Single

Vores nye kulturskabende og udviklingsorienterede musikskoleleder – er det dig?

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 10-08-2021 12:00
Arbejdssted: Musikskole
Stillingstype: Fuldtid
Vores nye kulturskabende og udviklingsorienterede musikskoleleder –
er det dig?

Faaborg-Midtfyn Musikskole er et kulturelt flagskib, der er med til at udvikle det lokale kulturliv, og hvor vi er optaget af at skabe begejstring for musik blandt børn og unge. Musikskolens elever skal opleve både en musikalsk, social og personlig udvikling når de deltager i undervisningen og de mange andre aktiviteter i musikskolen. Sammen med en række andre inspirerende kulturaktører er musikskolen i fuld gang med at videreudvikle og styrke det lokale kulturliv. For i Faaborg-Midtfyn er det en klar ambition, at kulturelle aktiviteter og fællesskaber bidrager til at skabe det bedste sted at bo. Derfor søger vi en musikskoleleder, der vil stå i spidsen for en fortsat udvikling, der gør musikskolen til en toneangivende kulturaktør og samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre kulturinstitutioner.

Faaborg-Midtfyn er en kommune i rivende udvikling. Vi arbejder ud fra en ambitiøs udviklingsstrategi og der er igangsat en stribe innovative udviklingsprojekter. De skal bidrage til at skabe et fantastisk sted at gå i skole, gå på arbejde og nyde fritiden. Vi arbejder bl.a. på at videreudvikle skoler, dagtilbud og det lokale kulturliv, og på tværs af skoler og kulturinstitutioner har Faaborg-Midtfyn med Den kulturelle rygsæk skabt et nationalt fyrtårn, hvad angår kulturelle læringsforløb og kunstneriske oplevelser til alle skoleelever.

Gennem det seneste år er der udarbejdet en plan for den videre udvikling af musikskolen, og vi er klar til at arbejde videre med de fokuspunkter, der er blevet stillet skarpt på. Det handler om at udvikle på udbuddet af undervisningstilbud, så vi kan nå endnu flere børn og unge med musikskolens tilbud. Bl.a. ved at udvikle på undervisningstilbud til skoler og dagtilbud samt gennem flere hold- og sammenspilsaktiviteter som supplement til elevers soloundervisning. Og så skal der fokus på at skabe mere interessante undervisningsmiljøer og på den sociale dimension af det at være elev i musikskolen. Derfor har vi brug for en visionær og kulturskabende musikskoleleder, der kan videreudvikle musikskolen i et tæt samarbejde med de ansatte og bestyrelsen. Vi søger efter en leder, der kan skabe klare visioner samt inddrage, samle og opnå følgeskab i en personalegruppe med mange dygtige medarbejdere. 

Kort om jobbet
Et spændende og udfordrende job med engagerede medarbejdere og med relationer til mange forskellige mennesker. Dine opgaver vil spænde vidt – fra arbejde med strategisk og pædagogisk udvikling over personaleledelse til økonomistyring og opbygning af faglige netværk. Din største opgave bliver at stå i spidsen for implementeringen af den plan for udvikling af musikskolen, som er formuleret i dialog med medarbejderne og med input fra brugere og bestyrelse. Du får en vigtig rolle som kulturskaber, hvor du har til opgave at sætte medarbejdernes faglige kompetencer i spil på en måde, der gør musikskolen til en central samarbejdspartner for en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Du får med andre ord mulighed for at arbejde med ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser, hvor personlige egenskaber som empati og mod samt evnen til at skabe en tillidsbaseret dialog bliver vigtige redskaber i hverdagen. Derfor vil du også i høj grad få gavn af dine erfaringer med personaleledelse fra lignende lederjobs på musikskoler eller andre kultur-/uddannelsesinstitutioner. Du kommer til at indgå i et kulturlederteam sammen med lederen af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og teamlederen for kultur i Center for By, Land og Kultur. Så er din erfaring med personaleledelse begrænset, har du mulighed for løbende at få ledelsesmæssig sparring af dine kolleger.

