Single

Fast stilling - Socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet Handicap og Psykiatri, voksne

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialområdet, søger en socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet, med tiltrædelse d. 1. august 2021. Der er tale om en fast stilling på 37 timer som socialrådgiver i Myndighed, handicap og psykiatri.

Socialområdet har fokus på det tværgående borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarked. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021-2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne.

Vi er organiseret i målgruppebaserede teams med tilhørende teamkoordinator. Vi er i fuld  gang med at implementere de arbejdsgange og det mindsét, der skaber meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb. Vi arbejder med at udvikle os i rollen som koordinerende sagsbehandler med dét formål, at borgeren oplever mest mulig sammenhæng i indsatsen og kontakten til kommunen.

Om stillingen

Målgruppen på det socialfaglige område er borgere, der har en psykisk – og/eller fysisk funktionsnedsættelse eks. indenfor misbrug, social udsathed, kognitiv funktionsnedsættelse mv. I stillingen kommer du primært til at arbejde med borgere i alderen 30+ indenfor psykiatri – og misbrugsområdet.

Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til voksne med betydelig funktionsnedsættelse og vi varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv. Derudover deltagelse i rehabiliteringsteam i beskæftigelsesregi.

Den nye medarbejder vil blive placeret i et af de tværfaglige teams som udover socialfaglige medarbejdere også består af eksempelvis sundhedsfaglige medarbejdere som f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker og/eller opsøgende medarbejdere efter servicelovens § 99 og CTI-medarbejdere.


Vi forventer at du
 • Har relevant socialfaglig uddannelse f.eks. uddannelse som socialrådgiver – eller socialformidler
 • Gerne har kommunal erfaring med sagsbehandling indenfor myndighedsområdet, meget gerne indenfor servicelovens voksenbestemmelser og VUM
 • Vi ser gerne, at du har særlig interesse i og erfaring med kvindekrisecentre og forsorgshjem
 • Har gode mundtlige og skriftlige kompetencer, og hviler i myndighedsrollen
 • Har flair for det gode, tværprofessionelle samarbejde
 • Har gode evner i det relationelle arbejde
 • Har kørekort til bil, da der er en del opgaver uden for huset
 • Trives med systematisk sagsbehandlingsarbejde, som du administrer selvstændigt

Vi tilbyder                                     
 • Teamsamarbejde med gode kolleger og et dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø
 • Ledelsesmæssig og kollegial støtte
 • Faglige udfordringer med stor indflydelse på eget arbejdsområde
 • Faglig sparring og udviklingsmuligheder i forhold til opgaveløsningen og udvikling af området
 • Flekstid
 • Oplæring i teamet sammen med mentor og koordinator
 • Løn efter aftale om Ny Løn

Yderligere oplysninger
Ring gerne og hør nærmere – oplysninger om vilkår mm. fås ved henvendelse til Socialrådgiver og TR-suppleant for DS Tytte Tokehøj på tlf. 7253 4599 eller Afdelingsleder Mie Birkebæk på tlf. 7253 6422. Særlig viden om målgruppen/opgaverne i stillingen kan fås ved socialrådgiver Line Christiansen på tlf. 7253 6570 eller socialrådgiver Thomas Witek på tlf. 7253 6339.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17. juni 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 21. juni 2021.
Stillingen søges via link eller www.fmk.dk – job.
Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.