Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til ansættelse på Grundforløb 2, med efterfølgende hovedforløbsstart.

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
VIGTIGT:
Inden du ansøger om at blive ansat som Social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2 i januar 2022, med efterfølgende start på hovedforløb i juni 2022, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning.

Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00 tast 1.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense. Efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Du kommer i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.

Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skoleforløb.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk (se ovenfor)
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)
Du kan også ringe på tlf. 7253 1143 på hverdage mellem 12.00 og 16.00

Merit-elever søges til Hovedforløbet på SSA og SSH

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Hvis du tidligere har være i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, SSH eller sygeplejerske, eller er du allerede uddannet SSH, så har du muligheden for at søge om at genoptage din uddannelse eller videreuddanne dig, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dit uddannelsesforløb og påbegyndelsestidspunktet, aftales individuelt i samarbejde med SOSU-skolen.

Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, du bestemmer hvor!
 
Uddannelsen er ikke længere, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. 
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
 
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb. Kontakt evt. din fagforening for at høre om du er berettiget til vksenelevløn.
 • Hvis du er ledig og over 25 år kan du kontakte jobcenteret i din hjemkommune og høre om mulighed for at blive voksenlærling.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Grundforløbsbevis eller bevis for Social- og sundhedshjælperuddannelsen, pass-erklæringer for evt. gennemførte praktikker, dokumentation for evt. gennemførte eller afsluttede dele af sygeplejeuddannelsen.
 • Udfyldt voksenelevlønsskema (hvis det er relevant for dig) Skema voksenelevløn
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller på tlf. 7253 1143 i tidsrummet 12.00 - 16.00 på hverdage.

SSA-elever til ny DigiTech linje

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 05-11-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid

Er du fremtidens digitale social- og sundhedsassistent?

 
Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være med til at være rollemodel og first mover, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever.
 
De fynske kommuner har sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn oprettet en DigiTech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det første hold starter på grundforløb 2. til januar 2022, og du kan blive en del af det.
 
En fremtidssikret uddannelse
DigiTech-linjen er en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der er særligt fokus på velfærdsteknologi, og den værdi teknologi kan skabe for borgerne. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet.
Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. I undervisningen kan du forvente, at det digitale gennemsyrer den måde din undervisning og din læring bliver tilrettelagt på.
 
I skolen skal du bl.a. lære om og arbejde med:
 • Elektroniske spiserobotter
 • Gribehandsker
 • Velfærdsteknologisk etik
 • Datasikkerhed
 • Simulationsdukker
 • SIM-PAD stationer
 • Bygge din egen teknologi ved hjælp mock-up
I praktikken bliver du rollemodel ift. at tænke velfærdsteknologi ind i borgernes hverdag. Her møder du også din vejleder, som er videreuddannet indenfor DigiTech, og er klar til at støtte og vejlede dig til den bedst mulige uddannelse. I praksis får du også mulighed for at udforske teknologiens muligheder f.eks. gennem:
 • Digital Health
 • Kunstig intelligens i sundhedsvæsnet
 • Sensor- og hjemmemonitorering
 • Telemedicin
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her.
 
Hvem er du?
Det vigtigste er, at du interesserer dig for mennesker og kan se dig selv gøre en forskel for den enkelte borger. Herudover forventer vi, at du finder teknologi, it og digitalisering spændende, og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden.
 
Vi lægger også vægt på, at du:
 • er engageret – både i skolen og i praktikken
 • glæder dig til at lære en masse ny viden om både mennesker og teknologi
 • er klar på at indgå på en arbejdsplads i din praktik og samarbejde bredt med dine kolleger.
Adgangskrav
For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev, skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til sen individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev. Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk  eller ved at ringe på 63 10 27 00 - tast 1.
 
Løn og ansættelse
Du bliver ansat direkte fra grundforløbet og får derfor elevløn fremfor SU under hele uddannelsen. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.
 
Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen.
 
Er du blevet nysgerrig?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på tlf. 7253 1143 eller mail ivoeb@fmk.dk
 
Har du generelle spørgsmål til uddannelsen, kan du også kontakte Pernille Rohde fra Social- og Sundhedsskolen Fyn på perh@sosufyn.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen på optagelse.dk er 20. oktober 2021, ansøgningsfristen i kommunerne er 5. november 2021. Opstart på grundforløb 2 er den 14. januar 2022.

Plejehjemmet Lykkevalg, søger ferie/weekend afløsere.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-10-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, søger ferie/weekend afløsere.
 
Der er mulighed for dagvagter, aftenvagter, nattevagter og en kombination af disse
 
Har du brug for lidt ekstra indtjening og er du medicin-eller sygeplejestuderende, social- og sundhedshjælper eller assistent, pædagogstuderende, eller går du med tanker om at søge ind på de sundhedsfaglige uddannelser, så kontakt os hør om mulighederne eller send en ansøgning.
 
Vi har brug for ekstra hjælp når vores faste medarbejdere skal have velfortjent ferie. I omsorgsarbejdet er der mulighed for dag, aften eller nattevagter, og i vores køkken som producerer det meste af døgnets kost, søger vi en afløser til hver 4´ weekend.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor vi sammen med vores 27 dejlige beboere arbejder med livsglæde, bl.a gennem humor, musik, dans, fysisk aktivitet, spontane aktiviteter, fredagsbar, specielle madaftener, wellness etc.
 
Vi er et team af velfungerende, fagligt kompetente og til tider lidt fjollede medarbejdere.
Er du blevet nysgerrig og vil vide mere? Så skynd dig at kontakte os på telefon 72 53 56 10 eller mail boerh@fmk.dk
 
Link
Facebook: @lykkevalg

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Barselsvikar som fagspecialist/socialrådgiver

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og Familieafdelingen søger en barselsvikar til en fagspecialiststilling på myndighedsområdet.
Brænder du for myndighedsarbejdet, og har du styr på den nyeste lovgivning? Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores ydelser? Er du positiv af sind og kreativ i din måde at finde løsninger på? Så er det måske lige dig vi søger.

Børne- og Familieafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en barselsvikar 37 timer pr. uge til en fagspecialiststilling med forventet tiltrædelse den 1.12.2021.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er tværfagligt let tilgængelige for hinanden og sidder i hjemmeområder, alt efter hvilken målgruppe du arbejder med. Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som fagspecialist i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er optaget af at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer.

Myndighedsområdet er organiseret i 4 grupper: Visitationen, Småbørn (0-10 år), Unge (11-23 år) og Handicap. Der er tilknyttet en fagspecialist i alle grupper.

Vi søger en fagspecialist der:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med solid erfaring og viden, og evt. videreuddannelse, inden for myndighedsområdet.
 • Kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartnere og har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt.
 • Kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket.
 • Har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Opgaverne vil f.eks. være:
 • Understøttelse af den faglige drift i tæt samarbejde med gruppeledelsen og socialrådgiverne.
 • Medvirke til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen metodisk, juridisk, økonomisk og socialfagligt.
 • Sparring med socialrådgiverne i alle dele af sagsbehandlingen.
 • Deltage i konfliktfyldte møder sammen med socialrådgiverne.
 • Udarbejde indstillinger til Børn og Unge-udvalget, gennemgang af nye sager og foretage genvurderinger og kulegravning i underretningssager.
 • Sikre overholdelse af tidsfrister ift. fremsendelse af akter til Ankestyrelsen og Retten.
 • Udarbejdelse af klagebesvarelser og mange flere spændende opgaver.
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
Børne- og Familieafdelingen er for nuværende fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. I Faaborg Midtfyn kommune er der pr. 1.1.2021 etableret ét fælles socialområde bestående af Børne- og Familieafdelingen samt myndighed på voksenområdet. Det samlede socialområde bliver fysisk samlet i Gislev i januar 2022.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Anja Thorup Vinther, socialfaglig gruppeleder Mette Wulf eller Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort.

Der er ansøgningsfrist d. 21. oktober kl. 12:00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt torsdag d. 28. oktober
 

Vi mangler en SSH til en fast stilling - er det dig?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Genopslag
Social- og sundhedshjælper søges til fast stilling ved hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge, Faaborg

 
Stillingen er som udgangspunkt på 28 -32 timer om ugen og fortrinsvis i dagvagt med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.11.21. eller snarest muligt.
Kørekort er en forudsætning, idet der også vil være landruter. I byen kører vi på el – cykler.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere, assistenter og afløsere, hvis kerneopgave er at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
Vi er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver en vigtig medspiller. Vi har let til smil og latter og vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. DigiRehab er et indsatsområde, som vi skal arbejde videre med. Hjemmeplejegruppen samarbejder tværfagligt med bl.a. hjemmesygeplejersker, terapeuter, egen læge, plejehjem mv. Vi arbejder med borgeren i centrum og i tæt samspil med ægtefælle og familie.
 
I Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
 
Du er:
 • Interesseret i faglig og personlig udvikling
 • Motiveret til at indgå og bidrage til faglig sparring
 • Åbent og bidragende til skabelse af et godt arbejdsmiljø
 • Teamplayer og ser dig som en del af en gruppe, hvor vi sammen skal have tingene til at fungere, så borgerne oplever høj kvalitet af de ydelser, som de modtager fra Horne-Svanninge gruppen
 • Ærlig og ordentlig og til at stole på

Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og muligheder
 • Faglig sparring
 • Tværfagligt samarbejde
 • Spændende opgaver, som er delegeret fra hjemmesygeplejen
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden
   For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen på tlf. 7253 1750
   
   Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
  Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
   
  Ansøgning via rekrutteringssystem.
  Ansøgningsfrist den 20.oktober 2021
   
  Der afvikles løbende samtaler.

  Med venlig hilsen
  Leder af Hjemmeplejen Horne-Svanninge
  Mette Bro Jansen
   
   


Genopslag - Dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 19-10-2021 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag - Dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Ferritslev?
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Marianne Hub på tlf. 7253 4896.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside (https://dagplejen.fmk.dk/forside/).

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer til os via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: Tirsdag den 19. oktober kl. 08.00.
Vi forventer at indkalde ansøgere løbende til ansættelsessamtale.
 

Leder af den tværgående stabsfunktion IT og Digitalisering til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 17-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
IT og Digitalisering er den fælles velfungerende IT-stab i Faaborg-Midtfyn Kommune, som understøtter samtlige fagområder og stabe i digital udvikling og sikker IT-drift.

Afdelingen består af 21 engagerede medarbejdere og to teamledere fordelt på tre teams: Digitalisering og Projektstyring, IT Service og Drift samt IT Sikkerhed.

Den nuværende leder af IT og Digitalisering går på pension ved udgangen af året – og derfor søger vi en ny leder pr. 1. januar 2022.

Afdelingen har gennem de seneste to år arbejdet fokuseret på:
 • At styrke samarbejdet med og understøttelsen af organisationen, fx ved dialogmøder
 • Prioritering og ressourceallokering på tværs af organisationen via en IT-styregruppe
 • Opbygning af IT-sikkerhedsteam og afvikling af teknisk gæld gennem projekt ’Stop Datatyven’
 • Overblik over IT-kontrakter på tværs af organisationen og tilhørende økonomi
Lederen af IT og Digitalisering skal sammen med medarbejderne og de to teamledere arbejde for at:
 • Videreudvikle digitaliseringsfokus i Faaborg-Midtfyn Kommune og styrke samarbejdet om digitalisering mellem fagområder, stabe samt IT og Digitalisering
 • Fortsat sikre sikker og effektiv drift, gennem at være tæt på drift og projektstyring
 • Sikre fortsat høj trivsel, resultatskabelse og stærkt samarbejde i afdelingen
 • Styrke styringen af IT-økonomien – ift. semi-monopoler, stigende udgifter, licensstyring og systembehov på tværs af den kommunale organisation
 • Udvikle IT-infrastrukturen, kortlægge strategiske udfordringer og fremlægge planer for at overkomme disse
 • Være aktiv sparringspartner for Direktion, Chefforum m.fl. for at understøtte hele den kommunale organisations effektivitet – fx gennem automatisering
 • Optimere den kommunale IT-drift, sikre rette ressourcer og kompetencer samt videreudvikle samspillet mellem de tre IT-teams for at understøtte organisationens behov
 • Afklare økonomisk råderum for kommende investeringsbehov og reinvesteringer
 • Sikre at IT-sikkerheden konsolideres
 • Betjene Økonomiudvalget, som er IT og Digitaliseringsfagudvalg
 • Påvirke organisation og omverden – og vise, hvad vi kan ift. digitalisering som fynsk landkommune
Vi søger en leder af IT og Digitalisering, der kan se sig selv i disse ord og de værdier, der ligger bag:
Løsningsfokuseret. Struktureret. Tillidsbaseret. Samarbejdsorienteret. Strategisk. Uhøjtidelig. Relationsskabende. Modig. Coachende. Handlekraftig. Resultatskabende.

Vi vil gerne ansætte en leder af IT og Digitalisering, der:
 • Har erfaring med digitalisering
 • Har en faglig indsigt i de grundlæggende discipliner, principper og aktiviteter i en IT- og digitaliseringsafdeling
 • Har en systemfaglig indsigt, der muliggør at være aktiv medspiller i strategi, digitalisering og udviklingsdialoger på tværs
 • Er en dygtig leder af ledere, der udvikler sin organisation gennem involverende og tillidsbaseret ledelse og rollemodeladfærd
 • Har gennemført vellykkede implementeringer af systemer og digital udvikling mht. indhold og proces
 • Har omsat strategi til adfærd med succes ift. kommunikation, forandringsledelse og resultatskabelse
 • Har erfaring fra og forståelse for en politisk styret organisation, gerne en kommune
 • Har en forretningsorienteret tilgang, kan forstå kommunens behov og skabe resultater herefter
 • Har stor erfaring med projektledelse og har gennemført komplekse projekter
 • Kan sætte retning for en fælles udvikling og oversætte fra strategi til praksis
 • Kan lytte til, udfordre og sparre med den øverste ledelse
Ansættelsesudvalg til rollen som leder af IT og Digitalisering
Lederen af den fælles IT-stab i Faaborg-Midtfyn Kommune har fra 2019 refereret til chefen for Arbejdsmarked, som derfor er rekrutterende chef. Ansættelsesudvalget består af:
 • Mette Gaarde-Fink (formand, chef for Arbejdsmarked)
 • Jesper Ulrik Rønnov (medarbejder i IT Service og Drift og IT Sikkerhed, arbejdsmiljørepræsentant)
 • Ida Christensen (medarbejder i Digitalisering og Projektstyring)
 • David Laustsen (afdelingsleder, medlem af Centerledelsen i Arbejdsmarked)
 • Nis Kasper Pedersen (økonomichef, medlem af Chefforum)
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde ved udgangen af uge 41, senest søndag d. 17. oktober 2021 kl. 23.59.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Stillingen som leder af IT og Digitalisering aflønnes som udgangspunkt i intervallet 810.000 kr.- 850.000 kr. årligt, inklusive pension.

