Single

Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune søger socialrådgiver til en fast stilling i ungegruppen samt et barselsvikariat i småbørnsgruppen.

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores ydelser? Er du positiv af sind, kreativ og løsningsorienteret sammen med familierne? Så er det måske lige dig vi søger

Børne- og Familieafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrådgiver til en fast stilling i ungegruppen samt et barselsvikariat i småbørnsgruppen med tiltrædelse 1. august 2021. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er tværfagligt let tilgængelige for hinanden og sidder i hjemmeområder, alt efter hvilken målgruppe du arbejder med.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold.

Vi er optaget af at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer.

Myndighedsområdet er organiseret i 4 grupper: visitationen, småbørn (0-10 år), unge (11-23 år) og handicap. Der er tilknyttet en fagspecialist i alle grupper.

Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a.:
 • at give råd og vejledning,
 • at udfærdige børnefaglige undersøgelser
 • at udarbejde handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem

På småbørnsområdet er der særligt et tæt samarbejde med bl.a. familieambulatoriet på OUH, sundhedsplejersker, psykologer ift.forældrekompetenceundersøgelser, familiedøgninstitutioner, Børnehus Syd og familiebehandlere m.fl.

På ungeområdet skal der bl.a. udarbejdes indstillinger til ungdomskriminalitetsnævnet, træffes afgørelser om efterværn og følge op på det, samarbejde med skoler/uddannelsesinstitutioner, UU-vejledere, politi, Børnehus Syd, misbrugscentret, SSP m.fl. med henblik på en koordineret indsats for den unge.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Har du lyst til at arbejde i Børne- og Familieafdelingen, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
Vi søger kollegaer, der
 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med solid erfaring og viden inden for myndighedsområdet,
 • kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartner og har flair for at arbejde i en politisk styret organisation,
 • har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt,
 • kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket,
 • har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
Vi er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og Iphone stillet til rådighed.

Børne- og Familieafdelingen er for nuværende fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. I Faaborg Midtfyn Kommune er der pr. 1. januar 2021 etableret ét fælles socialområde bestående af Børne- og Familieafdelingen samt myndighed på voksenområdet. Det forventes, at det samlede socialområde fysisk bliver placeret i Gislev i foråret 2022.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Anja Thorup Vinther, gruppeleder for småbørnsgruppen mobil 72533144, eller socialfaglig gruppeleder Mette Wulf, gruppeleder for ungegruppen mobil 72533190 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Tiltrædelse pr. 1. august 2021.

Det ugentlige timetal er 37 timer.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest torsdag den 17. juni 2021, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 21. juni 2021.

Evt. 2. samtalerunde afholdes onsdag den 23. juni 2021.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.