 juni 2021 kl. 12.00.

Kandidater udvælges onsdag den 16. juni 2021 og 1. ansættelsessamtale afholdes onsdag den 23. juni 2021.

2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 25. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Bliv kontorelev i Center for By, Land og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Elev, Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 11-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Center for By, Land og Kultur beskæftiger sig med opgaver indenfor områderne planlægning, natur, trafik, miljø, byggetilladelser, renovering og nybygning af kommunens ejendomme, fritid, kultur, byudvikling og meget mere.

Til at løse de mange opgaver er vi ca. 110 dygtige medarbejdere med forskellige faglige baggrunde.

Bliv en del af holdet
Vil du være med til at løse nogle af de spændende opgaver og samtidig gennemføre en spændende og afvekslende kontoruddannelse med offentlig administration som speciale?

Så er det nu, du skal søge en af vores to ledige stillinger som kontorelev. Stillingerne vil høre hjemme i hhv. Kultur og fritid samt Miljø og BYG. Der vil naturligt være en del faste opgaver inden for disse områder, men ellers vil begge stillinger også være en del af vores fælles sekretariat, og du vil skulle løse opgaver for hele By, Land og Kultur.

Du vil gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den offentlige sektor samt faglige og personlige kompetencer, der er eftertragtede.

Vi tilbyder:
 • Et indgående kendskab til den offentlige sektor
 • en udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt. Opgaverne vil blandt andet være:
 • telefonbetjening
 • ajourføring af kalendere
 • journalisering
 • betaling af regninger
 • indberetning af ferie og sygemeldinger
 • fagspecifikke opgaver tilknyttet de områder, du bliver tilknyttet
 • ad hoc opgaver
Vi leder efter elever, der er nysgerrige, positive og som har et godt service-gen. Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme, og du skal trives med en travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af godt humør, har gåpåmod og modenhed.

Om uddannelsen
Under uddannelsen skal du på skoleophold på Tietgenskolen i Odense og der vil også forekomme interne praktikker i Stabsfunktionerne i Ringe.
Kontoruddannelsen forløber over to år, hvor du samlet skal på fire skoleophold af fire til fem ugers varighed pr. gang. Fjerde skoleophold udgøres af en fagprøveeksamen. På 3. skoleophold har du mulighed for at komme på en uges studietur til Bruxelles i samarbejde med skolen.

Du skal opfylde adgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration inden tiltrædelse. Kontakt Tietgenskolen for nærmere information.

Arbejdssted
Dit primære arbejdssted vil være i administrationsbygningen Mellemgade 15, 5600 Faaborg.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Løn
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.400 kr., på andet uddannelsesår ca. 15.100 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.700 kr. pr. måned.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Fredag den 11. juni 2021 kl. 12.00

Tiltrædelse vil være den 1. september 2021.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte Helle Hansen på 72 53 80 03 eller mail hha@fmk.dk

Gastronomelev med speciale i catering og smørrebrød søges til Kursuscenter Faaborg-Midtfyn

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 10-06-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Har du et stort servicegen, lyst til at skabe flotte madanretninger og gerne vil sætte kursisten i centrum, så er du måske vores nye gastronomelev?

Din hverdag hos os
Vi søger pr. 9. august 2021 en gastronomelev med speciale i catering og smørrebrød. Du vil blive en del af Gastronomien, der består af otte kolleger, som dagligt laver mad til 150 - 300 gæster.

Du vil komme til at arbejde med både det varme og kolde køkken, varebestillinger, egenkontrol, menuplanlægning og den daglige rengøring.

Derudover tilbyder vi:
 • Et køkken, hvor alt bliver lavet fra bunden af friske råvarer
 • Dygtige kollegaer, der vil støtte dig igennem din uddannelse
 • En arbejdsplads med fokus på samarbejde, udvikling og tværfaglighed
 • Et arbejdsmiljø præget af en uformel tone
 • Gode arbejdstider fra kl. 7.00-15.00, om fredagen til kl. 12.00 og fri i weekender
Vi forventer, at du:
 • Har gennemført grundforløbet
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket, også når det ”går stærkt”
 • Er meget serviceminded, og du har ”sans for detaljen”
 • Er mødestabil, præsentabel og engageret
 • Er psykisk robust
Velkommen til vores nye kollega!
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration samt IT & Digitalisering.

Kursuscenter Faaborg-Midtfyn er kommunens interne kursusafdeling, der er udmærket ved gode møde- og kursusfaciliteter samt forplejning af høj kvalitet. Kursuscenteret servicerer op mod 10.000 kursister årligt.
Gastronomien leverer forplejning til Kursuscenteret, Sundhed og Ældre samt Jobcenterets kantine. Der er i Gastronomien tilknyttet borgere, hvor vi understøtter den udvikling, som bringer borgeren til at kunne deltage i uddannelse eller hel- / delvis selvforsørgelse.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingsbetegnelse: Gastronomelev
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe / Faaborgvej 19, 5854 Gislev
Arbejdstid: 37 timer/uge
Tidsbegrænset stilling med tiltrædelse d. 9. august 2021.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Camilla Have på telefon 7253 7517 mellem kl. 12-14, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest torsdag d. 10. juni 2021 kl. 23:59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag d. 18. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

Socialfaglig medarbejder søges til fast stilling på Botilbud Toften

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 10-06-2021 12:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vi søger en socialfaglig medarbejder; pædagog, ergoterapeut eller socialrådgiver til en fast stilling på Botilbud Toften i Kværndrup.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne med en sindslidelse, som for en kortere eller længere periode står i en svær livssituation, hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte og omsorg.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Derudover arbejder vi med kognitive samtaler.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os. Vi er derfor særlig optaget af og i gang med at bevæge os væk fra kontaktperson funktionen og hen imod at organisere os som en del af beboerens netværk.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også med mod på at udvikle nye og anderledes måder at løse kerneopgaven på. Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og løfter i fællesskab de praktiske opgaver, som det kræver at drifte et Botilbud.
De socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet såsom madlavning, indkøb, ect.
 • At planlægge og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Om dig
 • Du har erfaring med at arbejde dialogisk og netværksorienteret. Vi arbejder med Åben Dialog – åbne samtaler og vil gerne udvikle den tilgang og faglighed, hvorfor ansøgere med Åben Dialog uddannelse vil blive foretrukket.
 • Du har erfaring med den kognitive tilgang, eller vil gerne have det.
 • Du kan prioritere din tid og i tæt samarbejde med dine kollegaer og beboere tilrettelægge dit arbejde med fokus på indsatsplaner, døgnrytme og daglig journalisering og pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicin med respekt, tillid, håb, udvikling.
 • Du er åben og ærlig og bidrager til det gode arbejdsmiljø og har øje for dine kollegaer hvis der er behov for hjælp og for de små skridt beboer tager.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende, troværdig og tydelig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan tilbyde dig:
 • Introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil deltage i ekstern supervision
 • At blive en del af en personalegruppe med høj social kapital, og du vil møde engagerede, fagligt ambitiøse kollegaer som har stort ansvar og stor indflydelse.
 • En beboergruppe med stor forskellighed, der har individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen.
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling.
I tilknytning til Botilbud Toften findes kommunens socialpsykiatriske akuttilbud, Akuttilbud Faaborg-Midtfyn. Akutfunktionen er en integreret funktion for alle Toftens medarbejdere. Akut-tilbuddet er døgnåbent og tilbyder både samtaler og overnatning.

Botilbud Toften er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er til besættelse fra den 1. august eller snarest muligt og på 32-35 timer i blandede dag og aften vagter med rådighedsvagter og weekendvagt hver 2. eller 3. weekend.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull på tlf.72535705 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 10/6 2021
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.

 

Strategisk og resultatskabende afdelingsleder til Miljø og Byg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Akademiker, Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-06-2021 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Motiveres du af kombinationen af drift af egen afdeling samt at være den visionære og strategiske leder, der går forrest i at udvikle afdelingen og det samlede By, Land og Kultur, så er det dig, vi leder efter.

Afdelingen Miljø og Byg har i alt godt 30 medarbejdere. Der er en faglig teamleder for Byg. Stillingen som afdelingsleder rummer direkte ledelse af medarbejdere og ledelse af teamleder.

Vi søger en leder, der har stor interesse for ledelse og har noget erfaring hermed i bagagen. Personaleledelsen i din afdeling er meget central, men samtidig er der behov for en stærk interesse og også viden inden for i hvert fald nogle af de fagområder Miljø og Byg dækker over.  Afdelingen har en omfattende kerne i myndighedsopgaver, som skal løses professionelt. Det gælder selvfølgelig fagligt og effektivt, men i høj grad også med et mål om god og løsningsorienteret tilgang til betjeningen af virksomheder og borgere. Især på miljøområder er der også mange vigtige planlægningsopgaver i forhold til affald, klima, grundvand, infrastruktur m.v. 

Du bliver en del af ledergruppen for kommunens Center for By, Land og Kultur, som løser opgaverne inden for det tekniske område og på kultur- og fritidsområdet. (Se kommunens organisationsdiagram).

Centeret har i alt ca. 120 medarbejdere. Vi er her en ledergruppe på i alt 6 ledere inklusive chefen for By, Land og Kultur. Ledergruppen har et stærkt fokus på hele tiden at udvikle det tværfaglige samarbejde omkring de mange udviklingsopgaver og konkrete sager, der kræver bidrag fra mange enheder. Alle tager deres del af de tværgående ledelsesopgaver i en velfungerende ledergruppe, hvor vi også sparrer og udvikler ledelsesopgaverne sammen.

Der er gang i byggeriet og erhvervsudviklingen i disse år. Det giver mange sager og henvendelser, der skal håndteres – ikke kun i teamet Byg. Samtidig har en ambitiøs kommunalbestyrelse sat gang i mange større udviklingstiltag, som også bidrager til høj projektaktivitet – også i Miljø og Byg. Det gælder f.eks. i forhold til udviklingen af attraktive by- og lokalsamfund og bæredygtighed. Kommunen er ikke first mover på arbejdet med bæredygtighed, men vi er nu godt på vej, og er i højt gear i arbejdet med verdensmål og kommunen er bl.a. gået med i DK 2020 klimaplanarbejdet. Vi står på en stærk udviklingsstrategi og Kommunalbestyrelsen sætter handling bag ordene! (Udviklingsstrategi 2019-2030: Sammen skaber vi det bedste sted.

Opgaverne for vores nye leder
Vi ser i hvert fald aktuelt følgende centrale opgaver i stillingen:
 • I god dialog både opadtil og udadtil og selvfølgelig med medarbejderne at sikre prioriteringer og dermed trivsel i en arbejdssituation, hvor opgaver og ressourcer ikke på alle områder matcher hinanden optimalt. Disse vilkår skal håndteres med en sikker konstruktiv hånd.
 • Bidrag til udviklingen af en højere grad af fælles kultur ”vi-kultur” både i afdelingen og det samlede By, Land og Kultur
 • Aktuelt får teamet Byg tilført flere ressourcer i forlængelse af, at der er udarbejdet en handleplan for håndtering af den store vækst i antallet af sager på området. Produktiviteten er høj, men planen peger også på en række udviklingsgreb, som den nye leder får en vigtig rolle i at føre ud i livet sammen med teamleder og teamet. Et voksende team med relativt mange nye medarbejdere kalder på en spændende ledelsesindsats
 • Aktuelt i teamet Miljø, hvor der er mange fagspecialer, skal der gerne udvikles på medarbejdernes gensidige sparring i mindre enheder, så den enkelte ikke står for alene med (for) store ansvarsområder og organisationen derved også bliver for sårbar. Behovet for en faglig teamleder på områdets skal på sigt afklares. Også her er en vigtig og interessant ledelsesopgave
 • Løbende udvikling af arbejds- og samarbejdsformer, så kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt med borgerne i centrum for opgaveløsningen. Vi har i By, Land og Kultur bl.a. fælles fokus på udviklingen af det gode møde på alle planer både indadtil og udadtil.
 • Der skal løbende videreudvikles på sagsgange og plangrundlag for opgaverne
 • Bidrage ind i den fælles centerledelse omkring de fælles tværgående opgaver, hvor vi er åbne overfor, hvor netop dine interesser og styrker ligger.
Dine kompetencer
Din uddannelsesbaggrund er formentlig akademisk, men om du er jurist, ingeniør, biolog eller kommer med en anden samfunds- eller naturvidenskabelig baggrund er ikke afgørende. Det vigtige er flair for og en vis erfaring med ledelse samt indsigt i og interesse for fagområderne.

Ledelsesmæssigt
Vi forestiller os, at du
 • har erfaring fra en lignende stilling eller fra en mindre enhed med appetit på mere
 • har noget uddannelse i ledelse og ellers er parat til at videreuddanne dig
 • har et naturligt skarpt blik for de mangeartede ledelsesmæssige opgaver og ikke taber dem af sigte i en travl hverdag og at du samtidig er parat til at engagere dig fagligt i afdelingens opgaver på et niveau, hvor du i hovedtræk er eller bliver i stand til at kommunikere de centrale problemstillinger f.eks. til politikere, nøgleinteressenter, kolleger m.fl.
 • i en afdeling, hvor ledelse af opgaver med en væsentlig tyngde i sikker drift er centralt, også mestrer andre dimensioner i god ledelse.
Fagligt
Vi forestiller os, at du
 • har noget viden om centrale dele af porteføljen eller i hvert fald har vilje og kapacitet til at sætte dig ind i ”stoffet” inden for miljøområdet og byggelovgivningen
 • har blik for, at faglighed har flere dimensioner end sagsområdernes faglige og juridiske substans, som selvfølgelig er meget central.  Men det handler også om kvalitet i dialoger med interessenter og en professionel politisk betjening med blik for de mange forskellige perspektiver der tit er i spil.  
Personligt
Vi forestiller os, at du
 • er god til at understøtte trivslen i afdelingen – også når det går stærkt.
 • af natur er udadvendt, tillidsvækkende, nysgerrigt lyttende på motiver og kan få andre med dig, så ”medledelsen” blomstrer
 • er analytisk reflekteret uden at tabe beslutningskraften og således er løsningsorienteret og adresserer udfordringer rettidigt
 • når tvivlen råder, eller løsninger (som oftest) involverer andre, bringer tingene ind på rette ”fælles bord”
 • er robust og bliver stående ret op også i konfliktsituationer, hvor mange modsatrettede interesser er i spil og medarbejdere skal bakkes op af en bred ryg.
 • har en veludviklet retfærdighedssans og samtidig har den nødvendige pragmatiske tilgang til opgaverne og rammevilkår.
 • naturligt evner at glædes over det der lykkes, fokuserer på halvfulde glas frem for halvtomme og deler succeser med andre. Generøsitet frem for ærekærhed.
 • tænker delegerende og i, hvordan du får mennesker til at vokse med opgaverne
 • er dygtigt kommunikerende i både skrift og tale og kan forenkle det komplicerede
 • af natur er fleksibel og parat til at omstille dig, når en dag og mere til pludselig går med andet end forudset.
Vi tilbyder
 • Et stærkt arbejdsfællesskab med en uformel omgangsform og med respekt for hinanden og det meste af tiden med masser af godt humør
 • Et udfordrende, spændende og afvekslende job
 • Åbenhed og forventning om også at tale om det svære, der skal løses.
 • En arbejdsplads, hvor ambitionerne om udvikling tydeligt kommer fra vores politikere
 • En arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på ordentlige processer samtidig med at blikket fastholdes skarpt på resultaterne
 • En struktureret kultur, hvor arbejdsprogrammer, og andre styringsværktøjer, indføres for at sikre nødvendige dialoger i tide og for at rutiner bidrager positivt til at frigøre tid til ”det næste”.
Praktiske forhold

By, Land og Kultur har hovedsæde i smukke Faaborg omgivet af masser af enestående natur og kulturmiljøer m.v.
Du er nødt til at have kørekort. Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største landkommune med mange mindre byer og en administration, der hører til på flere adresser.
Øget grad af hjemmearbejde er kommet for at blive. Vi skal i gang med den en spændende proces med at sætte de gode rammer herfor, der afbalancerer opgavernes løsning samt individuel og fælles glæde herved.
Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chefen for By, land og Kultur, Christian Tønnesen på telefon 7253 2051 eller på mail chton@fmk.dk

Løn efter kvalifikationer. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre tests.  