Stillingsbetegnelse: Leder af IT og Digitalisering
Stillingskategori: Leder
Primære arbejdssted: IT og Digitalisering, Rådhusvænget 27, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: Fuldtid

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. januar 2022.

Proces og datoer
Ansættelsesudvalget mødes uge 43 og udvælger kandidater til første samtalerunde.
Hvis du bliver udvalgt, hører du fra os d. 27. oktober 2021.
Vi gennemfører to samtalerunder – første samtalerunde afholdes 1.-2. november 2021 og anden samtalerunde afvikles d. 11. november 2021.
Ved anden samtalerunde præsenteres du for en case-opgave.
Mellem de to samtalerunder gennemfører HR i Faaborg-Midtfyn Kommune et testforløb.

Testforløbet omfatter:
• En DISC-personprofilanalyse
• En test af kognitive færdigheder
• En opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i DISC-personprofilanalysen og den kognitive test drøfter dine kompetencer i forhold til stillingen. Du får en mundtlig feedback fra lederen af HR, Løn og Forsikring Torsten Lyster d. 8. november 2021.

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk to-tre referencer, og det sker efter forudgående aftale med dig.

Vi forventer, at ansættelsesudvalget foretager indstilling om ansættelse i forlængelse af anden samtalerunde, og vi forventer tiltrædelse den 1. januar 2022.

Viden om organisationen
Du bliver en del af Arbejdsmarked, som er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering. Leder af IT og Digitalisering indgår i Centerledelsen for Arbejdsmarked.
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback for at udvikle os fagligt
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • ’Kulturblomsten’ er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med afsæt i ’Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked’. En adfærd, der sikrer, at vi løser kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ’Den værdiskabende adfærd’ her
 • Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune
 • Vi er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid
 • Vi ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. Yderligere information om Faaborg-Midtfyn Kommune finder du på www.fmk.dk. Her kan du finde information om kommunens politiske og administrative organisering, politikker mv.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til rollen eller organisationen, er du velkommen til at kontakte Chef for Arbejdsmarked Mette Gaarde-Fink, mobil: 72 53 72 01. Det er også muligt at sende en sms med ønske om at blive ringet op. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Flyt ind hos os
Vi er godt 51.800 indbyggere i kommunen og byder hvert år nye tilflyttere velkomne i fællesskabet. Overalt i kommunen gror et stort udbud af foreningsliv, stærke lokalsamfund med fællesspisninger, årlige kulturbegivenheder og levende iværksættermiljøer frem. Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn – og den smukkeste, hvis du spørger os. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord.
Overvejer du at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune og blive en del af vores mange fællesskaber, vil vi meget gerne hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser. Tag en snak med vores bosætningskonsulent, Johanne Holten, på tlf. 72 53 10 65.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Ledige stillinger som SSAér til Hjemmeplejegruppen Horne/Svannnge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 16-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledige SSA stillinger til besættelse per 1. november 2021 til udekørende hjemmeplejegruppe i Horne – Svanninge.
Vi søger 1 dagvagt og 1 aftenvagt
Horne-Svanninge gruppen er en spændende gruppe i rivende udvikling. Vi søger fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som vil være en aktiv medspiller i kollegagruppen på ca. 50 medarbejdere. Gruppen består udover SSA også af SSH, elever og en mindre gruppe af ufaglærte fordelt på dag- og aftenvagter. Vi arbejder sammen og har fokus på faglig udvikling og trivsel. Vi er en gruppe med godt humør og som trives med højt tempo og daglige udfordringer, som vi hjælper hinanden med at løse. Vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi sætter pris på ordentlighed, ærlighed og gensidig konstruktiv dialog. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores gruppe og på vores assistentmøder med hjemmesygeplejen. Vi har et godt og spændende tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper for at kunne tilgodese de mangeartede opgaver hos vores borgere. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang for at hjælpe borgere til at kunne blive i eget hjem længst muligt og bidrage til oplevelsen af et værdigt liv.


I Hjemmeplejegruppe Horne-Svanninge arbejder vi med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
  
Vi forventer, at du er:
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Fleksibel og engageret og en som tager ansvar for de opgaver, der hver dag skal løses i samarbejde med borgere/pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer
 • Bevidst om dit menneskesyn, hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Omgængeligt med et positivt væsen
 • Interesseret i gensidig sparring og ser det som en nødvendig del af jobbet
 • Udviklingsorienteret og faglig opsøgende
 • Villig til at bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Et job med mulighed for at varetage funktioner som f.eks.  for medicinhåndtering, blomstringsvejleder, specialist i DigiRehab m.v.
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden
 • Et fast job med overvejende dagvagter
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden

Stillingen er til besættelse 1.11.21. eller snarest derefter.
Stillingerne er på ca. 28- 32 timer i uge med arbejdsweekend hver 3 uge.


Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 16. oktober 2021
 
Der afvikles løbende samtaler.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen tlf. 7253 1750
 



 
 
 

Afløsere til dagvagter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 15-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Afløsere til dagvagter i Hjemmeplejen Horne-Svanninge

Vi søger afløsere til dagvagter i hjemmeplejen Horne-Svanninge.
Vi er en skøn gruppe, som kommer i byen og på landet. Det betyder, at nogle dage cykler du rundt i byen og andre dage kører du i bil på landet. Det er fantastisk varieret arbejde, som omfatter weekendarbejde.
Vi har vores mødested i Nørregade 2 lige midt i byen.
 
Er du interesseret i et job med mulighed for faglige udfordringer og mange spændende arbejdsopgaver, så er vi lige stedet for dig.
Timetallet kan være mindre eller større afhængigt af dine ønsker og behov.
 
Vi er en personalegruppe med mange fagligheder og forskelligheder.
Vi anerkender hinandens arbejde og vi har stor fokus på kollegialt fællesskab og trivsel.


Hjemmeplejegruppen i Horne-Svanninge bestående af social – og sundhedshjælpere og assistenter, ufaglærte afløsere og elever. Vores kerneopgave er at skabe de optimale rammer for en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi sætter stor ære i at vores borgere har følelsen af et værdigt liv. Vi bestræber os på at møde borger – og pårørende på en ligeværdig måde.

Vi tilbyder
- God og grundig introduktion
- Personlig og faglig udvikling
- Motiverede og fagligt dygtige kolleger
- En arbejdsplads i udvikling med masser af humor, fællesskab og hjælpsomhed

vi søger afløsere:
- Der er nærværende og tillidsvækkende
- Der kan arbejde selvstændigt, er omgængelig med et positiv  væsen og har humor.
- Der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
- Der har stabilt fremmøde og har kørekort


Kaffemøde
Du er velkommen til at komme forbi til en kop kaffe/the/kakao, før du søger om et job.

Stillingerne er til besættelse snarest med ansøgningsfrist: 15. oktober 2021
Der afvikles løbende samtaler og ansættelser.

Ansøgning
Send din motiverende ansøgning og CV.



For nærmere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af hjemmeplejegruppen,
Mette Bro Jansen tlf. 7253 1750 eller på mjans@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.


 

Plejehjemmet Nørrevænget søger timelønnede afløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 15-10-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende eller måske gået på efterløn/pension og drømmer om at være med til at hjælpe ældre borgere med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På Plejehjemmet Nørrevænget søger vi timelønnede vikarer til weekendarbejde hver anden eller tredje weekend samt ved helligdage og ferier.

Om Nørrevænget
Plejehjemmet Nørrevænget ligger i udkanten af Gislev og er et plejehjem med 46 lejligheder og 2 aflastningslejligheder, fordelt på 5 boenheder. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet.
Vi møder beboerne i øjenhøjde, og har beboernes behov i centrum. Hver boenhed har eget køkken med tilknyttet ernæringsassistent, alle døgnets måltider produceres fra bunden og vi har pædagogiske måltider og spiser sammen med beboerne.
På Nørrevænget er der ca. 60 medarbejdere fordelt på ernæringsassistenter, sygehjælpere, SSH, SSA, sygeplejersker, pedeller, elever, studerende og afløsere.

Vores værdier på Nørrevænget
 • At det skal være godt, trygt og rart at være på Nørrevænget.
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Vi søger en medarbejder, der:
 • Måske er studerende, elev, på efterløn eller gået på pension, men drømmer om et lille bijob.
 • Er omsorgsfuld, har empati og et godt humør.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt.
 • Er interesseret i at være med til at planlægge og udføre pleje, der tager udgangspunkt i beboernes behov.
 • Er mødestabil, fleksibel og god til at samarbejde med såvel kollegaer, som beboerne og deres pårørende.
 • Vil medvirke til at gøre det bedste for vores beboere, så de oplever en god livskvalitet og har en god hverdag.
Vi tilbyder dig:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start.
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og også gerne griner sammen og af os selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø.
 • Vagter sammen med fastansatte medarbejdere.
 • Stor indflydelse på vagttilrettelæggelsen samt fleksibilitet omkring mødetider.
 • Valget mellem dag-, aften- eller nattevagter på hverdage, i weekends samt på helligdage.
 • Muligheden for faste aftaler om f.eks. hver 2. eller 3. weekend i dagvagt.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af vores hold, så send os en ansøgning og skriv gerne hvad netop du kunne tænke dig at byde ind med.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Rikke Brøndum Kollerup på tlf.nr 7253 1754.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist er d. 15. oktober, men send endelig din ansøgning hurtigst muligt, da der løbende vil blive indkaldt til ansættelsessamtale.
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis samt vedhæftede samtykkeerklæring med kontaktoplysninger på to tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, med henblik på indhentning af reference. Samtykkeerklæring
 

Ernæringsassistentelev

Jobkategori: Elev
Ansøgningsfrist: 15-10-2021 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Fuldtid
Ernæringsassistentelev
 

Ernæringsassistentelev søges til Faaborg-Midtfyn Kommunes Kostforplejning.

Praktikken er dels i Kølemadskøkkenet, Tømmergården i Faaborg og dels i Plejehjemskøkkenet Humlehaven i Nr. Lyndelse
Elevstillingen er ledig medio januar 2021, hvor du skal have afsluttet grundforløb 2 eller er klar til at starte på grundforløb 2.

Arbejdstiden ligger indenfor tidsrummet kl. 7.00 – 17.00, der må påregnes arbejde i enkelte weekender og helligdage.
I Faaborg-Midtfyn Kommune ansætter vi både voksenelever og ungdomselever, den ledige stilling kan søges af begge.

Virksomhedsområde for uddannede ernæringsassistenter i Faaborg-Midtfyn Kommune:
 • Planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Arbejde ansvarligt, tværfagligt, udviklings- og borgerorienteret.

Vi tilbyder:
 • Plejehjemskøkken med varmholdt produktion herunder døgnkost til 44 plejehjemsbeboere
 • Køkken med kølemapproduktion til 400 brugere i eget hjem og 2-3 modtagekøkkener
 • køkkener hvor kvalitet i madlavningen vægtes højt
 • køkkener med engagerede kolleger og stor variation i opgaverne
 • køkkener hvor uddannelsen af elever prioriteres højt
 • 2 praktiksteder

Vi forventer:
 • en elev som er robust og har gåpåmod
 • en elev som har stor interesse for faget
 • en elev som er stabil og pålidelig
 • en elev som har kendskab til It på brugerniveau

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Produktionsleder Lene Larsen tlf. 72 53 55 78, eller
Leder af Kostforplejningen Dorit Jensen, tlf.72 53 5071.

Ansøg via rekrutteringssystemet på kommunens hjemmeside, for at komme i betragtning til stillingen skal du kunne fremvise en tilfredsstillende straffeattest..
 

Almenpædagogisk konsulent (barselsvikariat) søges til sekretariatet i Center for Opvækst og Læring – Fokus på Den kulturelle rygsæk

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 14-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Almenpædagogisk konsulent (barselsvikariat) søges til sekretariatet i Center for Opvækst og Læring – Fokus på Den kulturelle rygsæk

Kan du arbejde systematisk, skabe struktur og bevare overblikket i en omskiftelig hverdag?  Er udvikling og koordineringen af et af Faaborg-Midtfyn Kommunes signaturprojekter, Den kulturelle rygsæk, lige noget for dig? Og kan du med succes koordinere og samarbejde om opgaver på tværs af fagområder og forvaltninger? Så er det lige dig vi mangler.
Trives du samtidig i et arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er uhøjtidelig, og der også er plads til et godt grin, mens vi får noget fra hånden? Så er du vores nye kollega.

Dine opgaver
Som almenpædagogisk konsulent vil du få mulighed for at løse mange forskelligartede opgaver inden for det pædagogiske område både på skole- og dagtilbudsområdet.
Opgaver
 • Koordinering og udvikling af Den kulturelle rygsæk
 • Deltage i udarbejdelsen af flere handleplaner, der skal være med til at udmønte strategierne under Børne- og Ungepolitikken
 • Klageansvarlig/klagebehandler ved indkomne klager fra elever eller forældre vedr. en skoles håndtering af mobning (Den Nationale Klageinstans mod Mobning)
 • Varetage vejlederfunktion i projektet LegeKunst i udvalgt dagtilbud (kulturprinsen)
 • Varetage opgaver vedr. Kommunens Skolefilmfestival (8.klasse)
 • Ad hoc-opgaver
Information vedr. Den kulturelle rygsæk
Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever fra 0.-10. klasse på Faaborg-Midtfyn Kommunes folke- og friskoler oplever inspirerende møder med kunst og kultur via 11 undervisningsforløb.
Den kulturelle rygsæk er integreret i undervisningen i konkrete fag og er mere end et lille krydderi i skolehverdagen. Alle forløb i Den kulturelle rygsæk er koblet til de fagspecifikke mål for fagene i skolen og består af en række elementer, som tilsammen giver et sammenhængende undervisningsforløb. Der er i alle forløb et tæt og målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner, hvor alle børn og unge - uanset deres baggrund – får mulighed for at tilegne sig kulturens sprog.
 
