Single

Visitator til ældreområdet søges til Myndighed Sundhed og Ældre. Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ergo- og fysioterapeut, Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Helhedsorienteret Myndighedsafdeling søger visitator 

Vil du være en del af et dynamisk og tværfagligt teamsamarbejde med borgeren i fokus?

Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut og gerne med efteruddannelse i og erfaring med visitation og myndighedsarbejde.
 
Vi værdsætter høj faglighed i såvel det monofaglige som det tværfaglige samarbejde. I år har vi særligt fokus på implementering af de rehabiliterende teams og vejledning af borgerne inden de bliver ”en sag”.
For os er kerneopgaven det sammenhængende forløb og det gode liv for borgerne.

Vi har fysisk til huse i Gislev, hvor vi er organiseret i tværfaglige målgruppebaserede teams.
I Myndighedsafdelingen varetages desuden myndighedsarbejde indenfor handicap og psykiatri, hjælpemidler og boliger.
Vi har i 2018 samlet 3 fagområder: Handicap og psykiatri, hjælpemiddelområdet og visitation i samme hus. I vores struktur findes 8 målgruppebaserede teams med tilhørende teamkoordinatorer. Hvert fagområde har tilknyttet faglig koordinator. Dit team består ud over visitatorer af terapeuter i visitationen, sagsbehandlende terapeuter og ældrekonsulent.

Som visitator har du ansvar for SEL §§ 83.1. 2 og 3, 83A, 84. 1 og 2, indstillinger til boligvisitation samt koordinering af udskrivelser jf. SamBo aftalen. I FMK har vi en fremskudt visitation på sygehusene 4 dage om ugen. I dag har vi 3 visitatorer, som en del af deres arbejde varetager denne funktion. Vi søger endnu en medarbejder, der kan indgå i disse FREVI- vagter. Det vil være en fordel hvis du har bred erfaring fra sygehus, da vi ønsker at du trænes til at indgå i vores fremskudte visitation på Svendborg Sygehus OUH.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
Kørekort er påkrævet.
 
Ansøgning og yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist: d.13.08.2021.
Samtaler afholdes d. 23.08.2021.
Stillingen ønskes besat d. 1. okt. 2021.
Det er en fuldtidsstilling.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Stine Justi på tlf. 7253 6300. Faglig koordinator Betina Louise Nielsen tlf. 7253 2086. TR Lisbeth Hegelund tlf. 7253 5066 eller TR Tina Feldthusen tlf. 72535067. Vi holder ferie på skift, så ring gerne til den næste på listen, hvis du ikke kommer i gennem.
Der henvises desuden til www.FMK.dk