Single

Er du til engagerede kolleger og fokus på faglig udvikling Så mangler vi en sygeplejerske i vores Botilbud

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 13-08-2021 20:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
På Botilbud Korinth arbejder vi på andet år med at skabe et fagligt og værdigt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær livssituation. Målgruppen er voksne med psykiske lidelser, og vi arbejder med afsæt i at udfordringerne for den enkelte beboer er mangeartede og individuelle.

I botilbuddet ”navigerer” vi på vores fælles landkort ud fra følgende ”navigationsbegreber”;

Værdighed, Gensidig respekt, Dialog, Ordentlighed og Netværksinddragelse

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og at denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog samtaler, som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk. Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.
Personalegruppen er sammensat af: Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger, Socialrådgiver, pedel og administrativt personale. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Om jobbet:  Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med menings skabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
   
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
   
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicindispensering, madlavning med beboer til følgeskab til aftale med læge, eller en tur i den lokale brugs.
   
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc. Herunder planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
   
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
   
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
   
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
   
Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske og kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
   
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får støtte til at have mest mulig kontrol i eget liv.
   
 • Du er et rummeligt og nysgerrigt menneske, der formår acceptere og være undrende når såvel kolleger som beboere træffer anderledes beslutninger.
   
Vi kan vi tilbyde dig:
 • en introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
   
 • arbejdstid med eller uden weekend arbejde hver 3 weekend og primært dagvagter, med mindre du har andre ønsker?
   
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse på drift af botilbud
   
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de ønsker at invitere ind i deres professionelle netværk, og hvordan de ønsker at støtten til deres recoveryproces skal tilrettelægges.
   
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen samt relevant undervisning og kompetenceudvikling

Stillingen er en fast stilling på 35 timer og det kan aftales om det skal være med enkelte aftenvagter, faste weekender i rullet, eller primært hverdage i dagtimerne.

Du kan læse mere om Døgnpsykiatrien og Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk .
Ansøgningsfrist er fredag d. 13 august 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.17 og 18 august 2021
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte botilbuddets afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932.  
I ugerne 30-32 holder Iben ferie og her kan du træffe Leder af Døgnpsykiatrien Nina Dam på tlf. 72536862