Du får desuden til opgave at repræsentere musikskolen overfor kommunens politiske og administrative ledelse, ligesom du vil være musikskolens ansigt udadtil – både lokalt og i en række faglige fora samt tværkommunale samarbejder. Du vil også få relationer til kolleger inden for andre fagområder og til ledere af andre kulturinstitutioner, som i lighed med dig bidrager til at udvikle det lokale kultur- og fritidsliv samt de forskellige dagtilbud og uddannelsesinstitutioner i området.

Hvad kan du se frem til?
Vi kan tilbyde
 • en dedikeret medarbejdergruppe, som arbejder målrettet med den videre udvikling af musikskolen
 • et kulturlederteam, som ser frem til et godt samarbejde om at styrke det lokale kulturliv
 • et spændende, udfordrende og afvekslende lederjob
 • en hverdag med en uformel omgangsform, hvor humor og respekt for hinanden er i højsædet
 • en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på ordentlige processer, og har fokus på en tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere
 • en organisation med ambitioner om at skabe tilbud til borgerne af høj kvalitet
 • en unik mulighed for at præge udviklingen af fremtidens musikskole i FaaborgMidtfyn

Dine kompetencer
Vi har brug for dig, hvis du
 • brænder for at udvikle en musikskole, hvor elever og medarbejdere kan udvikle sig
 • kan skabe tydelige visioner for fremtidens musikskole
 • vil gå forrest og være en kulturskaber i udviklingen af musikskolen
 • er udadvendt og trives med at være en synlig repræsentant for musikskolen
 • kan arbejde struktureret med ledelse af forandringsprocesser
 • har erfaring med ledelse fra en musikskole eller en anden kultur-/uddannelsesinstitution
 • kan understøtte trivsel og skabe rammer for en hverdag præget af tillid
 • kan håndtere økonomisk og strategisk ledelse af en kulturinstitution

Derudover leder vi efter en musikskoleleder, der
 • kan arbejde både proces- og resultatorienteret
 • har modet til at arbejde med forandringer – også når det kræver vedholdenhed
 • kan håndtere konfliktløsning, hvis det er nødvendigt
 • har et solidt kendskab til og viden om musik- og/eller kulturlivet
 • kan skabe relationer og netværk – baseret på tillidsfuldt samarbejde
 • bevarer sit gode humør i en travl hverdag
 • kommunikerer klart og præcist både på skrift og i tale

Det praktiske
Stillingen er en fuldtidsstilling.
Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.
Vi gør opmærksom på, at der er ekstern repræsentation i ansættelsesudvalget i form af en forældrerepræsentant fra musikskolens bestyrelse, som får adgang til oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret musikskoleleder Palle Larsen, tlf. 72 53 83 91, pal@fmk.dk eller chef for By, Land og kultur Christian Tønnesen,
tlf. 72 53 20 51, chton@fmk.dk.

Du finder den nye plan for udvikling af Faaborg-Midtfyn Musikskole her: https://musikskolen.fmk.dk/fileadmin/user_upload/Subsites/musikskolen/user_upload/Udviklingsplan_-_Endelig.pdf
Du finder forslaget til kommunens nye kulturstrategi her: https://www.fmk.dk/index.php?id=39170
Og du finder kommunens udviklingsstrategi her: https://www.fmk.dk/politik/strategier-og-politikker/udviklingsstrategi/


Rekrutteringsprocessen
Ansøgningsfristen er tirsdag den 10. august 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles d. 17. august 2021 og d. 26. august 2021. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test. 
Ansættelse fra 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. www.faaborgmidtfyn.dk

Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Musikskole leverer undervisning over hele kommunen og råder over egne lokaler i de største byer. Administration og ledelse er placeret på Centrumpladsen 6b i Ringe – lige i bymidten og tæt på bus- og togstation. Informationer om medarbejdere, undervisningstilbud osv. fremgår af musikskolens hjemmeside – https://musikskolen.fmk.dk/forside/

Musikskolen er en del af et udviklingsorienteret center i By, Land og Kultur, der lægger vægt på at gøre en positiv forskel for borgernes livskvalitet og virksomheders vækstmuligheder. Men vi er også en arbejdsplads, der har blik for betydningen af at have gode kolleger, og vi ved, at stærke fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes.