Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger administrativ sagsbehandler til myndighedsområdet Job & Udvikling

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 08-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du juridisk stærk, besidder du særlige effektive administrative og digitale kompetencer – og har du et godt indblik i beskæftigelsesområdet? Har du lyst til at blive en del af vores tværgående, serviceorienteret gruppe af administrative sagsbehandlere i Jobcentret? Så er du måske vores kommende kollega.

Du kan blive den centrale person, der får ansvaret for at varetage de administrative opgaver på tværs af myndighedsområdet. Med denne spændende stilling vil du indgå i en faglig dygtig gruppe på tre personer.

I 2019 omlagde og effektiviserede vi vores driftsstyring og sagsbehandling i Jobcentrets myndighedsområde Job & Udvikling, så de administrative sagsbehandlere i dag spiller en vigtig rolle i den generelle sagsbehandling. Vi har på den måde styrket, effektiviseret og opkvalificeret sagsbehandlingen omkring sanktioneringer, aktindsigter samt fået et øget fokus på drifts- og produktionsstyring.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med sanktioneringer, herunder håndtering af fraværsregistreringer, rådighedsvurderinger, partshøringer, indstillinger til Ydelseskontoret i forbindelse med sanktioneringer
 • Drifts- og produktionsstyring, som på tværs af teams og målgrupper, skal sikre lovmedholdelighed omkring samtaler og beskæftigelsestilbud. Du skal understøtte kalenderstyringen for beskæftigelsessagsbehandlerne, herunder styring af samtaler, opfølgnings- og tværfaglige møder samt booke samtalerum, tolke og flådebiler mv.
 • Selvstændig sagsbehandling omkring begæringer om aktindsigt – herunder vurderinger af evt. undtagelser af akter, partshøringer og afgørelser omkring dette
 • Håndtering af og sagsbehandling omkring anmodninger om indsigtsret jævnfør reglerne i GDPR
 • Bevillinger af arbejdstøj
 • Afholde introduktionskurser og anden relevant undervisning for kolleger i Jobcentret
 • Forestå vagttelefonfunktionen for myndighedsområdet
 • Du vil skulle arbejde tæt sammen med beskæftigelsessagsbehandlerne, Ydelseskontoret, Administrationen, Borgerservice samt vores udførerdel – både interne og eksterne
Dine faglige kompetencer
Du har en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, administrationsbachelor, el.lign. og har erfaring fra beskæftigelsesområdet. Du har udprægede og stærke juridiske, administrative og digitale kompetencer, så du selvstændigt kan varetage juridiske, beskæftigelsesfaglige vurderinger og afgørelser. Du har evne og lyst til hurtigt og kontinuerligt at tilegne dig kendskab til nye administrative og digitale løsninger, der løbende kan optimere den daglige drifts- og produktionsstyring. Du skal have indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen, den forvaltningsretlige lovgivning - herunder Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Persondataforordningen, GDPR mv.
 
Dine personlige kompetencer
Du skal i udpræget grad være forandringsparat, klar til nye opgaver og administrative samt digitale funktioner. Du skal hele tiden have blik for, hvordan du, med din særlige funktion og kompetencer, kan være med til at understøtte Jobcentrets kerneopgaver og beskæftigelsessagsbehandlernes opgavevaretagelse, så det giver størst mulig værdi for vores borgere og virksomheder.

Følgende personlige kompetencer er nødvendige:
 • Du er udpræget fleksibel i opgaveløsningen
 • Du har markant flair for service og forandringsparathed
 • Du har en naturlig, anerkendende, tydelig og fejlfri kommunikation med borgere, kolleger og samarbejdspartnere – både mundtligt og skriftligt
 • Du arbejder med struktur, overblik og effektivitet i opgaveløsningen, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Du kan overskue at have mange, samtidige bolde i luften
 • Du er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen, og du griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Du er selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Du har respekt for Jobcentrets kerneopgave, de faglige medarbejdere og øvrige funktioner
 • Du er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
Velkommen til vores nye kollega!
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.
 
Jobcentrets myndighedsafdeling, Job & Udvikling, består af fem teams med hver deres teamleder.
Job & Udvikling er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgerne og virksomhederne i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.

Gruppen af administrative sagsbehandlere er for nuværende placeret i Team Ressourceforløb & Fleksjob. Som administrativ sagsbehandler i Job & Udvikling er det vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis, og dermed via løbende orientering, kunne foretage nødvendige ændringer i sagsbehandlingen.

Om os
 • Vi har kontinuerligt fokus på resultatskabelse, der understøtter og afspejler de politiske målsætninger i Beskæftigelsesplanen samt i kommunens Udviklingsstrategi
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • Tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og gruppemøder samt juridisk støtte og sparring fra vores tilknyttede jurist  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Administrativ sagsbehandler
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 t/uge
Fast stilling med tiltrædelse senest d. 1. oktober 2021 – meget gerne før.
 
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 8. august 2021, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 12. august 2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.