Ansættelsesforløb:
Ansøgningsfrist:                   06.06.2021
Første samtalerunde:          14./15.06.2021
Anden samtalerunde:          23.06.2021
Tiltrædelse:                          Senest 01.08.2021

Kontorelev til Faaborg-Midtfyn Kommune, Arbejdsmarked

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 04-06-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Den 1. september 2021 har vi en ledig elevplads inden for specialet offentlig administration i Arbejdsmarked.
 
Arbejdsmarked består af:
 • Borgerservice
 • Ydelse
 • Administration
 • IT & Digitalisering
 • Kursuscenter Faaborg-Midtfyn
 • Jobcenter
Du vil som kontorelev gennem din uddannelse få et indgående kendskab til den kommunale sektor og en bred uddannelse, der giver dig eftertragtede faglige og personlige kompetencer.
 
Vi tilbyder:
 • En udfordrende, inspirerende og alsidig hverdag
 • Opgaveløsning på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for specifikke arbejdsopgaver
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Et uhøjtideligt miljø med gode kolleger
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
Din hverdag hos os
Din elevuddannelse i Arbejdsmarked vil være delt mellem Team Ydelse og Team Borgerservice med henholdsvis ét års uddannelse i hver afdeling.
I Team Ydelse har vi ansvaret for at beregne og udbetale en lang række ydelser som for eksempel kontanthjælp og sygedagpenge. Du vil indgå i den daglige drift og blive oplært i sagsbehandlingsopgaver i Kontanthjælpsgruppen.
I Team Borgerservice har vi ansvaret for en lang række serviceydelser til borgerne som for eksempel udstedelse af pas, kørekort og NemID. Du vil skulle indgå i den daglige drift og betjene borgere ved skranken og vil derudover blive oplært i at løse mindre sagsbehandlingsopgaver.
 
Som elev hos os vil du komme rundt i vores øvrige afdelinger, så du får en bred intro til Arbejdsmarked. Du vil også få mulighed at komme rundt i de øvrige stabe i kommunen.
 
Vi vil sørge for at supplere din overordnede elevplan med en del af de opgaver, vi varetager i Arbejdsmarked i øvrigt. Du vil møde mange mennesker i din dagligdag og vil derfor få et indblik i og forståelse for de mange arbejdsområder og den konstante udvikling, vi dagligt er en del af.
Den sidste del af elevplanen vil blive planlagt i tæt samarbejde med dig, efter dine ønsker og behov.
Du vil få en grundig oplæring, så du kan udføre dine opgaver selvstændigt.

Vores tanker om dig
Vi forventer, at du er nysgerrig, positiv og serviceminded. Du skal have mod på de udfordringer, der måtte komme og trives med en travl hverdag. Du skal være aktivt deltagende, engageret og tage ansvar for din tid som elev hos os. Endelig er det vigtigt, at du er i besiddelse af modenhed, ordenssans, gåpåmod og godt humør.

Om uddannelsen
Kontoruddannelsen forløber over to år, hvor du samlet skal på fire skoleophold af fire til fem ugers varighed pr. gang. Fjerde skoleophold udgøres af en fagprøveeksamen. På 3. skoleophold har du mulighed for at komme på en uges studietur til Bruxelles i samarbejde med skolen. 

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her.
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Læs om ”Den værdiskabende adfærdher.

Løn og ansættelse
Din løn pr. måned det første uddannelsesår er ca. 14.400 kr., på andet uddannelsesår ca. 15.100 kr. For elever over 25 år er lønnen på ca. 21.700 kr. pr. måned.

Stillingsbetegnelse: Kontorelev
Stillingskategori: HK
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe / Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Arbejdstid: 37 t/uge
 
Vil du vide mere?
Så kontakt leder for Team Ydelse, Karina Lindholm Jensen, tlf. 72 53 75 56 eller leder for Team Borgerservice, Jesper Guldhammer Nielsen, tlf.: 72 53 72 49.

Du kan læse mere om at være kontorelev i Faaborg-Midtfyn Kommune her. Derudover kan du også orientere dig om vores organisation, politikker og strategier m.v. på www.fmk.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor senest fredag d. 4. juni 2021 kl. 23.59.  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 16. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

 

Processtærk konsulent til sundheds- og forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at lægge sunde liv til årene blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune? Brænder du for forebyggelse som en nødvendig investering i fremtidens velfærd? Kan du skabe engagement og handlekraft i samarbejder på tværs af faglige og organisatoriske skel?

… Så har vi jobbet til dig!

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi i fuld gang med at udarbejde den kommende sundhedspolitik. Politikken skal fungere som en tværgående ramme for, at borgerne kan leve og udleve sin egen version af det gode liv – i alle aldre.

Vi har brug for DIG til at engagere og understøtte såvel udviklingen af den nye sundhedspolitik som den efterfølgende implementering af politikkens visioner.

Som en naturlig del heri kommer du til at arbejde med målopfyldelse af såvel nationale, regionale og lokale tværgående dagsordener på sundhedsområdet.

Dine opgaver bliver blandt andet, at…
 • Være faglig stærk vidensperson på det brede sundheds- og forebyggelsesområde
 • Understøtte sundhedsfaglige perspektiver i den politiske betjening i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Sikre udmøntning af politikker og strategier til virksomme handlinger, herunder særligt Sundhedspolitik, Sundhedsaftalen samt arbejdet med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
 • Sikre dialog og sammenhæng i sundheds- og forebyggelsesindsatser på tværs af Faaborg-Midtfyn Kommunes fagområder, civilsamfundet samt øvrige samarbejdspartnere
 • Være projektleder og proceskonsulent i forhold til relevante drifts- og udviklingsopgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet
Hvem er du?

Ingen kan alt, men alle kan noget – vi håber, at du kan sætte kryds ved de fleste af nedenstående:
 • Du har en akademisk/masteruddannelse inden for fx sundheds-, humanistisk- eller samfundsvidenskab samt erfaring med sundheds- og forebyggelsesområdet.
 • Du har stærke proces- og projektledelseskompetencer, herunder erfaring med at tilrettelægge og understøtte komplekse processer samt sikre overblik, fremdrift og opfølgning i forhold til såvel proces som resultater.
 • Du tænker helhedsorienteret og på tværs af organisationen med blik for strategiske koblinger til sundhedsdagsordenen på tværs af fagområder, målgrupper og samarbejdspartnere.
 • Du er handlekraftig og kan skabe tillidsfulde relationer til mange forskellige aktører.
 • Du er analytisk og struktureret i din tilgang.
 • Du kan begå dig i en politisk styret organisation, hvor forventningerne er høje og hvor opgaverne kan komme hurtigt og med variation.
Hvem er vi?

Sekretariaterne på velfærdsområderne: Opvækst og Læring, Socialområdet samt Sundhed og Ældre er med en kommende fysisk samling af arbejdspladserne under organisatorisk forandring. Du bydes således velkommen til en mangfoldig samling at konsulenter, der understøtter Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og organisation på tværs af fagområder.

Stillingen placeres med primær opgaveløsning i Sundhed og Ældre med forventning om dynamisk at understøtte opgaver på tværs af forvaltningens velfærdsområder ved behov. Stillingens personalemæssige reference er til leder af sekretariatet, mens de faglige opgaver koordineres med specialkonsulenten på Sundheds- og Ældreområdet.

Vi prioriterer en fri omgangstone og en god atmosfære samt kollegial sparring og kompetenceudvikling. Her ligner den ene dag sjældent den anden.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Marie-Louise Alleslev, maloa@fmk.dk / tlf. 72 53 60 63 eller sekretariatsleder Allan Christiansen, ach@fmk.dk / tlf. 72 53 50 51. 
Der må ikke sendes personfølsomme oplysninger via mail.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst, og der vil ved ansættelse blive indhentet straffeattest.
Der er tale om en fast stilling på 37 t/ugentlig med tiltrædelse d. 15. august 2021.
Arbejdspladsen er fysisk placeret på Faaborgvej 19, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi. Du skal derfor have kørekort, mens der stilles kommunale lånebiler til rådighed.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 1. juni kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 9. juni 2021 og evt. 2. samtale d. 14. juni 2021. Der er mulighed for at der i samtalerne inddrages løsning af en relevant case.

Øvrigt

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 

Socialtilsyn Syd søger jurastuderende

Jobkategori: Kontor og administration, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 01-06-2021 12:00
Arbejdssted: Socialtilsyn Syd
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Socialtilsyn Syd søger jurastuderende
 • Har du lyst til at omsætte din juridiske teori til praktisk opgaveløsning?
 • Har du gå-på-mod og trives du i et travlt miljø?
Arbejder du struktureret, selvstændigt og målrettet med stillede opgaver?
 
- Så kan du meget vel være Socialtilsyn Syd's nye stud.jur.!

Om stillingen
Vi har et ledigt skrivebord til dig i Ringe, som ligger 5 min. fra tog-stationen. Du kan derfor komme fra Odense til Ringe på under ½ time.  Vi har brug for dig til sammen med 3-4 andre jurastuderende at registrere og vurdere indberetninger af magtanvendelse.
 
Med tiden vil vi også få brug for dig til at bistå vores jurister i sager om aktindsigt, afgørelser og øvrige juridiske ad hoc opgaver.

Om dig forestiller vi os at du
 • Er stud.jur., har bestået 1. år – og interesserer dig for forvaltningsret
 • Er serviceminded, har godt humør og er god til at samarbejde
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt
 • Er effektiv og samtidig gør dig umage
Om Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område.
 
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere fordelt på et sekretariat og to fagopdelte afdelinger inden for plejefamilie- og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fagligheden altid højest i Socialtilsyn Syd.
 
Ansættelsesvilkår
Vi har brug for dig 2-3 dage om ugen. 10-15 timer/uge, men vi er fleksible og tager hensyn til dit studie. Ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse. 
 
Tiltrædelse

15. juni 2021 eller snarest derefter.
 
Yderligere oplysninger

Henvendelse vedrørende stillingen kan rettes til stud.jur. Emma Quist Pedersen på telefon 7253 2743, Gitte Sofie Rørbye på telefon 7253 2912 eller jurist Tine Hedelund på telefon  7253 8984.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 23.
 
Ansøgningsfrist mandag den 1. juni 2021 kl. 12.00.
Søg stillingen på www.faaborgmidtfyn.dk


Ferieafløser på Tingager plejehjem

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-06-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Ufaglærte/ sygeplejerske studerende eller lign. søges til faste time antal og/eller som sommerafløser, på Tingager Plejehjem.
 
Tingager Plejehjem søger til vores hus, sommerafløser enten på faste timer, eller som løs vikar.
Stillingerne er på det timeantal du ønsker i sommeren 2021.  
 
Efterfølgende kan der evt. forlænges hvis du fx er under uddannelse, og ønsker nogle faste weekender eller faste dage om ugen, dagvagter eller aftenvagter. 
Lad os snakke om det.
Der planlægges med weekendarbejde hver 2. weekend.
 
Vi ønsker os en kollega, der er fleksibel og med gå på mod, om du har prøvet faget før, er mindre vigtigt, vi oplære dig.
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl pr mail plejecenter-tingager-vp@fmk.dk
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn har en vision om at have røgfri arbejdstid.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 1-6-2021
 Vi forventer at afholde løbende ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem.
 
Du modtager en mail eller opkald, hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe en straffeattest.

Brænder du for at bidrage til at skabe vækst og holde gang i byggeriet? Trives du med at få ting til at lykkes?

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Foretrækker du fleksible arbejdsvilkår - måske at arbejde meget hjemmefra?
Og har du eventuelt nogle års erfaring som byggesagsbehandler?
Så læs videre!

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der gang i byggebranchen og mange spændende store projekter. Vi har derfor brug for at mande op og søger erfarne byggesagsbehandlere til at indgå i vores team. Både varige og tidsbegrænsede ansættelser er muligt.

Vi har fået så gode erfaringer med hjemmearbejde det seneste år, at vi for den rette erfarne medarbejder tilbyder, at du kan blive ansat og arbejde hjemme en meget stor del af tiden. Derfor behøver du måske ikke at flytte for sige ja til et attraktivt job.
 
Om stillingen

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en bred vifte af byggesager, så du kan forvente en afvekslende dagligdag.

Din hovedopgave bliver sagsbehandling af byggesager, herunder faglige vurderinger efter lovgivningen på bygge- og planområdet. Sagsbehandlingen har mange berøringsflader, og vi har dialog med virksomheder og borgere, indgår i BBR-opdatering, kommenterer lokalplaner og mere.
 
Du kommer til et byggesagsteam med en høj faglighed, hvor vi laver byggetilladelser og landzonetilladelser i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger. Teamet er en del af Center for By, Land og Kultur, som beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Der er 12 medarbejdere og en teamleder i byggesagsteamet.
 
Vi ønsker en ny kollega, der:
 • er serviceminded og god til at kommunikere med virksomheder, konsulenter og borgere, herunder at indgå i afdelingens telefonvagt og personlige borgerbetjening
 • evner at bruge sine faglige kvalifikationer i samarbejdet om mulige løsninger
 • er god til at formulere sig – både skriftligt og mundtligt
 • har erfaring med sagsbehandling af byggesager
 • har flair for de juridiske aspekter i byggesagsbehandlingen, herunder et godt kendskab til byggelov, planlov og forvaltningslov
 • kan fungere som sparringspartner til fortsat udvikling af vores byggesagsteam
 • har et positivt livssyn – og gerne humoristisk sans
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • har interesse for området og en relevant uddannelse som ingeniør, landinspektør, jurist, bygningskonstruktør eller lignende
 • har kørekort
 
Vi kan tilbyde:
 • en geografisk stor kommune med stærk fokus på byudvikling og tiltrækning af erhvervslivet
 • forskellige byggesager med industri, landbrug, nye boligområder, sommerhusområder og bevaringsværdige bykerner
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • rigtig gode muligheder for at arbejde hjemmefra
 • et spændende og afvekslende job
 • et uformelt arbejdsmiljø med respekt for hinanden
 • betalt frokostpause, frugtordning og kollegamotion
 • samarbejde på tværs af fagområder.
Som byggesagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder du i en politisk styret organisation med udstrakt delegering fra Teknik- og Miljøudvalget. I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi vægt på, at virksomheden og borgeren er i fokus, og vi er i tæt dialog med omverdenen og finder løsninger i samspil.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdsstedet er Mellemgade 15, 5600 Faaborg, og vi tilbyder udstrakte muligheder for hjemmearbejde.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flexordning. Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte teamleder Maria Christiansen på telefon 72 53 21 20 eller mach@fmk.dk.
 
Ansøgningsfrist er mandag den 31. maj 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 3. juni og mandag den 7. juni 2021.
 

