Single

Fagkoordinator til Myndighed social søges – fx socialrådgiver / cand.soc. i jura

Jobkategori: Akademiker, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-08-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Brænder du for at understøtte, at sagsbehandlerne kan sikre meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb? Så er du måske den nye fagkoordinator til Myndigheden på socialområdet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Socialområdet har fokus på det tværgående, borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021 og 2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne. Samtidig er organisationen i en forandringsproces, hvor vi i efteråret 2021 fastlægger, hvordan vi bedst organiserer os omkring den helhedsorienterede, borgerrettede indsats.

Målgruppe
Målgruppen er voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med psykiatriske diagnoser eller som er psykisk sårbare og/eller har et misbrug.
Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til målgruppen og varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 95-97 § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv. Derudover deltager vi i rehabiliteringsteam i beskæftigelsesregi.

Eksempler på opgaver
 • Identificere udviklingspotentiale ift. kvaliteten i sagsbehandling, afgørelser og dokumentationspraksis.
 • Facilitere vidensdeling og kompetenceudvikling.
 • Udvikle og vedligeholde arbejdsgangsbeskrivelser, skabeloner til standardbreve, skriftlige opgaver mv.
 • Formidle ny lovgivning samt bistå med juridisk tolkning og læring, når sager hjemsendes fra Ankestyrelsen.
 • Give sparring og understøtte sagsbehandling i mere komplekse borgerforløb.
 • Understøtte at der systematisk tages aktivt stilling til forholdet mellem priser, indhold og kompensationsbehov.
 • Understøtte behandling af klager og afgørelser og til tider stå for indhentning af oplysninger og udformning af svar.
 • Styrke systematisk praksis omkring koordinering af mål og helhedsorienteret indsats på tværs af forløb og områder.
 • Du vil desuden have en mindre sagsstamme.
Vi ser gerne, at du:
har en forbedringsmentalitet og motiveres af at nå mere kvalificerede mål og sætte nye standarder, i et frit og ressourcefokuseret samarbejde med andre. Som sparringspartner er du velbegrundet og vidensbaseret, samtidig med at du udviser både indlevelse og handlekraft. Du bliver del af en dynamisk og fremadrettet organisation og skal kunne håndtere mangeartede og vekslende opgaver samt perioder med højt arbejdspres.
Det er vigtigt, at du har solidt kendskab til /erfaring med serviceloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven på det kommunale område særligt med fokus på voksen-socialområdet.
Vi benytter Nexus og ser gerne, at du har stærke kompetencer ift. brugen af dette, men også at du i det hele taget har nemt ved at fange essensen af IT-programmer, og få dem til at fungere optimalt i praksis. Ovenstående skal gerne komplementeres af gode, kommunikative egenskaber, så du fx kan formidle svært stof på en tilgængelig måde

Uddannelsesmæssig baggrund/erfaring
Vi ser gerne, at du er uddannet socialrådgiver med en overbygning som cand.soc i jura. Hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund, som du finder relevant ift. stillingen, er du også velkommen til at søge.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor medarbejderne forstår at komplementere hinanden og i øvrigt har et samarbejde, der gør arbejdspladsen til et rart sted at være.
Medarbejdergruppen består af 25 myndighedssagsbehandlere samt udførende og administrative medarbejdere, samt afdelingsleder og myndighedsleder, som alle glæder sig til at tage godt mod dig.
Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for, at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og er en fast stilling. Stillingen opstartes fra 1. oktober eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der er mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er derfor påkrævet.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 17. august kl. 12.00. Ansøgninger skal fremsendes via rekrutteringssystemet og samtaler afholdes 23. august.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive spørgsmål og kontaktinfo til
konstitueret myndighedsleder Rikke Frandsen på mail rfran@fmk.dk. Du bliver herefter kontaktet hurtigst muligt.