Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til ansættelse på Grundforløb 2 til augustoptaget

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 01-09-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA- elever til ansættelse på Grundforløb 2 til augustoptaget, med efterfølgende hovedforløbsstart i januar 2022
 
Er du optaget på GF2 på SOSU-Fyn, med en af følgende datoer:
 
 • 20 ugers grundforløb 2, med start den 11. august, så er ansøgningsfristen hurtigst muligt, dog senest 11. august kl. 08.00.
 • 18 ugers grundforløb 2, med start den 25. august, så er ansøgningsfristen den 18. august
 • 16 ugers grundforløb 2, med start den 8. september, så er ansøgningsfristen den 1. september.
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
VIGTIGT:
Inden du ansøger om, at blive ansat som Social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning.
Har du ikke modtaget optagebrevet Fra SOSU-Fyn? Skrive det i din ansøgning og medtag optagebrevet til din ansættelsessamtale. I stedet skal du til din ansøgning medsende kvitteringen fra optagelse.dk på, at du har søgt om optagelse på grundforløb 2.

Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00 tast 1.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense. Efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Du kommer i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skoleforløb.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk ( se ovenfor)
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk
Du kan også ringe på tlf. 7253 1143 på hverdage mellem 12.00 og 16.00