2 jobåbninger: Erfaren økonomikonsulent til socialområdet (evt. indplacering som specialkonsulent) og barselsvikariat som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 10:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
2 jobåbninger: Erfaren økonomikonsulent til socialområdet (evt. indplacering som specialkonsulent) og barselsvikariat som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet
Økonomikonsulent til socialområdet.
Fra 1. januar 2021 er det specialiserede socialområde blevet samlet til et selvstændigt fagområde, som rummer både børne- og voksenområdet med henblik på at skabe et sammenhængende borgerforløb og et skarpt styringsfokus på området. Samtidig er Faaborg-Midtfyn Kommune overgået til udvalgsstyre pr. 1. januar 2021 hvilket bl.a. betyder en øget bevågenhed fra de politiske udvalg på budgetopfølgningen. Derfor opruster vi på området med en erfaren analytisk økonomikonsulent, der på et højt fagligt niveau og i samarbejde med fagområdet skal bidrage til udviklingen af styringen af økonomien på socialområdet med særligt henblik på at understøtte socialchefen.
Aktuelt arbejder Økonomi sammen med socialområdet om en handleplan med henblik på at bringe balance i budgetterne på området gennem forskellige styringstiltag. Handleplanen blev behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d.  22. februar 2021, og sagen kan læse ved følge linket: Sbsys dagsorden preview (fmk.dk). Handleplanen vil være et fokuspunkt for vores nye økonomikonsulent på socialområdet gennem hele 2021.
Herudover skal vores nye økonomikonsulent bruge en mindre del af arbejdstiden (1-2 dage om ugen) på at understøtte Staben Politik og Strategi med den økonomiske styring af opgaver som bl.a. tæller den politiske betjening, erhverv- og turisme, kommunikation og HR.
For økonomikonsulenten til socialområdet vil der særligt være tale om følgende opgaver, som løses i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere:
 • Strategisk sparring med socialchefen og ledelsen i Økonomi om den økonomiske styring
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på socialområdet
 • Økonomisk understøttelse af de øvrige budgetansvarlige ledere på socialområdet
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Samarbejde med socialområdet om implementering af handleplaner
 • Økonomisk understøttelse af Staben Politik og Strategi
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og dagsordner til direktion og politiske udvalg
 • Faglig sparring med de øvrige økonomikonsulenter i teamet
Den konkrete opgaveportefølje bliver fastlagt i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og kan variere efter behov.
 
Barselsvikar som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet
Da en af vores dygtige økonomikonsulenter på sundheds- og ældreområdet går på barsel efter sommerferien, er der samtidig mulighed for at søge ind på et lignende barselsvikariat som økonomikonsulent på sundhed- og ældreområdet.
For økonomikonsulenten til sundheds- og ældreområdet vil der særligt være tale om følgende opgaver, som løses i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere:
 • Strategisk sparring med sundheds- og ældrechefen og ledelsen i Økonomi om den økonomiske styring
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på sundheds- og ældreområdet
 • Økonomisk understøttelse af de øvrige budgetansvarlige ledere på sundheds- og ældreområdet
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og dagsordner til direktion og politiske udvalg
 • Faglig sparring med de øvrige økonomikonsulenter i teamet
 • Regnskabsopgaver
Den konkrete opgaveportefølje bliver fastlagt i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og kan variere efter behov.
 
Om dig
Vi forventer, at du, som ansøger til begge stillinger, har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller anden relevant uddannelse og/eller erfaring. Som økonomikonsulent på socialområdet forventer vi, at du har erfaring med økonomistyring, gerne inden for det specialiserede socialområde.
Du skal have en stor talforståelse og være en stærk formidler af økonomi til ikke- økonomer. Samtidig skal du evne at skabe overblik over store mængder af information og data – også under tidspres.  Da vi arbejder med økonomisystemet Prisme vil det være en fordel, hvis du har kendskab til dette.
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også trives i teamsamarbejde og på uhøjtidelig vis, indgå i alle typer af opgaver, der understøtter den samlede opgaveløsning. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig på fagområdernes opgaveløsning. Da du vil skulle arbejde sammen med fagprofessionelle chefer, ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af fagligheder og kan formidle økonomistyring til dine samarbejdspartnere både i skrift og tale. Det vil desuden være et stort plus, hvis vores kommende kollega har humor og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 
Hvem er vi?
Økonomi er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 33 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, herunder for sundheds- og ældreområdet og socialområdet. Opgaverne omfatter ud over økonomistyring udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri. Ledelsen af staben varetages overordnet af stabschefen og herunder 2 afdelingsledere, hvor man får reference til den ene af afdelingslederne.
Økonomi ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Økonomi arbejder løbende med udvikling og forbedring af økonomistyringsmodeller og derfor vil der være god mulighed for, at man som ny medarbejder kan være med til at præge denne udvikling.
Økonomi holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både station og motorvej. Du skal dog være indstillet på, at møder og evt. hele arbejdsdage kan være placeret på andre administrative lokationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Gode rammer for vores fælles arbejdsliv med fokus på work-life-balance
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.
 • Fleksibilitet til arbejdstilrettelæggelsen med muligheder for at arbejde hjemmefra.  
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
Der vil for begge stillinger blive udarbejdet et introprogram for den første tid i jobbet, som sikrer en grundig introduktion til alle opgaver.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. august 2021.
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170 eller økonomikonsulenter Daniel Bloch Larsen tlf. 72538432 eller Kristian Boeskov Nielsen tlf. 72534849  
Ansøgning med bilag skal sendes senest den 31. maj 2021 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. juni 2021. Angiv meget gerne hvilken stilling, ansøgningen retter sig mod.
 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger 2 social- og sundhedsassistenter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger 2 social- og sundhedsassistenter
1 stilling i aftenvagt 28 timer/uge
1 stilling i nattevagt 28 timer/uge
 
Stillingerne er med tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.
For optimal vidensdeling og kompetenceudvikling vil der være 4-6 dagvagter over en 12 ugers periode. Ønskes flere dagvagter kan det planlægges.

Plejehjemmet Lykkevalg er af Faaborg-Midtfyn Kommune certificeret som demensplejehjem. Vi har som øverste prioritet at styrke det gode liv for beboerne på plejehjemmet, så de oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Det gør vi bl.a. gennem høj faglighed, nærvær og omsorg. Det hele med udgangspunkt i Blomstringsmodellen, som er baseret på Tom Kittvoods teori om personcentreret omsorg til mennesker med demens.
 
Beboere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder. Som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med bl.a. social- og sundhedshjælpere, sygeplejerske, interne samarbejdspartnere i kommunen, f.eks. terapeuter og ernæringsspecialister, beboerne og deres familier, ligesom du også efter behov vil skulle arbejde tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere såsom læger og sygehuse m.v.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje og omsorg til beboere med demens, og har øget fokus i forhold til den palliative pleje, både fysisk og psykisk, herunder inddragelse af wellness som en integreret del af vores pleje og omsorg, ligesom vi afholder facilitering 1 gang om ugen eller efter behov.
Som resten af teamet på Lykkevalg er du en vigtig del af den fortsatte udvikling og du vil, indenfor kompetenceområdet, blive en aktiv del i forhold til bl.a. palliation, terminal pleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med beboere og pårørende.

Vi værner meget om vores gode arbejdsmiljø med det sigte, at alle medarbejdere på Lykkevalg skal have en god oplevelse, når de er på arbejde. Vi har derfor en forventning om, at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø, herunder at du evner en åben og ærlig dialog.
 
Gode grunde til, at du skal søge stillingen hos os
 • Vi har fokus på oplæring og introduktion, så du kommer allerbedst fra start, når du bliver ansat hos os
 • Vi arbejder individuelt og i fællesskabet med at styrke vores faglighed og blive dygtigere, både hver især og sammen som team
 • Vi vil være rigtig gode både som mennesker og fagligt. Derfor søger vi hele tiden ny viden for at sikre beboerne den bedste kvalitet, i den pleje og omsorg vi giver beboerne
 • Du får mulighed for at få dine egne ansvarsområder inden for f.eks. hjælpemidler, it, medicinhåndtering, forflytning, praktikvejledning m.m
 • Vi tror på at nær og nærværende ledelse giver den bedste hverdag for både beboere og medarbejdere, men vi har også tillid til, at du løser kerneopgaven allerbedst i fællesskab med dine nærmeste kollegaer
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg er du en vigtig nøgleperson i arbejdet med at koordinere og udføre grundlæggende sygeplejefaglige opgaver i samarbejde med det øvrige team. 
 
Det betyder, at du
 • Har et ønske om at arbejde med mennesker, der har en demenssygdom.
 • Har en høj faglighed, har lyst til videre udvikling både personligt og fagligt, samt mod på at reflektere i forhold til både egen og teamets daglige praksis.
 • Er indstillet på at lære brugen af Blomstringsmodellen i praksis, som personcentreret omsorg til mennesker med demens, med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer med respekt for beboerens livshistorie.
 • Formår at skabe tillid, trygge relationer og professionel omsorg i mødet med beboerne og deres pårørende.
 • Du har et skarpt blik for de sygeplejefaglige opgaver og tænker sundhedsfremme og –forebyggelse ind i alle dine aktiviteter for at støtte den enkelte beboer i en sund og aktiv livsstil.
 • Som en selvfølge tager ansvar for at koordinere og samarbejde allround om opgaver, og du er bragende dygtig til at samarbejde også på tværs af faggrupper, med f.eks. vores sygeplejerske, ernæringsassistenter, terapeuter og øvrige samarbejdspartnere, både internt i kommunen samt eksternt.
 • Er velformuleret og kommunikerer klart, anerkendende og tillidsskabende i relation til beboere, pårørende, kollegaer og alle samarbejdspartnere i øvrigt.
Kan du tilslutte dig plejehjemmets værdier og opfylde de ønsker, vi har beskrevet herover i forhold til kompetencer, så er du måske vores nye kollega.
 
Vi ser med glæde frem til at modtage din ansøgning.

Link
www.lykkevalg.fmk.dk/forside/
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 7253 5610 eller på mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
 
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Plejehjemmet Nørrevænget søger SSA til fast aftenvagt.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Det er nu du har en enestående mulighed for at blive en del af vores dejlige ”aftenteam”. Vi søger en SSA til en fast aftenvagtstilling

Da én af vores aftenvagter er gået på efterløn, søger vi på Plejehjemmet Nørrevænget en SSA til en fast aftenvagtstilling på 28 timer ugentligt i et fast rul efter 5-2 princippet. Tiltrædelse d. 1. juni eller hurtigst muligt derefter.

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og er et plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 bo-enheder. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet og vi arbejder ud fra leve-bo princippet, hvor vi er sammen med beboerne i hele arbejdstiden. Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver bo-enhed har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden af og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.

Grundtanken i alt arbejdet på plejehjemmet er baseret på en personcentreret tilgang og omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart at bo på Nørrevænget
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
På Nørrevænget er der ansat ernæringsassistenter, sygehjælpere, SSH, SSA, og sygeplejersker, som sammen skaber en tværfaglige indsats med fokus på helhed og tværfaglighed. Hver måned afholdes der teammøde i de enkelte bo-enheder. Derudover samarbejdes der med eksterne samarbejdspartnere som ergo- og fysioterapeuter, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygehus og praktiserende læger.

Vi tilbyder dig:
 • En engageret kollegagruppe, som samarbejder og lærer af hinanden.
 • Et arbejdsmiljø med mulighed for både faglig og personlig udvikling
 • Det betyder også at vi gerne griner med hinanden, og at vi ser fejl som en mulighed for at lære nyt.
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning.
Om dig:
 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent med høj grad af faglighed, selvstændighed og handlekraft.
 • Du har interesse, indsigt og forståelse for at arbejde med ældre borgere samt med borgere med forskellige kognitive udfordringer, herunder demens sygdomme.
 • Du er åben, ærlig og har et godt humør.
 • Du er tålmodig, lyttende og nærværende i samarbejdet med borgerne.
 • Er en teamplayer, der sætter pris på forskellige kompetencer, opfordre til at der løftes i flok og har forståelse for at alle har ansvar for at vi lykkes med kerneopgaven.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af holdet, så send os en ansøgning.

Har du behov for yderligere oplysninger, så kontakt gerne Plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefonnummer 7253 1754, på hverdage kl. 07.00-15.00

Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
 
Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer

Plejehjemmet Nørrevænget søger SSH til fast stilling som dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for at skabe en meningsfuld hverdag for ældre borgere, så tilbyder vi dig chancen for at blive vores nye kollega på Plejehjemmet Nørrevænget. Vi søger en SSH til en fast stilling i dagvagt.

Da én af vores dagvagter har søgt nye udfordringer, søger vi på Plejehjemmet Nørrevænget en SSH til en fast dagvagtstilling på 32 timer, med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og er et plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 bo-enheder. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet og vi arbejder ud fra leve-bo princippet, hvor vi er sammen med beboerne i hele arbejdstiden. Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver bo-enhed har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden af og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.

Grundtanken i alt arbejdet på plejehjemmet er baseret på en personcentreret tilgang og omsorg, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Vores værdier er:
 • At det skal være godt, trygt og rart at bo på Nørrevænget
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
På Nørrevænget er der ansat ernæringsassistenter, sygehjælpere, SSH, SSA, og sygeplejersker, som sammen skaber en tværfaglige indsats med fokus på helhed og tværfaglighed. Hver måned afholdes der teammøde i de enkelte bo-enheder. Derudover samarbejdes der med eksterne samarbejdspartnere som ergo- og fysioterapeuter, demenskoordinatorer, gerontopsykiatrisk team, sygehus og praktiserende læger.

Vi tilbyder dig:
 • En engageret kollegagruppe, som samarbejder og lærer af hinanden.
 • Et arbejdsmiljø med mulighed for både faglig og personlig udvikling
 • Det betyder også at vi gerne griner med hinanden, og at vi ser fejl som en mulighed for at lære nyt.
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og plads til nytænkning.
Om dig:
 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper med høj grad af faglighed, selvstændighed og handlekraft.
 • Du har interesse, indsigt og forståelse for at arbejde med ældre borgere samt med borgere med forskellige kognitive udfordringer, herunder demens sygdomme.
 • Du er åben, ærlig og har et godt humør.
 • Du er tålmodig, lyttende og nærværende i samarbejdet med borgerne.
 • Er en teamplayer, der sætter pris på forskellige kompetencer, opfordre til at der løftes i flok og har forståelse for at alle har ansvar for at vi lykkes med kerneopgaven.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af holdet, så send os en ansøgning.

Har du behov for yderligere oplysninger, så kontakt gerne Plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på telefonnummer 7253 1754, på hverdage kl. 07.00-15.00
 
Link
https://noerrevaenget.fmk.dk/forside/
 
Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansættelsessamtaler:
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer

Faaborg-Midtfyn kommuner søger pr. 1. august 2021 områdeleder for de otte kommunale plejehjem og SOSU-elevområdet.

Jobkategori: Ledelse, SOSU
Ansøgningsfrist: 30-05-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vil du sammen med os sikre et godt liv med en meningsfuld hverdag for beboerne på plejehjem? Brænder du for at skabe rammerne for en god arbejdsplads med høj trivsel blandt vores medarbejdere og elever? Og kan du gennem ledelse af ledere skabe værdifulde forandringer og sikker drift?

Så har vi måske lige den stilling, du drømmer om!

Faaborg-Midtfyn kommuner søger pr. 1. august 2021 områdeleder for de otte kommunale plejehjem og SOSU-elevområdet.

Vi tager imod dine visioner og høje ambitioner med kyshånd
”Sammen skaber vi det bedste sted” er vores fælles udviklingsstrategi, som sætter retning for det vi arbejder med og udvikler på. Visionen i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at borgerne kan leve – og udleve – sin egen version af det gode liv Udviklingsstrategi

Vi søger derfor en ambitiøs områdeleder, der både kan udvikle på det eksisterende, men også har mod til at gå nye veje med en klar vision om at skabe de bedste rammer om det gode liv for beboerne.

Det betyder for os, at du sammen med plejehjemsledere, medarbejdere og beboere kan finde nye veje til at understøtte en meningsfuld hverdag for beboerne, men også kan gå forrest i udviklingen af vores plejehjem, så de afspejler de forventninger og behov, som fremtidige plejehjemsbeboerne og deres familier efterspørger. For os er nøglebegreberne bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse og tværfaglighed, men også motivation, trivsel, innovation og inddragelse af frivillige er vigtige elementer.
 
Du skaber rammerne for en tryg og god arbejdsplads, hvor samarbejde er i højsædet
Det er vigtigt for os at have gode arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og har mulighed for at lære nyt og udvikle sig. Som vores nye områdeleder med ansvaret for ca. 450 medarbejdere og ca. 100 elever går du forrest i arbejdet med trivsel, læring og udvikling, bl.a. gennem MED-systemet.

Du skal som områdeleder også kunne tænke kreativt, strategisk og kunne samarbejde på tværs af mange fagligheder og niveauer – både internt og eksternt. De kompetencer skal du bl.a. bruge i arbejdet på at fastholde og rekruttere elever til social- og sundhedsuddannelserne. De er nemlig afgørende for fremtidens ældrepleje.
 
Du leder værdibaseret i ord og handlinger
I Faaborg-Midtfyn Kommune tror vi på, at de bedste forhold skabes, når ledere og medarbejdere sammen skaber de rammer, som de synes bedst giver mening for dem og det arbejde, de udfører. Det betyder, at vi ofte udfordrer vores arbejdsgange og afprøver, om vi kan gøre tingene bedre, smartere eller mere effektivt – som områdeleder skal du gå forrest i det arbejde.

Vores værdier i kommunen er:
 • Vi tager ansvaret på os
 • Dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Vi forenkler det komplicerede
Det betyder, at vi som ledere skal sikre en god og rettidig kommunikation, og at vi omsætter overordnede beslutninger til meningsfulde fortællinger om, hvad det betyder for medarbejdernes hverdag.

Det betyder også at vi gerne griner med hinanden, og at vi ser fejl som en mulighed for at lære nyt.

Vi spiller hinanden gode og anerkender forskellige faglige perspektiver i løsningen af kerneopgaven, og vi tager ansvar for, at vi lykkes  fællesskab.
 
Om stillingen
Faaborg-Midtfyn Kommune driver 8 kommunale plejehjem med plads til i alt 327 faste beboere og 7 midlertidige pladser. Der er ca. 450 medarbejdere ansat i de kommunale plejehjem.

Elevområdet understøttes af en uddannelseskoordinator og en uddannelsesvejleder.

Til at understøtte udviklingen og driften af plejehjemsområdet, er to udviklingssygeplejersker og to administrative medarbejdere.

Det betyder, at der i direkte reference til dig som områdeleder er 8 plejehjemsledere, 2 udviklingssygeplejersker, 2 administrative medarbejdere, 1 uddannelseskoordinator og 1 vejleder.

Som områdeleder er du ansvarlig for kvaliteten og udviklingen af området, samt budgetansvarlig for det samlede budget for området.
 
Profil og kompetencer
Vi forestiller os, at du har en sundhedsfaglig baggrund og en lederuddannelse på minimum diplom niveau. Derudover har du solid ledelseserfaring, herunder erfaring med økonomistyring. Det vil være en fordel, hvis din erfaring er fra en kommunal kontekst.

Vi ser for os, at du kan kommunikere tydeligt mundtligt og på skrift, kan sætte retning og sikre følgeskab.

Og det er afgørende for os, at du er en holdspiller, der har stærke relationskompetencer som kan styrke sammenhængskræften såvel i organisationen, som med eksterne samarbejdspartnere.

Endelig besidder du et organisatorisk overblik og kan navigere i en kompleks hverdag, hvor der både er hensyn at tage horisontalt og vertikalt i organisationen, og hvor kravene til dig kan være modsatrettede.
 
De første og vigtigste dagsordener for vores nye områdeleder findes her Dagsorden
 
Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist d. 30. maj 2021. Første samtale vil være d. 9. juni. For kandidater der går videre til anden samtale, vil den finde sted 21. juni. Der vil være test og profil imellem første og anden samtale. Tilbagemelding på test og profil er d. 16. juni.

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
 
Har du spørgsmål til stillingen, så kan du kontakte chef for Sundhed og Ældre Kitt Lysén Pedersen, kitpe@fmk.dk eller på mobil 72532913

Faaborg-Midtfyn Kommune søger administrativ medarbejder til Erhvervsrygsækken, Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 30-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Administrativ medarbejder med god indsigt i folkeskolen søges
Kan du arbejde systematisk, skabe struktur og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor udviklingen og implementeringen af kommunens Erhvervsrygsæk, er vigtige opgaver? Kan du med succes koordinere opgaver på tværs af skoler og erhvervsliv? Og trives du i et arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er uhøjtidelig, og der også er plads til et godt grin, mens vi får noget fra hånden? Så er det måske lige dig vi søger!

Erhvervsrygsækken
Faaborg Midtfyn Kommune er i samarbejde med erhvervslivet i gang med at give folkeskoleeleverne større indsigt i forskellige erhvervsvalg. Dette sker igennem erhvervsrygsækken.

Målet er, at alle elever 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune på sigt skal på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning. Besøgene skal give eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper.

Derudover oplever de, at lære matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det skal give et langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

Vil du være med til at videreudvikle Erhvervsrygsækken i Faaborg- Midtfyn Kommune og kan du lide at systematisere og skabe overblik, så mangler vi dig til følgende administrative opgaver:
Systematisere og skabe overblik over Erhvervsrygsækkens dokumenter.
 • Opdatere fælles dokumenter i det digitale samarbejdsrum.
 • Arkivere dokumenter i SBsys.
 • Udvikle og opdatere Erhvervsrygsækkens hjemmeside 
 • Være det administrative bindeled mellem skoler, virksomheder og Center for Opvækst og Læring.
 • Medvirke til branding af Erhvervsrygsækken.
 • Booke lokaler og forplejning til workshops og andre møder.
 • Deltage i virksomhedsbesøg.
 • Være sparringspartner for dine kolleger i Erhvervsrygsækken.
 • Udføre andre opgaver i sekretariatet ved behov fx korrekturlæsning og bearbejdning af data fra TEA.
Vi forventer, at:
 • du har en kontoruddannelse og også en jobmæssig baggrund i folkeskolen fx læreruddannelse. Dette er et ufravigeligt krav,
 • du går til opgaven med ild og sjæl, fordi du simpelthen ikke kan lade være,
 • du har en god skriftlig formuleringsevne,
 • du er har kendskab til brugen af Office-pakken, SBsys og TEA,
 • du bidrager til  videreudvikling af Erhvervsrygsækken,
 • du har indsigt i folkeskolens lovgrundlag og praksis,
 • du kan arbejde selvstændigt, men også samarbejde konstruktivt med alle deltagende parter i Erhvervsrygsækken,
 • du er fleksibel mht. fordeling af de 10 ugentlige timer. Placering af arbejdstiden følger behovet for opgaveløsning og kan derfor variere meget,  
 • du er let tilgængelig ved akutte opgaver,
 • du er villig til at hjælpe med andre administrative opgaver i sekretariatet.
Du bliver en del af sekretariatet i Center for Opvækst og Læring, der rummer mange forskellige fagligheder, og hvor vi prioriterer en fri omgangstone og en god atmosfære samt kollegial sparring. Du refererer i det daglige til konsulent Pernille Peiter, men kommer også til at samarbejde med andre kolleger i centeret.

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Det er en fast stilling med et ugentligt timetal på 10 timer.

Tiltrædelse senest den 1. august 2021.

Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri kommune i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Pernille Peiter på 72533153.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest den 30. maj 2021.

Efter ansøgningsfristen udvælges kandidater til samtale, der afholdes fredag den 4. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Pædagog 37 timer pr. 1. juli 2021 til 1000Fryd Børneområde Midt

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 30-05-2021 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Er du optaget af bevægelse og sundhed?
Har du lyst til at være med til at udvikle et børnemiljø med legen i fokus, hvor alle børn er med i fællesskabet?
Så er du måske lige den, vi mangler på holdet.

Børneområde Midt opnormerer, og 1000Fryd søger en ny, fagligt stærk kollega. Måske kommer du med ny viden fra seminariet eller med viden gennem års erfaring fra dagtilbud. Vi er klar på, at enhver medarbejder tager en betydningsfuld plads, bidrager, så vi står stærkt ved at være mangfoldige og ligeværdige holdspillere.

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS
Vores grundindstilling er positiv, ressourceorienteret og inkluderende. Det gælder i alle de relationer, vi indgår i. Vi har et værdigrundlag som hviler på tillid, respekt, anerkendelse gennem stærke relationer.

Vi har en styrket normering og arbejder i små legegrupper for at sikre nærvær og kvalitet i vores samspil, så alle børn får de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder med positioneringer og tydelige og genkendelige rammer, så børn guides og forberedes i deres hverdagsrutiner og oplever sig som værdifulde i børnefællesskabet. Vi arbejder professionelt ud fra et fælles børne og læringssyn. Dem kan du læse mere om på vores hjemmeside.

I huset vil du opleve en god stemning og et godt samarbejde og høj social kapital. Vi har fælles fokus på løsning af de arbejdsopgaver, der er i forhold til kerneopgaven og en udvikling af pædagogikken gennem fælles faglige refleksioner. Vi arbejder systematisk med pædagogisk planlægning, dokumentation og evaluering. Vi anvender filmklip fra hverdagen i vores evalueringsarbejde og arbejder bl.a. med feedback via reflekterende teams.

Vi er optagede af at udvikle vores faglighed løbende, så vores pædagogik bygger på evidens og forskning. Vi arbejder med ICDP og tilbyder modul 1. Vi har netop arbejdet med aktionslæringsforløb, hvor arbejdet med - og implementeringen af - læreplanen er fælles afsæt og med særligt fokus på viden om leg og legedeltagelse. Vi har forventninger om, at du fortsat ønsker at udvikle dine kompetencer og øge din viden på området gennem lærings- og uddannelsesforløb.

OM OS
Børneområde Midt er en områdeinstitution med tre dagtilbud: Hættegården, Vesterparken og 1000Fryd. Hættegården med plads til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnecenter Vesterparken med plads til 56 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn samt 1000Fryd med plads til 75 børnehavebørn og en udbygning på vej, der står færdig i starten af 2022, den skal rumme 24 børnehavebørn eller 18 vuggestuebørn på sigt.

I området arbejder vi tæt sammen om at udvikle vores pædagogiske retning og arbejder med pædagogiske netværksgrupper, der har fælles ansvar for at udvikle forskellige faglige områder. Vi har i øjeblikket netværksgrupper for sprogarbejdet, DIGI arbejdet, for praktikvejlederne, for børn i udsatte positioner, for vuggestuerne og for overgangsarbejdet i forbindelse med overgang til tidlig SFO.

JOBPROFIL
Du skal indgå i samarbejdet med hele medarbejdergruppen i Børneområde Midt ved deltagelse i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogisk lørdag samt evt. deltagelse i netværksgrupper på tværs af husene. I hverdagen deltager du i børnemøder i huset, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP-konsulenter fra Center for Opvækst og Læring.

Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet. Du medvirker til at kvalificere vores lege- og læringsmiljøer. Vi arbejder ud fra FMKs læreplansmodel. I gruppen tilrettelægges læringsmiljø for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe. Du har en vigtig formidlingsopgave i forhold til at synliggøre den pædagogiske praksis i hverdagen.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I FMK arbejder vi ud fra en politisk vedtaget kvalitetsstandard for 0-6 års området. Vi udarbejder indsatsplaner for aktuelle udviklingsbehov individuelt og for grupper. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.


DET FORVENTER VI AF DIG
 • At du er igangsættende og inspirerer børnenes leg og kreativitet.
 • At du har viden om krop og sundhed, som du anvender i praksis og kan dele med dine kollegaer.
 • At du bidrager til den gode samarbejdskultur og er en loyal kollega.
 • At du både kan tage lederskab og følgeskab på vores fælles kerneopgave.
 • At du har en fremtoning og imødekommenhed, der styrker samarbejdet med forældrene og vores samarbejdspartnere.
 • At du udviser mod til at arbejde med forpligtende faglige udviklingsprocesser, hvor vi taler om vores praksis, udfordrer og undersøger i fællesskab med fokus på kvalitet i læreplansarbejdet.
 • At du har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik.
 • At du kan organisere og strukturere læringsmiljø og hverdagsforløb.
 • At du indgår i samspil og dialog som forudsætning for at skabe et udviklende miljø.
 • At du reflekterer over egen og andres praksis i en åben og udviklende retning.
 • At du trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Hat du har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.

ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER
Ansøgningsfrist er den 30. maj 2021, kl. 23.59. Vi forventer at holde samtaler mandag den 7. juni 2021.

ANSÆTTELSE
Stillingen besættes pr. 1. juli 2021.Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.  

KONTAKT
Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte:
Områdeleder Britta Kruse på tlf. 7253 4722 eller Teamleder Marianne Wolff på tlf. 7253 4691

 

Nordagerskolen søger lærere til overbygningen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
NORDAGERSKOLENS OVERBYGNING SØGER NYE KOLLEGER
 
Pr. 1. august søger Nordagerskolen to lærere til overbygningen. Der er tale om et årsvikariat samt et barselsvikariat frem til skoleårets afslutning. Tilsammen dækker stillingerne en bred vifte af fag. Vi søger henholdsvis en lærer, der kan undervise i matematik, biologi og geografi samt en lærer, der kan undervise i dansk, historie, kristendom og samfundsfag og (for begge stillinger) evt. sport/ adventure .
 
NORDAGERSKOLEN er en velfungerende og udviklingsorienteret folkeskole beliggende i den nordlige del af Ringe by tæt ved sø og gode idrætsfaciliteter. Skolen har ca. 560 dygtige elever fordelt på 24 klasser fra 0.-9. klasse og 3 modtageklasser.
 
Vi kan tilbyde en skole med:
 • Aldersintegreret skolestart, trin-inddeling på mellemtrinet og temalinjer i overbygningen
 • Dygtige og engagerede medarbejdere og en samarbejdskultur præget af godt humør
 • Stort fokus på faglighed, engagement og trivsel
 • Et inkluderende undervisningsmiljø med plads til alle
 • Gode muligheder for faglig sparring af kolleger, vejleder og ledere
OVERBYGNINGEN består af 7.-9.klassetrin (3-4 spor pr. årgang). 
De fysiske rammer i overbygningen har gennemgået en større renovering, så lokalerne nu fremstår nye og tidsvarende i deres opbygning. De nye rammer er designet til at understøtte vores mål om at styrke elevernes motivation for læring gennem alternative undervisningsformer og arbejdsmetoder.

På Nordagerskolen har vi fokus på at skabe en overbygning:
 • hvor det giver mening for både elever og lærere at lære og at være
 • hvor fællesskab og samvær prioriteres højt
 • hvor eleverne trænes i at træffe valg og lærer at begå sig i flere fællesskaber
 • hvor elever rustes til det videre uddannelsesforløb gennem styrket selvværd og selvindsigt
 • hvor vi rækker ud mod verden og samarbejder med eksterne partnere
Overbygningen søger lærere, der:
 • er læreruddannede
 • er visionære og har et ”drive”
 • har et bredt læringssyn og lyst til at arbejde praksisorienteret
 • er anerkendende i deres tilgang til elever, kolleger og forældre
 • har et godt humør og positivt livssyn
 • er parate til at indgå i et stærkt og positivt arbejdsfællesskab

Skulle ovenstående have vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte og besøge skolen for yderligere information.

Kontakt: Afd.leder Kirsten Baagø Jensen mobil: 72533991 og 72533600 
Læs mere om skolen på  www.nordagerskolen.dk      
  
Ansøgningsfrist: 27.maj kl.12.00
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 22

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Vi glæder os til modtage din ansøgning.

.
 

Genopslag: Dygtig og engageret lærer søges til udskolingen i specialafdelingen på Tingagerskolen

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 27-05-2021 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. august 2021 (37 t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.
 
Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.
 
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende
   
Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af overbygningen i specialklasseafdelingen med linjefag i matematik, geografi og naturfag. Du skal kunne føre til prøve i matematik og naturfag.
 
Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer
 
Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole
 
Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.
 
Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.aula.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Samtaler afholdes den 3. juni 2021.
 

Vil du være lærer på Øhavsskolen – fremtidens skole i Faaborg?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 23:59
Arbejdssted: Øhavsskolen
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være lærer på Øhavsskolen – fremtidens skole i Faaborg?

Er du en dygtig og engageret lærer, som brænder for at lave god skole, hvor du bringer din faglighed og dine kompetencer i spil i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere – så modtager vi rigtig gerne din ansøgning.

Pr. august 2021 har vi et antal ledige fuldtidsstillinger, hvor vi primært skal have dækket dansk i indskolingen, musik på mellemtrinnet og naturfag i udskolingen.
Vi søger lærere med stærke relationskompetencer, der kan holde fokus på elevernes trivsel og læring som det helt centrale udgangspunkt i opgaveløsningen. Som lærer på Øhavsskolen arbejder du tæt sammen i team med fælles tilrettelæggelse af læringsforløb, med kollegial feedback på undervisning og læringsforløb, samt fælles refleksion over egne og andres perspektiver og handlinger.


Vores fælles opgaveløsning tager afsæt i Øhavsskolens vision:
Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe forpligtende fællesskaber. Vi ser forskellighed som en styrke. Vi bidrager alle til et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så dygtige, som vi kan.


For at komme i betragtning til vores stillinger, ønsker vi, at du er stærk i følgende fag:
 • Dansk og andre skolefag indskolingen
 • Musik mellemtrinet
 • Naturfag – fysik/kemi, matematik, biologi i udskolingen
 • Støtte og specialundervisning eller specialpædagogik

I kommende skoleår har vi følgende udviklingsfokus:
 • Teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber  – yderligere styrkelse af teamets kollegiale feedback, refleksion og handlekraft.
 • Kommunikation – yderligere styrkelse af kommunikation som vigtigt værktøj for tryghed på alle niveauer i skolen. 
 • Fællesskabende didaktik og differentiering – hvordan skaber vi et klasserum, hvor alle kan lære og være, så alle børn bliver så dygtige, som de kan.

For yderligere information se skolens hjemmeside Øhavsskolen eller kontakt:

Afdelingsleder Katja Moltenow for spørgsmål vedr. timer i indskolingen og på mellemtrinnet. (tlf. 72 53 39 52) 

Viceskoleleder Poul-Arne Braaby for spørgsmål vedr. timer i udskolingen. (tlf. 72 53 39 05)

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 25. maj 2021 klokken 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 22

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Fast stilling som Social- og Sundhedshjælper på 30-35 timer

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer

Vester Åby hjemmeplejen.
Vi søger en dygtig social – sundhedshjælper til fast dagvagt 30 – 35 timer.
 

Er du interesseret i et job med mulighed for faglig udvikling og medindflydelse. Vi er en personalegruppe med mange forskelligheder og tager gerne nogle gode faglige diskussioner. Vi har stort fokus på kollegialt fællesskab og trivsel.
Stillingen er på 30 - 35 timer med vagt hver 2. weekend.

Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social – og sundhedshjælpere og assistenter, ufaglærte afløsere og elever. Vores kerneopgave er at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem. Fokus er at borgeren gennem en målrettet og tværfaglig arbejdsproces, opnår at have følelsen af et værdigt liv. Vi bestræber os på at møde borger – og pårørende på en ligeværdig måde.

Vi tilbyder
- God og grundig introduktion
- Personlig og faglig udvikling
- Motiverede og fagligt dygtige kolleger
- En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed
- Et tværfagligt samarbejde med fokus på borgeren
- Medbestemmelse, indflydelse og et godt arbejdsmiljø.

vi søger en kollega:
- Der er social- og sundhedshjælper uddannet
- Der er nærværende og tillidsvækkende
- Der kan arbejde selvstændigt- Der er let omgængelig, har et positivt væsen og har humor.
- Der er fleksibel og engageret, der tør tage et ansvar i samarbejde med borger/pårørende og kollegaer                                             
- Der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
- Der har It-kendskab
- Der har stabilt fremmøde og har kørekort


Stillingen er til besættelse 01.07.2021, eller snarest.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 25. maj kl. 12.00. Send din motiverende ansøgning, vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgning er via rekrutteringssystem.

Samtalerne forventes afholdt den 27. maj 2021.

For nærmere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen, Kim Baden tlf. 7253 4927
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 

ufaglært afløsere over 18 år, som kan arbejde i sommeren 21

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du tjene penge i sommeren, så du kan rejse i efteråret?
Vi har jobbet - hvis du vil tjene pengene!
 
Vi søger ufaglært afløsere over 18 år, som kan arbejde i sommeren 21 – primært juli og august med mulighed for eventuel forlængelse, hvis du ønsker at arbejde i et sabbatår.
 
At arbejde i hjemmeplejen er rigtig godt, at kunne skrive på sit CV i forbindelse med ansøgning om optagelse på en uddannelse.
Arbejde i hjemmeplejen er et meget givtigt og personligt udviklende job. Vi hjælper mange forskellige borgere, med forskellige behov. Det er et meget afvekslende og alsidigt job, med store og små udfordringer, som er med til at udvikle dig.
 
 
Hvem er vi:
 
Vi er to hjemmeplejegrupper sammensat af social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvis kerneopgave er at sikre, at skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats, for borgere i eget hjem.
Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. Som hjemmeplejegruppe samarbejder vi tværfagligt med sygeplejersker, fysioterapeuter og andre faggrupper, som vi er sammen med borgeren om. Vi ser på den enkelte borger, fra flere vinkler og afholder borgermøder, hvor vi sammen kigger på måden, at løse opgaverne på.
 

Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed
 • Faglig sparring
 • Plads til udvikling
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • En masse spændende opgaver, som videre delegeres fra sygeplejen.
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder:
 Anette K. Henriksen tlf. 7253 5103 i hjemmeplejegruppen Faaborg c. 
Mette Bro Jansen tlf. 72531750 i hjemmeplejegruppen Horne/Svanninge
 
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist D. 25.5.21. 


Med venlig hilsen
 
Hjemmeplejen 
 

Tilkaldevikarer søges til Bo og Aktiv, afd. Lunden aflastning

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Bo & Aktiv er en organisation jf. §104, 105 og 107 i Lov om Social Service og omfatter 7 botilbud, 3 dagtilbud og et aflastningstilbud §52, 84 og 107 i Faaborg - Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 58 borgerne i alderen 18 – 70 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 145 fastansatte – pædagoger og sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til aflastningen søges tilkaldevikarer.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter, weekendvagter samt nattevagter.

Lunden aflastning består af 3 afdelinger, 2 beliggende i Årslev og et weekendtilbud i Hillerslev.
Borgerne i aflastningen er alle hjemmeboende med varigt nedsat funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og/eller hjælp til personlig pleje og omsorg, ligesom mange er afhængige af hjælpemidler.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Borgerne har brug for tydelige voksne, som er lette at aflæse.
Grundnormereingen er 1 personale til 3 gæster.

Som ansat i aflastningen vil man opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter hver dag, hvilket betyder, at man skal være omstillingsparat og fleksibel.
Indsatsen dokumenteres dagligt i Nexus.
Alle medarbejdere har indenfor det sidste år modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af   begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. 
 
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)
Vi søger vikarer som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger kan ved henvendelse til Marianne From på tlf. 72 53 48 41 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgningen skal søges via link. senest d. 25. maj 2021 kl. 12.00
 

Søger en SSA til aftenvagt på 25.5 timer pr. uge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er du vores nye kollega?
 
På plejehjemmet Steensvang arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang med afsæt i Tom Kitwoods teorier omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach.
 
Vi forventer, at du:
 • kan se dig selv i en rolle, hvor du både kan varetage pleje og sygepleje hos beboerne og tage ansvar for faglig sparring samt deltage i oplæring af dine kollegaer.
 • har interesse for omsorg til mennesker med demens
 • kan lide udfordringer i arbejdet
 • trives i en ofte uforudsigelig arbejdsdag
 • er god til at kommunikere og arbejde tværfagligt, såvel med kollegaer som ledelse, for at sikre sammenhængskraft
 • er ansvarlig for at medvirke til at sikre beboerne en høj livskvalitet
 • kan skabe sammenhæng mellem ydelse af plejen/ omsorgen og dokumentationen
 • er interesseret i udvikling og undervisning af kollegaer og samarbejdspartnere
 • er selvstændig og fleksibel
 • kan dokumentere og videregive din faglighed, både mundtligt som skriftligt
 • er medansvarlig for at udfordre og udvikle den faglige tilgang til beboernes bedste
 • tager medansvar for trivsel såvel for beboere som kollegaer
Vi tilbyder:
 • en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling
 • tværfagligt samarbejde
 • en arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kollegaer, der hver dag yder en stor indsats for, at beboerne oplever en meningsfuld hverdag
 • en arbejdsplads, hvor alle bliver respekteret, uanset uddannelsesniveau – alle meninger og holdninger er betydningsfulde
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker med kort varsel pr. telefon.
 Ansættelsessamtaler afvikles løbende.
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Linda Eckhardt på tlf. 7253 5886 eller mail: leckh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
www.steensvang.fmk.dk
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Fysioterapeut, Hjerneskadecenter

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 24-05-2021 12:00
Arbejdssted: Forebyggelse, Rehabilitering, træning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
                                                           Fysioterapeut
                                   med kompetencer inden for senhjerneskader
                                                                søges til
                                         Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn

Da én af vores meget erfarne fysioterapeuter har valgt at gå på efterløn, søger vi en fysioterapeut med indgående viden og erfaring inden for genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade og neurologiske problemstillinger. Stillingen er på 33 timer med tiltrædelsesdato d. 1. juli 2021.

Dine arbejdsopgaver vil bestå i genoptræning og rehabilitering efter Sundhedsloven og Serviceloven af borgere med erhvervet hjerneskade. Træningen foregår individuelt og/ eller på hold i Hjerneskadecentret og/ eller i borgers eget hjem, samt på Rehabiliteringscenter Bakkegården i Espe.
Du vil blive en del af neuroterapeut teamet, og skal sammen med kollegaer bidrage til videreudviklingen af genoptræningsindsatsen på sen-hjerneskadeområdet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Hvem er vi:
Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn er forankret i Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, og består af 4 ergoterapeuter, 4 fysioterapeuter, 5 neuro-pædagoger, 1 hjerneskadekoordinator, 2 demenskoordinatorer, 5 VSU-medarbejdere, og en servicemedarbejder.
Hjerneskadeforeningen, afdeling Sydfyn driver flere aktiviteter i centret.
 
Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er forankret i ”Sundhed og Ældre” og har 78 medarbejdere; vi består foruden Hjerneskadecentret af Det mobile Sundhedscenter, Trænende terapeuter og Trænings- og aktivitetsmedarbejdere, fordelt i teams geografisk i kommunen. Ledelsen er samlet i et team bestående af 1 overordnet leder og 3 afdelingsledere.
Vi er en meget dynamisk arbejdsplads med fokus på faglig udvikling, god trivsel og et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder rehabiliterende, tværfagligt og helhedsorienteret – vi har netop i gang sat en visionsproces ift. afdelingens mål og retning. 

Vi søger en fysioterapeut, der:
 • Har indgående erfaring med genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske problemstillinger
 • Har relevant efteruddannelse / kurser i form af Bobath, Motor Relearning, Neuropædagogik, syn og Fysisk træning for apopleksi.
 • Kan indgå konstruktivt i tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper, internt og eksternt
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har almindeligt kørekort

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til fysioterapeut Berit Pedersen
tlf. 72 53 63 77 og/eller afdelingsleder Anne Bro tlf.: 72 53 63 51
Ansøgningsfrist d. 24. maj kl. 12.00.
Samtaler forventes gennemført d. 27.maj 2021.

Du kan læse mere om os på www.fmk.dk   
 

Vi søger en social- og sundhedshjælper til fast stilling i aftenvagt på plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-05-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Åløkkeparken søger 1 social- og sundhedshjælper til aftenvagt pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.
 
Stillingen er en fast stilling på 28 timer ugentlig og med arbejdsweekend hver anden
uge og der arbejdes 5-2.
Vagterne er mandag og tirsdag, samt fredag, lørdag og søndag i ulige uge
 
Plejehjemmet Åløkkeparken består af 48 plejeboliger og en aflastningsafdeling for demente.
 
Søg stillingen hvis du kan sige ja til nedenstående, vi venter gerne på den rette:
 • Er omsorgsfuld og har hjertet på rette sted
 • Har kompetencer inden for demens, vi arbejder med udgangspunkt i Blomstringsmodellen, som er baseret på Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg til mennesker med demens.
 • Kan arbejde i et team ud fra fælles mål og kan tage medansvar for helheden
 • Kan samarbejde effektivt, påvirke hinanden positivt og lære at udnytte hinandens kompetencer optimalt
 • Kan reflektere over egen praksis og kan tilegne sig viden og ændre rutiner
 • Vil, kan og tør udfordres i komplekse beboerforløb.
 • Er fleksibel og kan justere arbejdet efter beboernes behov med hensyn til tid, sted og metoder
 • Er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både beboere og pårørende
 • Kan anvende omsorgssystem som dokumentation (Nexus)
 • Er motiveret for at deltage i borger, teams og husmøder, som kan ligge på andre tidspunkter end den planlagte vagtplan.
Vi kan tilbyde: 
 • Godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Frie rammer hvor i sammen og selvstændigt tilrettelægger jeres arbejdsopgaver
 • God omgangstone
 • Gode samarbejdsrelationer
 • Mulighed for indflydelse på vores hverdag og kultur
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads
 • Faglig udvikling og dermed kompetenceudvikling
 • Demensuddannelse
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lene Eg Andreasen, tlf. 72532801.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 24. maj 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, dog senest 27. maj 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 24-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Har du interesse inden for både det akutte og kroniske borgerforløb med fokus på koordinerende sygepleje? Og har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer?
Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
Er du positiv og reflekterende?
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger

Hvem er vi?

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe, for den udekørende sygeplejersker. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne. Derudover har sygeplejen for nyligt også overtaget driften af det kommunale rehabiliteringscenter ”Bakkegården”, hvorfor der på sigt også vil blive et højnet samarbejde og evt. mulighed for rotation mellem udekørende funktion og sygepleje på ”Bakkegården”, for de der måtte ønske dette.
Vi er i rivende udvikling med fokus på kompetencer og dokumentation, hvor fokus er sygepleje af høj faglig kvalitet.
Sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring borgerforløb. Vi hjælper hinanden både i teamet, men også på tværs af teams ved behov.
Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor humor og god kommunikation er en vigtig del af arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og en af vores målsætninger er:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske

Vi søger sygeplejersker

 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Med en vejlederuddannelse, men ikke et krav
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort

Lidt om stillingen

Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1/8 - 2021 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til indmødested i Fåborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter eller primært aftenvagt kombineret med få dag- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.
Endvidere weekendvagt hver 2., 3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til
Afdelingsleder for Sygeplejen Fåborg, Hanne Brems, Tlf.: 7253 6404
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 24/5- 2021 kl.12.00
Samtaler forventes afholdt:
Fåborg: 26/5-2021
                            
Vi ser frem til at modtage din ansøgning 😊
 

Social- og Sundhedsassistent søges til dagvagt på moderne plejehjem i Nr. Lyndelse tæt på motorvej.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 24-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er DU vores nye Social- og Sundhedsassistent?
Social- og Sundhedsassistent søges til dagvagt på moderne plejehjem i Nr. Lyndelse tæt på motorvej. 
Vi tilbyder 30-32 timer i fast rul med weekend arbejde hver 3. weekend. Der må påregnes en ekstra lørdag eller søndag på 6 uger.
 