Opgaver i Den kulturelle rygsæk
 • Koordinere 11 undervisningsforløb i tæt samarbejde med skoler og kulturaktører, herunder løbende justering
 • Koordinere transport til forløbene
 • Afholde lærerworkshop på de enkelte forløb, som forbereder lærerne til undervisningsforløbet
 • Udarbejde kontrakter med samarbejdspartnere
 • Opdatere og justere undervisningsmaterialer på baggrund af evalueringer mv.
 • Deltage i arbejdsgrupper vedr. udvikling af nye forløb
 • Løbende redigere og opdatere hjemmesiden
Opgaverne er med til at give en afvekslende arbejdsdag, som du i høj grad er medansvarlig for at planlægge.
Som konsulent er du i kontakt med en stor del af organisationen på alle niveauer. Jobbet indebærer således både rent administrative generalistopgaver og mere ”hands-on” pædagogiske opgaver bl.a. i relation til Den kulturelle rygsæk, udarbejdelsen af handleplaner og klageansvarlig ved indkomne klager.

Du får også en tæt relation til kollegaer i By, Land og Kultur, som bidrager til udvikling og implementering af Legekunstprojektet og Den kulturelle rygsæks mange undervisningsforløb. Derfor vil konsulenter på kulturområdet og medarbejdere på kulturinstitutioner både internt og eksternt også blive en stor del af din arbejdshverdag.

Hvem er du?
Som medarbejder forventer vi, at du kan orientere dig såvel mod relationer som resultater, samt afdække behovet for henholdsvis fornyelse og stabilitet ift. at løfte kerneopgaven.
 • Du er en udpræget teamspiller og trives med at arbejde på tværs af både fagligheder og afdelinger, men du har også evnen til at ”gå solo”, når opgaverne kræver det
 • Du motiverer dig selv og andre til at skabe resultater og har en anerkendende tilgang til dine kolleger og samarbejdspartnere
 • Du trives i en politisk styret organisation og går positivt og konstruktivt til opgaverne samt udviser stor handlekraft. Din optimisme og dit overskud gør, at du ser løsningsmuligheder og formår at udfordre det bestående
 • Du er opsøgende og vedholdende over tid. Som person er du på alle måder åben, fleksibel og uhøjtidelig
 • Du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt og formår at formidle det komplicerede lige til
 • Du har en relevant pædagogisk uddannelsesbaggrund evt. i form af en bachelor eller kandidat i pædagogisk og meget gerne erfaring fra konsulentarbejde i kommunalt regi
Hvem er vi?
Du bliver en del af en organisation, som blev etableret den 1. december 2015. Centret varetager alle opgaver vedrørende børn og unge sammen med dagtilbud, skoler, sundhedspleje mm. på 0-18 års området. Et mål for centret er, at borgerne oplever én indgang til kommunen, og at der sker en koordineret indsats på tværs af fagområderne. Desuden brænder vi for at skabe gode resultater sammen med dagtilbud og skoler - for borgerne – og sammen med borgerne.
Arbejdsstedet ændrer placering i ansættelsesperioden fra Broby til Gislev.

Vil du vide mere?
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatsleder Søren Heide Pedersen på tlf. 7253 4792 eller konsulent på området Pernille Wittenburg på tlf. 7253 3279

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn og er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.
 
Der er tale om et barselsvikariat på 37 t/ ugentligt med tiltrædelse 1. december 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningsfrist den 14. oktober kl. 12:00

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.  








 

Er du til musik, bevægelse og tal?

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 13-10-2021 08:00
Arbejdssted: Tingagerskolen
Stillingstype: Fuldtid
Tingagerskolen søger en dygtig og robust lærer til indskolingen i specialafdelingen på Tingagerskolen

Til en fast stilling søger Tingagerskolen en engageret og initiativrig lærer pr. 1. december 2021 (37 t/uge), som har lyst til at indgå i et professionelt tæt forpligtende samarbejde med elever og voksne.

Tingagerskolen er en kommunal folkeskole i Faaborg Midtfyn Kommune med ca. 500 elever og en SFO med ca. 70 elever. Skolen er opbygget med 1 spor i 0.-6. årgang og 3 spor i 7.-10. årgang.
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for ca. 80 elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problemstillinger.

Tingagerskolen er en udviklingsorienteret og fleksibel skole, der gerne vil:
 • Gå foran
 • Tage initiativer
 • Udfordre sig selv
 • Være nyskabende

Arbejdsopgaver/område:
Du skal være en del af indskolingen i specialklasseafdelingen med linjefag i musik, matematik og idræt. Stillingen indeholder delt klasselærerfunktion.

Vi forventer, at du:
 • Er rummelig og inkluderende i et anerkendende ståsted
 • Er tydelig og struktureret
 • Er omstillingsparat i en skole i bevægelse
 • Er nysgerrig, undersøgende og kritisk forholder dig til egen undervisningspraksis
 • Er en udpræget teamplayer og agerer loyalt overfor trufne beslutninger
 • Kan arbejde med differentieret undervisning i udpræget grad
 • Besidder relations kompetencer

Tingagerskolen kan tilbyde en arbejdsplads:
 • I et inspirerende og engageret arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dig pædagogisk, fagligt og personligt
 • Hvor teamsamarbejdet og LP-arbejdet er krumtappen
 • Hvor AKT og inklusionsopgaven ses som et løft af undervisningen
 • Hvor du får gode kolleger, som du skal arbejde tæt sammen med
 • Hvor du får en indholdsrig og afvekslende arbejdsdag
 • Hvor der er et tæt samarbejde mellem almen skolen og specialafdelingen
 • Nyrenoveret skole

Du bliver budt velkommen af en meget åben og velfungerende personalegruppe, søde og læringsparate elever samt en engageret forældrekreds og skolebestyrelse.

Har du lyst til at vide mere, så se skolens hjemmeside www.tingagerskolen.aula.dk.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Samtaler afholdes den 26. oktober 2021

 

Børne- og familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune søger socialrådgivere; en fast stilling i småbørnsgruppen, en fast stilling i ungegruppen samt et barselsvikariat i ungegruppen

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 12-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og Familieafdelingen søger socialrådgivere til en fast stilling i småbørnsgruppen, en fast stilling i ungegruppen samt et barselsvikariat i ungegruppen. Alle stillinger med tiltrædelse 1.12.2021. Der er tale om stillinger på 37 timer pr. uge.

Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne. I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er tværfagligt let tilgængelige for hinanden og sidder i hjemmeområder, alt efter hvilken målgruppe du arbejder med.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som socialrådgiver i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er optaget af at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer.

Myndighedsområdet på børne- og ungeområdet er organiseret i 4 grupper: Visitationen, Småbørn (0-10 år), Unge (11-23 år) og Handicap. Der er tilknyttet en fagspecialist i alle grupper.

Som myndighedssocialrådgiver er din kerneopgave bl.a.:
 • at give råd og vejledning
 • at udfærdige børnefaglige undersøgelser
 • at udarbejde handleplaner, iværksætte foranstaltninger og følge op på dem
På småbørnsområdet er der særligt et tæt samarbejde med bl.a. sundhedsplejersker, familieambulatoriet på OUH, psykologer ift. forældrekompetenceundersøgelser, familiedøgninstitutioner, Børnehus Syd og familiebehandlere m.fl.

På ungeområdet skal der bl.a. udarbejdes indstillinger til ungdomskriminalitetsnævnet, træffes afgørelser om efterværn og følge op på det, samarbejde med skoler/uddannelsesinstitutioner, UU-vejledere, politi, Børnehus Syd, misbrugscentret, SSP m.fl. med henblik på en koordineret indsats for den unge.

I forbindelse med inddragelse er det et krav, at du gør brug af metoden ”familierådslagning” i forhold til sagsbehandlingen.

Har du lyst til at arbejde i Børne- og Familieafdelingen, hvor:
 • Al vores virksomhed tager afsat i en børnepolitik
 • Vi fokuserer på børnenes og den udvidede families ressourcer
 • Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret
 • Vi uddanner os løbende i socialfaglige metoder, herunder blandt andet i familierådslagning.
 • Vi fokuserer altid på muligheder frem for begrænsninger
 • Vi anvender ICS og DUBU
Vi søger kollegaer der:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med solid erfaring og viden inden for myndighedsområdet.
 • Kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartner og har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt.
 • Kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket.
 • Har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
Børne- og Familieafdelingen er en attraktiv, moderne og digital arbejdsplads. Vi arbejder efter et princip om at være fleksible og papirløse. Det betyder, at du som ansat får bærbar computer og iPhone stillet til rådighed.

For nuværende er Børne- og Familieafdelingen fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. I Faaborg Midtfyn kommune er der pr. 1.1.2021 etableret ét fælles socialområde bestående af Børne- og Familieafdelingen samt myndighed på voksenområdet. Det samlede socialområde flytter fysisk til Gislev forventeligt i januar 2022.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Anja Thorup Vinther, gruppeleder for småbørnsgruppen eller socialfaglig gruppeleder Mette Wulf, gruppeleder for ungegruppen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort.

Der er ansøgningsfrist d. 12. oktober kl. 12:00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt tirsdag d. 26. oktober
 

Økonomiassistent til den centrale økonomistab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Kontor og administration
Ansøgningsfrist: 12-10-2021 09:00
Arbejdssted: Økonomi og Løn
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune har målrettet fokus på at realisere kommunens udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne, bæredygtige liv på landet. Et liv, hvor vi både kan udfolde os og finde ro.
En god økonomistyring understøtter på mange måder kommunens realisering af udviklingsstrategien. Det gælder alt fra budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab og den daglige sikre drift. Da en af vores dygtige medarbejdere har fået nyt job, har du derfor nu mulighed for at blive en del af en ambitiøs central økonomistab som økonomiassistent i regnskabsteamet med opgaver inden for særligt moms, økonomikontroller, bogføring, systemsupport og debitor.
Der vil særligt være tale om følgende opgaver, som løses i samarbejde med dygtige kollegaer og ledere:
 • Kontrol af bogføringer af moms herunder moms ifht. positivlisten samt generelt at være vidensperson for hele organisationen ifht. moms
 • Stikprøvekontroller af fakturaer i hele organisationen og øvrige interne kontroller
 • Bogføring for Økonomi m.m.
 • Afløserfunktion på bogføring af hovedkonto
 • Daglige kreditorstyringsopgaver i økonomisystemet
 • Generel support til hele organisationen ifht. økonomisystemet, evt.  varetagelse af uddannelse i systemet
 • Afstemning af konti på debitorområdet
 • Bogføring af fleksjobrefusion
 • Hjemtagelse af statsrefusion.
Den konkrete opgaveportefølje bliver fastlagt i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere og kan variere efter behov.
Økonomi skal i løbet af 2022- 2023 implementere nyt økonomisystem, og det vil naturligt betyde, at du bliver involveret i de mange implementeringsopgaver, herunder opsætninger i systemet og support af brugerne.
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant kontoruddannelse inden for økonomi og/eller konkret erfaring.  Du skal have tal- og systemforståelse og samtidig være god til at kommunikere med mange forskellige medarbejdere i hele organisationen samt eksterne leverandører m.fl. Samtidig skal du kunne håndtere flere opgaver ad gangen.  Da vi arbejder med økonomisystemet Prisme vil det være en fordel, hvis du har kendskab til dette, men det er ikke et krav. En del af arbejdsopgaverne omhandler moms, men det er ikke afgørende, at du har erfaring med dette område, blot du finder det interessant og har lyst til at lære.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også trives i teamsamarbejde og på uhøjtidelig vis, indgå i alle typer af opgaver, der understøtter den samlede opgaveløsning. Du skal have gåpåmod i forhold til selv at finde løsninger på sager indenfor dit arbejdsområde. Det vil desuden være et stort plus, hvis vores kommende kollega har humor og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Hvem er vi?
Økonomi er en af to centrale stabsfunktioner i Faaborg-Midtfyn Kommune og udgøres af 33 medarbejdere. Vi varetager en række opgaver for hele organisationen. Opgaverne omfatter ud over regnskabsopgaver, budgetlægning, økonomistyring, udarbejdelse af ledelsesinformation, opkrævning, indkøbsaftaler, koordinering af kørsel og kontrol i forhold til socialt bedrageri. Ledelsen af staben varetages overordnet af stabschefen og 2 afdelingsledere. Du får reference til den ene af afdelingslederne.
Økonomi ønsker at sikre en effektiv økonomistyring, hvor der arbejdes proaktivt og engageret med høj faglighed og kvalitet. Økonomi arbejder løbende med udvikling og forbedring af styringsværktøjer, og derfor vil der være god mulighed for, at du kan være med til at præge denne udvikling.
Økonomi holder til på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, tæt på både station og motorvej.
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • En arbejdsplads med et uformelt miljø, hvor vi taler åbent og ærligt med hinanden
 • Gode rammer for vores fælles arbejdsliv med fokus på work-life-balance
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.
 • Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen med muligheder for at arbejde hjemmefra.  
 • En arbejdsplads der har fokus på fremtiden og gerne vil gå nye veje
Der vil blive udarbejdet et introprogram for den første tid i jobbet, som sikrer en grundig introduktion til alle opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Forventet tiltrædelse 1. december 2021.

Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Christina Rahbæk Juel tlf. 72531170 eller økonomikonsulent Kirsten Lillemark tlf. 72531418   

Ansøgning med bilag skal sendes senest den 12. oktober 2021 kl. 9.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. oktober 2021.

 

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 11-10-2021 23:59
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent.

Ernæringsassistent med social profil søges til køkkenet på Botilbud i Korinth og Palleshave Bo- og aktivitetscenter i Ringe.
En kombinationsstilling på 32 t /uge i gennemsnit.


Arbejdstiderne ligger i 6 og 8 t vagter tidsrummet 7-17.30, på hverdage og 13.30-17.30, hver 3. søndag.

Er du ernæringsassistenten, som vil være med til at sikre kontinuitet og høj faglig kvalitet på botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune?
I Faaborg-Midtfyn Kommune træffer vi bevidste valg om de tilbud, vi giver kommunens borgere på ernæringsområdet, hvor kerneopgaven er, at borgere tilknyttet sundhed og omsorg, kan leve et godt og værdigt liv.
 
Om jobbet
Ernæringsassistentens opgaver omfatter bl.a.:
 • At planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i samarbejde med borgere og medarbejdere i tilbuddet
 • At arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring.
 • At anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol.
 • At arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger – og udviklingsorienteret.
 • Ansvarlig for håndtering af regler efter Fødevarestyrelsen, inklusiv sikre egenkontroller
 • Praktikansvarlig, i samarbejde med pædagogisk personale, for interne og evt. eksterne praktikker.

