Single

Vi mangler netop dig, sygeplejerske til Rehabiliteringscenter Bakkegården

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 27-09-2021 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Vi ønsker at udvide ansøgerfeltet i forbindelse med, at en af vores sygeplejersker skal læse videre, og en anden har søgt nye udfordringer. Derfor har du muligheden for at blive vores nye kollega. Vi tilbyder to faste stillinger på 37 timer/uge. Stillingerne ønskes besat fra den 01.11.21 eller efter aftale. Hvis anden ansættelsesbrøk ønskes, er dette også muligt.
 
Er du derfor uddannet sygeplejerske, og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til midlertidigt ophold, så har vi jobbet til dig.
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
Sundhedsvæsenet er i disse år under stor udvikling, og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages derfor i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under udvikling, hvorfor Bakkegården fremadrettet vil få en central rolle i udviklingen af kommunens akutfunktion. Med udgangen af året forventes det derfor, at akutfunktionen i den kommunale sygepleje flyttes til Bakkegården, hvorfor du vil have mulighed for, efter interesse og oplæring, på nogle dage at deltage i denne funktion.

Bakkegården er derfor den 01.03.21 organisatorisk lagt ind under den kommunale sygepleje, for at styrke udviklingen, og være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 35 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, sygehjælper og ergoterapeuter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.
 
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Et spændende job med mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • Er du kliniskvejleder eller har interesse heri, tilbyder vi 1/6 diplom, så ledes at du kan vejlede vores sygeplejestuderende
   
 • Et stabilt oplæringsprogram
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
   
 • Medbestemmelse af arbejdsplan. Du kan forvente primært at arbejde dagvagt med weekendvagt hver 4. weekend, samt indgå i helligdagsvagter
   
 • Arbejde i tværfaglige teams bestående af faste faggrupper
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde selvstændigt, tværfaglig og tage ansvar
   
 • Der kan opstarte et behandlingsforløb ud fra en sygeplejefaglig udredning
   
 • Der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Du udviser fleksibilitet, hvor det er nødvendigt
   
 • Som medvirker til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø
   
 • Har et fagligt engagement, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 27.09.21 kl. 8.00. Samtaler afholdes løbende.