Single

Helhedsorienteret Myndighedsafdeling søger barselsvikar for Terapeut i visitationen til at arbejde med rehabiliterende forløb.

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut
Ansøgningsfrist: 25-06-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være en del af et dynamisk og tværfagligt teamsamarbejde hvor vi arbejder rehabiliterende med borgeren i fokus?

Vikariatet løber fra d. 01.09.2021 og foreløbig 6 mdr. med mulighed for forlængelse.
Stillingen er på 37 timer/uge.

Vi forventer, at du er professionsuddannet ergoterapeut eller fysioterapeut med stort fokus på ADL, har gode kommunikations- og samarbejdsevner, flair for tværfagligt samarbejde og erfaring med rehabilitering.                     

For dig vil kerneopgaven være rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
De primære arbejdsopgaver er:
  • Målsætning og planlægning af rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.
  • Målrettet støtte og vejledning til fremme og bevarelse af ADL-funktioner, bl.a. ved at være sparringspartner for plejen.
  • Bevilling af ADL-hjælpemidler.
En del af din arbejdstid foregår i borgerens hjem.
Der er mulighed for tværfaglig og kollegial sparring / supervision i det daglige arbejde.
Vi værdsætter høj faglighed i en travl hverdag præget af humor og en uformel omgangstone. Vi har fysisk til huse i Gislev.
For os er kerneopgaven den borgernære indsats baseret på et samarbejde med borgeren og pårørende for at skabe det gode liv for borgerne.

I Myndighedsafdelingen varetages myndighedsarbejde indenfor handicap, psykiatri, ældre, hjælpemidler og boliger. De 3 fagområder: Handicap og psykiatri, hjælpemiddelområdet og visitationen er samlet i én myndighed. Der findes 7 målgruppebaserede teams med tilhørende teamkoordinatorer. Hvert fagområde har tilknyttet faglig koordinator.

Vi er i fuld i gang med at implementere arbejdsgange og skabe en fælles forståelse, der skaber meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb. På ældreområdet er der 2 teams, som er tæt knyttede til geografiske områder i kommunen, så vi arbejder med anvendelse af muligheder og tilbud fra lokalområdet. Du vil blive tilknyttet Team Senior Ringe.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
Kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: d. 25.06.2021 kl. 12.00.
Samtaler afholdes d. 30.06.2021.

Stillingen ønskes besat fra d. 1. september 2021 eller snarest derefter.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 7253 6300, TR for ergoterapeuter Louise Daugaard på tlf. 7253 5056 eller Teamkoordinator Mette Seir Petersen på tlf. 7253 5078.
Der henvises desuden til www.FMK.dk