 
Om dig
Uddannelse og erfaring
 • Du er uddannet inden for ernæringsassistent, kok eller økonoma
 • Gerne erfaring med målgruppen

Kvalifikationer og kompetencer
 • Du kan tilrettelægge opgavevaretagelsen optimalt til gavn for borgerne.
 • Du kan arbejde fagligt og kreativt med madens sammensætning, smag og servering, så den er indbydende, tilgængelig og passende.
 • Du har viden om ernæring og kost tilpasset borgerens behov, herunder diæter samt kunne formidle dette til borgere og samarbejdspartnere.
 • Du har viden om fødevarelovgivningen gældende for området.
 • Du skal kunne arbejde rutineret med fødevarehygiejne og egenkontrol.
 • Du skal kunne benytte IT i forbindelse med dokumentation af kontroller mm.
 • Du skal kunne kommunikere din faglighed til gavn for den tværfaglige løsning af kerneopgaven.
 • Du har viden om og kunne anvende tilberedningsteknikker og redskaber.
 • Du har viden om de forskellige råvarers sæson og bidrag til ernæring, smag og kvalitet.
 • Du kan reflektere over borgerens behov og tage initiativ til tilpasning af kosten.

Personlige kompetencer:
 • Du kan sikre fornyelse gennem effektivisering af procedurer, arbejdsgange og retningslinjer.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til borgere og samarbejdspartnere.
 • Du er nærværende og troværdig i kontakten med andre
 • Du er velafbalanceret og ansvarlig, fleksibel og rummelig
 • Du er nysgerrig på andre mennesker, sætter pris på forskellighed og kan rumme når tingene ikke går efter planen.
 
Om botilbud Korinth
I vores tilbud er personalegruppen tværfagligt sammensat med ernæringsassistenter, sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger og socialrådgiver. Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte borger med henblik på udvikling mod recovery. Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
 
Vi ønsker en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på borgernes forandringspotentiale. Vi ønsker at skabe et lærende fællesskab, hvor alle byder ind på lige vilkår.
I køkkenet tilbedes dagens måltider til botilbuddets 20 beboere, samt madordning til personalet ofte i samarbejde med udvalgte beboere.
Om botilbud Palleshave
Palleshave bo- og aktivitetscenter er en afdeling under Viften, som består af 5 bosteder og et aktivitetscenter, der alle er beliggende på Midtfyn, tæt på land og by.
Vi har en ligeværdig tilgang til hinanden, uanset om man er ansat, bor eller er i dagbeskæftigelse. Vi møder det enkelte menneske netop dér, hvor det er. For kun på den måde kan vi lykkes med den rehabiliterende indsats.
I køkkenet tilbedes dagens måltider til botilbuddets 24 beboere og madordning til personalet

Løn og ansættelse
Stillingen er på 32 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt. Organisatorisk er stillingen placeret i Kostforplejningen og du vil have arbejdsplads dels i køkkenet på Botilbud Korinth og dels i køkkenet på Botilbud Palleshave.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
 
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte leder af kostforplejningen Dorit Jensen telefon 7253 5071 eller produktionsleder Tina Hannibaldsen telefon 7253 5504, hvis du vil vide mere om jobbet eller om os.
 
Ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 11. oktober 2021 kl. 12.00, via rekrutteringssystemet.
Det forventes at samtalerne afholdes i uge 41.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Sekretariatsleder til nyt fællessekretariat for velfærdsområderne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 10-10-2021 23:59
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vil du have en spændende og udfordrende stilling, hvor du sammen med tre chefer skal etablere et nyt, tværgående og fagligt stærkt sekretariat? Hvor du bliver et vigtigt omdrejningspunkt for den politiske betjening af to fagudvalg, og hvor du har ansvaret for en stærk faglig og professionel understøttelse af organisationens ledelse, drift og udvikling?
Hvis du samtidig tør stå på din ret og pligt i fagligt krydspres ved både at lede opad, nedad og til siden – så er det sandsynligvis dig, vi har brug for.

Med foranderlige strukturer, reformer og økonomiske vilkår er kommunernes opgaver på de store velfærdsområder i rivende udvikling. For at styrke de sammenhængende og helhedsorienterede borgerindsatser har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet at samle de to eksisterende sekretariater på skole/dagtilbuds-, social-, sundheds- og ældreområdet i ét fællessekretariat.

Dette nye og fagligt slagkraftige sekretariat skal pr. 1. december 2021 have en leder, som sammen med de tre chefer for områderne kan sikre såvel effektiv betjening af de politiske fagudvalg som kvalificeret understøttelse af organisationens drift og udvikling på områderne.

Til denne spændende og udfordrende opgave søger vi derfor en person, der med sit strategiske overblik, sin systematik og personlighed kan skabe nye synergier og stabile strukturer på tværs af Faaborg-Midtfyn Kommunes fagligheder og politikker på det samlede velfærdsområde.

Som leder af det nye fællessekretariat…
 • skal du sammen med chefer og direktion sikre den strategiske sammenhæng i drift og udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatser på velfærdsområderne i tæt samspil med kommunens øvrige fagområder og samarbejdspartnere.
 • får du det strategiske og personalemæssige ansvar for en mangfoldig medarbejdergruppe bestående af ca. 45 konsulenter og administrative medarbejdere, der dagligt understøtter Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere og organisation på tværs af de store velfærdsområder.
 • får du ansvar for at sikre effektiv og kvalificeret betjening af de politiske udvalg på området.
Din opgave bliver at…
 • forme og udvikle organisering, opgaver og kultur i det nye fællessekretariat i samspil med chefer og medarbejdere.
 • sikre sammenhæng og helhedsorientering i sekretariatsunderstøttelsen.
 • styrke koordinationen af de tværgående opgaver og sikre ensartethed i forhold til sagsfremstillinger og den politiske betjening.
 • udvikle det faglige fællesskab blandt medarbejderne i sekretariatet.
 • sikre volumen til en opgraderet og ensartet ledelsesunderstøttelse på chef- og gruppelederniveau.
 • sikre stabilitet, kvalitet og systematik i sekretariatets understøttelse af organisationen.
 • være aktiv medspiller til de 33 øvrige ledere på området.
Vi forventer, at du er…
 • en erfaren strategisk leder, der er dreven i at gennemføre forandringsprocesser, opbygge systematik og processer i politisk styrede organisationer.
 • ledelsesmæssigt motiveret af at skabe stabil drift for den daglige opgaveløsning.
 • en stærk kommunikator i skrift og tale.
 • analyserende og anerkendende i din tilgang til opgaveløsningen.
 • i stand til at bevare overblikket og navigere i en hverdag med mange bolde i luften.
 • i stand til at sætte retning og mål for medarbejderne og lede effektivt op mod dine chefer.
 • relationel stærk og gennem din ledelse formår at skabe et arbejdsmiljø præget af trivsel og læring. Vi forventer, at din tilgang til lederrollen er præget af nærvær, tillid og ordentlighed.
Ansættelsesvilkår
I Faaborg-Midtfyn Kommune bydes du velkommen til en levende arbejdsplads med fokus på tillid, tryghed og smil på læben, og hvor vi hjælper hinanden til at lykkes i hverdagen.

Organisatorisk vil du referere til chef for Socialområdet, mens de faglige opgaver vil koordineres i tæt samspil med cheferne på tværs af de tre fagområder.

Der er tale om en fast stilling på 37 t/ugentlig med opstart pr. 1. december 2021.
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdspladsen er fysisk placeret på Faaborgvej 19, 5856 Gislev, men mødeaktiviteter vil jævnligt foregå på tværs af kommunens geografi.
Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med en fleksibel tilgang arbejdsplads og -tid, som vi oplever, giver værdi til såvel opgaveløsning som medarbejdere.

Vil du vide mere?
Stillings- og personprofil på den rette kandidat: Læs mere her
Derudover er du velkommen til at kontakte:
 • Chef for Socialområdet, Tina Wahl, thalg@fmk.dk / tlf. 72 53 38 92
 • Chef for Sundhed og Ældre, Kitt Pedersen, kitpe@fmk.dk / tlf. 72 53 29 13
 • Chef for Opvækst og Læring, Christian Elmelund-Præstekær, celme@fmk.dk / tlf. 72 53 31 01

Proces for ansøgning og samtaler
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 10. oktober 2021 kl. 23.59.
Kandidater til samtale udpeges den 13. oktober 2021 og vil samme dag blive kontaktet med henblik på at aftale samtaletidspunkt.
1.  samtale finder sted den 15. oktober og 2. samtale den 26. oktober. I forbindelse med 2. samtale vil der indgå både persontest og løsning af relevant case.

Øvrigt
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever med start november 2021.

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 10-10-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse? Kan du svare ja til dette, så ser vi frem til at tage imod dig som vores nye Social- og sundhedsassistentelev.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Du kommer i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Adgangskrav:
 • Du skal have afsluttet et grundforløb 2 til SSA/SSH eller være uddannet social- og sundhedshjælper inden 21. november 2021. Hvis du ikke har det, skal du kontakte SOSU-Fy
 • Er du uddannet social- og sundhedshjælper, skal du kontakte SOSU-Fyn for en realkompetencevurdering
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
 Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer. Vi har alle et fælles ansvar for vores fælles arbejdsopgave.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb. Regler for voksenelevløn kan ses på FOA’s hjemmeside. Er du i tvivl, kontakt FOA for afklaring omkring din løn.
 • Hvis du er ledig og over 25 år kan du kontakte din bopælskommune om muligheden for voksenlærlingeløn
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn
 • Midtvejsevaluering fra grundforløbet (hvis du pt. er på grundforløb)
 • Grundforløbsbevis eller bevis for Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på tlf. 7253 1143 mellem kl. 12 og 16 på hverdage. Du er også velkommen til at sende en mail på ivoeb@fmk.dk, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Send din ansøgning senest 10. oktober 2021 kl. 08.00
 
Samtaler
Der afholdes samtaler løbende. Husk at tjekke din spam, da indkaldelsen til samtale kan ende der.

Tilkaldevikar til boenheden Palleshave gr. AB, gr. C og natteam

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 08-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Solstrålen AB og C, samt natteamet søger tilkaldevikarer, som kan tage skiftende vagter og/eller nattevagter.
Har du erfaring med det specialiserede socialområde, og lyst til at samarbejde med borgere med nedsat funktionsniveau, har du mulighed for at blive en del af Palleshaves vikarkorps.
Vi mangler vikarer, der kan træde til ved sygdom, ferie og fravær både nat og dag.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingsleder Mie Haugstrup Hjæresen på tlf.  7253 6879 eller Jette Bøhnke Nielsen på tlf. 7253 6871
Send gerne motiveret ansøgning til palleshave@fmk.dk.
Der ansættes løbende.
 

Parkforvalter til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 07-10-2021 23:55
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en parkforvalter til vores Parkteam i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi mangler én som kan træde ind i et arbejdsfællesskab, hvor udvikling og drift er tæt koblet.
 • Har du lyst til at være en del af et fagligt stærkt team?
 • Er du god til at skabe relationer?
 • Har du mod på at tage ansvar for at drifte og udvikle kommunes grønne områder?
Så er du måske vores nye kollega.
 
Parkteam med mange samarbejder
Parkteamet administrerer i alt cirka 350 ha grønne områder, fordelt på ca. 170 ha grønne områder og parker, 10 ha strande, ca. 55 ha vejplantninger og godt 115 ha idrætsanlæg. Derudover varetager vi driften af udenoms arealerne ved skoler og institutioner.
Parkteamet består af 3 medarbejdere, hvoraf du evt. bliver den ene. Vi søger én som trives med at gå ind et teamsamarbejde omkring udvikling og optimering af de grønne områder i kommunen. Selve driften udføres af kommunens entreprenørafdeling, og er beskrevet i en samarbejdsaftale. Samarbejdet mellem parkteamet og driftsafdelingen tager udgangspunkt i en HOD model (Helhedsorienteret drift). Derudover samarbejder vi bredt med resten af organisationen og borgerne.
Vi søger én som både kan udvikle og sikre driften. Det kræver et helhedsblik, systematik og kreativitet i opgavevaretagelsen. Vi søger én med blik for de gode operationelle løsninger på den korte og på den lange bane i en politisk styret organisation.
Vi på trapperne med en Udviklingsplan for de grønne områder, og derudover skal vi udarbejde et administrationsgrundlag for driften af legepladser, hvilket du også skal tage del i.
Konkrete arbejdsopgaver i parkteamet:
 • Medansvar for at planlægge driften med udgangspunkt i vores samarbejdsaftale med kommunens entreprenørafdeling, herunder tage del i driftsmøder, tilsyn og økonomistyring.
 • Medansvar for at udvikle driften og indkøre nye arealer i samarbejdsaftalen.
 • Planlægge og sikre udførelsen af større og mindre projekter.
 • Kontakt til borgere - herunder håndtering af borgerhenvendelser, møder med borgere, foreninger, lokalråd og lign. i forbindelse med udvikling af områderne og inddragelse af frivillige i udvikling og drift af områderne.
 • Udarbejde administrationsgrundlag, driftsplaner og driftsaftaler.
 • Sparring med kollegaer fra andre afdelinger i forbindelse med bl.a. lokalplanlægning, udviklingsprojekt og byfornyelser.
Kvalifikationer
 • Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du er sandsynligvis jordbrugsteknolog, have- og parkingeniør/Urban landskabsingeniør, skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt eller lignende.
  Derudover søger vi én som kan opfylde de fleste af nedenstående punkter:
 • Har en teamtilgang til samarbejde, og samtidig kan arbejde selvstændigt.
 • Kan balancere en vekselvirkning mellem ad-hoc opgaver og samtidig drive komplekse opgaver med en langsigtet planlægning.
 • Har faglig erfaring fra en tilsvarende stilling.
 • Har erfaring med driftsmøder, økonomistyring, udbud, entreprisestyring samt tilsyn.
 • Vægter høj faglighed og kvalitet i udførelsen af arbejdet.
 • Viden og erfaring med regelgrundlaget for offentlige legepladser.
 • Er robust, løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter.
 • Er god til at arbejde struktureret med opgaverne og få ting afsluttet.
 • Er engageret, handlekraftig og samtidig fleksibel.
I din ansøgning vil vi gerne høre hvad du er dygtig til og hvad der er din drivkraft i arbejdet.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommunen arbejder ud fra en udviklingsstrategi med en vision som lyder ”Sammen skaber vi det bedste sted”. Udviklingsstrategien er styrende for vores opgaver og vores tilgange til samarbejde. Vi er således en stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads.

