Single

SYGEPLEJERSKER SØGES TIL DEN KOMMUNALE SYGEPLEJE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 22-08-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Har du interesse inden for både det akutte og kroniske borgerforløb med fokus på koordinerende sygepleje? Og har du lyst til at arbejde sammen med engagerede, fagligt dygtige kollegaer?
Er du sygeplejerske og trives du med at arbejde i et travlt miljø, med mange forskellige borgere og tværfaglige samarbejdspartner?
Er du positiv og reflekterende?
Kan du se dig selv i et selvstændigt og udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge en mangfoldighed af sygeplejefaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, den kommunale sygepleje byder på?
Så er det dig vi søger

Hvem er vi?

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder - Faaborg og Ringe, for den udekørende sygeplejersker. Man er ansat i enten Faaborg eller Ringe, men vi prioriterer et godt samarbejde mellem mødestederne. Derudover har sygeplejen for nyligt også overtaget driften af det kommunale rehabiliteringscenter ”Bakkegården”, hvorfor der på sigt også vil blive et højnet samarbejde og evt. mulighed for rotation mellem udekørende funktion og sygepleje på ”Bakkegården”, for de der måtte ønske dette.
Vi er i rivende udvikling med fokus på kompetencer og dokumentation, hvor fokus er sygepleje af høj faglig kvalitet.
Derudover skal vi i gang med en reetablering af kommunens akut-funktion, der vil derfor også være mulighed for at blive en del af denne, og være med til at udvikle og præge den fremtidige drift af akut-funktionen i Faaborg-midtfyn kommune.
Sygeplejersker i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring borgerforløb. Vi hjælper hinanden både i teamet, men også på tværs af teams ved behov.
Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor humor og god kommunikation er en vigtig del af arbejdsdagen. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og en af vores målsætninger er:
 
Fremtidens sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune - et attraktivt sted at være sygeplejerske

Vi søger sygeplejersker

 • Med interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Behersker it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Har viden om relevant lovgivning og kan anvende den i praksis
 • Er forandringsparat, og kan agere i en til tider travl hverdag med mange bolde i luften
 • Oplever forandringer og nye tiltag som værende en positivt udvikling i sygeplejen
 • Er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere borgerforløb
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Med en vejlederuddannelse, men ikke et krav
 • Brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende
 • Ønsker at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har kørekort

Lidt om stillingen

Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1/10- 2021 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til både indmødested i Ringe og Fåborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år. Skriv gerne på din ansøgning, hvilket indmødested du søger.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.
Endvidere weekendvagt hver 2., 3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til
Leder af den kommunale sygepleje Betina Bendix, Tlf.: 7253 5063
Afdelingsleder for Sygeplejen Fåborg, Hanne Brems, Tlf.: 7253 6404
 
Ansøgningsfrist: d.22/8- 2021
Samtaler forventes afholdt: onsdag d. 25/8-2021                                              
Vi ser frem til at modtage din ansøgning 😊