Single

Ressourcefokuserede socialfaglige medarbejdere søges til innovative §85 teams i Det Socialfaglige Område

Jobkategori: Handicapområdet, Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 15-06-2021 23:59
Arbejdssted: Det Socialfaglige Område
Stillingstype: Fuldtid

Vi søger 2 nye kollegaer til vores §85 teams.
En med tilknytning til vores støttecenter i Faaborg og en med tilknytning til vores Flexteam i Ringe.


I Faaborg støttecenter, ydes støtten ud fra §85 i SEL.
Det vil sige at støtten primært gives individuelt til den enkelte borger, men der vil også være aftener og weekender hvor støtten ydes i grupper.
I Støttecenteret vil der også indgå forskellige aktiviteter/arrangementer med borgerne.

Til vores team i Ringe, er vi ved at komme på plads med vores flexstøtte, som er en ny og mere fleksibel støtte, til borgere der har et mere omfattende støttebehov. Det er et forholdsvist nyt projekt og du vil få stor medindflydelse på den fortsatte udvikling af tilbuddet.
Denne stilling kræver stor selvstændighed og at man trives ved alenearbejde.
Begge stillinger er på mellem 30-37 timer om ugen og man skal være indstillet på aften- og weekendvagter.

I Det Socialfaglige Område bestræber vi os på, at spille hinanden gode og bruge hinandens kompetencer bredt.
Du kan derfor se frem til at blive tildelt borgere på tværs af traditionelle skel mellem handicap, psykiatri og senhjerneskade.

Dette sætter store krav til din omstillingsparathed, da opgaverne er mangeartede.
Til gengæld vil du opleve at dine opgaver bliver klart defineret ud fra indsatsmålene, der med en konkret og præcis indsats, giver mening for borgeren.

Kan du se dig selv i ovenstående tilgang og arbejde aktivt og målrettet med at sætte borgeren fri til at blive aktør i eget liv? Så er det måske, præcis dig vi søger!  
 
Det er en forudsætning at du
  • har erfaring med og lyst til at arbejde med borgere med senhjerneskade, psykisk sårbarhed og/eller udviklingshæmning
  • er indstillet på arbejde systematisk med målstyring, samtidig med at du kan være nærværende og lyttende i øjenhøjde med den enkelte borger
  • er i stand til at tilrettelægge og gennemføre rehabiliterende aktiviteter og processer med henblik på at understøtte borgeren i at opnå størst mulig mestring i eget liv
  • har gode formidlingskompetencer og ser dokumentation og vidensdeling som en integreret del af praksis
  • er intuitiv bruger af IT og har en særlig interesse for at støtte borgere gennem individuelle velfærdsteknologiske løsninger – herunder særligt fokus på videoløsninger
  • har lyst og kendskab til at arbejde aktivt og kreativt med at inddrage borgerens netværk og civilsamfundet

Det er en fordel at du
  • er fagligt forankret i den kognitive tilgang med kendskab til KRAP og ACT
  • har erfaring med flere forskellige målgrupper
  • at du er fleksibel i dit arbejde og din arbejdstid
  • har erfaring med flere forskellige målgrupper
På Det Socialfaglige Område i Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi tilbyde en dynamisk arbejdskultur, med stor mulighed for faglig udvikling og kollegial, tværfaglig sparring. Se https://www.jobifmk.dk/fmk-som-arbejdsplads for yderligere information. 


Yderligere information
Kontakt afdelingsleder i Det Socialfaglige Område, Dennis Fredell Olsen på defro@fmk.dk ved spørgsmål og vedlæg dit telefonnummer, så ringer han tilbage ved nærmeste kommende lejlighed.
 
Løn og arbejdsmæssige forhold
Arbejdstiden vil blive planlagt i tidsrummet mellem 7-22.
Der er tale om 2 stillinger på 30-37 timer om ugen.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri, hvilket betyder at der skal laves aftaler med nærmeste leder om at tjekke ud i rygepauser
Ansættelse
Den 1. august 2021 eller efter aftale.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes via rekrutteringssystemet og være os i hænde senest 15. juni 2021.
Samtaler afholdes d. 22. juni 2021.