Single

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 18-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…
 
Hjemmeplejeleder søges pr. 1. oktober til Den Kommunale Hjemmepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune. Du vil blive leder af Hjemmeplejegruppen Årslev (mødested: Nr. Lyndelse), hvor der er dag- og aftenvagt.
 
I lederteamet er kulturen bygget op omkring ordentlighed, dialog, humor, mod, tillid, refleksion og engagement. Vi er enige om, at der skal være plads til uenigheder, grin, sparring, kærlige skub og skæve idéer. Vi afsætter tid til udvikling - både i forhold til måden vi arbejder på, medarbejderne og os selv som ledere. Du vil være en del af et erfarent og kompetent lederteam med 7 hjemmeplejeledere og lederen af Den Kommunale Hjemmepleje.
 
Du har ledererfaring.
Du er udviklingsorienteret og har lyst til daglig ledelse.
Du vil dialogen og har modet til at tage beslutninger.
 
Årslev gruppen består af ca. 50 medarbejdere samt elever. Gruppen er en ”landgruppe” med 19 ruter/planer i dagvagt og 5 i aftenvagt, som dækker Nr. Lyndelse, Årslev og stort område syd for disse byer.

I gruppen lægges der vægt på faglig udvikling og det tværfaglige samarbejde, blandt andet med sygeplejen. Medarbejderne er meget selvkørende og arbejder i teams, hvor de hjælper hinanden med at løse udfordringer. Medarbejderne involverer sig i løsninger og er spørgelystne. Medarbejderne griner meget og har en skøn humor.
 
Den Kommunale Hjemmepleje er organiseret i Sundhed og Ældre og vores centrale formål er:
 
  • At skabe sammenhængende og rehabiliterende borgerforløb, hvor borgerne har oplevelsen af et værdigt liv.
  • At skabe gode rammer for medarbejdertrivslen.
  • At håndtere de øgede krav i det nære sundhedsvæsen.
  • At skabe øget fokus på kvalitet i kerneopgaven.
  • At styrke monofagligheden.
 
Vi er en ambitiøs og dynamisk arbejdsplads, hvor din arbejdsdag vil være præget af omskiftelighed og ”gang i butikken”. Opgaverne foregår i høj grad i relation til medarbejderne og det er afgørende at du mestrer dialogen. Du vil få et bredt spektrum af opgaver og vi lover dig, at det ikke bliver kedeligt.
 
Én af de opgaver, vi står overfor, er at få kigget på Hjemmeplejegruppernes størrelse og den tilhørende geografi (vejlister) samt ledelsesspændet. Det betyder også, at der kan ske justeringer i de enkelte hjemmeplejegruppers størrelse og geografi.

Derudover arbejder vi med velfærdsteknologi i alle hjemmeplejegrupperne (DigiRehab), hvor medarbejderne træner sammen med borgerne i eget hjem via IPad.
Et kontinuerligt fokusområde i afdelingen og i det tværfaglige samarbejde er arbejdet med ”Blomstringsuniverset”, som er udviklet af Vibeke Drevsen Bach i relation til borgere med demens.
 
Den Kommunale Hjemmepleje består af ca. 350 medarbejdere fordelt på 7 hjemmeplejegrupper, der er geografisk spredt i kommunen. Gruppen består af SSA/SSH´er samt andre social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Medarbejdergruppen er fagligt kompetent, mangfoldig og yderst engageret.
 
Det er en fordel, hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse og/eller en lederuddannelse.
Vi forventer, at du er nærværende og tydelig i din kommunikation.

Du brænder for tværfaglig udvikling og den rehabiliterende tilgang.
Du er tilgængelig og har lyst til at være tæt på den daglige drift.
Du reflekterer over egen praksis.
Du er nærværende og anerkendende i din ledelsesstil.
Du kan håndtere pressede situationer.
Du er god til økonomistyring – du har ikke det formelle budgetansvar.
Du spiller dine lederkolleger gode.
Du understøtter samarbejdet i hjemmeplejegruppen.
Du er tydelig og tør gå ind i konflikter.
Du er fleksibel i din ledelsesadfærd.
Du er fortrolig med IT.   
Du lytter og handler.
Du skaber tillid.
… og så skal du have kørekort.
 
Ansøgningsfrist d. 18.08.21 kl. 12.00
Samtaler forventes gennemført d. 25.08.21 og en eventuel 2. samtale afholdes d. 26.08.21.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til Hjemmeplejeleder Majbritt Brødsgaard Borgensgaard på tlf.: 72 53 56 16 eller mail: mabor@fmk.dk eller leder af Den Kommunale Hjemmepleje Jonas Bjødstrup på tlf.: 72 53 56 00 eller mail: jobj@fmk.dk
 
Job- og personprofil kan rekvireres hos administrativ medarbejder Birgitte Andersen på mail bira@fmk.dk eller administrativ medarbejder Mia Lilienvald på mail: mlili@fmk.dk
Udviklingsstrategi, Værdighedspolitik m.m. kan læses på www.fmk.dk