Single

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger 2 social- og sundhedsassistenter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger 2 social- og sundhedsassistenter
1 stilling i aftenvagt 28 timer/uge
1 stilling i nattevagt 28 timer/uge
 
Stillingerne er med tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.
For optimal vidensdeling og kompetenceudvikling vil der være 4-6 dagvagter over en 12 ugers periode. Ønskes flere dagvagter kan det planlægges.

Plejehjemmet Lykkevalg er af Faaborg-Midtfyn Kommune certificeret som demensplejehjem. Vi har som øverste prioritet at styrke det gode liv for beboerne på plejehjemmet, så de oplever et så godt og indholdsrigt liv som muligt. Det gør vi bl.a. gennem høj faglighed, nærvær og omsorg. Det hele med udgangspunkt i Blomstringsmodellen, som er baseret på Tom Kittvoods teori om personcentreret omsorg til mennesker med demens.
 
Beboere på plejehjem kan have mange og komplekse sygdomsbilleder. Som social- og sundhedsassistent indebærer det et mangesidet fagligt og tværfagligt samarbejde med bl.a. social- og sundhedshjælpere, sygeplejerske, interne samarbejdspartnere i kommunen, f.eks. terapeuter og ernæringsspecialister, beboerne og deres familier, ligesom du også efter behov vil skulle arbejde tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere såsom læger og sygehuse m.v.
 
Vi udvikler os kontinuerligt indenfor pleje og omsorg til beboere med demens, og har øget fokus i forhold til den palliative pleje, både fysisk og psykisk, herunder inddragelse af wellness som en integreret del af vores pleje og omsorg, ligesom vi afholder facilitering 1 gang om ugen eller efter behov.
Som resten af teamet på Lykkevalg er du en vigtig del af den fortsatte udvikling og du vil, indenfor kompetenceområdet, blive en aktiv del i forhold til bl.a. palliation, terminal pleje, ernæringsoptimering, læringsmiljø og ikke mindst samarbejdet med beboere og pårørende.

Vi værner meget om vores gode arbejdsmiljø med det sigte, at alle medarbejdere på Lykkevalg skal have en god oplevelse, når de er på arbejde. Vi har derfor en forventning om, at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø, herunder at du evner en åben og ærlig dialog.
 
Gode grunde til, at du skal søge stillingen hos os
 • Vi har fokus på oplæring og introduktion, så du kommer allerbedst fra start, når du bliver ansat hos os
 • Vi arbejder individuelt og i fællesskabet med at styrke vores faglighed og blive dygtigere, både hver især og sammen som team
 • Vi vil være rigtig gode både som mennesker og fagligt. Derfor søger vi hele tiden ny viden for at sikre beboerne den bedste kvalitet, i den pleje og omsorg vi giver beboerne
 • Du får mulighed for at få dine egne ansvarsområder inden for f.eks. hjælpemidler, it, medicinhåndtering, forflytning, praktikvejledning m.m
 • Vi tror på at nær og nærværende ledelse giver den bedste hverdag for både beboere og medarbejdere, men vi har også tillid til, at du løser kerneopgaven allerbedst i fællesskab med dine nærmeste kollegaer
Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg er du en vigtig nøgleperson i arbejdet med at koordinere og udføre grundlæggende sygeplejefaglige opgaver i samarbejde med det øvrige team. 
 
Det betyder, at du
 • Har et ønske om at arbejde med mennesker, der har en demenssygdom.
 • Har en høj faglighed, har lyst til videre udvikling både personligt og fagligt, samt mod på at reflektere i forhold til både egen og teamets daglige praksis.
 • Er indstillet på at lære brugen af Blomstringsmodellen i praksis, som personcentreret omsorg til mennesker med demens, med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer med respekt for beboerens livshistorie.
 • Formår at skabe tillid, trygge relationer og professionel omsorg i mødet med beboerne og deres pårørende.
 • Du har et skarpt blik for de sygeplejefaglige opgaver og tænker sundhedsfremme og –forebyggelse ind i alle dine aktiviteter for at støtte den enkelte beboer i en sund og aktiv livsstil.
 • Som en selvfølge tager ansvar for at koordinere og samarbejde allround om opgaver, og du er bragende dygtig til at samarbejde også på tværs af faggrupper, med f.eks. vores sygeplejerske, ernæringsassistenter, terapeuter og øvrige samarbejdspartnere, både internt i kommunen samt eksternt.
 • Er velformuleret og kommunikerer klart, anerkendende og tillidsskabende i relation til beboere, pårørende, kollegaer og alle samarbejdspartnere i øvrigt.
Kan du tilslutte dig plejehjemmets værdier og opfylde de ønsker, vi har beskrevet herover i forhold til kompetencer, så er du måske vores nye kollega.
 
Vi ser med glæde frem til at modtage din ansøgning.

Link
www.lykkevalg.fmk.dk/forside/
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 7253 5610 eller på mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
 
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.