Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger beskæftigelsesvejleder til fleksjobsagsbehandling - barselsvikariat

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 15-08-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid

Vil du være med som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobbere – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du lige den ny kollega, vi leder efter.

Om jobbet

Som beskæftigelsesvejleder for ledige fleksjobvisiterede har du, sammen med dine kolleger, ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med varig og begrænset arbejdsevne bringes tilbage til beskæftigelse.

Vi arbejder ud fra princippet om, når borgerne er visiteret til fleksjob, er det vigtigt, at de kommer hurtigt i gang og har en klar strategi for, hvordan de finder jobbet: Borgeren skal gerne allerede fra dag ét i gang med at søge job, og det er vores fornemmeste opgave at understøtte processen fra tilkendelsen i rehabiliteringsteamet til fleksjobbet er fundet. Dette gøres bl.a. ved hjælp af fokus på jobsøgning og motivation. Du indgår i forpligtigende, gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • Afholdelse af individuelle samtaler med borgerne i henhold til både lovgivningen og borgerens behov - i forbindelse med disse opfølgningssamtaler skal der udarbejdes fyldestgørende opfølgningsnotater

 • At sikre progression i borgernes sag, så ledige fleksjobbere kommer hurtigst muligt i beskæftigelse

 • Udarbejdelse af borgerens plan og jobmål, som løbende skal opdateres – planen skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers situation, der skal koordineres med relevante samarbejdspartnere ud fra realistiske jobmål

 • At sikre lovmedholdelighed i alle sager, herunder træffe afgørelser, når dette påkræves samt udarbejde gode fyldestgørende revurderinger

 • Inddragelse af relevante samarbejdspersoner på tværs af organisationen i og uden for kommunen, herunder bl.a. tæt samarbejde med Virksomhedsservice, jobkonsulenter og jobmentorer

 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del med indhentelse af LÆ265 og andre relevante bilag, deltagelse på rehabiliteringsmøde sammen med borgeren og efter rehabiliteringsteamets anbefaling træffe afgørelse

 • At indgå i forpligtigende, gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams for derved at understøtte gruppens fælles ansvar for at bevare det høje faglige niveau i forhold til nuværende og kommende lovgivningsmæssige muligheder

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning

 • Har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og kan sætte denne viden i spil i arbejdet med borgeren

 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
   
 • Er velformuleret, skriftligt såvel som mundtligt, og du kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
   
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold, så du uden problemer kan overholde tidsfrister mv.
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder

 • Er udviklingsorienteret, tør gå nye veje i opgaveløsningen og griber svære udfordringer på en konstruktiv måde

 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer

 • Er uhøjtidelig, ligetil, hjælpsom, har humor og er positiv samt ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen

Velkommen til vores nye kollega!

Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Jobcenterets myndighedsafdeling, Job & Udvikling, består af fem teams med hver deres teamleder.
Job & Udvikling er en del af en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Alle har et medansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses med borgere og virksomheder i centrum samt løbende tilpasses lovændringer og politiske beskæftigelsesmål.

Du vil indgå i gruppen for borgere i fleksjob/på ledighedsydelse, der består af otte beskæftigelsesvejledere placeret i Team Ressourceforløb & Fleksjob.   
Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at give støtte og hjælp til at komme på arbejdsmarkedet og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ude af huset”, enten i andre kommunale bygninger tættere på borgerne eller på virksomhederne.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi er i afdelingen optaget af en løbende tilpasning af medarbejderressourcerne med afsæt i udviklingen i borgergrupperne på tværs af afdelingens fem teams. Der vil derfor på sigt kunne blive tale om varetagelse af andre opgaver og borgergrupper.

Om os

 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet

 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet

 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her

 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt


Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  

 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling

 • Tæt ledelsesmæssig sparring og understøttelse via faste 1:1 samtaler med teamleder og faste ugentlige gruppemøder.

 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  

 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen

 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø

 • Frugtordning og gode kantineforhold

Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.

Stillingsbetegnelse: Beskæftigelsesvejleder
Arbejdssted: Arbejdsmarked, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 t/uge
Barselsvikariat med tiltrædelse d. 1. oktober 2021 af ca. 1 års varighed.

Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Raviv på tlf. 72 53 46 16.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 15. august 2021, kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 23. august 2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.