Single

Vil du være lærer på Øhavsskolen – fremtidens skole i Faaborg?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 25-05-2021 23:59
Arbejdssted: Øhavsskolen
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være lærer på Øhavsskolen – fremtidens skole i Faaborg?

Er du en dygtig og engageret lærer, som brænder for at lave god skole, hvor du bringer din faglighed og dine kompetencer i spil i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere – så modtager vi rigtig gerne din ansøgning.

Pr. august 2021 har vi et antal ledige fuldtidsstillinger, hvor vi primært skal have dækket dansk i indskolingen, musik på mellemtrinnet og naturfag i udskolingen.
Vi søger lærere med stærke relationskompetencer, der kan holde fokus på elevernes trivsel og læring som det helt centrale udgangspunkt i opgaveløsningen. Som lærer på Øhavsskolen arbejder du tæt sammen i team med fælles tilrettelæggelse af læringsforløb, med kollegial feedback på undervisning og læringsforløb, samt fælles refleksion over egne og andres perspektiver og handlinger.


Vores fælles opgaveløsning tager afsæt i Øhavsskolens vision:
Øhavsskolen er en aktiv del af samfundet. Her er vi sammen om at skabe forpligtende fællesskaber. Vi ser forskellighed som en styrke. Vi bidrager alle til et trygt læringsfællesskab i en kreativ og eksperimenterende kultur, hvor vi tør være nysgerrige og udfordre os selv og hinanden til at stå på tæer for at blive så dygtige, som vi kan.


For at komme i betragtning til vores stillinger, ønsker vi, at du er stærk i følgende fag:
  • Dansk og andre skolefag indskolingen
  • Musik mellemtrinet
  • Naturfag – fysik/kemi, matematik, biologi i udskolingen
  • Støtte og specialundervisning eller specialpædagogik

I kommende skoleår har vi følgende udviklingsfokus:
  • Teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber  – yderligere styrkelse af teamets kollegiale feedback, refleksion og handlekraft.
  • Kommunikation – yderligere styrkelse af kommunikation som vigtigt værktøj for tryghed på alle niveauer i skolen. 
  • Fællesskabende didaktik og differentiering – hvordan skaber vi et klasserum, hvor alle kan lære og være, så alle børn bliver så dygtige, som de kan.

For yderligere information se skolens hjemmeside Øhavsskolen eller kontakt:

Afdelingsleder Katja Moltenow for spørgsmål vedr. timer i indskolingen og på mellemtrinnet. (tlf. 72 53 39 52) 

Viceskoleleder Poul-Arne Braaby for spørgsmål vedr. timer i udskolingen. (tlf. 72 53 39 05)

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 25. maj 2021 klokken 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 22

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.