Opstart 1. juli eller efter aftale. Er du tæt på at afslutte din uddannelse, hører vi også gerne fra dig.  
 
Finder du muligheder frem for begrænsninger og er udfordringer noget du siger ja tak til, så vil vi gerne have DIG som kollega.
Vi tilbyder en arbejdsplads i rivende udvikling både fagligt og socialt. Vi værdsætter stor trivsel og har fokus på social kapital.
 
 Vi tilbyder:
 • Et plejehjem som har fokus på det enkelte menneske
 • En arbejdsdag med ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring
 • En høj grad af medindflydelse
 • Introduktion ved kollegaer og mentorordning
Til gengæld forventer vi at du:
 • Er stabil
 • Har din faglighed med på arbejde og at den er omdrejningspunktet for dine handlinger og tilgang til beboerne
 • At du ser dig selv som en vigtig brik til, at vi alle lykkedes
 • At samarbejde og samspil med andre falder dig naturligt
 • At du er løsningsorienteret
Vi arbejder ud fra blomstringsmodellen, du kan læse om teorien i dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset

Vil du høre mere, skal du ikke holde dig tilbage med at kontakte plejehjemsleder Trine Degn på tlf. 72 53 46 94 eller mail: trisd@fmk.dk
Her kan du læse mere om Humlehaven https://humlehaven.fmk.dk/index.php?id=20235 

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfristen er d. 24. maj kl. 08.00, og vi forventer at afholde samtaler d. 26. maj  2021. 

Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.
 
Vi glæder os til at høre fra dig!

Afdelingsleder

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 21-05-2021 23:59
Arbejdssted: Ungdomsskole
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole søger afdelingsleder pr. 01.07.21

Ungdomsskolen står for undervisning og aktiviteter for ca. 2.500 unge over hele kommunen og har hovedplacering i Ungdomshuset i Faaborg.
Vi søger nu en afdelingsleder for dagundervisning, friluftsliv, havaktiviteter mv.

Afdelingslederen har ledelsesansvaret for:
Ungdomsskolens heltidsundervisning
Eneundervisning
MiLife
Ikke uddannelsesparate unge / Samarbejdselever
Friluftsliv og havsport
Demokratisk dannelse
Fælles elevråd
Ungdomsrådet
Iværksætteri
E-sport
Demokratiprojektet under §17 stk. 4 udvalget
2 ungecaféer
Samarbejde med folkeskolerne under Den Åbne Skole
Skoleårets planlægning samt lærernes arbejdsplaner
Eksamensafvikling
Ungdomsskolearrangementer

I opgaven ligger også deltagelse i interne ledermøder og andre møder indkaldt af ungdomsskolelederen herunder MED-udvalg og bestyrelsesmøder.
Beskrivelser og kontakter på egne ansvarsområder og elevadministration.
Dertil kommer kommunikation med relevante eksterne samarbejdspartnere, som f.eks.:
Forældre, Sagsbehandlere, PPR, UU-vejledere, Rusmiddelkonsulent, mv.
Der er tillagt stillingen 1/3 undervisning.

Løn og ansættelse efter overenskomst med LU.

Frist for indsendelse af ansøgning 21.05.21 til Emply.net
Samtaler forventes afholdt 25.05.21

Nærmere oplysning om stillingen fås hos ungdomsskoleinspektør Susanne Sommer 72538331 eller afdelingsleder Søren Birch Jensen 72538341.
 

Kommunikations- og SoMe-medarbejder

Jobkategori: Kontor og administration, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 21-05-2021 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Deltid under 21 timer
 Har du tjek på kommunikation og sociale medier?

Faaborg-Midtfyn Musikskole er i rivende udvikling og ønsker øget bevågenhed på PR, branding, præsentation og kommunikation. Til dette mangler vi en kommunikations – og SoMe-medarbejder, der kan varetage denne vigtige del af Musikskolens drift.

Opgaver (flest mulige af nedenstående):
 • Musikskolens sociale medier og hjemmeside
 • Optage og redigere videoer til promovering og præsentation
 • Optage og redigere videoer fra events og hverdagen i Musikskolen
 • Optage og redigere lyd ved events og hverdagen i Musikskolen
 • Fotografering/dokumentering af koncerter, events og hverdagen, herunder stå for livestreaming
 • Fremstilling af grafisk materiale i bred forstand
 • Udarbejdelse og effektuering af en mediestrategi, herunder markedsføring i forbindelse med elevrekruttering og events
 • Koordinering af undervisernes opgaver i forbindelse med PR mv.
 • Sikre en professionel kommunikation internt og eksternt

Om dig:
 • Styr på kommunikationsværktøjskassen
 • Tænker strategisk og resultatorienteret
 • Skarp på at overholde deadlines
 • Kan strukturere din arbejdstid
 • Er udviklingsorienteret, inspirerende, kreativ og ”Vi”-tænkende
 • God til at samarbejde, herunder evnen til at få opgaver løst
 • Indforstået med sporadisk aften og weekendarbejde
 • Fleksibel tilgang til planlægning af arbejdstiden

Om os:
 • Ambitiøs og udviklingsorienteret Kommunal Musikskole
 • Vi arbejder ud fra vores 3 værdier: Passion, Progression og Professionalisme
 • Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag
 • Dedikerede kollegaer der brænder for at lave førsteklasses musikskole
 • Ledelse der sparrer, støtter og udfordrer
 • Vide rammer for at afprøve nye ideer


Stillingsomfang
Det samlede ugentlige løntimetal er ca. 15 - 20 timer.

Tiltrædelse
1. juni 2021, eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
Fredag d. 21. maj 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. maj om formiddagen.

Yderlige oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge Pedersen 72538390 for at høre nærmere om mulighederne i stillingen.

Vi opfordrer til, at du orienterer dig på Faaborg-Midtfyn Musikskoles:
   
Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/
Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/
Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/   

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.


Om Faaborg-Midtfyn Musikskole:
Faaborg-Midtfyn Musikskole er ambitiøs og udviklingsorienteret kommunal musikskole. Administration holder til i Ringe Centrum. Vi ønsker at være et kulturelt flagskib under mottoet: ”Musikskole for alle”. Vi tilbyder undervisning på alle instrumenter.
Der undervises i såvel solo som på hold. Undervisningen foregår i egne lokaler, på skoler, i børnehaver og i vuggestuer. Der er et bredt samarbejde med andre kommunale kulturinstitutioner, kirker samt private institutioner.


 

Vi søger en social- og sundhedshjælper i aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-05-2021 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være en del af vores blomstringsunivers så kunne det være dig vi søger…….
 
Det er nu du har en enestående mulighed for at blive en del af vores dejlige ”aftenteam”, vi søger en SSH kollega til en aftenvagt stilling. Ser du muligheder fremfor begrænsninger, så er det dig vi søger.

Stillingen er på 28 timer ugentligt, weekend vagt hver anden weekend.
Tiltrædelse den 1. juli 2021 eller efter aftale.
Vi venter gerne på den rette ansøger.
 
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling blandt andet opstart af ”det faglige kvarter”
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og teamtankegang
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
 • Demenskurser samt intern uddannelse i ”Blomstring” og personcentreret omsorg”
 • Mulighed for indflydelse på planlægning af egen arbejdstid
Vi ønsker en kollega der:
 • Er professionel og tager fagligt ansvar
 • Trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere, strukturere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • Er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål,  eller gerne vil besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lis N. Munk på tlf. 7253 2779 eller mail: lisnm@fmk.dk
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 20. maj 2021, kl. 9.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 25. maj 2021 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente reference.

Vi har travlt og søger flere kollegaer, uddannet social -sundhedshjælpere/Social -sundhedsassistent i hjemmeplejen Broby

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi har travlt og søger flere kollegaer, uddannet social -sundhedshjælpere/Social -sundhedsassistent i hjemmeplejen Broby
 
Blandede vagter: dagvagt/aftenvagt i Hjemmeplejegruppen Broby.
 
Vi søger nye kollegaer i hjemmeplejen Broby.
Vi søger uddannet Social-sundhedshjælper/Social-sundhedsassistent! Er du en omsorgsfuld fagperson er det dig vi mangler i gruppen.
 
Om os
Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
En af kommunens fire værdier, som vi forsøger at efterleve i Hjemmeplejegruppe Broby
Vi er som personalegruppe meget bredt repræsenteret i såvel alder som erfaring.
Vi gør meget ud af at bruge hinandens ressourcer og ser det som en fordel, at alle kan bidrage med noget forskelligt.
Vi sætter pris på humor, stabilitet og rummelighed.
 
Din profil:
 • Uddannet social- og sundhedshjælper/Social-sundhedsassistent.
 • At du ser digital dokumentation som et naturligt arbejdsredskab.
 • Har et ønske om at indgå i et godt samarbejde med både dag og aftenvagter i gruppen, omkring vores kerneopgave.
 • Har kørekort (B) til personbil
 • Har et ønske om at blive udfordret og udviklet personligt og fagligt.
 • Har mod på at arbejde med komplicerede forløb både i forhold til service og sundhedsloven
 • At du er imødekommende, fleksibel og bidrager til fællesskabet.
   
Du skal vælge os fordi:
 • Vi har mange spændende indsatser visiteret fra sundhedsloven.
 • Vi arbejder med sårtriachering i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje.
 • Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang sammen med vores tværfaglige samarbejdspartner.
 • Vi arbejder ud fra blomstringsuniverset v/Vibeke Drewsen Bach.
 • Vi tilbyder en god intro inden du skal ”stå på egne ben”.
 • Vi tilbyder en hverdag med faglig sparring, høj arbejdsmoral og et socialt fællesskab med plads til både sjov og alvor.
 • Vi vægter ordentlighed blandt kolleger og alle har stor fokus på et godt arbejdsmiljø.
   
Fakta som stillingen:
Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer med vagt hver 2. weekend, blandede vagter dag/aften, men vi er villig til at gå i dialog ansøgere om, hvordan stillingen kan sammensættes så den passer bedst ind i familielivet og hjemmeplejens drift.

Vi håber du har lyst til, at høre mere om vores fantastiske arbejdsplads, og ser frem til at modtage din motiverede ansøgning!
 
Ansøgningsfrist er den 19.maj og samtaler forventes afholdes d. 27. maj
Du bedes medbringe straffeattest, uddannelsespapir samt navne på 2 referencer til samtalen.

Stillingen skal besættes d. 1.6.2021 eller hurtigst muligt derefter
Yderlige spørgsmål til stillingerne kan rettes til leder af hjemmeplejegruppen Broby
Heidi Stokholm hedes@fmk.dk tlf. 7253 4665
 

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sygedagpengesagsbehandlere

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 18-05-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi opnormerer på sygedagpengeområdet - så hvis du er parat til at gå forrest for at understøtte sygemeldte borgere i at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne i at beholde deres medarbejdere, så er det lige dig, vi søger.

Derfor opslås 2 faste stillinger i Team Sygedagpenge & Jobafklaring med tiltrædelse snarest muligt.

Om stillingerne
Som sygedagpengesagsbehandler er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats.
Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Aktuelt afholdes de fleste møder dog digitalt for at minimere smittespredning af COVID-19, hvilke betyder, at de fleste arbejdsopgaver varetages hjemmefra og kun i mindre omfang ved fysisk fremmøde i jobcenteret og ude på virksomhederne.

Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.

Om arbejdsopgaverne
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, omfatter de ledige stillinger:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og gerne med sygedagpengeområdet
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare den gode stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcenteret som en god samarbejdspartner.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne, hvilke desværre har været begrænset til et minimum det seneste år grundet COVID-19. Vi glæder os til, det igen bliver muligt.
Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er opdelt i 2 grupper, der varetager sagsbehandlingen for henholdsvis sygedagpenge og jobafklaring. De 2 ledige stillinger er i sygedagpengegruppen.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne. Læs den her.
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærdher.

Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Sygedagpengesagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 18. maj 2021, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. maj 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSH-elever

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 18-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger social- og sundhedshjælperelever til uddannelsesstart i september 2021 - Er det noget for dig?
 
Du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune og uddannelsen foregår i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyn og dine praktikker bliver fordelt på plejehjem og i hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 
For at kunne søge en af disse elevstillinger
 • Skal du være i gang med, eller have bestået grundforløb 2 til enten Social- og sundhedsassistent eller Social- og sundhedshjælper. Hvis ikke, skal du kontakte SOSU-Fyn.
Når du bliver elev
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye arbejdsfællesskab. En stor del af det at arbejde i et fællesskab handler om samarbejde
 • Du skal være parat til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer. Vi har alle et ansvar for vores fælles arbejdsopgave, også du
 • Du vil opleve, at vi hele tiden arbejder på at gøre vores arbejdspladser endnu bedre til at hjælpe dig gennem hele dit uddannelsesforløb
 • Dine spørgsmål er også med til at udvikle os, også derfor er du vigtig for os!
Så, har du hjertet på rette sted, er du nysgerrig, spørgelysten og fleksibel og har du lyst til at arbejde, mens du lærer og udvikler dig som fagperson og medarbejder, så er det måske dig vi ansætter.
 
Du får elevløn under uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Er du over 25 år og har ét års relevant arbejdserfaring på mindst 24 timer/uge indenfor det overenskomstmæssige område, kan du få voksenelevløn
 • Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdserfaring berettiger dig til voksenelevløn, opfordrer vi dig til at kontakte FOA
 • Hvis du er ledig og over 25 år, kan du kontakte dit Jobcenter og høre om muligheden for at blive voksenlærling
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (husk at skrive dit telefonnummer i mailen)
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Send din ansøgning, med relevante bilag, senest 18. maj 2021 kl. 08.00
 
Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler den 9. og 10. juni. Der vil blive indkaldt til samtaler i løbet af uge 21.

SSH/SSA søges til stilling som fast aftenvagt på Tingager plejehjem

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 18-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
SSH/SSA MED LYST TIL UDFORDRING SØGES TIL FASTE AFTEN STILLINGER PÅ
TINGAGER PLEJEHJEM

Tingager Plejehjem søger til vores hus SSH/SSA pr.1. juli 2021, eller efter aftale.
Stillingerne er fast aftenvagt, på 28 timer pr. uge. Der arbejdes hver 2. weekend. 
 
Vi ønsker os kollegaer, der er fleksibel og med gå på mod, og som vil engagere sig i huset.   

Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem, med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt. Vores helt grundlæggende tilgang til boerne på Tingager er baseret på personcentreret omsorg, med afsæt i Tom Kitwoods teori, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach (se link til Blomstringsuniverset længere nede)
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er fagligt ajour - især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Vi tilbyder:
 • Engagerede kolleger og ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • Højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • Et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • God introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • Et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • Faglig sparring.
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl 7253 5093, eller vagtplanlægger Anette Mortensen 7253 5412.
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 18. maj 2021 kl 8.00
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.  
Du modtager en mail eller opkald hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe en straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer.

Afløsere til hjemmeplejegruppe Ringe søges, til både dag, aften og nattevagter.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid under 21 timer
 
Afløsere søges
 
 
 
Afløsere til hjemmeplejegruppe Ringe søges, til både dag, aften og nattevagter.
 
Vi har travlt ønsker at udvide vores afløserstab i hjemmeplejegruppe Ringe, derfor søger vi afløser som kan være medvirkende til at skabe kontinuitet ved vores borgere, når den faste medarbejder holder fri.

Så går du med planer om en uddannelse inden for sundhedsvæsnet eller i det pædagogiske regi- kan vi være behjælpelige med indsamling af erhvervserfaring.
                                                  
Din profil:
- Du må gerne være ufaglært, du skal du blot have lysten til at arbejde med mennesker
-At du ser digital dokumentation som et naturligt arbejdsredskab.
-Har et ønske om at indgå i et godt samarbejde med både dag, aften og nattevagter i gruppen, omkring vores kerneopgave.
-Har kørekort (B) til personbil.
-Har et ønske om at blive udfordret og udviklet personligt og fagligt.
 