Arbejdspladsen
Du placeres i parkteamet i afdelingen Natur og Trafik, der består af ca. 30 medarbejdere, to teamledere og en afdelingsleder. Parkteamet har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder, både inden for Natur- og Trafikafdelingen såvel som andre afdelinger i By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere.
Vores kontor er i Faaborg. Der vil være mulighed for individuel aftale om særlige arbejdsvilkår f.eks. hjemmearbejdsdage. Der er et uhøjtideligt arbejdsmiljø og god stemning. Vi har Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, og engagerede kollegaer.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der må påregnes en del kørsel, hvorfor kørekort er nødvendigt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansættelse hurtigst muligt og senest 1. december 2021.
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås hos parkforvalter Majken Asserbo på 72 53 20 25, parkforvalter Helle Mølgaard på 72 53 20 13, teamleder Stine Bundgaard Hansen på 72 53 20 57 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen, Natur og Trafik på 72 53 20 03.
 
Ansøgningsfrist den 7. oktober 2021. Du bedes vedlægge CV og eksamensbeviser.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført 13. oktober 2021.
 

Leder af Intern Drift i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 07-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Er du måske vores nye leder af Intern Drift?

Intern Drift løser en lang række driftsopgaver og mindre anlægsopgaver på park-, natur- og vejområdet samt inden for rengøring af kommunale institutioner. Intern Drift har ca. 140 medarbejdere og en omsætning på ca. 62 mio. kr. Intern Drift opererer ud fra to driftslokationer; en i Faaborg og en i Ringe.

Opgaven
Som leder er du overordnet ansvarlig for drift og udvikling af Intern Drifts opgaver. Du er således ansvarlig for at implementere kommunens overordnede strategier i opgaveløsningen og du har det overordnede økonomiske, faglige og ledelsesmæssige ansvar for Vej, Park og Natur samt Rengøring. Du referer til chefen for By, Land og Kultur.
Du vil især inden for vej-, park- og naturområdet i et vist omfang skulle engagere dig i den detaljerede opgavestyring i samarbejde med sektionslederen.
Intern Drift er i dag en stærk, konkurrencedygtig og effektiv drevet driftsorganisation. Men der er hele tiden behov for at udvikle på både effektiviteten og den borgerrettede service, så organisationens berettigelse forbliver klar og tydelig for alle.
Intern Drift er en del af fagcenteret By, Land og Kultur og har internt især et tæt samarbejde med forvaltningens planlæggere inden for Vej, Park og Natur samt Ejendomsservice. Både driften på vej, park og naturområderne samt i rengøringen er organiseret i enkle modeller, som søger at tage det bedste fra en BUMP-model og en tankegang om helhedsorienteret drift. Vi er langt i udviklingen heraf, men der er stadig et spændende stykke vej at gå, før vi er helt i mål hermed. Disse skridt skal bl.a. tages med afsæt i, at Intern Drift er et vigtigt ansigt udadtil for kommunen overfor mange borgere.
Der resterer også i forhold til driften af kommunens egne institutioner en spændende udviklingsopgave omkring samarbejde og snitflader mellem de opgaver Intern Drift løser, de opgaver der løses af tekniske servicemedarbejdere og endelig hvad brugerne af institutionerne selv forventes at løse. På rengøringsområdet er aktuelle planer om en udvikling af organiseringen af arbejdet, som den nye leder skal være med til at færdigdesigne og realisere.
Som ny leder ligger dine hovedopgaver i ovenstående foruden selvfølgelig at opretholde og videreudvikle på en attraktiv arbejdsplads i god trivsel for de mange medarbejdere.

Vores forventninger til dig som leder
At du med din tilgang til opgaverne understøtter, at Intern Drift fremstår som en veldrevet virksomhed med højt fagligt niveau. Medarbejdere og samarbejdspartnere skal opleve, at du er med til at drive og udvikle de gode samarbejdsrelationer, der understøtter vores mål om at være værdiskabende for kommunen og borgerne.

At du med din erfaring kan understøtte strategisk nyskabelse og sikre en vellykket omsætning af nye tiltag på det operationelle niveau.
At du som leder kan give kvalificeret sparring og udvikle de interne processer mellem sektionsledere og medarbejdere.
At du har god forståelse for at Intern Drift er en del af større kommunal organisation som både drift og udvikling skal ske i samspil med.

De primære arbejdsopgaver er:
 • Ledelse af Intern Drift, der leverer driftsteknisk understøttelse af den kommunale service.
 • Ledelse af driften i samarbejde med de to sektionsledere for henholdsvis Vej, Park og Natur samt Rengøring
 • Kontinuerlig udvikling af Intern Drift som driftsorganisation med fokus på værdiskabelse, optimering og effektivisering.
 • Ansvarlig for driftsøkonomi og driftsaftaler.
 • Varetagelse af samarbejdet med den kommunale forvaltning og en række skoler og andre institutioner.
 • Udarbejdelse af oplæg til chefen for By, Land og Kultur samt Teknik og Miljøudvalget.
Kompetencer:
 • Relevant faglig baggrund – gerne suppleret med en ledelsesmæssig uddannelse.
 • Erfaring med drift, løbende optimering og design af arbejdsgange fra en teknisk serviceorganisation.
 • Erfaring fra ledelse inden for mindst et af driftsområderne vej, park, eller natur.
 • Godt kendskab til entreprenørverden.
 • Kendskab til udbudsregler og herunder især erfaring med at byde på opgaver (udbud).
 • Ledelseserfaring og lyst til både personale-, drifts- og forandringsledelse. Gerne erfaring med ledelse af ledere.
 • Er i stand til at veksle mellem at sætte en klar retning og være støttende i forhold til medarbejderne.
 • God til økonomistyring
 • Gode kommunikative evner eksternt såvel som internt samt mundtligt og skriftligt.
 • Forstår nødvendigheden af en anerkendende ledelsestilgang og holdpræstationer.
 • Personlig integritet og ordentlighed.
 • Forståelse for en politisk styret organisation.
Vi tilbyder:
 • En effektiv, udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.
 • En mulighed for at videreudvikle dig i rollen som leder i en større teknisk serviceorganisation.
 • En uformel dialog og omgangstone.
 • En mulighed for at præge driftens udvikling sammen med nogle dygtige medarbejdere.
Tidsplan:
Ansøgningsfrist: 7. oktober 2021 kl. 12.00               
Første samtalerunde: 13. – 14. oktober 2021
Anden samtalerunde: 25. oktober 2021
Tiltrædelse: 1. december 2021
 
Yderligere information
Løn efter kvalifikationer. Du skal som kandidat forvente, at du mellem 1. og 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse og en kognitiv test.  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til chefen for By, land og Kultur, Christian Tønnesen, 7253 2051, mail chton@fmk.dk
 

Attraktiv skole med høj forældretilfredshed søger skoleleder Skoleleder til Carl Nielsen-skolen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-10-2021 16:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Kan du inspirere til fortsat at skabe faglig og social trivsel hos elever og medarbejdere? Er du ambitiøs på egne og andres vegne, og ser du synergier mellem skole, dagtilbud og lokalsamfundet? Så mangler vi dig!

Den veldrevne Carl Nielsen Skole i Nr. Lyndelse søger ny skoleleder, da vores hidtidige leder er gået på pension. Skolen ligger i kommunens nordlige del kaldet ”forstadsbåndet”, og som sådan orienterer området sig både mod storbyens muligheder i Odense og naturens muligheder i lokalsamfundet. En særlig mulighed er skolens nye nabo – en kommunal integreret daginstitution som giver skolen en unik mulighed for at indgå i et lokalt samarbejde med fokus på områdets børn i et helt børne-livsperspektiv fra vuggestue til 9. klasse.

Den nye skoleleders vigtigste opgaver
Som ny skoleleder forventer vi, at du kan fastholde og udvikle en skole, hvor der allerede i dag leveres solide resultater. Trivsel, sociale fællesskaber og høj faglighed er vigtige pejlemærker for Carl Nielsen-skolen, og vi er stolte af vores resultater i de nationale målinger og tilgangen af nye elever.

Vores børnesyn er baseret på en inkluderende hverdag for alle elever, hvor der er fokus på glæde og fællesskab samt plads og respekt for den enkelte. Som ny skoleleder skal du gå forrest og være en synlig, kulturbærende skikkelse, som eleverne kender og kan relatere til. Dette gælder i særlig grad i forhold til et godt samarbejde, der skaber synergier med den nye daginstitution på grunden ved siden af skolen.

Endelig bliver du en del af en stærk dagtilbud- og skoleledergruppe, hvor det forventes, at du tager en aktiv og engageret position som sparringspartner for både dine lederkollegaer og chefen for Center for Opvækst og Læring i den fælles bestræbelse på at realisere kommunens samlede børn- og ungepolitik.

Hvad leder vi efter?
Vi leder efter en synlig og nærværende leder, som sætter retning både skolefagligt og ledelsesmæssigt. Det er derfor vigtigt, at du besidder stærke kommunikative og relationelle kompetencer. At skabe en god skole sker hos os i samspil med elever, forældre og personalet, så det er vigtigt, at du prioriterer det brede forældre- og personale samarbejde, og ser skolebestyrelsen som en vigtig sparringspartner i hverdagen.

Som leder skal du fremstå troværdig, tillidsskabende og anerkendende ift. Medarbejdere, og som person skal du både kunne give og modtage konstruktiv feedback. Du er en leder, der kan gå forrest, men samtidig sørge for at personalegruppen er lige bagved og har klarhed over mål, middel og metode valg. Gennem dialog med personalet skaber du en fælles udvikling af skole og SFO med en høj grad af social kapital som en af grundstenene for trivsel og arbejdsglæde til gavn for børn og forældre.

Skolefagligt ser du muligheder og evner at trække nye ideer ind i skolens drift på en måde, der styrker kvaliteten og de resultater, skolen leverer. Ledelsesfagligt sætter du tydelige mål. Du følger op og har en konstruktiv dialog med medarbejderne. På skolen lægger vi desuden stor vægt på sikker drift, da vi kan se, at både medarbejdere og børn trives bedst i stabile og planlagte rammer.

Ledelsesmæssigt interesserer du dig stærkt for, hvordan du sætter rammerne for at dine ca. 60 medarbejdere, dine to afdelingsledere og sidestillede lederkollegaer, så de kan udfolde deres potentiale.

Om Carl Nielsen-skolen
Carl Nielsen-skolen er tosporet fra 0.- 9. kl. og har en mindre specialklasserække. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har en mission om at være en skole, som skaber grobund for trivsel, dannelse og læring. Vi er en skole der rummer alle børn, og vi er stolte af at kunne tilbyde en god skole og et godt skoleforløb for vore børn. Vores hverdag bygger på værdier og i mindre grad regler. Skolen har 4 værdiord: Respekt, Udvikling, Engagement og Ansvar. Læs mere om skolen her.

Om Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste sted.

I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du kan læse vores Medarbejder og Ledelsesgrundlag her.

Krav til erfaring og uddannelsesmæssige baggrund
Det er et krav, at du har erfaring med skoleledelse, har undervisningserfaring og har
lederuddannelse på minimum diplomniveau.

Yderligere information
Ønsker du høre mere om Carl Nielsen Skolen og forventningerne til den nye skoleleder, så kontakt gerne Chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på 7253 3101. Hvis du ønsker at besøge skolen kan du kontakte viceskoleleder Irene Larsen på 72534082 eller afdelingsleder Susanne Pedersen på 72533783, som begge sidder i ansættelsesudvalget.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med den behandlingsberettigede organisation efter forhandling, og der er ingen øvre arbejdstid. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her.

Store kommunale satsninger som er politisk prioriterede i forbindelse med børne- og ungepolitikken og visionen om Fremtidens Skole: Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er 06. oktober 2021 kl. 16.
1. samtalerunde gennemføres den 13. oktober og 2. samtalerunde den 25. oktober. Inden en eventuel 2. samtalerunde vil der blive gennemført en personprofilanalyse og test i løbet af uge 42. På anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om ansættelse.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.
 

Leder til Brahesminde Skoler og Børnehuse i Svanninge og Horne

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-10-2021 16:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Alle mand står klar på dæk! Er du den nye leder til vores fantastiske landsbyordning på Sydfyn?

Børn, ansatte og forældre står alle klar på dæk med kikkerten for øjet: Vi spejder efter vores nye leder, som med en sikker hånd på roret, og et fast blik på både dagligdagen og mod nye horisonter, kan videreføre og udvikle vores unikke landsbyordning.

Du har nu chancen for at blive leder for et unikt fællesskab i Brahesminde Skoler og Børnehuse i Svanninge og Horne. Med en superdygtig og engageret personalegruppe og stort forældreengagement i et aktivt og deltagende lokalsamfund, ligger vejen åben for en leder, der kan videreføre og udvikle den røde tråd mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og den faglige og sociale trivsel i skolen – på tværs af de to matrikler.

Vi er stolte over de resultater, vi har skabt for vores børn og elevers læring og trivsel. Vi søger en leder, der kan fortsætte de gode resultater gennem skarpt blik og forståelse for balancen mellem at finde nye veje, fastholde sikker drift og udvikle involveringen i og af lokalsamfundet.

En synlig, empatisk og ambitiøs leder med god balanceevne
Som vores nye leder skal du gå forrest og være en synlig leder, både ved fremmøde og på distancen. Det er en vigtig værdi for os, at vi ser hinanden og kender hinanden, så både medarbejdere, elever og forældre kender dig og kan relatere til dig. Du skal også kunne balancere mellem at være tæt på børn og elever i deres hverdag, og være en dynamisk medspiller i den fælles ledergruppe på det samlede børne- og ungeområde i Center for Opvækst og Læring.

Med to forskellige matrikler og to sektorlovgivninger er det nødvendigt, at du har et udpræget talent for at samarbejde og danne relationer. Du skal sætte rammerne for to afdelingsledere for skoledelen og to afdelingsledere for dagtilbudsdelen. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og der er etableret velfungerende samarbejdsstrukturer både på tværs af geografierne og på tværs af faggrupper. I rummet mellem geografier og fagligheder skal du desuden kunne lede strategisk med økonomisk tæft i en politisk styret organisation. Vi vil lægge vægt på, at du enten har kendskab til begge sektorer, eller at du evner at sætte dig hurtigt ind i nye områder.

Endelig forventer vi, at du som del af en stærk dagtilbud- og skoleledergruppe i Center for Opvækst og Læring tager en aktiv og engageret position som sparringspartner for både dine lederkollegaer og din centerchef i vores fælles arbejde på at realisere kommunens samlede børn- og ungepolitik.

