Single

Faaborg-Midtfyn kommune søger pr. 1. september en afdelingsleder til Myndigheden for Socialområdet

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 04-07-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn kommune søger pr. 1. september 2021 en afdelingsleder til Myndigheden for Socialområdet.
Brænder du for at lede og skabe rammerne for, at medarbejderne kan sikre meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb? Så er du måske den nye afdelingsleder til Myndigheden på socialområdet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Socialområdet har fokus på det tværgående, borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021 og 2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne. Samtidig er organisationen i en forandringsproces, hvor vi i efteråret 2021 fastlægger, hvordan vi bedst organiserer os omkring den helhedsorienterede, borgerrettede indsats.

Målgruppe
Målgruppen er voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med psykiatriske diagnoser eller som er psykisk sårbare og/eller har et misbrug.
Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til målgruppen og varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen.
Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 95-97 § 99 § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv. Derudover deltager vi i rehabiliteringsteam i beskæftigelsesregi.

Forbedringsfokus
Du har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder i et frit og ressourcefokuséret samarbejde med andre. Du har en undersøgende tilgang og tager initiativ til innovationsprocesser, hvor der kan skabes merværdi. Du understøtter en kultur med plads til nytænkning og hvor fejl anskues som en naturlig del af udviklingsprocessen.

Ledelsesfelt
Som leder er det vigtigt, at du er nærværende, og har blik for både den enkelte medarbejder og gruppedynamikker. Som beslutningstager er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver samt perioder med højt arbejdspres.

Eksempler på opgaver:
  • Understøttelse af kvalitetssikring, retssikkerhed for borgerne og løbende sikring af en effektiv styring på området herunder tilvejebringelse af nødvendig ledelsesinformation og dokumentation
  • rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og skabe gode betingelser for kompetenceudvikling og læring
  • arbejde med afdelingens sociale kapital og trivsel
  • rådgivning, klagesagsbehandling og håndtering af komplekse borgerforløb
Uddannelsesmæssig baggrund/erfaring
Vi ser gerne, at du har en socialfaglig uddannelse suppleret med lederuddannelse på diplomniveau. Du skal have en solid faglig ballast og erfaring i forhold til myndighedsområdet samt ledelse. Din uddannelse skal gerne komplementeres af gode kommunikative egenskaber, så du fx kan formidle svært stof på en forståelig måde.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor medarbejderne forstår at komplementere hinanden og i øvrigt har et samarbejde, der gør arbejdspladsen til et rart sted at være.
Medarbejdergruppen består af 25 myndighedssagsbehandlere samt udførende og administrative medarbejdere, som glæder sig til at tage godt mod dig.
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
  • vi tager ansvaret på os
  • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
  • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
  • vi forenkler det komplicerede
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er fast og det er en fuldtidsstilling.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der er mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er derfor påkrævet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 4. juli kl. 12.00. Ansøgninger skal fremsendes via rekrutteringssystemet og samtaler afholdes 7. juli. Hvis nødvendigt afholdes 2. samtale d. 9. juli.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive spørgsmål og kontaktinfo til konstitueret myndighedsleder Rikke Frandsen på mail rfran@fmk.dk. Du bliver herefter kontaktet hurtigst muligt.