Single

2 jobåbninger: Erfaren økonomikonsulent til socialområdet (evt. indplacering som specialkonsulent) og barselsvikariat som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 31-05-2021 10:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
2 jobåbninger: Erfaren økonomikonsulent til socialområdet (evt. indplacering som specialkonsulent) og barselsvikariat som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet
Økonomikonsulent til socialområdet.
Fra 1. januar 2021 er det specialiserede socialområde blevet samlet til et selvstændigt fagområde, som rummer både børne- og voksenområdet med henblik på at skabe et sammenhængende borgerforløb og et skarpt styringsfokus på området. Samtidig er Faaborg-Midtfyn Kommune overgået til udvalgsstyre pr. 1. januar 2021 hvilket bl.a. betyder en øget bevågenhed fra de politiske udvalg på budgetopfølgningen. Derfor opruster vi på området med en erfaren analytisk økonomikonsulent, der på et højt fagligt niveau og i samarbejde med fagområdet skal bidrage til udviklingen af styringen af økonomien på socialområdet med særligt henblik på at understøtte socialchefen.
Aktuelt arbejder Økonomi sammen med socialområdet om en handleplan med henblik på at bringe balance i budgetterne på området gennem forskellige styringstiltag. Handleplanen blev behandlet på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d.  22. februar 2021, og sagen kan læse ved følge linket: Sbsys dagsorden preview (fmk.dk). Handleplanen vil være et fokuspunkt for vores nye økonomikonsulent på socialområdet gennem hele 2021.
Herudover skal vores nye økonomikonsulent bruge en mindre del af arbejdstiden (1-2 dage om ugen) på at understøtte Staben Politik og Strategi med den økonomiske styring af opgaver som bl.a. tæller den politiske betjening, erhverv- og turisme, kommunikation og HR.
For økonomikonsulenten til socialområdet vil der særligt være tale om følgende opgaver, som løses i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere:
 • Strategisk sparring med socialchefen og ledelsen i Økonomi om den økonomiske styring
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på socialområdet
 • Økonomisk understøttelse af de øvrige budgetansvarlige ledere på socialområdet
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Samarbejde med socialområdet om implementering af handleplaner
 • Økonomisk understøttelse af Staben Politik og Strategi
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og dagsordner til direktion og politiske udvalg
 • Faglig sparring med de øvrige økonomikonsulenter i teamet
Den konkrete opgaveportefølje bliver fastlagt i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og kan variere efter behov.
 
Barselsvikar som økonomikonsulent på sundheds- og ældreområdet
Da en af vores dygtige økonomikonsulenter på sundheds- og ældreområdet går på barsel efter sommerferien, er der samtidig mulighed for at søge ind på et lignende barselsvikariat som økonomikonsulent på sundhed- og ældreområdet.
For økonomikonsulenten til sundheds- og ældreområdet vil der særligt være tale om følgende opgaver, som løses i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere:
 • Strategisk sparring med sundheds- og ældrechefen og ledelsen i Økonomi om den økonomiske styring
 • Budgetlægning og budgetopfølgning på sundheds- og ældreområdet
 • Økonomisk understøttelse af de øvrige budgetansvarlige ledere på sundheds- og ældreområdet
 • Videreudvikling og optimering af økonomistyringsmodeller
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg og dagsordner til direktion og politiske udvalg
 • Faglig sparring med de øvrige økonomikonsulenter i teamet
 • Regnskabsopgaver
Den konkrete opgaveportefølje bliver fastlagt i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og kan variere efter behov.
 
Om dig
Vi forventer, at du, som ansøger til begge stillinger, har en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller anden relevant uddannelse og/eller erfaring. Som økonomikonsulent på socialområdet forventer vi, at du har erfaring med økonomistyring, gerne inden for det specialiserede socialområde.
Du skal have en stor talforståelse og være en stærk formidler af økonomi til ikke- økonomer. Samtidig skal du evne at skabe overblik over store mængder af information og data – også under tidspres.  Da vi arbejder med økonomisystemet Prisme vil det være en fordel, hvis du har kendskab til dette.
Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også trives i teamsamarbejde og på uhøjtidelig vis, indgå i alle typer af opgaver, der understøtter den samlede opgaveløsning. Du skal have gåpåmod og være nysgerrig på fagområdernes opgaveløsning. Da du vil skulle arbejde sammen med fagprofessionelle chefer, ledere og medarbejdere, er det vigtigt, at du har lyst til og kan samarbejde på tværs af fagligheder og kan formidle økonomistyring til dine samarbejdspartnere både i skrift og tale. Det vil desuden være et stort plus, hvis vores kommende kollega har humor og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 
Hvem er vi?
Økonomi er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 33 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen, herunder for sundheds- og ældreområdet og socialområdet. Opgaverne omfatter ud over økonomistyring udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri. Ledelsen af staben varetages overordnet af stabschefen og herunder 2 afdelingsledere, hvor man får reference til den ene af afdelingslederne.
Økonomi ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Økonomi arbejder løbende med udvikling og forbedring af økonomistyringsmodeller og derfor vil der være god mulighed for, at man som ny medarbejder kan være med til at præge denne udvikling.
Økonomi holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både station og motorvej. Du skal dog være indstillet på, at møder og evt. hele arbejdsdage kan være placeret på andre administrative lokationer i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Gode rammer for vores fælles arbejdsliv med fokus på work-life-balance
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.
 • Fleksibilitet til arbejdstilrettelæggelsen med muligheder for at arbejde hjemmefra.  
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
Der vil for begge stillinger blive udarbejdet et introprogram for den første tid i jobbet, som sikrer en grundig introduktion til alle opgaver.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. august 2021.
Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170 eller økonomikonsulenter Daniel Bloch Larsen tlf. 72538432 eller Kristian Boeskov Nielsen tlf. 72534849  
Ansøgning med bilag skal sendes senest den 31. maj 2021 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. juni 2021. Angiv meget gerne hvilken stilling, ansøgningen retter sig mod.