Single

Vi søger Social- og sundhedshjælperelever til uddannelsesstart på hovedforløb januar 2022

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 04-10-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse? Kan du svare ja til dette, så ser vi frem til at tage imod dig som vores nye Social- og sundhedshjælperelev.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, du bestemmer hvor!
 
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. 
 
For at kunne søge en af disse elevstillinger
 • Skal du være i gang med, eller have bestået grundforløb 2. Har du ikke det, kan du kontakte SOSU-Fyn for vejledning.
Når du bliver elev
 • er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye arbejdsfællesskab. En stor del af det at arbejde i et fællesskab, handler om samarbejde.
 • er du parat til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • vil du opleve, at vi hele tiden arbejder på at gøre vores arbejdspladser endnu bedre til at hjælpe dig gennem hele dit uddannelsesforløb.
 • er dine spørgsmål med til at udvikle os, også derfor er du vigtig for os!
Du får elevløn under uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb
 • Er du over 25 år og har ét års relevant arbejdserfaring af mindst 24 timer/uge indenfor det overenskomstmæssige område, kan du søge om at få voksenelevløn.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdserfaring berettiger dig til voksenelevløn, kan du kontakte din fagforening.
 • Hvis du er ledig og over 25 år, kan du kontakte jobcenteret i din hjemkommune om mulighed for evt. at blive voksenlærling.
Ansøgning:
Du skal vedlægge:
 • En motiveret ansøgning
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn (som du fik da du startede på grundforløbet)
 • Grundforløbsbevis (hvis du er færdig)
 • Dokumentation for ret til voksenelevløn (hvis det er relevant for dig)
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen). Eller ring på 7253 1143.
 
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med relevante bilag, senest 4. oktober 2021 kl. 12.00
 
Samtaler
Der afholdes samtaler den 11. og 12. oktober 2021
Vi indkalder til samtaler den 4. og 5. oktober 2021 (vær OBS på at indkaldelsen til samtalen kan ende i din spam)