Du skal vælge os fordi:
- Vi er gode til at være medvirkende til, at du får samlet erhvervserfaring sammen i forhold til videre uddannelse.
-Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang sammen med vores tværfaglige samarbejdspartner
-Vi arbejder ud fra blomstringsuniverset v/ Vibeke Drewsen Bach.
-Vi tilbyder en god intro inden du skal “stå på egne ben”.
-Vi tilbyder en hverdag med faglig sparring, høj arbejdsmoral og et socialt fællesskab med plads til både sjov og alvor.
-Vi vægter ordentlighed blandt kolleger og alle har stor fokus på et godt arbejdsmiljø og der arbejdes løbende med dette.
 
Fakta om stillingen:
Stillingen er som udgangspunkt timelønnet medarbejder, men er der et behov for faste timer i en periode vil vi kunne tilbyde dette. Opstart vil være hurtigst eller efter fælles aftale. Vi håber du har lyst til at høre mere om vores fantastiske arbejdsplads, og ser frem til at modtage din motiverede ansøgning!

Ansøgningsfrist er 17/5-21, men jeg vil kalde ind til samtaler løbende.  Har du spørgsmål, kan der rettes henvendelse til leder af hjemmeplejegruppe Ringe:
Elin Leisted Hansen, tlf.nr. 72535808, mail: ebilh@fmk.dk

Aftenvagt i hjemmeplejegruppe Aarslev søges

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Aftenvagt i hjemmeplejegruppe Aarslev søges   
             
Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde

En af kommunens fire værdier, som vi forsøger at efterleve i Hjemmeplejegruppe Aarslev
Vi er som personalegruppe meget bredt repræsenteret i såvel alder som erfaring.
Vi gør meget ud af at bruge hinandens ressourcer og ser det som en fordel, at alle kan bidrage med noget forskelligt.

Din profil:
-Uddannet social- og sundhedshjælper
-At du ser digital dokumentation som et naturligt arbejdsredskab.
-Har et ønske om at indgå i et godt samarbejde med både dag og aftenvagter i gruppen, omkring vores kerneopgave.
-Har kørekort (B) til personbil.
-Har et ønske om at blive udfordret og udviklet personligt og fagligt.
-Har mod på at arbejde med komplicerede forløb både i forhold til service og sundhedsloven

Du skal vælge os fordi:
- Vi har mange spændende indsatser visiteret fra både service og sundhedsloven.
-Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang sammen med vores tværfaglige samarbejdspartner
-Vi arbejder ud fra blomstringsuniverset v/ Vibeke Drewsen Bach.
-Vi tilbyder en god intro inden du skal “stå på egne ben”.
-Vi tilbyder en hverdag med faglig sparring, høj arbejdsmoral og et socialt fællesskab med plads til både sjov og alvor.
-Vi vægter ordentlighed blandt kolleger og alle har stor fokus på et godt arbejdsmiljø og der arbejdes løbende med dette.

Fakta om stillingen:
Stillingen er som udgangspunkt på 28 timer med vagt hver 2. weekend i lige uger, men vi er villig til at gå i dialog med jer ansøgere om, hvordan stilling kan sammensættes så den passer bedst ind i familielivet og hjemmeplejens drift.

Vi håber du har lyst til at høre mere om vores fantastiske arbejdsplads, og ser frem til at modtage din motiverede ansøgning!

Ansøgningsfrist er er den 17.5.21 og samtaler forventes afholdes i uge 21
Du bedes medbringe straffeattest, uddannelse papir samt navne på 2 referencer til samtalen.

Stilling ønskes besat fra den 1.6.2021 eller hurtigst muligt derefter
Yderligt spørgsmål til stillingerne kan rettes til leder af hjemmeplejegruppe Aarslev Rikke Bayraktar på telefon 72531732
 

Vi søger Social-, og sundhedshjælpere til nattevagt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger Social-, og sundhedshjælpere til nattevagt i Faaborg-Midtfyn Kommune
 
Da to af vores dygtige medarbejdere går på efterløn, søger vi nu nye kolleger.

Stillingerne er på 28 timer ugentligt med arbejde hver anden weekend i både lige og ulige uger med start d. 1/7-21 og 15/10-21, begge kan besættes efter aftale
Der er tale om kørsel i hele kommunen, både enkel-, og dobbeltture samt nødkald.

Hvem er vi:
Vi er en hjemmepleje i udvikling, vi arbejder rehabiliterende og har fokus på omsorg og kontinuitet for vores borgere. Vi samarbejder med flere forskellige faggrupper. I nattevagten får du 6 kolleger, der er fyldt af godt humør og høj faglighed.

Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af kompetencer i forhold til den kompleksitet, der er i hjemmeplejen? Så send din motiverede ansøgning til os.
Vi tilbyder:
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på sparring, faglige møder og dialog
   
Vi søger en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang, som hele tiden udvikler
 • Der kan være sparringspartner for kolleger, både i egen faggruppe og i andre
 • Der er engageret og deltager aktivt i det faglige og tværfaglige samarbejde
 • Der brænder for hjemmeplejen og arbejdet om natten
 • Der har kørekort
 • Besidder humor og godt humør
Løn-, og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Hjemmeplejen i Ringe + Nat, Elin Leisted Hansen, på telefon 73525808 eller mail ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt CV og relevante bilag senest d. 17/5-21 kl. 12

Samtaler forventes afholdt i uge 20/21.
Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer skal medbringes til samtalen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune, hvorfor det forventes at ansøgere har kørekort.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads, derfor ingen former for røg på arbejdspladsen, ej heller e-cigaretter
 

Indskolingslærer med et hjerte for trivsel og faglighed

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

Er du indskolinglærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret primært i indskolingen i almenklasserne og du skal kunne varetage dansk, idræt og engelsk.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1-8-21 på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.

Ansøgningsfrist: 17.maj kl.12.00. Samtaler afholdes d.28.5.21 i tidsrummet mellem kl.8.00-16.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hansen 72533872 eller afd. leder, Anne Bay på tlf. 72533882 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Indskolingslærer med et hjerte for trivsel og faglighed - med matematik

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

Er du indskolingslærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret på afd. Allested-Vejle. Du skal have linjefag i matematik.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1-8-21 på afd. Allested-Vejle. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.

Ansøgningsfrist: 17.maj kl.12.00. Samtaler forventes afholdt d.27.5.21 efter kl.15.00
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt viceskoleleder Brian Bisgaard på tlf. 72533861 eller skoleleder Søren Hansen 72533872 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk

 

Lærer med et hjerte for trivsel og faglighed - Til vores mellemtrin

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid

Er du mellemtrinslærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret primært på mellemtrinnet i almenklasserne og du skal kunne varetage dansk, musik og gerne engelsk.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1-8-21 på afd. Pontoppidan. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 64 ansatte på Brobyskolerne.

Ansøgningsfrist: 17.maj kl.12.00. Samtaler afholdes d.28.5.21 i tidsrummet mellem kl.8.00-16.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hansen 72533872 eller afd. leder, Anne Bay på tlf. 72533882 eller afd. leder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Pædagog til Brobyskolerne - Tidsbegrænset

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: FuldtidLedig 37 timers tidsbegrænset pædagogstilling pr.1. juli til årsskiftet, grundet minimumsnormering, på Brobyskolerne afd.Børnehaven Broholm.

Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?

Så læs endelig videre….

Brobyskolerne er en ambitiøs børnehave og folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle vores skønne børn, så gør det en markant forskel for alle. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med alle forældre. #brobyskolerneerlæring

Er du struktureret og arbejder systematisk med børnenes leg, læring, udvikling og dannelse?
Er du optaget af at understøtte og udvikle børns lyst til leg med fokus på læring?
Er du en igangsætter med et smittende aktivitetsniveau, som elsker at have aktive børn med?
Er du til udeliv?
Er du optaget af at skabe gode alsidige og stimulerende læringsmiljøer gennem hele dagen?

Så læs videre:
Vi er en børnehave med ca. 60 børn fordelt på 3 grupper (3-6 årige), hvor vi vægter en høj faglighed og hvor den styrkede pædagogiske læreplan danner rammen for det pædagogiske arbejde.
Det gode barneliv, hvor den anerkendende tilgang og omgangstone, er bærende i vores pædagogik.
Der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt miljø.

Vi ønsker en kollega, som er igangsætter og katalysator til det gode læringsmiljø.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende børnefælleskaber, er meget selvstændig og tør tage ansvar.

Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm.

Ansøgningsfrist: D.17. maj kl.12.00. Samtaler afholdes 26. maj om eftermiddagen.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt afd. leder Helle Greve, på Tlf. 72534403 eller skoleleder, Søren Hillers, på Tlf. 72533872, for yderligere oplysninger.
                                                                                                    
Se endvidere mere på www.broholm.fmk.dk eller www.brobyskolerne.dk

 

Pædagog til Brobyskolerne afd. Broholm

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Deltid over 21 timerLedig 30 timers pædagogstilling pr.1. juli på Brobyskolerne
afd.Børnehaven Broholm.

Er du en ambitiøs medarbejder med hjerne og hjerte på rette sted?

Så læs endelig videre….

Brobyskolerne er en ambitiøs børnehave og folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle vores skønne børn, så gør det en markant forskel for alle. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med alle forældre. #brobyskolerneerlæring

Er du struktureret og arbejder systematisk med børnenes leg, læring, udvikling og dannelse?
Er du optaget af at understøtte og udvikle børns lyst til leg med fokus på læring?
Har du en særlig interesse for teater og musik og kan bruge det sammen med børnene?
Er du til udeliv?
Er du optaget af at skabe gode alsidige og stimulerende læringsmiljøer gennem hele dagen?
Er du stærk skriftlig og ved hvorfor, du gør, som du gør?

Så læs videre:
Vi er en børnehave med ca. 60 børn fordelt på 3 grupper (3-6 årige), hvor vi vægter en høj faglighed og hvor den styrkede pædagogiske læreplan danner rammen for det pædagogiske arbejde.
Det gode barneliv, hvor den anerkendende tilgang og omgangstone, er bærende i vores pædagogik.
Der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt miljø.

Vi ønsker en kollega, som er igangsætter og katalysator til det gode læringsmiljø.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende børnefælleskaber, er meget selvstændig og tør tage ansvar.

Brobyskolerne består af i alt 3 afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm.

Ansøgningsfrist: D.17. maj kl.12.00. Samtaler afholdes 26. maj om eftermiddagen.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt afd. leder Helle Greve, på Tlf. 72534403 eller skoleleder, Søren Hillers, på Tlf. 72533872, for yderligere oplysninger.
                                                                                                    
Se endvidere mere på www.broholm.fmk.dk eller www.brobyskolerne.dk


 

Social-, og sundhedshjælper i vikariat til Hjemmeplejegruppe Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Se her hjælpere!

Social-, og sundhedshjælper i vikariat til Hjemmeplejegruppe Ringe i
Faaborg-Midtfyn Kommune

 
Vi søger en kollega, der vil være med til at skabe omsorg og kontinuitet for vores borgere.

Stillingen er på 30 timer ugentlig i dagvagt, med vagt hver 2. weekend i ulige uger, pr. 1/7-21 eller efter aftale. Stillingen opslås som vikariat, med mulighed for fastansættelse.

Jobbet består i at yde omsorg og pleje til en sammensat borgergruppe og der vil være mulighed for at skabe en kontinuitet, da en stor del af borgergruppen er fast. Vores fokus er personcentreret omsorg med udgangspunkt i blomstring.

Hvem er vi
Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med en rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige faggrupper.

Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på rummelighed, ordentlighed, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads hvor det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Indflydelse på eget vagtrul
   
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang
 • Der vil indgå som naturlig sparringspartner med kolleger
 • Der er engageret og brænder for hjemmeplejeområdet
 • Der kan se muligheder, er fleksibel og initiativrig
 • Der har fokus på den enkelte borgers behov og udvikling
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 • Der har kørekort
   
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejegruppe Ringe:
Elin Leisted Hansen på telefon 72535808 eller på mail: ebilh@fmk.dk
Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt cv og relevante bilag senest d. 17/5-21 kl. 12.

Samtaler forventes afholdt i uge 21. Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer medbringes til samtalen.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

2 Pædagoger til barselsvikariater

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 12:00
Arbejdssted: Bøgehaven-Nøddehøj
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med vuggestue- eller børnehavebørn? Vil du være med til, at danne rammerne om den gode modtagelse med forældresamarbejdet i fokus? Formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske en af Børneområde Nords 2 barselsvikarer. Du skal være uddannet pædagog.

Børneområde Nord søger to barselsvikarer i pædagogstillinger til Nøddehøjs børnehave og Bøgehavens vuggestue, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, en køkkenassistent, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave.

Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene.

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.

Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med miniprojektmodel, Vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan
Om dig
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog
 • har kendskab til rammer og indhold i Den styrkede pædagogiske læreplan
 • er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • har fokus på inklusion som et element i det pædagogiske arbejde
 • er åben og tydelig i din kommunikation
 • er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • kender til dokumentation og evaluering af det faglige arbejde
 • har kendskab til IT på brugerniveau.
Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier og principper.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingerne er barselsvikariater og er derfor tidsbegrænsede og begivenhedsbestemte. Forventningen er, at vikariaterne løber over et år. Timetallet er 32 Ugentligt i Bøgehavens vuggestue med tiltrædelse 1. juni og 34 timer i Nøddehøjs børnehave med tiltrædelse 1. juli.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Helle Møllegaard Larsen tlf.: 72 53 47 56 eller teamleder Allan Würtz tlf.: 72 53 47 04

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 17. maj 2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 25. maj 2021.
 
 
 
 

 

Plejehjemmet Prices Have søger en social- og sundhedsassistent i aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være en del af vores blomstringsunivers så kunne det være dig vi søger

Det er nu du har en enestående mulighed for at blive en del af vores dejlige ”aftenteam”. Vi søger en SSA kollega til en aftenvagtstilling. Ser du muligheder fremfor begrænsninger, så er det dig vi søger. Vi venter gerne på den rette ansøger.

Stillingen er på 28 timer ugentligt, weekend vagt hver anden weekend.
Tiltrædelse den 1. juli 2021 eller efter aftale.
 
På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. Du kan læse mere om blomstringsuniverset via dette link https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling blandt andet opstart af ”det faglige kvarter”
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og teamtankegang
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
 • Demenskurser samt intern uddannelse i ”Blomstring” og personcentreret omsorg”
 • Mulighed for indflydelse på planlægning af egen arbejdstid
Vi ønsker en kollega der:
 • Er professionel og tager fagligt ansvar
 • Trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere, strukturere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • Er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelse er i henhold til gældende overenskomst. 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål,  eller gerne vil besøge os, så er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lis N. Munk på tlf. 7253 2779 eller mail: lisnm@fmk.dk 
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest mandag den 17.maj 2021, kl. 9.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den torsdag den 20.maj 2021 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis, straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente referencer.

Analytisk skarp økonomikonsulent til den centrale økonomistab i Faaborg-Midtfyn kommune - genopslag

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 17-05-2021 08:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Analytisk skarp økonomikonsulent til den centrale økonomistab i Faaborg-Midtfyn kommune - genopslag
I den centrale økonomistab har vi spændende og varierede opgaver. Vi har dygtige og hjælpsomme kollegaer, et stort netværk på tværs af organisationen og med mange forskellige fagligheder. Vi har en travl og varieret hverdag og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Arbejdsstedet er Ringe Rådhus – tæt på station og motorvej – i et hus der summer af aktivitet og liv og hvor trivslen er i fokus. Er det noget for dig?  Så læs videre…
Vi søger en ny kollega, der primært skal holde snor i det kommunale anlægsbudget samt udvalgte driftsområder i fagområdet By, Land og Kultur.
Stillingen er på fuld tid og med opstart pr. 1. juli eller 1. august.
Som vores nye kollega bliver du en del af et team på ca. 13 økonomikonsulenter. Ud over økonomikonsulenterne består Økonomistaben af flere teams med opgaver indenfor Regnskab, Ledelsesinformation, Kørsel, Indkøb, Kontrolopgaver og Opkrævning.
Stillingens indhold:
Dine opgaver er tilknyttet fagområdet By, Land og Kultur, hvilket betyder, at selvom du har dit daglige tilhørsforhold i Økonomi, så er dine opgaver tilknyttet driftsområderne Vej, Byg, Ejendom, Intern Drift og Havnen. Du har et tæt samarbejde med fagcenteret og bruger eventuelt noget af din arbejdstid på deres lokation i Faaborg, når opgaverne og samarbejdet tilsiger det.
 
