Single

SSA til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken til aflastningsafdelingen

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-06-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da en fast medarbejder har fået en anden funktion på Åløkkeparken, søger vi derfor en social- og sundhedsassistent til dagvagt på aflastningsafdelingen.

Målgruppen er mennesker med demens som aflastes fra eget hjem og ophold for borgere som venter på en plejehjemsplads.  
Afdelingen består af 2 midlertidige pladser til borgere som venter på plejehjemsplads, 2 rul aflastningspladser, hvor borgere kommer en uge ca. hver 3 eller 6 uge, en feriebolig og daghjem for tre borgere.
 
Stillingen er som udgangspunkt 37 timer ugentlig med arbejdsweekend hver tredje uge.
Tiltrædelse 1. juli 2021 eller efter aftale
 
Ansøgere som har erfaring og kurser i demens vil blive foretrukket.
 
Vi forventer:
 • Borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg)
 • At blomstringsmodellen danner grundlag for vores tilgang og adfærd
 • Rammerne og omgivelserne støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og styrkes
 • At borgeren inddrages i hverdagens aktiviteter
 • Du gør op med ”som vi plejer” og ser muligheder i det ukendte
 • At du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med både borgerne, pårørende og samarbejdspartnere
 • Sammenhæng i borgernes forløb, hvor du bidrager med faglighed og ansvarlighed. Gerne stærk i Nexus.
 • Stabilitet så borgerne oplever genkendelighed og tryghed
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Demensuddannelse
 • God introduktion og kollega som kontaktperson
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lene Eg Andreasen, tlf. 72532801
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 27. juni 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, dog senest 30. juni 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.