Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger en jobmentor til Træn til job

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 16-05-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i beskæftigelsesindsatsen og søger derfor en jobmentor til Team Jobmentorer.

Om stillingen
Vi søger en jobmentor til det jobrettede samarbejde med borgere, der ud over ledighed også har komplekse problemstillinger som psykisk sårbarhed, nedsat kognitivt funktionsniveau og/eller sociale problemstillinger.

Dine opgaver vil være at:
 • Skabe en god, professionel relation til borgeren og have øje for behov samt relevant støtte
 • Motivere til udvikling og understøtte borgerens personlige samt sociale kompetencer på vej mod ordinær beskæftigelse
 • Understøtte borgerens plan/mål om hurtigst og bedst muligt at komme i job – i samarbejde med myndighedssagsbehandler
 • Etablere virksomhedspraktik og virksomhedskontakt. Vi anvender metoden ABC jobstrategi
 • Have blik for at skaffe ordinære timer til borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet
Træn til job er et tilbud til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har komplekse problemstillinger udover ledighed. Din opgave vil være at motivere borgerne til at deltage i jobrettede aktiviteter samt virksomhedspraktikker i virksomheder og virksomhedscentre.

En jobmentors opgave er at give den enkelte borger den nødvendige støtte i dennes progression, således pågældende kan komme i praktik, og denne kan oprettes og gennemføres. Jobmentorens opgave er derfor at sikre progression, så den enkelte borger bliver i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet i større eller mindre grad ligesom der, med borgere under 30 år, også kan arbejdes med et uddannelsesrettet perspektiv.

For en stor del af borgere i Træn til job bruges virksomhedspraktik som træningsbaner, hvor der f.eks. arbejdes med stabilitet og fremmøde. Andre borgere henvises til vores tilbud, hvor målet er at afklare funktionsniveauet i.f.t. arbejdsmarkedet.
Der er fokus på muligheder for ordinære timer i virksomhedspraktikkerne.

Du bliver en del af Træn til job- teamet med 24 jobmentorer.

Vores tanker om dig
Du har:
 • En socialfaglig baggrund og/eller erfaring i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger
 • Kendskab til og erfaring med beskæftigelsesområdet
 • En struktureret tilgang, er en god planlægger og kan arbejde både selvstændigt, i et team og tværfagligt
 • Fokus på at arbejde med et virksomhedsrettet sigte
 • Et godt fagligt fundament
 • Stærke skriftlige kompetencer og formulerer dig korrekt, fyldestgørende og tydeligt, da afmeldingsskrivelser og statusevalueringer er en væsentlig del af jobbet
 • Troen på, at borgeren har mulighed på arbejdsmarkedet
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med ca. 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Virksomhed & Indsats er udfører-afdelingen i jobcentret. Afdelingen har ansvaret for et koordineret og professionelt samarbejde med virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Vi samarbejder med en række interne og eksterne interessenter fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre afdelinger og har fokus på kundebehovet. Vi er vidensleverandører om arbejdsmarkedet til de øvrige afdelinger og teams, så vi sikrer, at samtaler med borgere sker ud fra aktuel og nyeste viden om arbejdsmarkedet og tilgængelige jobmuligheder.

Om os:
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her.
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP, for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et opgavefællesskab, hvor du som medarbejder aldrig er alene med dine udfordringer, og hvor supervision og god faglig sparring er i fokus 
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Jobmentor
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: Fuldtid
Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 01.07.2021 eller snarest derefter.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lotte Hoffmann på telefon 7253 7515.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest søndag d. 16.05.2021 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt på Kursuscenter Faaborg-Midtfyn, Faaborgvej 19, 5854 Gislev, onsdag d.19.05.2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 01.08.2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.