Kom med ombord hos os og bliv en del af noget større
Vi har i både dagtilbud og skole et kontinuerligt fokus på at gøre det, der giver mening for børn og elever på netop vores skole i den konkrete situation. Det gælder, når vi planlægger undervisning, etablerer læringsmiljøer og har samarbejde på tværs af aldersgrupper. I denne planlægning har vi også stor succes med at have lokalsamfundet med om bord, fx tiltag som ”Markedsdag” og den årlige høstfest, og vi ser spændende muligheder i at bringe vores børn i endnu tættere samspil med foreninger, klubber og lokale initiativer.
Vi har desuden stort fokus på bevægelse, og vi har både DGI-certificering og Friluftsrådets Grønt Flag/Grønne Spirer. Udenfor bevæger vi os i de smukke omgivelser i det helt nære miljø og lidt væk, når vi tager vores egen bus for at undersøger havbunden ved Bøjden eller udforske istidslandskabet i Svanninge Bakker.

Vi er en veldreven landsbyordning med høj trivsel. Vi søger ny leder, da vores hidtidige leder har fået nye opgaver på en anden skole i kommunen. Landsbyordningen består af to afdelinger: Én i Horne og én i Svanninge. Afdelingerne er bygget ens op, hvor begge har integreret dagtilbud samt 0.-6. klasse. I dagtilbud er der 14 pædagogiske personaler, 16 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn, og i skoledelen er der 40 lærere og pædagoger og 215 elever. Du bliver leder af et team med fire afdelingsledere.

Brahesminde har et værdigrundlag, der har fokus på at forme livsduelige børn gennem leg og læring, hvor der tages hånd om
 • mangfoldighed – forskellighed er en ressource
 • det grønne og det aktive liv
 • tryghed, trivsel og glæde
 • du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
 • vores læring
Om Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.

Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi Udviklingsstrategi (fmk.dk), Sammen skaber vi det bedste sted.

I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du finder grundlaget her: Personalepolitisk værdisæt (jobifmk.dk)

Hvis du efter at have læst ovenstående er klar på nye og spændende udfordringer, så sæt sejl og lad os følges ad på nye eventyr.

Krav til erfaring og uddannelsesmæssige baggrund
Det er et krav, at du har erfaring med skoleledelse, har undervisningserfaring og har lederuddannelse på minimum diplomniveau.

Yderligere information
Ønsker du høre mere om Brahesminde Skoler og Børnehuse og forventningerne til den nye leder, så kontakt gerne Chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på 7253 3101. Hvis du ønsker at besøge vores matrikler, kan du kontakte afdelingsleder Ian Kristensen på 7253 4505 eller dagtilbudsleder Lisbet Ellekrog på 7253 3941, som begge sidder i ansættelsesudvalget.
 
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med den behandlingsberettigede organisation efter forhandling, og der er ingen øvre arbejdstid. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Læs mere om
Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her: Børne- og Ungepolitik (fmk.dk).
Store kommunale satsninger som er politisk prioriterede i forbindelse med børne- og ungepolitikken og visionen om Fremtidens Skole:
”Den kulturelle rygsæk” Den kulturelle rygsæk (fmk.dk)
”Erhvervsrygsækken” Erhvervsrygsækken (fmk.dk)

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er 6. oktober 2021 kl. 16.
1. samtalerunde gennemføres d. 14. oktober 2021 og 2. samtalerunde d. 27. oktober 2021. Inden en eventuel 2. samtalerunde vil der blive gennemført en personprofilanalyse og test i løbet af uge 42. På anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om ansættelse.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.
 

32-timers pædagog til Børnehuset Klatretræet

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 06-10-2021 12:00
Arbejdssted: Klatretræet
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Brænder du for dit fag, og for at arbejde med børnehavebørn? Vil du være med til, at danne rammerne om den gode modtagelse med forældresamarbejdet i fokus? Formår du at sætte dine faglige og personlige kompetencer i spil i opgaveløsningen – så er du måske Børneområde Nords nye pædagog.

Børneområde Nord søger en pædagog til børnehuset Klatretræet, som arbejder løsningsorienteret og innovativt med at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du skal indgå i et samarbejde med pædagoger, pædagogmedhjælpere, teamledere og områdeleder, og tage selvstændigt ansvar for dine opgaver.

Om os
Børneområde Nord er et kommunalt dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og en fællesinstitution, som består af tre børnehuse; Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet. Bøgehaven og Nøddehøj er integrerede institutioner og Klatretræet er en børnehave.
Årslev er et område i vækst og der skal derfor opføres en ny bæredygtig institution næste år, som skal høre under Børneområde Nord.

Børnehusene ligger tæt på hinanden og vi har et godt samarbejde på tværs af husene. Bøgehaven, Nøddehøj og Klatretræet er beliggende i et velfungerende lokalsamfund i Årslev tæt på Odense og omringet af skøn natur. Klatretræet har sin egen uopvarmede legehal med motorikredskaber samt sin egen lille skov på legepladsen.

Om jobbet
I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi målrettet med, at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan med legen som det bærende element.
Som pædagog skal du arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle de pædagogiske læreplanstemaer og grundlag.

I den daglige pædagogiske praksis arbejder vi i forskellige læringsmiljøer, hvor vi har fokus på både børne- og vokseninitierede tiltag.
Vi udarbejder både individuelle og gruppeorienterede indsatsplaner på børnene.

Vi er optagede af, at skabe en kultur, hvor børn og forældre føler sig set og hørt.
Vi tilbyder en arbejdsplads, som
 • har børnenes perspektiv, selvbestemmelse og selvstændighed i centrum
 • vægter forældresamarbejdet højt og har et tæt samarbejde med bestyrelsen
 • arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse inden for alle pædagogiske læreplanstemaer
 • har en værdibaseret tilgang til arbejdet
 • har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde
 • har fokus på social kapital og arbejdsmiljø
 • arbejder med miniprojektmodel, Vækstmodel, aktionslæring, evalueringsmodel
 • udarbejder indsatsplaner
 • er langt fremme i arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan
Om dig
Vi forventer, at du
 • Er uddannet pædagog
 • Har kendskab til rammer og indhold i Den styrkede pædagogiske læreplan
 • Er en tydelig rollemodel, som er stærk i relationsarbejde
 • Har fokus på inklusion som et element i det pædagogiske arbejde
 • Er åben og tydelig i din kommunikation
 • Er nysgerrig på børnenes ønsker, behov og ressourcer og har fokus på at skabe en god hverdag for børnene
 • Har lyst til at arbejde i teams samt i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Har fokus på et godt samarbejde med forældrene
 • Kender til dokumentation af det faglige arbejde
 • Har kendskab til IT på brugerniveau.

Personlige egenskaber
Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for børnene, forældrene og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation med respekt for Børneområde Nords værdier og principper.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er fast og på 32 timer ugentligt.

Tiltrædelse er senest 1. december 2021 og gerne før.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Sofie Andersen; 72534705

Det praktiske
Vi afholder åbent hus for interesserede ansøgere onsdag 29. september kl. 13.00 til 15.00, Torpegårdsvej 2, 5792 Årslev.
Ansøgningsfrist er 06.10.2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler 13.10.2021.
 
 
 
 

 

Plejehjemmet Humlehaven søger afløsere

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 05-10-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Er du studerende eller måske gået på efterløn/pension og drømmer om at være med til at hjælpe ældre borgere med at have et meningsfuldt og værdigt liv, så er det måske dig vi søger?

På Plejehjemmet Humlehaven søger vi timelønnede vikarer til blandt andet weekendarbejde, helligdage og afholdelse af ferie. Det er muligt at få fast hver 3. weekend i dagvagt.

Om Humlehaven
Humlehaven er en nyt og moderne plejehjem beliggende i nr. Lyndelse tæt på motorvej. Vi har 40 lejligheder fordelt på to etager. Plejehjemmet er hyggeligt og hjemligt indrettet.

Vores værdier på Humlehaven
 • At det skal være godt, trygt og rart at være på Humlehaven
 • At støtte beboerne i at kunne leve et værdigt liv med en høj livskvalitet og et livsindhold, der giver mulighed for glæde og trivsel i hverdagen.
 • At vi har en åben og ligeværdig dialog og lægger stor vægt på fællesskabet, hvor beboere, pårørende, venner og frivillige føler sig anerkendt og inddraget.
Vi søger en medarbejder, der:
 • Måske er studerende, elev, på efterløn eller gået på pension, men drømmer om et lille bijob.
 • Er omsorgsfuld, har empati og et godt humør.
 • Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt og initiativrigt.
 • Er interesseret i at være med til at planlægge og udføre pleje, der tager udgangspunkt i beboernes behov.
 • Er mødestabil, fleksibel og god til at samarbejde med såvel kollegaer, som beboerne og deres pårørende.
 • Vil medvirke til at gøre det bedste for vores beboere, så de oplever en god livskvalitet og har en god hverdag.
Vi tilbyder dig:
 • En grundig introduktion til din nye arbejdsplads, så du kommer godt fra start.
 • Imødekommende kollegaer, som samarbejder, lærer af hinanden og også gerne griner sammen og af os selv, så vi sammen skaber det gode arbejdsmiljø.
 • Vagter sammen med fastansatte medarbejdere.
 • Indflydelse på vagttilrettelæggelsen samt fleksibilitet omkring mødetider.
 • Muligheden for faste aftaler om ansættelse hver 3. weekend i dagvagt.
Hvis du kan se dig selv i ovenstående og har lyst til at være en del af vores team, så send os en ansøgning og skriv gerne, hvad netop du kunne tænke dig at byde ind med.

Yderligere oplysninger:
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Trine Storgaard på tlf.nr 7253 4694.
 
Ansættelse sker løbende.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Deltidsstilling som navigatør til Ø-færgen Faaborg III

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 04-10-2021 23:59
Arbejdssted: Faaborg Havn
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Rederiet Ø-Færgen søger en deltidsansat overstyrmand til afløsning på Faaborg III.
 
Faaborg III betjener øerne Lyø og Avernakø på en trekantsejlads fra Faaborg, hvor færgen er oplagt om natten. Færgen er ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune og hører under Faaborg Havns ansvarsområde.
 
Jobbet:
Arbejdstiden, som opgøres hvert halve år, er gennemsnitligt 100 timer/måned, men der må forventes op til 120 timer i den enkelte måned, og tilsvarende mindre i de øvrige måneder. I sommermånederne vil det være muligt at opnå fuld tid, hvis det ønskes.
Der er tale om en fast stilling, hvor du ikke vil gå en fast tørn, men afløse hvor behovet er.
På sigt er det tanken at du også skal afløse som skipper, hvorfor du skal være indstillet på det.
 
Dine kvalifikationer:
Du har som minimum sønæringsbevis som sætteskipper med duelighedsbevis i motorpasning.
Tidligere erfaring fra passagerskibe samt gyldige §5, §6, §7 certifikater er en fordel, men er ikke et kriterium.
IT kvalifikationer på brugerniveau.
 
Dine personlige egenskaber:
Vi søger en udadvendt, uhøjtidelig og fleksibel kollega med fokus på samarbejde, sikkerhed og kundetilfredshed.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Søfartens Lederes overenskomst.
 
Ansøgning:
Ansøgning sendes via kommunens hjemmeside eller jobnet.dk.  
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2021
Tiltrædelse: 1.november 2021 eller efter aftale.
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til:
Chefskipper Kim Mathiesen tlf: 7253 8948 Mail: kmath@fmk.dk 

Vi søger Social- og sundhedshjælperelever til uddannelsesstart på hovedforløb januar 2022

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 04-10-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse? Kan du svare ja til dette, så ser vi frem til at tage imod dig som vores nye Social- og sundhedshjælperelev.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, du bestemmer hvor!
 
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. 
 
For at kunne søge en af disse elevstillinger
 • Skal du være i gang med, eller have bestået grundforløb 2. Har du ikke det, kan du kontakte SOSU-Fyn for vejledning.
Når du bliver elev
 • er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye arbejdsfællesskab. En stor del af det at arbejde i et fællesskab, handler om samarbejde.
 • er du parat til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • vil du opleve, at vi hele tiden arbejder på at gøre vores arbejdspladser endnu bedre til at hjælpe dig gennem hele dit uddannelsesforløb.
 • er dine spørgsmål med til at udvikle os, også derfor er du vigtig for os!
Du får elevløn under uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Er du over 25 år og har ét års relevant arbejdserfaring af mindst 24 timer/uge indenfor det overenskomstmæssige område, kan du søge om at få voksenelevløn.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdserfaring berettiger dig til voksenelevløn, kan du kontakte din fagforening.
 • Hvis du er ledig og over 25 år, kan du kontakte jobcenteret i din hjemkommune om mulighed for evt. at blive voksenlærling.
Ansøgning:
Du skal vedlægge:
 • En motiveret ansøgning
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn (som du fik da du startede på grundforløbet)
 • Grundforløbsbevis (hvis du er færdig)
 • Dokumentation for ret til voksenelevløn (hvis det er relevant for dig)
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen). Eller ring på 7253 1143.
 
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med relevante bilag, senest 4. oktober 2021 kl. 12.00
 
Samtaler
Der afholdes samtaler den 11. og 12. oktober 2021
Vi indkalder til samtaler den 4. og 5. oktober 2021 (vær OBS på at indkaldelsen til samtalen kan ende i din spam)

Beskæftigelsesvejleder til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 03-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Tidsbegrænset kombinationsstilling som beskæftigelsesvejleder og medarbejder i Jobbutik – med ansættelse pr. 1. november 2021 – 31. december 2022.  

Kan du være proaktiv, coachende og igennem dine samtaler motivere ledige tilbage til job?
Så er det dig, vi har brug for! 

Din hverdag hos os
Vi har fået en tidsbegrænset kombinationsstilling til besættelse pr. 1. november 2021 i Team Jobklar, Forsikrede ledige og vores Jobbutik. Stillingen er oprettet, da vores politikere har stort fokus på det gode jobrettede og meningsfulde møde med borgerne. I stillingen lægges der op til, at du skal være proaktiv med fokus på den coachende tilgang – dels fordi vi ved, det skaber gode resultater, og fordi vi, igennem inddragelse af borgere i egen sag, får skabt gode møder mellem Jobcenter Faaborg-Midtfyn, borgere og virksomheder. Vi har netop færdiggjort et stort kompetenceforløb, hvor alle medarbejdere i jobcenteret er blevet undervist i Den gode jobrettede samtale – herunder ABC jobstrategi og Den motiverende samtale.

Dine arbejdsfunktioner vil bl.a. bestå af; afholdelse af jobrettede og coachende samtaler, samarbejde med A-kasser, vejledning til uddannelse, afgivelse af tilbud, journalisering, sparring med den ledige i forhold til jobsøgning, hjælp til CV og ansøgningsmateriale.
Da der er tale om en kombinationsstilling, vil halvdelen af din arbejdstid være i Jobbutikken, hvor der også vil være vejledningssamtaler med andre end forsikrede ledige.

