Single

Gruppeleder i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 21-03-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Har du gode lederegenskaber – er du handlekraftig og udviklingsorienteret med begge ben på jorden, ser du inddragelse af børn og familier som en selvfølge i deres kontakt med os og kan du se dig selv indgå i et stærkt og velfundgerende ledelsesteam - så se her...

Den 1. maj 2021 eller snarest derefter søger vi en gruppeleder for foranstaltningsgruppen og vores familieplejeområde i Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Afdelingen er en del af det samlede Socialområde.

Ansvarsområde
Foranstaltningsgruppen
Gruppen består af 11 foranstaltningspersoner, herunder familiebehandlere, praktisk pædagogisk personale og kontaktpersoner, hvis opgave er at yde støtte i familierne i henhold til Lov om Social Service § 52 stk. 3. og varetage opgaver jf. Lov om social service § 11 stk. 3.   

Familieplejeområdet
Familieplejeområdet består af 2 familieplejekonsulenter. Opgaverne er at rekruttere plejefamilier, sikre kvalificerede match til børn i aflastning og døgnpleje og yde pædagogisk supervision. Vi anvender Socialstyrelsens koncept ”Tæt Støttet Opstartsforløb.”

Om stillingen
Du bliver leder for to dynamiske grupper med høj faglighed og et stort engagement.

De daglige opgaver ift. grupperne består i at understøtte den daglige drift, dvs. koordinering, faglig sparring, MUS og administrativt arbejde i form af overblik over områderne. Stillingen kræver også, at du har fokus på at vores kompetente medarbejdere udarbejder ”skarpe” og målrettede statusbeskrivelser, som tilgår relevante samarbejdspartnere.

Den primære ledelsesopgave bliver at medvirke til, i samarbejde med de andre faggrupper på socialområdet, at servicere børn og deres familier med en fagfaglig og tværfaglig kompetent opgaveløsning, der samtidig lever op til de skærpede krav i Lov om Social Service.

Du bliver en del af et gruppeleder-team i et velfungerende fagligt miljø og tværfagligt fællesskab, hvor vi sammen understøtter den samlede opgaveløsning på socialområdet.

Du har som gruppeleder, i samarbejde med den samlede ledergruppe, ansvar for ajourføringen af fagområderne i forhold til ny viden, standarder samt at sikre udvikling og nytænkning inden for det fagfaglige og socialfaglige behandlingsområde.

Om dig
Vi forestiller os, at du har
 • en socialfaglig grunduddannelse,
 • erfaring med og grundigt kendskab til det socialfaglige behandlings- og pædagogisk arbejde,
 • erfaring inden for ledelse,
 • interesse for personaleledelse i et flerfagligt miljø.
Vi ønsker, at du
 • har fokus på borgernes behov og er optaget af at skabe udvikling for børn, unge og deres familier,
 • er fagligt velfunderet, nysgerrig og idérig,
 • er reflekterende og kreativt tænkende ift. opgaveløsningen,
 • vil bidrage til at omsætte kommunens mål, visioner og planer på børne- og familieområdet,
 • er struktureret og god til at skabe overblik,
 • er økonomisk bevidst,
 • har viden og erfaring med gruppe- og teamprocesser,
 • kan holde fokus på tværfaglighed,
 • har et stabilt godt humør og en veludviklet sans for humor.

Om Socialområdet  
Du træder ind i en organisation, hvor Børne- og Familieafdelingen den 1. januar 2021 blev en del af det samlede Socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Børne- og Familieområdet sikrer, i tæt samarbejde med Forebyggelse og Sundhed på 0-18 års området samt sekretariatet, at børn og deres familier modtager kompetent rådgivning og kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Et mål for Socialområdet er, at borgerne oplever én indgang til kommunen og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne og de kommunale centre. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater for borgerne - sammen med borgerne.

Oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen tlf. 7253 6424 eller Gruppeleder Mette Wulf tlf. 7253 3190, Gruppeleder Rikke Nielsen 7253 3121.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest samt straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Det ugentlige timetal er 37 timer og med forventet ansættelse pr. 1. maj 2021.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest søndag den 21. marts 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 25. marts 2021 og evt. 2. samtalerunde vil blive afholdt den mandag den 29. marts 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.