Opgaverne, du hjælper fagområdet med, kan være budgetlægning, budgetopfølgning, projektregnskaber gennemgang af ledelsestilsyn med ansvarlige ledere, udarbejdelse af beslutningsoplæg til politiske udvalg, mm.
 
Ud over din tilknytning til By, Land og Kultur er du også tilknyttet kommunens budgetteam med henblik på planlægning af budgetproces på anlægsområdet. Dette giver dig en unik mulighed for at ”være med hele vejen rundt” og at kende økonomiopgaverne fra a-z.
 
I funktionen som økonomikonsulent har du, i samarbejde med dygtige kollegaer, bl.a. følgende opgaver:
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på fagområdet
 • Planlægning af budgetprocessen for anlæg
 • Strategisk sparringspartner for den budgetansvarlige ledelse i fagområdet såvel som for ledelsen i Økonomistaben
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg til direktion og politiske udvalg
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af ad hoc udgifts- og effektanalyser
 • Understøttelse af driften i By, Land og Kultur ved henvendelser om økonomi
Om dig
Vi forventer at du har en naturlig interesse og nysgerrighed indenfor fagområdets og kommunens generelle økonomiske opgaveløsning.
 
Din faglige baggrund kan være enten samfundsvidenskabelig kandidat, kontoruddannet med relevant erfaring eller tilsvarende. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med økonomistyring i en kommunal kontekst, særligt på anlægsdelen. Du skal have stor talforståelse og være en god formidler af økonomi til dine samarbejdspartnere - både i skrift og tale. Du skal kunne holde mange bolde i luften og bevare overblikket i en travl hverdag med mange samarbejdspartnere i og udenfor organisationen. Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også trives i teamsamarbejde.
Da du skal arbejde sammen med fagprofessionelle ledere, chefer og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af organisation og fagligheder.
Kort sagt vil det være et stort plus, hvis vores kommende kollega har en eller flere af nedenstående kvalifikationer:
 • Kendskab til kommunale økonomiprocesser – meget gerne på anlægsbudgettet
 • Erfaring med økonomistyring
 • Stærke IT-kompetencer, herunder erfaren bruger af Excel og økonomisystem
 • Er engageret og fleksibel
 • Har humor og bidrager til et godt arbejdsmiljø
Om os
Dine kolleger på rådhuset er primært ansat i en af de to stabe ”Økonomi” eller ”Politik og Strategi”. Du har derfor rig lejlighed til at stifte bekendtskab med både økonomer, jurister, kommunikationskonsulenter, revisorer, lønkonsulenter, HR-medarbejdere og mange andre. Dette giver dig en unik mulighed for at bringe en masse kompetencer i spil i forhold til dine opgaver.
 
Økonomistaben udgøres af ca. 30 medarbejdere. Ledelsen af staben varetages overordnet af stabschefen og 2 afdelingsledere, hvor du får reference til den ene.
Økonomi holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, 15-20 minutters kørsel fra Odense og 5 minutters gang fra togstationen.
Din ansættelse hos Faaborg-Midtfyn Kommune vil være præget af stor frihed og tillid til dig. Vi ved, at alle vores kolleger altid yder deres bedste for borgerne, politikerne og deres kolleger – derfor tør vi godt at sætte dem fri. Det betyder, at der vil være mulighed for hjemmearbejde og at vi arbejder med flextid. Du vil dermed have optimal mulighed for en god work-life-balance hos os. Omvendt kan du også vise tillid til Faaborg-Midtfyn Kommune, og vide, at hos os er det helt naturligt at turde bringe sig selv i spil. Vi ser os selv som en arbejdsplads, der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle løn efter rammerne i Ny Løn. Forventet tiltrædelse 1. juli eller 1. august 2021.
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Lene Chortsen Isak tlf. 7253 4527, økonomikonsulenterne Bente Jeppesen tlf. 7253 1256 eller Pernille Jessen på tlf. 7253 1261
Ansøgning med bilag skal indsendes senest den 17. maj 2020 kl. 8.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. maj 2021.
 
 

Børneområde Midt søger en pædagog 37 timer/uge – pr. 1. juni 2021

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 16-05-2021 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Er du en stærk relationspædagog, der skaber omsorg og tryghed i dit nærvær?

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode fællesskaber?
Drømmer du om at være med til at opbygge stærke faglige fælleskaber, der gør en forskel?
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved?

Børneområde Midt er et kommunalt dagtilbud, der består af tre institutioner:
Børnecentret Vesterparken en integreret institution med 16 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser. 1000Fryd med 75 børnehavepladser og Hættegården med 72 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Stillingen er med ansættelse pr. 1. juni 2021 i Børneområde Midt med virke i Vesterparken.
I Vesterparken er vi flittige brugere af byens rum, da vi ligger midt i byen. Vi vægter bl.a. sang og bevægelse og er certificeret som ”Sangglad institution”.
Læs mere på vores hjemmesider om vores profil og børnesyn.  
I Børneområde Midt værner vi om kvalitet og høj faglighed, og derfor er pædagogerne styrket via kursusforløb både inden for leg – og Relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Jobprofilen:
Vi har et tæt samarbejde i Område Midt, og du skal påregne at deltage i tilrettelagte pædagogiske møder, pædagogiske dage/lørdag samt evt. deltage i netværksgrupper på tværs af husene.

I hverdagen deltager du i møder i det lokale hus, hvor opgaver drøftes kollegialt og med sparring fra teamleder samt PP-konsulenter fra ”Center for Opvækst og Læring”. Du medvirker til organisering, udarbejdelse samt dokumentation og evaluering af læringsrum for den børnegruppe, du er tilknyttet.

Vi er et forholdsvis nyt renoveret hus, som vi kæres om, samtidig er vi godt i gang med at implementere en ny styrket læreplan. Du skal derfor medvirke til yderligere at kvalificere vores nye lege- og læringsmiljøer.

I børnegrupperne tilrettelægges læringsmiljøet for en periode ad gangen med afsæt i den aktuelle børnegruppe, samt den nye styrkede læreplan. Du skal varetage opgaver i forhold til det gode forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. Derudover arbejder vi systematisk med at beskrive børns trivsel og udvikling.

Forventninger til medarbejderen:
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik og du er stærk i at organisere og tilrettelægge struktureret og udviklende læringsmiljø.
 • Indgår i samspil og dialog ud fra vores værdier i Børneområde Midt (se vores hjemmeside) som forudsætning for at skabe en reflekteret udviklende praksis.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Du kan gribe børnenes initiativ og understøtte legen ud fra børnenes perspektiv
 • Du kan lide at lege og samtidig være en god igangsætter på legepladsen.
 • Du vægter forældresamarbejdet højt og imødekommer forældreperspektivet.
 • Er du musisk og holder af de æstetiske udtryk, har vi rammerne.
Stillingen er på 37 timer/uge – og besættes pr. den 1. juni 2021.
Lønindplacering iht. BUPLs overenskomst på området.   

Ansøgningsfrist er den 16. maj 2021.Vi forventer at holde samtaler den 26. maj 2021.

For yderligere information: 
Kontakt Vesterparken Teamleder Helle Spangsberg tlf. 7253 4721 eller Områdeleder Britta Kruse tlf. 7253 4722.
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en jobmentor til Træn til job

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 16-05-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor en jobmentor til Team Jobmentorer.

Om stillingen
Vi søger en jobmentor til det jobrettede samarbejde med borgere, der ud over ledighed også har komplekse problemstillinger som psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.

Dine opgaver vil være at:
 • Skabe en god, professionel relation til borgeren og have øje for behov samt relevant støtte
 • Motivere til udvikling og understøtte borgerens personlige samt sociale kompetencer på vej mod ordinær beskæftigelse
 • Understøtte borgerens plan/mål om hurtigst og bedst muligt at komme i job – i samarbejde med myndighedssagsbehandler
 • Etablere virksomhedspraktik og virksomhedskontakt. Vi anvender metoden ABC jobstrategi
 • Have blik for at skaffe ordinære timer til borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet
Træn til job er et tilbud til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har komplekse problemstillinger udover ledighed. Din opgave vil være at motivere borgerne til at deltage i jobrettede aktiviteter samt virksomhedspraktikker i virksomheder og virksomhedscentre.

En jobmentors opgave er at give den enkelte borger den nødvendige støtte i dennes progression, således pågældende kan komme i praktik, og denne kan oprettes og gennemføres. Jobmentorens opgave er derfor at sikre progression, så den enkelte borger bliver i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet i større eller mindre grad ligesom der, med borgere under 30 år, også kan arbejdes med et uddannelsesrettet perspektiv.

For en stor del af borgere i Træn til job bruges virksomhedspraktik som træningsbaner, hvor der f.eks. arbejdes med stabilitet og fremmøde. Andre borgere henvises til vores tilbud, hvor målet er at afklare funktionsniveauet i.f.t. arbejdsmarkedet.
Der er fokus på muligheder for ordinære timer i virksomhedspraktikkerne.

Du bliver en del af Træn til job- teamet med 24 jobmentorer.

Vores tanker om dig
Du har:
 • En socialfaglig baggrund og/eller erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Kendskab til og erfaring med beskæftigelsesområdet
 • En struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde både selvstændigt, i et team og tværfagligt
 • Fokus på at arbejde med et virksomhedsrettet sigte
 • Et godt fagligt fundament
 • Stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og statusevalueringer er en væsentlig del af jobbet
 • Troen på, at borgeren har mulighed på arbejdsmarkedet
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger og har fokus på kundebehovet. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.

Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her.
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP, for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et opgavefællesskab, hvor du som medarbejder aldrig er alene med dine udfordringer, og hvor supervision og god faglig sparring er i fokus 
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Jobmentor
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 01.07.2021 eller snarest derefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest søndag d. 16.05.2021 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt på Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Faaborgvej 19, 5854 Gislev, onsdag d.19.05.2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. 

Afløsere i hjemmet for unge med funktionsnedsættelse

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger timelønnede afløsere til aldersgruppen 0-18 (23) år.

Har du interesse i at arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser så se her!

Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde.

Børnene har forskellige former for funktionsnedsættelser, som både kan være fysiske og psykiske. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Vi søger afløsere til aldersgruppen 0-18 år. Som afløser i hjemmet vil du skulle være i tæt samarbejde med barnets forældre og arbejde i familiens hjem. Opgaverne kan variere, men vil ofte indeholde følgende:
 • Passe barnet, så forældrene får et pusterum. Nogle af forældrene vælger at tage ud af huset og andre er hjemme under pasning.
 • Personlig pleje og omsorg for barnet.
 • Lave forskellige aktiviteter med barnet, ud fra barnets forudsætninger.
Tidsforbruget fastsættes af socialrådgiver i Børne- og familieafdelingen i samarbejde med forældrene. Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage. Du aftaler arbejdstidens placering med forældrene.

Hvad ydes til transportudgifter?
Det er som udgangspunkt familien selv, der dækker evt. transportudgifter, hvis ledsager skal køre med den unge. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke (der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat).

Såfremt du har flere ledsageropgaver for kommunen på samme dag, kan der ydes tilskud til transporten mellem de enkelte ledsageropgaver inden for kommunens grænser.

Hvad med straffe – og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Børne- og Familieafdelingen straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som ledsager bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte socialrådgiver Michella Skov Hansen på tlf. 72532979 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Timetal: Timetallet kan variere og kan ligge på alle tider af døgnet fordelt på alle ugens dage.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver.

Kørekort er en forudsætning.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i ovenstående opgaver, bedes du fremsende en ansøgning, hvori du beskriver dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne. Du bedes desuden oplyse hvor mange timer du vil kunne arbejde og i hvilket tidsrum.

Ansøgningsfrist er lørdag den 15.maj 2021.

Da vi ansætter medarbejdere løbende og ud fra matchning af den konkrete opgave, bør du sende din ansøgning nu, men du kan ikke forvente at blive kontaktet inden for en bestemt tidshorisont.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Støtte-kontaktperson for børn og unge

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 15-05-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Vi søger timelønnede kontaktpersoner til aldersgruppen 0-18 (23) år.
 
Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, søger engagerede eksterne medarbejdere til at løse opgaver inden for det specialiserede børne- og ungeområde. Vi har flere spændende opgaver, som ikke nødvendigvis kræver en bestemt faglighed, uddannelse eller erfaring.

Som kontaktperson forholder du dig helhedsorienteret til barnets/den unges situation, det betyder, at du
 • Yder støtte til barnet eller den unge på det personlige plan
 • Er rollemodel for barnet/den unge i forhold til specifikke behov
 • Støtter barnet/den unge i at bevare og styrke gode sociale relationer til familier, venner mm.
 • Støtter barnet/den unge i at opretholde en god struktur på hverdagen med fokus på sunde vaner, skole, fritidsaktivitet, fritidsjob mv.
Der udarbejdes handleplan på dine arbejdsopgaver/mål for barnet. Du skal udarbejde status, hvilket løbende aftales med socialrådgiver.

Tidsforbruget fastsættes af barnet/den unges socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen. Du må forvente, at du på ugebasis bruger minimum 2-3 timer. Du aftaler arbejdstidens placering med barnet eller den unge samt forældre og aftalerne vil oftest være placeret i eftermiddags- eller aftentimerne samt evt. i weekender.
 
Hvordan er mit honorar?
Lønnen fastsættes efter opgavens omfang og kompleksitet men vil som udgangspunkt være 150,00 kr. pr. time.
 
Hvad ydes til transportudgifter?
Transportudgifter med borgeren er ifølge aftale med socialrådgiveren og ydes efter statens laveste kørsels takster. Kørsel fra dit hjem til den unges bopæl dækkes ikke
(der gælder almindelige fradragsregler i.f.t. skat)
 
Hvad med straffe- og børneattest?
Inden ansættelsen indhenter Børne- og Familieafdelingen straffe- og børneattest på personer, der arbejder med børn og unge.
 
Hvad med tavshedspligt?
Du har tavshedsligt med hensyn til de forhold, som du i medfør af arbejdet som kontaktperson bliver bekendt med. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre øjeblikkelig afskedigelse. Tavshedspligten fortsætter ved ansættelsens ophør.
 
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte gruppeleder Arzi Turan på tlf. 72531281 for yderligere oplysninger om stillingen. 

Ansættelsesvilkår:
Jobbet som støtte kontaktperson vil være et supplement til anden beskæftigelse, da der ikke vil være mulighed for fastansættelse på hverken deltid eller fuldtid.

Ansættelsesdato: Vi ansætter løbende ud fra konkrete opgaver. Du vil kun blive kontaktet, hvis der er et match mellem dig og opgaven.

Ansøgning
Hvis du er interesseret i en af ovenstående, bedes du fremsende en ansøgning. Heri bedes du beskrive dine personlige og faglige forudsætninger til arbejdsopgaverne. Du bedes desuden oplyse hvor mange timer du vil kunne arbejde og i hvilket tidsrum.

Ansøgningsfrist: Lørdag den 15.maj 2021, men vi ansætter medarbejdere løbende ud fra matchning af den konkrete opgave.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.