Single

Leder til Brahesminde Skoler og Børnehuse i Svanninge og Horne

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 06-10-2021 16:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Alle mand står klar på dæk! Er du den nye leder til vores fantastiske landsbyordning på Sydfyn?

Børn, ansatte og forældre står alle klar på dæk med kikkerten for øjet: Vi spejder efter vores nye leder, som med en sikker hånd på roret, og et fast blik på både dagligdagen og mod nye horisonter, kan videreføre og udvikle vores unikke landsbyordning.

Du har nu chancen for at blive leder for et unikt fællesskab i Brahesminde Skoler og Børnehuse i Svanninge og Horne. Med en superdygtig og engageret personalegruppe og stort forældreengagement i et aktivt og deltagende lokalsamfund, ligger vejen åben for en leder, der kan videreføre og udvikle den røde tråd mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbud og den faglige og sociale trivsel i skolen – på tværs af de to matrikler.

Vi er stolte over de resultater, vi har skabt for vores børn og elevers læring og trivsel. Vi søger en leder, der kan fortsætte de gode resultater gennem skarpt blik og forståelse for balancen mellem at finde nye veje, fastholde sikker drift og udvikle involveringen i og af lokalsamfundet.

En synlig, empatisk og ambitiøs leder med god balanceevne
Som vores nye leder skal du gå forrest og være en synlig leder, både ved fremmøde og på distancen. Det er en vigtig værdi for os, at vi ser hinanden og kender hinanden, så både medarbejdere, elever og forældre kender dig og kan relatere til dig. Du skal også kunne balancere mellem at være tæt på børn og elever i deres hverdag, og være en dynamisk medspiller i den fælles ledergruppe på det samlede børne- og ungeområde i Center for Opvækst og Læring.

Med to forskellige matrikler og to sektorlovgivninger er det nødvendigt, at du har et udpræget talent for at samarbejde og danne relationer. Du skal sætte rammerne for to afdelingsledere for skoledelen og to afdelingsledere for dagtilbudsdelen. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og der er etableret velfungerende samarbejdsstrukturer både på tværs af geografierne og på tværs af faggrupper. I rummet mellem geografier og fagligheder skal du desuden kunne lede strategisk med økonomisk tæft i en politisk styret organisation. Vi vil lægge vægt på, at du enten har kendskab til begge sektorer, eller at du evner at sætte dig hurtigt ind i nye områder.

Endelig forventer vi, at du som del af en stærk dagtilbud- og skoleledergruppe i Center for Opvækst og Læring tager en aktiv og engageret position som sparringspartner for både dine lederkollegaer og din centerchef i vores fælles arbejde på at realisere kommunens samlede børn- og ungepolitik.

Kom med ombord hos os og bliv en del af noget større
Vi har i både dagtilbud og skole et kontinuerligt fokus på at gøre det, der giver mening for børn og elever på netop vores skole i den konkrete situation. Det gælder, når vi planlægger undervisning, etablerer læringsmiljøer og har samarbejde på tværs af aldersgrupper. I denne planlægning har vi også stor succes med at have lokalsamfundet med om bord, fx tiltag som ”Markedsdag” og den årlige høstfest, og vi ser spændende muligheder i at bringe vores børn i endnu tættere samspil med foreninger, klubber og lokale initiativer.
Vi har desuden stort fokus på bevægelse, og vi har både DGI-certificering og Friluftsrådets Grønt Flag/Grønne Spirer. Udenfor bevæger vi os i de smukke omgivelser i det helt nære miljø og lidt væk, når vi tager vores egen bus for at undersøger havbunden ved Bøjden eller udforske istidslandskabet i Svanninge Bakker.

Vi er en veldreven landsbyordning med høj trivsel. Vi søger ny leder, da vores hidtidige leder har fået nye opgaver på en anden skole i kommunen. Landsbyordningen består af to afdelinger: Én i Horne og én i Svanninge. Afdelingerne er bygget ens op, hvor begge har integreret dagtilbud samt 0.-6. klasse. I dagtilbud er der 14 pædagogiske personaler, 16 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn, og i skoledelen er der 40 lærere og pædagoger og 215 elever. Du bliver leder af et team med fire afdelingsledere.

Brahesminde har et værdigrundlag, der har fokus på at forme livsduelige børn gennem leg og læring, hvor der tages hånd om
  • mangfoldighed – forskellighed er en ressource
  • det grønne og det aktive liv
  • tryghed, trivsel og glæde
  • du, jeg og vi i et forpligtende fællesskab
  • vores læring
Om Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.

Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi Udviklingsstrategi (fmk.dk), Sammen skaber vi det bedste sted.

I vores Medarbejder- og Ledelsesgrundlag har vi sammen formuleret de krav og forventninger, vi har til hinanden. Du finder grundlaget her: Personalepolitisk værdisæt (jobifmk.dk)

Hvis du efter at have læst ovenstående er klar på nye og spændende udfordringer, så sæt sejl og lad os følges ad på nye eventyr.

Krav til erfaring og uddannelsesmæssige baggrund
Det er et krav, at du har erfaring med skoleledelse, har undervisningserfaring og har lederuddannelse på minimum diplomniveau.

Yderligere information
Ønsker du høre mere om Brahesminde Skoler og Børnehuse og forventningerne til den nye leder, så kontakt gerne Chef for Opvækst og Læring Christian Elmelund-Præstekær på 7253 3101. Hvis du ønsker at besøge vores matrikler, kan du kontakte afdelingsleder Ian Kristensen på 7253 4505 eller dagtilbudsleder Lisbet Ellekrog på 7253 3941, som begge sidder i ansættelsesudvalget.
 
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med den behandlingsberettigede organisation efter forhandling, og der er ingen øvre arbejdstid. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Læs mere om
Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik her: Børne- og Ungepolitik (fmk.dk).
Store kommunale satsninger som er politisk prioriterede i forbindelse med børne- og ungepolitikken og visionen om Fremtidens Skole:
”Den kulturelle rygsæk” Den kulturelle rygsæk (fmk.dk)
”Erhvervsrygsækken” Erhvervsrygsækken (fmk.dk)

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfrist er 6. oktober 2021 kl. 16.
1. samtalerunde gennemføres d. 14. oktober 2021 og 2. samtalerunde d. 27. oktober 2021. Inden en eventuel 2. samtalerunde vil der blive gennemført en personprofilanalyse og test i løbet af uge 42. På anden samtale skal du løse en case-opgave. Der tages referencer inden endeligt tilbud om ansættelse.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.