Fagligt – forventer vi, at du:
 • Har erfaring inden for beskæftigelsesområdet
 • Har indsigt i arbejdsmarkedet på Fyn
 • Har erfaring med afholdelse af coachende samtaler
 • Har kendskab til ABC jobstrategi, SMART-model og Måltrappe
 • Har erfaring med Den motiverende samtale – herunder anvendelse af Gamemaster- og UGU-modellen
 • Har god formidlingsevne – mundtligt såvel som skriftligt
 • Er dygtig administrativt
 • Har god datadisciplin
Personligt – forventer vi, at du:
 • Er omgængelig, omstillingsparat, serviceminded og tillidsvækkende
 • Er god til at bevare overblikket og arbejder systematisk
 • Griber udfordringerne og handler på dem
 • Kan skabe tillidsfulde relationer i din dagligdag
 • Samarbejder med dine kolleger om en effektiv løsning af kerneopgaven
 • Understøtter og udvikler det tværfaglige samarbejde
 • Sikrer, at den nødvendige information og feedback kommunikeres i organisationen
Velkommen til vores nye kollega!
Du bliver en del af Arbejdsmarked, der er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT & Digitalisering.

Stillingen er placeret i Team Jobklar. Der er ansat 23 kollegaer i teamet. Teamet er opdelt i tre målgruppe-specifikke grupper: Forsikrede ledige – 9 ansatte, Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år – 3 ansatte, Jobparate integrationsborgere – 6 ansatte, to faglige koordinatorer, to uddannelsesambassadører og én leder. Stillingen er slået op i Forsikrede ledige.
Jobbutikken – 6 ansatte, der vejleder borgerne i jobsøgningsstrategier ud fra arbejdsmarkedets behov, understøtter udarbejdelse af ansøgningsmateriale og giver hjælp til Jobnet CV.
 
Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Se den her
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
Den værdiskabende adfærd
I Arbejdsmarked er vi optagede af at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft samt af at videreudvikle det gode møde med vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi med ”Den værdiskabende adfærd”. Dette værdidokument beskriver den adfærd, vi ønsker i Arbejdsmarked. En adfærd, som skal skabe resultater, skal sikre det gode møde med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere samt bevise, at vi evner at være i en konstant foranderlig hverdag. På den måde kan vi løse kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ”Den værdiskabende adfærd” her.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling   
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Beskæftigelsesvejleder
Arbejdssted: Jobcenter Faaborg-Midtfyn, Lindevej 5, 5750 Ringe
Arbejdstid: 37 timer/uge
Tidsbegrænset stilling med forventet tiltrædelse d. 1. november 2021.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Christian Blaschke på tlf. 7253 7572 eller koordinator Lene Marie Nielsen på tlf. 7253 7309.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket. Dette skal være os i hænde senest onsdag d. 3. oktober 2021, kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 6. oktober 2021.

Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er pr. 1. august 2020 en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

 

Viften søger pædagog eller social og sundhedsassistent til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 03-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog / Social og sundheds assistent søges til Palleshave pr. 1/11 2021.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Palleshave afd. Solstrålen C søges 1 pædagog eller social og sundhedsassistent pr. 1/11 2021 eller hurtigst muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingen er på 31,5 t. pr. uge.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
 • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger low arousal
 • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
 • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Solstrålen C er en skærmet specialpædagogisk enhed. Borgerne er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og dagligdags gøremål, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, en del af dem skal have hjælp til den daglige medicinhåndtering.
Borgerne har brug for en struktureret hverdag med få og tilpassede stimuli. Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde. Enkelte af borgerne har dobbelt diagnoser og kan være fysisk/verbalt grænseoverskridende.
En del borger anvender TTT.
Afdelingen indeholder en særforanstaltning, hvor der er 1:1 personalestøtte. Særforanstaltningen kræver, som de andre borger i Gr.C., personale der har kendskab til low arousal, neuropædagogik og sansemotoriske vanskeligheder.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgningsfristen er mandag d. 3. oktober 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt fredag d. 8. oktober i tidsrummet kl. 9-13.
 

Viften søger omsorgsassistent til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Omsorgsassistent søges til Palleshave pr. 1/10 2021.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Palleshave afd. Solstrålen C søges 1 omsorgsassistent pr. 1/10 2021 eller hurtigst muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingen er på 34 t. pr. uge.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
 • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger low arousal
 • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
 • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Solstrålen C er en skærmet specialpædagogisk enhed. Borgerne er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og dagligdags gøremål, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, en del af dem skal have hjælp til den daglige medicinhåndtering.
Borgerne har brug for en struktureret hverdag, med få og tilpassede stimuli. Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde. Enkelte af borgerne har dobbelt diagnoser og kan være fysisk/verbalt grænseoverskridende.

En del borger anvender TTT.
Afdelingen indeholder en særforanstaltning, hvor der er 1:1 personalestøtte. Særforanstaltningen kræver, som de andre borger i Gr. C, personale der har kendskab til low arousal, neuropædagogik og sansemotoriske vanskeligheder.

Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgningsfristen er mandag d. 3. oktober 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt fredag den 8. oktober i tidsrummet kl. 9-13.
 

Pædagog/Sundhedsfaglig medarbejder søges til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 03-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Pædagog/Sundhedsfaglig medarbejder søges til Palleshave pr. 1/10 2021.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Palleshave afd. Solstrålen C søges 2 pædagoger/sundhedsfaglig medarbejder eller lignede pr. 1/11 2021 eller hurtigst muligt.
Arbejdstiden er planlagt hver 2. weekend og stillingerne er på hhv. 11 t. pr. uge og 18 t. pr. uge.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
 • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
 • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger low arousal
 • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
 • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Solstrålen C er en skærmet specialpædagogisk enhed. Borgerne er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og dagligdags gøremål, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, en del af dem skal have hjælp til den daglige medicinhåndtering.
Borgerne har brug for en struktureret hverdag med få og tilpassede stimuli. Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde. Enkelte af borgerne har dobbelt diagnoser og kan være fysisk/verbalt grænseoverskridende.

En del borger anvender TTT.
Afdelingen indeholder en særforanstaltning, hvor der er 1:1 personalestøtte. Særforanstaltningen kræver, som de andre borger i Gr.C., personale der har kendskab til low arousal, neuropædagogik og sansemotoriske vanskeligheder.

Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgningsfrist søndag d. 3. oktober 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt fredag d. 8. oktober i tidsrummet kl. 9-13

Er du Social-, og sundhedshjælper/Social-, og sundhedsassistent/plejehjemsassistent/sygehjælper, så har vi vikariater i Hjemmeplejegruppe Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune, med mulighed for fastansættelse.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 01-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi har travlt her i Ringe!
 
Derfor søger vi dig!
 
Er du Social-, og sundhedshjælper/Social-, og sundhedsassistent/plejehjemsassistent/sygehjælper, så har vi vikariater i Hjemmeplejegruppe Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune, med mulighed for fastansættelse.
 
Vi søger kolleger, der vil være med til at skabe omsorg og kontinuitet for vores borgere.
Stillingen er på 30 timer ugentligt, med mulighed for flere, i dagvagt, med vagt hver 2. weekend snarest muligt eller efter aftale.

Hvem er vi

Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med en rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige faggrupper.
Som hjemmeplejegruppe er vi aldersmæssigt ”en broget skare”, alt fra de unge nyuddannede til de erfarne ”grå guld”, alt i alt en rigtig god og harmonisk gruppe!
Vi er en by-gruppe, derfor er der cykelruter, så et kørekort er ikke en nødvendighed

Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på rummelighed, ordentlighed, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads hvor det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Indflydelse på eget vagtrul
 • Jobbet består i at yde omsorg og pleje til en sammensat borgergruppe og der vil være mulighed for at skabe en kontinuitet, da en stor del af borgergruppen er fast. Vores fokus er personcentreret omsorg med udgangspunkt.
   
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang
 • Der vil indgå som naturlig sparringspartner med kolleger
 • Der er engageret og brænder for hjemmeplejeområdet
 • Der kan se muligheder, er fleksibel og initiativrig
 • Der har fokus på den enkelte borgers behov og udvikling
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 
Vi glæder os til at høre fra netop dig !
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejegruppe Ringe:
Elin Leisted Hansen på telefon 72535808 eller på mail: ebilh@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt cv og relevante bilag senest d. 1/10 kl. 12

Samtaler afholdes løbende Straffeattest, uddannelsesbevis og referencer medbringes til samtalen.
Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Relationel stærk administrativ leder søges til Brobyskolerne

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 01-10-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid








Relationel stærk administrativ leder søges til Brobyskolerne

Du kan blive vores nye administrative leder på Brobyskolerne, hvis du kan se dig selv i nedenstående administrative ledelsesopgaver? Vi håber, du kan tiltræde stillingen senest d.1.12.21, gerne før.

Vi søger en administrativ leder, der kan se sig selv i følgende:

- bragende dygtig til at holde styr på og bevare overblikket over Brobyskolernes økonomi
- elsker at vikardække, så det også giver pædagogisk mening
- er planlæggende og har et stærkt fokus på inddragende processer
- er præcis, grundig og har en analyserende tilgang til ledelsesarbejdet
- er åben, reflekterende
- er bindeled til fællesbestyrelsen når det gælder administrative ledelsesopgaver
- opdatere og vedligeholde digitale platforme
- holde ledelsen opdateret på lovgivning og retningslinjer
- planlægning og gennemførelse af skoleåret administrativt eksempelvis skemalægning, eksamenshåndtering, personalets arbejdstid/opgaveoversigt


Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring


Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 80 ansatte på Brobyskolerne.


Der vil være to ansættelsessamtaler for de ansøgere, der indstilles til at gå videre fra første ansættelsessamtale. Imellem første og anden samtale vil ansøgere skulle gennemgå to tests.
Ansøgningsfrist er d.1. oktober kl.12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt henholdsvis d.8. oktober og d.13. oktober.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skoleleder, Søren Hansen på tlf. 72533872 eller viceskoleleder Tine Sjørup tlf. 72533871. Vi ser helst, at du også kommer på besøg, så vi gensidigt kan danne os et indtryk af hinanden.





 

Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 30-09-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, Korinth, søger social- og sundhedsassistenter
 
- 1 stilling i nattevagt 28 timer/uge – 5/2
- 1 stilling i kombineret dagvagt/aftenvagt 30 timer/uge
 
Stillingerne er med arbejde hver anden weekend og tiltrædelse 1. oktober 2021 eller efter aftale.
 
Vi kan ikke love guld og grønne skove, men vi kan tilbyde et meningsfyldt, givende og varigt arbejde, og et job, hvor du sammen med fantastiske kollegaer og skønne beboere gør hverdagen sjov, spændende, uforudsigelig, lærerig og inspirerende.
 
At arbejde personcentreret med mennesker med en demenssygdom og deres pårørende giver mulighed for, at du og beboerne kan opleve skønne stjernestunder sammen. Det er et arbejde, der kræver en stor medmenneskelig empati for de beboere og deres pårørende du samarbejder med. Med den rette personlige indstilling og uddannelse i principperne for ”personcentreret omsorg”, så vil du få en arbejdsplads, hvor du bliver anerkendt for både faglige og personlige kompetencer.
Du vil få den nødvendige undervisning i personcentreret omsorg og menneskelig blomstring, ligesom der på sigt vil blive rig mulighed for relevant efteruddannelse.
 
Vi er fagligt bevidste og har stort fokus på den palliative pleje- og omsorg, ikke mindst i den sidste tid.
I den mentale palliative indsats arbejder vi bl.a med livsglæde, humor, musik, dans, fysisk aktivitet, spontane aktiviteter, fredagsbar, specielle madaftener, wellness mm.

Som social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Lykkevalg er du sammen med dine kollegaer en vigtig del i forhold til at udføre og koordinere sundhedsfaglige opgaver.
 
Vi søger en kollega, der har lyst og evne til at arbejde udviklende og personcentreret med kompleks fysisk/psykisk pleje og omsorg og du skal være indstillet på at bidrage til at vedligeholde og udvikle vores faglige niveau bl.a. gennem vidensdeling.
Vi skal alle have en god oplevelse ved at gå på arbejde og det er derfor en forventning at du aktivt og konstruktivt bidrager til et godt arbejdsmiljø og ikke mindst evner en åben og ærlig dialog.
 
Vi glæder os til at læse din ansøgning hvis
 • Du har en skarp faglighed og er ikke bange for at reflektere og evaluere, på både din egen og dine kollegaers daglige praksis.
 • Du er kreativ og må gerne have en lidt krøllet tankegang, når det kommer til at udvikle nye arbejdsgange og den generelle kvalitet i plejen af borgere med en demenssygdom.
 • Du er dygtig til at kommunikere og går gerne forrest, når det handler om at formidle, rådgive og vejlede inden for sundhedsfaglige emner – det gælder både ift. elever, borgere, pårørende og dine kollegaer.
 • Du er en knag til at indgå i dialog og samarbejde om opgaver på tværs af faggrupper med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker, læger, sygehus, terapeuter og øvrige samarbejdspartnere.
 • Du har øje for egne og kollegaers faglige kompetencer, og hjælper gerne med at bringe dem i spil.
 • Du har kendskab til FSlll og gerne med kendskab til Nexus
Link
Facebook: @lykkevalg
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Børge Fugl Hansen på tlf. 72 53 56 10 eller mail: boerh@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Tingager plejehjem søger SSA til fast dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-09-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent med smil på læben søges til fast stilling i dagvagt på Tingager Plejehjem

Tingager Plejehjem søger til vores hus en SSA pr. 1. nov. 2021, eller efter aftale.
Stillingen er fast dagvagt 30-32 timer pr. uge, eller efter eget ønske.
Der arbejdes weekendarbejde hver 3 weekend eller 2. weekend efter eget ønske. 
 
Vi ønsker os kollega, der er fleksibel, og med gå på mod og som vil engagere sig i husets beboer.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmene. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du har en fagligt interesse- især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både social-og sundhedshjælperelever, og social-og sundhedsassistentelever, giver også gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
  
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl pr mail: plejecenter-tingager-vp@fmk.dk

Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 28. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.
Du ringes op, hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Tingager plejehjem søger SSA til fast aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 28-09-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
SSA med smil på læben søges til fast stilling i aftenvagt på Tingager plejehjem

Tingager Plejehjem søger til vores hus SSA pr. 1. november 2021, eller efter aftale.
Stillingen er en fast aftenvagt, på 28 timer pr. uge. Der arbejdes hver 2. weekend, i fast planlægning.  
 
