Single

Pædagogiske inklusionskonsulenter søges til Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 14-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at udvikle og implementere en langsigtet prøvehandling med henblik på at forøge inklusionen på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune?

Kan du omsætte specialpædagogisk viden til almenområdet?

Vil du være med til at styrke klasserumsledelsen med fællesskabende didaktikker, således at lærere og pædagoger oplever bedre at kunne mestre den samlede elevgruppe i folkeskolen?

Så er det lige dig, vi søger!

Center for Opvækst og Læring søger to udviklingsorienterede pædagogiske inklusionskonsulenter med høj faglighed og gode samarbejdsevner til prøvehandlingen fællesskabende læringsmiljøer – sammen om praksis. Der er tale om to faste stillinger på 37 timer ugentligt pr. 16. august 2021.

Om Center for Opvækst og Læring
Center for Opvækst og Læring udgøres af et sekretariat og Forebyggelse og Sundhed som arbejder tæt sammen med det socialfaglige myndighedsområde med henblik på at understøtte alle børn og unges sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.

Forebyggelse og Sundhed er tværfagligt sammensat af henholdsvis PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.

I Forebyggelse og Sundhed er vi sammen med det sociale myndighedsområde optaget af tidlige og tværfaglige indsatser til gavn for børn, unge og deres familie, hvorfor vores frontpersonale bestående af socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i Forebyggende Team i alle dagtilbud og skoler.

Det Forebyggende Team samarbejder tæt med dagtilbud og skoler med afsæt i fire overordnede spor:
  • ”Tættere på”
  • ”Samskabende praksis”
  • ”Råd og vejledning”
  • ”Styrket forældresamarbejde”
Vi er for nuværende fysisk placeret i Broby, men flytter i 2022 sammen med sekretariatet og det samlede socialområde til Gislev.

Vi har dertil et lækkert forebyggelseshus til rådighed i Vester Hæsinge for udførelse af vores forebyggende aktiviteter, herunder samtale – og gruppeforløb samt konsultation for fysioterapi/ergoterapi.

Om stillingerne
I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi optaget af at styrke almenområdet, således flest mulige børn kan understøttes i deres nærmiljø. Dertil ser vi et stigende antal børn med behov for støtte i forhold til deres læring og sociale/følelsesmæssige udvikling.

Der er derfor igangsat en prøvehandling, som har til formål styrke de fagprofessionelle læringsmiljøer blandt to af kommunens folkeskoler med henblik på at øge inklusionen på almenområdet og mindske segregering til specialtilbud. På længere sigt skal prøvehandlingen udvides til de resterende folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

En bærende idé i prøvehandlingen er at styrke det pædagogiske personales kompetencer til at arbejde med fællesskabende didaktikker. Dertil er det en klar målsætning, at indsatser skal arbejde understøttende ind i konteksten og ambitionen er at udvikle den konsultative praksis i retning af at komme meget tættere på praksisfeltet i samskabende processer med børn, forældre og lærere/pædagoger.

Stillingerne er forankret i Forebyggelse og Sundhed/PPR. Du vil være en del af et team på 3, hvoraf én af vores pædagogiske psykologiske konsulenter også betjener kommunens heldagsskole, der arbejder med børn og unge i socio/emotionelle vanskeligheder.

I vil sammen med medarbejdere fra Heldagsskolen, de to involverede folkeskoler og deres forebyggende team arbejde for at:
  • Skabe fællesskabende læringsmiljøer, der understøtter social og faglig trivsel, læringslyst og deltagelse i undervisningen for alle børn.
  • Styrke klasserumsledelsen med fællesskabende didaktikker, således at lærere og pædagoger oplever bedre at kunne mestre den samlede elevgruppe.
  • Fremme tidlige og forebyggende indsatser.
Om dig
Vi søger pædagogiske inklusionskonsulenter, der har indgående kendskab til og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt.

Du brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø.

Vi søger pædagogiske inklusionskonsulenter, der er fagligt funderet i den systemiske teori, der kan udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd. Dertil har du viden om og/eller erfaring med forskellige pædagogiske og didaktiske metoder til udvikling af den pædagogiske og inkluderende praksis såsom; co-teaching, NEST, aktionslæring, Sunshine Cirkles etc.

Du trives i udviklingsprocesser, hvor sporene lægges, mens vi endnu kører og ikke bange for at springe ud i ukendt land. Du anerkender betydningen af tværprofessionelle indsatser i alle henseender – og dertil er du: 
  • i stand til positionsskifte i forhold til at fungere som henholdsvis sparringspartner, facilitator og underviser,
  • i stand til at motivere og anspore dine samarbejdspartnere i henhold til arbejdet med fællesskabende didaktikker,
  • optaget af udsatte børns og deres forældres deltagelsesmuligheder i klassefællesskabet.
Som person er du fleksibel og uhøjtidelig. Du er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde. Du er ydmyg overfor opgavernes kompleksitet, men har samtidig modet på at stå fast og insistere på udvikling – også når det er svært.

Du er optaget af at spille andre gode og god til at omsætte komplekse sammenhænge til begribelige pædagogiske veje.

Vi forestiller os, at kandidater til stillingen har lærer- eller pædagogbaggrund med relevant efter/- videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske felt. Du har erfaring med vejledning og supervision indenfor skoleverdenen.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen at deltage i vores online informationsmøde mandag d. 31. maj kl. 16.30.
Klik for deltagelse

Du er også velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Jesper Dyreborg på telefon 72533161 eller Pernille Petersen på telefon 72533182.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer ugentlig med ansættelse den 16. august 2021.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest mandag den 14 juni 2021 kl. 12.00.

Kandidater udvælges onsdag den 16. juni 2021 og 1. ansættelsessamtale afholdes onsdag den 23. juni 2021.

2. ansættelsessamtale afholdes fredag den 25. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.