Single

Attraktiv skole med høj forældretilfredshed søger skoleleder Skoleleder til Carl Nielsen-skolen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-10-2021 16:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Kan du inspirere til fortsat at skabe faglig og social trivsel hos elever og medarbejdere? Er du ambitiøs på egne og andres vegne, og ser du synergier mellem skole, dagtilbud og lokalsamfundet? Så mangler vi dig!

Den veldrevne Carl Nielsen Skole i Nr. Lyndelse søger ny skoleleder, da vores hidtidige leder er gået på pension. Skolen ligger i kommunens nordlige del kaldet ”forstadsbåndet”, og som sådan orienterer området sig både mod storbyens muligheder i Odense og naturens muligheder i lokalsamfundet. En særlig mulighed er skolens nye nabo – en kommunal integreret daginstitution som giver skolen en unik mulighed for at indgå i et lokalt samarbejde med fokus på områdets børn i et helt børne-livsperspektiv fra vuggestue til 9. klasse.

Den nye skoleleders vigtigste opgaver
Som ny skoleleder forventer vi, at du kan fastholde og udvikle en skole, hvor der allerede i dag leveres solide resultater. Trivsel, sociale fællesskaber og høj faglighed er vigtige pejlemærker for Carl Nielsen-skolen, og vi er stolte af vores resultater i de nationale målinger og tilgangen af nye elever.

Vores børnesyn er baseret på en inkluderende hverdag for alle elever, hvor der er fokus på glæde og fællesskab samt plads og respekt for den enkelte. Som ny skoleleder skal du gå forrest og være en synlig, kulturbærende skikkelse, som eleverne kender og kan relatere til. Dette gælder i særlig grad i forhold til et godt samarbejde, der skaber synergier med den nye daginstitution på grunden ved siden af skolen.

Endelig bliver du en del af en stærk dagtilbud- og skoleledergruppe, hvor det forventes, at du tager en aktiv og engageret position som sparringspartner for både dine lederkollegaer og chefen for Center for Opvækst og Læring i den fælles bestræbelse på at realisere kommunens samlede børn- og ungepolitik.

Hvad leder vi efter?
Vi leder efter en synlig og nærværende leder, som sætter retning både skolefagligt og ledelsesmæssigt. Det er derfor vigtigt, at du besidder stærke kommunikative og relationelle kompetencer. At skabe en god skole sker hos os i samspil med elever, forældre og personalet, så det er vigtigt, at du prioriterer det brede forældre- og personale samarbejde, og ser skolebestyrelsen som en vigtig sparringspartner i hverdagen.

Som leder skal du fremstå troværdig, tillidsskabende og anerkendende ift. Medarbejdere, og som person skal du både kunne give og modtage konstruktiv feedback. Du er en leder, der kan gå forrest, men samtidig sørge for at personalegruppen er lige bagved og har klarhed over mål, middel og metode valg. Gennem dialog med personalet skaber du en fælles udvikling af skole og SFO med en høj grad af social kapital som en af grundstenene for trivsel og arbejdsglæde til gavn for børn og forældre.

Skolefagligt ser du muligheder og evner at trække nye ideer ind i skolens drift på en måde, der styrker kvaliteten og de resultater, skolen leverer. Ledelsesfagligt sætter du tydelige mål. Du følger op og har en konstruktiv dialog med medarbejderne. På skolen lægger vi desuden stor vægt på sikker drift, da vi kan se, at både medarbejdere og børn trives bedst i stabile og planlagte rammer.

Ledelsesmæssigt interesserer du dig stærkt for, hvordan du sætter rammerne for at dine ca. 60 medarbejdere, dine to afdelingsledere og sidestillede lederkollegaer, så de kan udfolde deres potentiale.

Om Carl Nielsen-skolen
Carl Nielsen-skolen er tosporet fra 0.- 9. kl. og har en mindre specialklasserække. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har en mission om at være en skole, som skaber grobund for trivsel, dannelse og læring. Vi er en skole der rummer alle børn, og vi er stolte af at kunne tilbyde en god skole og et godt skoleforløb for vore børn. Vores hverdag bygger på værdier og i mindre grad regler. Skolen har 4 værdiord: Respekt, Udvikling, Engagement og Ansvar. Læs mere om skolen her.

Om Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste sted.

I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du kan læse vores Medarbejder og Ledelsesgrundlag her.

Krav til erfaring og uddannelsesmæssige baggrund
Det er et krav, at du har erfaring med skoleledelse, har undervisningserfaring og har
lederuddannelse på minimum diplomniveau.

Yderligere information
Ønsker du høre mere om Carl Nielsen Skolen og forventningerne til den nye skoleleder, så kontakt gerne Chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på 7253 3101. Hvis du ønsker at besøge skolen kan du kontakte viceskoleleder Irene Larsen på 72534082 eller afdelingsleder Susanne Pedersen på 72533783, som begge sidder i ansættelsesudvalget.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med den behandlingsberettigede organisation efter forhandling, og der er ingen øvre arbejdstid. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her.

Store kommunale satsninger som er politisk prioriterede i forbindelse med børne- og ungepolitikken og visionen om Fremtidens Skole: Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er 06. oktober 2021 kl. 16.
1. samtalerunde gennemføres den 13. oktober og 2. samtalerunde den 25. oktober. Inden en eventuel 2. samtalerunde vil der blive gennemført en personprofilanalyse og test i løbet af uge 42. På anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om ansættelse.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.