Vi ønsker os en kollega, der har gå på mod, og som vil engagere sig i huset.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem, med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt. Vores helt grundlæggende tilgang til boerne på Tingager er baseret på personcentreret omsorg, med afsæt i Tom Kitwoods teori, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach (se link til Blomstringsuniverset)
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er faglig interesseret
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Vi tilbyder:
 • engagerede kolleger, ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • god introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • faglig sparring.
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorte Pihl på tlf. 7253 5093, eller vagtplanlægger Anette Mortensen på tlf. 7253 5412.
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 28. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.  
Du modtager telefonopringning hvis du inviteres til samtale, og der bedes du
kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

😊 SOCIAL- & SUNDHEDSASSISTENT SØGES - HAR DU SORT BÆLTE I MEDICINHÅNDTERING 😊

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-09-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- & Sundhedsassistent søges til BO & AKTIV / Viften
På Seniorcenter Egebo, Egeparken 64, 5772 Kværndrup.


Stillingen er på 32 timer ugentligt og er ledig pr. 1. november 2021.
Arbejdstiden er vekslende mellem dag, aften samt hver 2. weekend.


Vi tilbyder dig livsbekræftende oplevelser og opgaverne er mangfoldige. Beboerne er ældre og herligt utraditionelle. Alle har betydelig og varig funktionsnedsættelse, de kan ikke tage vare på sig selv og har behov for omfattende støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold. Plejeopgaver ifm. bad og toiletbesøg er kendetegnet ved relation og etik.

Seniorcenter Egebo er et bo- og dagtilbud som består af 18 lejligheder med adgang til dejlige fællesarealer både ude og inde. Centeret ligger centralt på Fyn, der er gode tog- og busforbindelser og Egeskov Slot ligger nærmest i baghaven.

BO & AKTIV / VIFTEN omfatter FMK´ s kommunale botilbud, interne dagtilbud og et aflastningstilbud. Organisationen udgør 235 ansatte – socialpædagoger, sundhedsfagligt personale samt teknisk og administrativt personale. Ledergruppen består af 1 leder og 6 mellemledere.

Som SSA bliver du en del af det Sundhedsfaglige Team på Egebo – et Team der ud over Seniorcenter Egebo også varetager sygeplejefaglige opgaver for 2 bofællesskaber i Kværndrup. Teamet samarbejder med Den Kommunale Sygepleje og har ansvaret for sundhedsfaglige problemstillinger, lægekontakt, opdatering af diverse ordinationer, dispensering, stillingtagen til tilstande, oplæring af ufaglært personale samt dokumentation i Nexus.
Og selvfølgelig tværfagligt samarbejde med socialfagligt personale.

Den socialfaglige tilgang er med udgangspunkt i den anerkendende og ressourcefokuserede metode KRAP. Indsatsen tilrettelægges og struktureres i samarbejde med beboerne og er med forståelse for den enkeltes individuelle behov og forudsætninger.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv og søger kolleger som personligt og fagligt kan bidrage til det. Vi lægger vægt på:
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
 • Afdelingsleder Kim Holm Søby på tlf.: 72 53 69 05

Ansøgningsfristen er mandag den 27. september klokken 12.00
 

Vi mangler netop dig, sygeplejerske til Rehabiliteringscenter Bakkegården

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 27-09-2021 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi ønsker at udvide ansøgerfeltet i forbindelse med, at en af vores sygeplejersker skal læse videre, og en anden har søgt nye udfordringer. Derfor har du muligheden for at blive vores nye kollega. Vi tilbyder to faste stillinger på 37 timer/uge. Stillingerne ønskes besat fra den 01.11.21 eller efter aftale. Hvis anden ansættelsesbrøk ønskes, er dette også muligt.
 
Er du derfor uddannet sygeplejerske, og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til midlertidigt ophold, så har vi jobbet til dig.
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
Sundhedsvæsenet er i disse år under stor udvikling, og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages derfor i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under udvikling, hvorfor Bakkegården fremadrettet vil få en central rolle i udviklingen af kommunens akutfunktion. Med udgangen af året forventes det derfor, at akutfunktionen i den kommunale sygepleje flyttes til Bakkegården, hvorfor du vil have mulighed for, efter interesse og oplæring, på nogle dage at deltage i denne funktion.

Bakkegården er derfor den 01.03.21 organisatorisk lagt ind under den kommunale sygepleje, for at styrke udviklingen, og være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 35 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, sygehjælper og ergoterapeuter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.
 
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Et spændende job med mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • Er du kliniskvejleder eller har interesse heri, tilbyder vi 1/6 diplom, så ledes at du kan vejlede vores sygeplejestuderende
   
 • Et stabilt oplæringsprogram
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
   
 • Medbestemmelse af arbejdsplan. Du kan forvente primært at arbejde dagvagt med weekendvagt hver 4. weekend, samt indgå i helligdagsvagter
   
 • Arbejde i tværfaglige teams bestående af faste faggrupper
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde selvstændigt, tværfaglig og tage ansvar
   
 • Der kan opstarte et behandlingsforløb ud fra en sygeplejefaglig udredning
   
 • Der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Du udviser fleksibilitet, hvor det er nødvendigt
   
 • Som medvirker til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø
   
 • Har et fagligt engagement, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 27.09.21 kl. 8.00. Samtaler afholdes løbende.
 

Vi søger en ny nattevagt til plejehjemmet Lysbjergparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 27-09-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger en ny sundhedsfaglig medarbejder i nattevagt pr. 1 november eller snarest muligt derefter. Ansøger med relevant sundhedsfaglig uddannelse, kan søge stillingen.
Stillingen er på 28 timer ugentligt i nattevagt med arbejde hver anden weekend.
 
Lysbjergparken er kommunens mindste plejehjem med 24 lejligheder.
Kunne du tænke dig at være med til fortsat at udvikle plejehjemmet, både internt på Lysbjergparken, men også med de andre kommunale plejehjem og øvrige samarbejdspartnere, så er det dig vi har brug for.
 
På Plejehjemmet Lysbjergparken arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede tilgang er med afsæt i Tom Kitwoods teori omsat til Blomstringsmodellen af Vibeke Drevsen Bach. https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Lysbjergparken er smukt beliggende i V. Åby, med udsigt til det Fynske landskab og med kig til Nakkebølle fjord. Plejehjemmet er indrettet i 3 leve-bo miljøer med hver deres fælles køkken, hvor omdrejningspunktet er den sociale kontakt og interaktion. Der laves hver dag mad fra bunden af vores ernæringsassistenter. Vi har stor kontakt med lokalmiljøet med bl.a. en velfungerende frivillig venneforening og andre frivillige initiativer.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job
 • En fleksibel arbejdsplads
 • Tværfagligt netværk og samarbejde med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel
 • God introduktion
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • ønsker at være med til at udvikle og højne kvaliteten i plejen
 • ønsker at gå i front og være drivkraften i praksis, når nye tiltag skal implementeres
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • bidrager ind i den rehabiliterende tankegang og fortløbende reflekterer over egen praksis samt ønsker at udvikle dine personlige og faglige kompetencer
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, netværk til beboerne, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorthe S. Andersen doan@fmk.dk eller mobil 7253 5057

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning, med relevante bilag, senest d. 27. september 2021 kl. 8.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til samtaler sker pr. telefon.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 på Lysbjergparken, eller efter nærmere aftale.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på evt. reference.

Pædagog 37 timer søges pr. 1. oktober 2021 – til Sundbrinkens Børnehus Børneområde Syd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Pædagog søges pr. 1. oktober 2021- eller snarest derefter, til vores §4-specialafdeling 37 timer/uge.

Kort om os
Specialafdelingen er en del af vores integrerede 0 – 6 års dagtilbud ”Sundbrinkens Børnehus”. Pt. er der indskrevet 7 børn i afdelingen, der er normeret til i alt 8 børn.
Som pædagog i specialafdelingen, vil man indgå i et team på 4 pædagoger – og være en del af et hus med i alt 18 medarbejdere.

Det forventer vi af dig
Vi søger en pædagog der har viden om børn med særlige behov – og som har en forståelse for, at tilknytningen til almenområdet er værdifuldt.
Vi forventer i at du:
 • Har pædagogfaglig uddannelse
 • Har viden om og interesse for, at arbejde med udvikling af gode lege og læringsmiljøer
 • Kan arbejde med børnefælleskaber
 • kunne arbejde systematisk med ”high og low arousal”
 • Er en loyal holdspiller der har fokus på fælles kurs og på at løfte i flok
 • Har høje faglige pædagogiske ambitioner i en omstillingsparat kultur
 • Er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er et ønske om høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde
 • Er tydelig i kommunikation, - både mundtligt og skriftligt
 • Er autentisk overfor børnene og er ikke bange for at bringe sig selv i spil
 • Er struktureret og kan sætte tydelige rammer for pædagogiske aktiviteter
Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist er søndag den 26. september 2021, kl. 23.59.
Vi forventer at holde samtaler i uge 39.

Ansættelse
Stillingen besættes pr. 1. oktober 2021 – eller snarest derefter. Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.

Kontakt
For yderligere oplysning, kontakt områdeleder Carsten Ørum på tlf.: 7253 4800.

Socialfaglig medarbejdere til fast stilling i Socialpsykiatrisk Botilbud

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 20:00
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Botilbud Korinth søger 2 socialfaglige medarbejdere.

Vi søger to socialfaglige medarbejdere med forskellige faglige profiler, begge med grunduddannelse som socialrådgiver, pædagog eller ergoterapeut til stilling på Botilbud Korinth.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne, der i en periode af deres liv står i en svær situation hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte.
 I vores Botilbud forsøger vi sammen at tegne ”landkortet” for hvad der er virksom og værdig psykiatri. Det er en spændende ”rejse” hvor vi både støder på svære udfordringer og fantastiske øjeblikke sammen. På rejsen ”navigerer” vi ud fra følgende ”navigationsbegreber”;
Værdighed, Gensidig respekt, Dialog. Ordentlighed, Netværksinddragelse
Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig, og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vi arbejder bl.a. med Åben Dialog netværkssamtaler som tilgang til samarbejdet med beboerne og deres netværk.
Derudover arbejder vi med kognitive samtaler og ikke mindst inddrager vi naturen mest muligt i vores samarbejde. Vi ønsker at samskabe en kultur der er præget af, at vi har en positiv tilgang til og tro på beboernes forandringspotentiale.

I samarbejde med henholdsvis jobcenter og kostforplejning i Fåborg-Midtfyn kommune driver vi eget virksomhedscenter, hvor vi har mulighed for at tilbyde arbejdspraktikker til vores beboere, som en del af en proces hen mod afklaring og forsørgelse i eget liv.
Vi har praktikker i vores køkken og i pedelopgaverne med vedligeholdelse og praktiske opgaver på botilbuddet.

Vi ønsker os:
Endnu mere fokus på Åben Dialog og dialogisk praksis og søger én medarbejde, der har relevant uddannelse i og erfaring med Åben Dialog netværkssamtaler, som har lyst til at komme være en stærk drivkraft ind i vi afholder åbne samtaler med beboere og deres netværk. Vi søger en medarbejder der har gode faglige kvalifikationer i arbejdet med reflekterende processer og nysgerrige og undrende dialoger, og som forstår sig selv ind i at ”stå i det ukendte” og på den vis tilbyde at gå ved siden af beboere og kolleger i vejen mod et dialogisk funderet botilbud. Vi arbejder på at udbyde intern praksisnær dialogisk uddannelse, og ønsker at en kommende medarbejder skal være en del af teamet bag.

I forbindelse med vores virksomhedscenter søger vi en socialfaglig medarbejder, der har gode ”handyman/handywoman” kompetencer og kan se sig selv som drivkraft ind i opgaverne i vores virksomhedscenter. Du skal både brænde for at planlægge og koordinerer forløb i samarbejde med jobmentor, men også for selv at gå forrest med de praktiske opgaver i samarbejde med beboere og kolleger. Vi drømmer f.eks.om at lave eget træværksted, cykelværksted, udsmykke og indrette vores botilbud beboere og medarbejdere i fælles kreative processer og meget andet.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med:
Sygeplejersker, Social- & Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter, Pædagoger og Socialrådgivere.
Vi tror på, at når forskellige faggrupper byder ind med hver deres faglighed, så lykkes vi bedre. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.  Vi ønsker at invitere dig ind i et team, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også udvikler nye og spændende måder at løse kerneopgaven på.

Fælles for begge de socialfaglige opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag.
 • At overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø.
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet.
 • At rammesætte og afholde netværkssamtaler med borgere og deres relevante netværk.
Og
 • Du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller ergoterapeut.
 • Du har erfaring med Kognitiv behandling, eller vil gerne have det.
 • Du kan kombinere skriftligt fokus på delmål, døgnrytme og daglig journalisering med pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets socialfaglige mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem deres aktuelle komplekse situation og deres levede liv.
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
Vi kan vi tilbyde dig:
 • introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov, og du vil få ekstern supervision.
 • at blive en del af en personalegruppe, hvor medarbejderne er engagerede, fagligt ambitiøse, har stort ansvar og stor indflydelse.
 • at arbejde i et botilbud hvor beboerne selv vælger, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med for at nå deres mål og drømme.
 • en nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • relevant undervisning og kompetenceudvikling.

Botilbud Korinth er en del af Døgnpsykiatri i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Toften og et akuttilbud. Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk
Løn og ansættelse:
Stillingen er fra d. 01.10.2021, eller snarest derefter og på 32 timer i blandede dag, aften og rådighedsvagter med weekendvagt hver 3. weekend. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Iben Pytlick på telefon 72536932
 Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 26.09.2021
Ansættelsessamtaler afholdes d. 27 september 2021
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk

Social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 34-37 timer ugentlig, med arbejdsweekend hver tredje uge.
 
Tiltrædelse 1.oktober 2021, eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejehjem, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt plejehjemsleder Lene Eg Andreasen tlf. 7253 2801, TR Birgitte Hviid tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 26.september 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 29. september 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe straffeattest samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

Social- og sundhedshjælper til fast stilling i aftenvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Stillingen er på 28 timer ugentlig og med arbejdsweekend hver anden uge og der arbejdes 5-2. Tiltrædelse 1.oktober 2021 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejehjem, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder. 
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det), både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt. 
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion 
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt plejehjemsleder Lene Eg Andreasen tlf: 7253 2801, TR Birgitte Hviid tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 26. september 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, dog senest onsdag d. 29. september 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.