Single

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sygedagpengesagsbehandlere

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 18-05-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vi opnormerer på sygedagpengeområdet - så hvis du er parat til at gå forrest for at understøtte sygemeldte borgere i at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne i at beholde deres medarbejdere, så er det lige dig, vi søger.

Derfor opslås 2 faste stillinger i Team Sygedagpenge & Jobafklaring med tiltrædelse snarest muligt.

Om stillingerne
Som sygedagpengesagsbehandler er din kerneopgave en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Du skal være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats.
Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt, og du vil derfor skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Aktuelt afholdes de fleste møder dog digitalt for at minimere smittespredning af COVID-19, hvilke betyder, at de fleste arbejdsopgaver varetages hjemmefra og kun i mindre omfang ved fysisk fremmøde i jobcenteret og ude på virksomhederne.

Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med vores udførerdel, med andre forvaltningsområder, med praktiserende læger, speciallæger og faglige organisationer m.fl.

Om arbejdsopgaverne
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, omfatter de ledige stillinger:
 • Samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål
 • Sikre afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering
 • Løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam
Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og gerne med sygedagpengeområdet
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare den gode stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcenteret som en god samarbejdspartner.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne, hvilke desværre har været begrænset til et minimum det seneste år grundet COVID-19. Vi glæder os til, det igen bliver muligt.
Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er opdelt i 2 grupper, der varetager sagsbehandlingen for henholdsvis sygedagpenge og jobafklaring. De 2 ledige stillinger er i sygedagpengegruppen.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne. Læs den her.
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærdher.

Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Sygedagpengesagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag d. 18. maj 2021, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 26. maj 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.