Single

Viften søger pædagog eller social og sundhedsassistent til Palleshave

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, SOSU
Ansøgningsfrist: 03-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Pædagog / Social og sundheds assistent søges til Palleshave pr. 1/11 2021.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Palleshave afd. Solstrålen C søges 1 pædagog eller social og sundhedsassistent pr. 1/11 2021 eller hurtigst muligt.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 2. weekend. Stillingen er på 31,5 t. pr. uge.
Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på:
  • Sundhed – med fokus på at motivere borgerne til daglig aktivitet
  • Trivsel – vi arbejder konfliktnedtrappende og bruger low arousal
  • Uddannelse og beskæftigelse – at borgerne går glade på arbejde hver dag
  • Selvstændighed – vi følger borgernes initiativ
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber) – med fokus på sociale aktiviteter og et tæt samarbejde med de pårørende.
Solstrålen C er en skærmet specialpædagogisk enhed. Borgerne er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer og dagligdags gøremål, de har varieret behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, en del af dem skal have hjælp til den daglige medicinhåndtering.
Borgerne har brug for en struktureret hverdag med få og tilpassede stimuli. Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde. Enkelte af borgerne har dobbelt diagnoser og kan være fysisk/verbalt grænseoverskridende.
En del borger anvender TTT.
Afdelingen indeholder en særforanstaltning, hvor der er 1:1 personalestøtte. Særforanstaltningen kræver, som de andre borger i Gr.C., personale der har kendskab til low arousal, neuropædagogik og sansemotoriske vanskeligheder.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette, og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner og sætter pris på en god dialog og tværfagligt samarbejde.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås via hjemmesiden: https://viften.fmk.dk/forside/ eller ved henvendelse til afdelingsleder Mie Hjæresen på tlf. 72 53 68 79 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00)
Ansøgningsfristen er mandag d. 3. oktober 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt fredag d. 8. oktober i tidsrummet kl. 9-13.