Single

Processtærk konsulent til sundheds- og forebyggelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 01-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at lægge sunde liv til årene blandt borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune? Brænder du for forebyggelse som en nødvendig investering i fremtidens velfærd? Kan du skabe engagement og handlekraft i samarbejder på tværs af faglige og organisatoriske skel?

… Så har vi jobbet til dig!

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi i fuld gang med at udarbejde den kommende sundhedspolitik. Politikken skal fungere som en tværgående ramme for, at borgerne kan leve og udleve sin egen version af det gode liv – i alle aldre.

Vi har brug for DIG til at engagere og understøtte såvel udviklingen af den nye sundhedspolitik som den efterfølgende implementering af politikkens visioner.

Som en naturlig del heri kommer du til at arbejde med målopfyldelse af såvel nationale, regionale og lokale tværgående dagsordener på sundhedsområdet.

Dine opgaver bliver blandt andet, at…
 • Være faglig stærk vidensperson på det brede sundheds- og forebyggelsesområde
 • Understøtte sundhedsfaglige perspektiver i den politiske betjening i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Sikre udmøntning af politikker og strategier til virksomme handlinger, herunder særligt Sundhedspolitik, Sundhedsaftalen samt arbejdet med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker
 • Sikre dialog og sammenhæng i sundheds- og forebyggelsesindsatser på tværs af Faaborg-Midtfyn Kommunes fagområder, civilsamfundet samt øvrige samarbejdspartnere
 • Være projektleder og proceskonsulent i forhold til relevante drifts- og udviklingsopgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet
Hvem er du?

Ingen kan alt, men alle kan noget – vi håber, at du kan sætte kryds ved de fleste af nedenstående:
 • Du har en akademisk/masteruddannelse inden for fx sundheds-, humanistisk- eller samfundsvidenskab samt erfaring med sundheds- og forebyggelsesområdet.
 • Du har stærke proces- og projektledelseskompetencer, herunder erfaring med at tilrettelægge og understøtte komplekse processer samt sikre overblik, fremdrift og opfølgning i forhold til såvel proces som resultater.
 • Du tænker helhedsorienteret og på tværs af organisationen med blik for strategiske koblinger til sundhedsdagsordenen på tværs af fagområder, målgrupper og samarbejdspartnere.
 • Du er handlekraftig og kan skabe tillidsfulde relationer til mange forskellige aktører.
 • Du er analytisk og struktureret i din tilgang.
 • Du kan begå dig i en politisk styret organisation, hvor forventningerne er høje og hvor opgaverne kan komme hurtigt og med variation.
Hvem er vi?

Sekretariaterne på velfærdsområderne: Opvækst og Læring, Socialområdet samt Sundhed og Ældre er med en kommende fysisk samling af arbejdspladserne under organisatorisk forandring. Du bydes således velkommen til en mangfoldig samling at konsulenter, der understøtter Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og organisation på tværs af fagområder.

Stillingen placeres med primær opgaveløsning i Sundhed og Ældre med forventning om dynamisk at understøtte opgaver på tværs af forvaltningens velfærdsområder ved behov. Stillingens personalemæssige reference er til leder af sekretariatet, mens de faglige opgaver koordineres med specialkonsulenten på Sundheds- og Ældreområdet.

Vi prioriterer en fri omgangstone og en god atmosfære samt kollegial sparring og kompetenceudvikling. Her ligner den ene dag sjældent den anden.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Marie-Louise Alleslev, maloa@fmk.dk / tlf. 72 53 60 63 eller sekretariatsleder Allan Christiansen, ach@fmk.dk / tlf. 72 53 50 51. 
Der må ikke sendes personfølsomme oplysninger via mail.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst, og der vil ved ansættelse blive indhentet straffeattest.
Der er tale om en fast stilling på 37 t/ugentlig med tiltrædelse d. 15. august 2021.
Arbejdspladsen er fysisk placeret på Faaborgvej 19, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi. Du skal derfor have kørekort, mens der stilles kommunale lånebiler til rådighed.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 1. juni kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes d. 9. juni 2021 og evt. 2. samtale d. 14. juni 2021. Der er mulighed for at der i samtalerne inddrages løsning af en relevant case.

Øvrigt

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.