Single

Børneområde vest søger 2 vuggestue pædagoger

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 21-06-2021 12:00
Arbejdssted: Børneområdet Vest
Stillingstype: Fuldtid
Børneområde Vest – ny institution i Nr. Lyndelse
søger 2 vuggestue pædagoger på 37 timer til nyetableret vuggestue. Lumbyvej 64C, 5792 Årslev

Drømmer du om at give børn de bedste muligheder for at lege og udvikle sig i gode rammer og børnefællesskaber?

Vi søger 2 pædagoger til ny etableret vuggestue med opstart den 16/8-21

Børnehuset Carl Nielsen er totalrenoveret til vuggestuebørn og børnehavebørn, hvor dagtilbudsreformens intentioner om understøttende læringsmiljøer og børnefællesskaber vil ske fyldest.

Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren vil glædes ved - så er det dig, vi søger.

Børnehuset Carl Nielsen er et kommunalt dagtilbud i Børneområde VEST, der foruden Carl Nielsen består af to Børnehuse mere: Myretuen med 65 børn i alderen 3-6 år med Natur-profil i Nr.Broby og Symfonien, som er en integreret institution med 22 vuggestuepladser, 109 børnehavepladser og 10-12 specialpædagogiske pladser i Nr.Søby med musik og DGI som profil.

Stillingerne er på 0-6 års området - med ansættelse 01.08.21

Drømmer du om at være med til at opbygge stærke faglige fællesskaber, der gør en forskel? 
Vil du være med til at stå frem og være et fantastisk kommunalt tilbud, som borgeren glædes ved ?
Er du en stærk relations pædagog, der kan noget ved musikken eller motorikken og samtidig skabe omsorg og tryghed i dit nærvær, så skynd dig og send os din ansøgning.

Du skal varetage opgaver i forhold til forældresamarbejde, indsatsplaner og samarbejde med tværfaglige konsulenter. I Faaborg - Midtfyn kommune arbejder vi ud fra en politisk vedtaget børn-og unge politik. Vi arbejder systematisk med at beskrive børns trivsel og læring.

Forventninger til medarbejderen:
 • Kan den gode modtagelse og sikre den gode opstart med barn og forældre.
 • Brænde for 0-2 års området
 • Vægter det gode måltid
 • Har et solidt fagligt overblik og kan udøve velbegrundet pædagogik
 • Har et kendskab til 0-6 års området
 • Kender til det pædagogiske arbejde evt. med positionering og læringsgruppe
 • It kundskaber og gode kommunikative evner kræves
 • Organisere og strukturere veltilrettelagte hverdage for børnene med gode læringsmiljøer og børnefællesskaber.
 • Sikre alle børns deltagelse i børnefællesskaber
 • Indgår i samspil og dialog for at skabe en reflekterende og udviklende praksis.
 • Trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer.
 • Har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen.
 • Medvirker til kreativ udvikling af vores lege og læringsmiljøer
 • Skal have særlige kompetencer og lyst til kost, musik eller motorik.
 • Er indstillet på og interesseret i hele 0-6 års området.
 • Skal have gode samarbejdsevner
 • Vi har en kommunal frokostordning, som er et pædagogisk måltid, hvor pædagogen er den gode rollemodel.
 • Der er tilknyttet mentor de første tre måneder
 • Er mødestabil og fleksibel

Har du særlig viden / efteruddannelse så skriv kort, hvordan du tænker den implementeret ind i hverdagen.

Stillingerne er 37 timer ugentlig. Stillingerne er fra den 01.08.21
Åbningstiden er i tidsrummet 6:30-17

Ansøgningsfrist er mandag den 21.juni kl.12:00
Der indkaldes til samtaler den 24.juni 2021 i tidsrummet kl.14-18 Løn jf. BUPL overenskomst.
I FMK indhentes straffe-og børneatt. inden ansættelse.


Interesserede er velkommen til at ringe og høre nærmere.
Kontakt teamleder Søren Møller 72534754  - smoel@fmk.dk  eller områdeleder Lissi Beier libe@fmk.dk – mobil 72534570