Single

Social- og Sundhedsassistent til Palleshave pr. 1/9-21

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 19-08-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og Sundhedsassistent søges til Palleshave pr. 1/9 2021.

Viften er en organisation jf. §§104, 108 og 85 i Lov om Social Service, samt §105 i ABL og omfatter 5 botilbud og 1 dagtilbud beliggende i Faaborg - Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 69 borgerne i alderen 18 – 70 år.
Organisationen udgør 90 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk administrativt personale. Ledergruppen består af en leder og 4 mellemledere.
Til Palleshave afd. Solstrålen AB søges 1 Social- og Sundhedsassistent på 34 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat pr. 1/9 2021 eller snarest muligt
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 3. weekend.
Borgerne i Solstrålen AB er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg. En del borger anvender TTT. Størstedelen af borgerne har somatiske problemstillinger og får en del medicin. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Din opgave vil bl.a. bestå i daglig medicinhåndtering, dispensering samt dokumentation af den sundhedsfaglige indsats i Nexus FSIII jvnf. Sundhedsloven.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Vi bor i et naturskønt område og vægter udelivet højt.  
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
  • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
  • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger risikovurdering
  • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
  • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)

Ansøgning fremsendes elektronisk senest d. 19. august 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt i uge 34.