Single

Pædagog 37 timer søges pr. 1. oktober 2021 – til Sundbrinkens Børnehus Børneområde Syd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-09-2021 23:59
Arbejdssted: Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Pædagog søges pr. 1. oktober 2021- eller snarest derefter, til vores §4-specialafdeling 37 timer/uge.

Kort om os
Specialafdelingen er en del af vores integrerede 0 – 6 års dagtilbud ”Sundbrinkens Børnehus”. Pt. er der indskrevet 7 børn i afdelingen, der er normeret til i alt 8 børn.
Som pædagog i specialafdelingen, vil man indgå i et team på 4 pædagoger – og være en del af et hus med i alt 18 medarbejdere.

Det forventer vi af dig
Vi søger en pædagog der har viden om børn med særlige behov – og som har en forståelse for, at tilknytningen til almenområdet er værdifuldt.
Vi forventer i at du:
  • Har pædagogfaglig uddannelse
  • Har viden om og interesse for, at arbejde med udvikling af gode lege og læringsmiljøer
  • Kan arbejde med børnefælleskaber
  • kunne arbejde systematisk med ”high og low arousal”
  • Er en loyal holdspiller der har fokus på fælles kurs og på at løfte i flok
  • Har høje faglige pædagogiske ambitioner i en omstillingsparat kultur
  • Er understøttende i forhold til en kultur, hvor der er et ønske om høj grad af forældreinvolvering og forældresamarbejde
  • Er tydelig i kommunikation, - både mundtligt og skriftligt
  • Er autentisk overfor børnene og er ikke bange for at bringe sig selv i spil
  • Er struktureret og kan sætte tydelige rammer for pædagogiske aktiviteter
Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfrist er søndag den 26. september 2021, kl. 23.59.
Vi forventer at holde samtaler i uge 39.

Ansættelse
Stillingen besættes pr. 1. oktober 2021 – eller snarest derefter. Lønindplacering jf. BUPLs overenskomst på området.

Kontakt
For yderligere oplysning, kontakt områdeleder Carsten Ørum på tlf.: 7253 4800.