Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger SSA-elever til ansættelse på Grundforløb 2, med efterfølgende hovedforløbsstart.

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Er du klar til at tage ansvar for dine medmennesker? Drømmer du om at gøre livet lettere for borgere i udfordrende livssituationer? Bliver du motiveret af at være med til at give sårbare mennesker hjælp og støtte i livet, og er du klar til at tage ansvar for din egen fremtid og uddannelse?
 
VIGTIGT:
Inden du ansøger om at blive ansat som Social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2 i januar 2022, med efterfølgende start på hovedforløb i juni 2022, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på social- og sundhedsskolen Fyn, som du vedhæfter din ansøgning.

Du skal henvende dig på Sosu-Fyn for at booke en vejledningstid på https://sosufyn.dk/  eller telefonnr. 63 10 27 00 tast 1.
 
Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense. Efter eget valg.
 
Uddannelsen er ikke, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. Du kommer i praktik på plejehjem, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på et sygehus. Der kan også være mulighed for en praktik i udlandet.
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.

Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst
 • Du får løn under hele uddannelsen, fra du starter på GF2 og i hele hovedforløbet, både når du er i praktik og på skoleforløb.
 • Du kan få almindelig elevløn, voksenelevløn eller lærlingeløn. Er du i tvivl om hvad du er berettiget til, kontakt din fagforening eller dit jobcenter.
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • Motiveret ansøgning
 • Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-Fyn eller kvittering fra optagelse.dk (se ovenfor)
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-Fyn 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Vibe Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk - så vil du blive ringet op (Husk at skrive dit telefonnummer i mailen)
Du kan også ringe på tlf. 7253 1143 på hverdage mellem 12.00 og 16.00

Merit-elever søges til Hovedforløbet på SSA og SSH

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 31-12-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Hvis du tidligere har være i gang med en sundhedsfaglig uddannelse som SSA, SSH eller sygeplejerske, eller er du allerede uddannet SSH, så har du muligheden for at søge om at genoptage din uddannelse eller videreuddanne dig, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dit uddannelsesforløb og påbegyndelsestidspunktet, aftales individuelt i samarbejde med SOSU-skolen.

Din uddannelse:
Når du bliver ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, foregår uddannelsen i samarbejde med SOSU-Fyn. Skoleperioderne foregår på SOSU-Fyns skoler i enten Svendborg eller Odense, du bestemmer hvor!
 
Uddannelsen er ikke længere, som den var engang. Mange sundhedsopgaver har skiftet hænder de senere år og du vil opdage, at social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i dag har fået et lang større sundhedsfagligt ansvar – og vi har brug for dig!
Du vil gennemleve en spændende og alsidig uddannelse hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af det danske sundhedssystems tilbud. 
 
Grundlæggende handler det om trivsel for den enkelte borger med udgangspunkt i dennes livssituation. Her kommer du til at spille en væsentlig rolle.
Du vil lære at løse opgaver der strækker sig fra daglig omsorg og pleje til tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende tiltag og du vil skulle samarbejde med en lang række sundhedsfagligt personale. Du vil lære om sundhedspædagogik, anatomi og fysiologi, motivationsstrategier, farmakologi og meget mere.
 
Når du bliver elev i Faaborg- Midtfyn kommune:
 
Vi skal lære hele livet, også når vi er færdige med vores uddannelse. Du kommer til os med det sidste nye i vores fag og dine nye øjne på vores arbejde og dine spørgsmål, er med til at udvikle os og gøre os dygtigere, også derfor er du vigtig for os. Til gengæld arbejder vi vedvarende på at gøre vores læringsmiljøer endnu bedre.
 • Er du elev, er du også medarbejder og du kommer til at indgå som en vigtig del af dit nye tværfaglige arbejdsfællesskab.
 • Du kommer til at varetage opgaver, som ligger tæt op ad dine praktikmål og opgaver, som handler om at få hverdagen i fællesskabet til at fungere, på lige fod med dine kollegaer.
 • Du får en praktikvejleder i hver af dine praktikker til støtte, vejledning og faglig sparring.
 • Du får timer til vejledning og fordybelse og er parat til også at lægge interessetimer udenfor både skole- og arbejdstid.
 • Du arbejder målrettet med din uddannelse og dine arbejdsopgaver og udviser gå-på-mod og vedholdenhed.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 • Du får elevløn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleforløb. Kontakt evt. din fagforening for at høre om du er berettiget til vksenelevløn.
 • Hvis du er ledig og over 25 år kan du kontakte jobcenteret i din hjemkommune og høre om mulighed for at blive voksenlærling.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads
Ansøgning:
Til din ansøgning, skal du vedlægge:
 • CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring
 • Grundforløbsbevis eller bevis for Social- og sundhedshjælperuddannelsen, pass-erklæringer for evt. gennemførte praktikker, dokumentation for evt. gennemførte eller afsluttede dele af sygeplejeuddannelsen.
 • Udfyldt voksenelevlønsskema (hvis det er relevant for dig) Skema voksenelevløn
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på mail ivoeb@fmk.dk eller på tlf. 7253 1143 i tidsrummet 12.00 - 16.00 på hverdage.

Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune opnormerer med 3 stillinger

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 18-11-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring opnormerer med 3 nye stillinger og har desuden et barselsvikariat ledigt. Stillingerne er fra 1.1.22 og på 30-32 timer.

Igennem tre år har sundhedsplejen stået i spidsen for et tidligt forebyggende projekt ”Familiekompasset”. Det er nu politisk besluttet at permanentgøre elementerne i projektet og derfor opnormeres med tre sundhedsplejerskestillinger og en psykologstilling.
Vi er i alt 13 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, og en leder af sundhedsplejen.
 
Sundhedsplejen er organiseret i Opvækst og Læring.

I Faaborg- Midtfyn er vi optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har et styrket fokus på ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn omkring tværfaglige problematikker.
 
Sundhedsplejen
På sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til projekt Familiekompasset, hvor vi har arbejdet med en udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, hvor vi systematisk har en spørgeramme som bruges i besøgene. Alle sundhedsplejersker er uddannet i screening efter ADBB- metoden og ligeledes vil man skulle have en uddannelse i ADBB- uddannelse, når man ansættes.
 
Vi har igennem Projekt Familiekompasset tilbudt alle forældre i Faaborg-Midtfyn kommune et COS-P forløb og at alle sundhedsplejersker og flere af vores samarbejdspartnere har fået en certificeret COS-P uddannelse. I forbindelse med dette projekt er der også grupper for mødre med en efterfødselsreaktion og som noget nyt er der også mulighed for at fædre med efterfødselsreaktion får et gruppeforløb.

Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5 hjemmebesøg/konsultationer til både første- og flergangsfødende. En sundhedsplejerske er uddannet IBCLC ammerådgiver og to andre er på vej. Derudover er vi i gang med at blive uddannet i PUF- programmet til brug i det afsluttende besøg i første leveår.
Vi har samtaler, undersøgelser og undervisning af skolebørn på forskellige klassetrin, har sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger.
 
Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083.
 
Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort.
 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. november 2021 kl. 12 

Ansættelsessamtale: Mandag den 22. november i MDVuns Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger pædagogisk psykologisk konsulent til pædagogisk psykologisk rådgivning i Center for Opvækst og Læring

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 15-11-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vil du være med til at understøtte børn og unges udvikling samt styrke inklusionen i Faaborg-Midtfyn Kommune?
Kan du omsætte specialpædagogisk viden til almenområdet?
Vil du være med til at styrke klasserumsledelsen med fællesskabende didaktikker, således at lærere og pædagoger oplever bedre at kunne mestre den samlede elevgruppe i grundskolen?
Har du blik for det enkelte barns forudsætninger, oplevelse af sin egen situation og samspillet med konteksten?

Så er det lige dig, vi søger!
Center for Opvækst og Læring søger en pædagogisk psykologisk konsulent med høj faglighed og gode samarbejdsevner til PPR -opgaver på dagtilbuds- og skoleområdet.
Der er tale om en fast stilling på 30 timer ugentligt med opstart senest 1.1.2022 og gerne før.

Om os
Center for Opvækst og Læring udgøres af skole og dagtilbudsområdet og Forebyggelse og Sundhed som arbejder tæt sammen med det socialfaglige myndighedsområde med henblik på at understøtte alle børn og unges sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.
Forebyggelse og Sundhed er tværfagligt sammensat af henholdsvis PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.
I Forebyggelse og Sundhed er vi sammen med Børn- og Familieområdet optaget af tidlige og tværfaglige indsatser til gavn for børn, unge og deres familier, hvorfor vores frontpersonale bestående af socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i Forebyggende team i alle dagtilbud og skoler.

Vi er for nuværende fysisk placeret i Broby, men flytter i 2022 sammen med sekretariatet og det samlede socialområde til Gislev.
Vi har dertil et lækkert forebyggelseshus til rådighed i Vester Hæsinge for udførelse af forebyggende aktiviteter, herunder samtale- og gruppeforløb samt konsultation for fysioterapi/ergoterapi.

Om stillingen
Som pædagogisk psykologisk konsulent i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler.

Stillingen refererer ind til dagtilbuds- og skoleområdet (3 – 17 år), hvor der med afsæt i PPR-opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og unge i tæt samarbejde med børnene/de unge, deres forældre, dagtilbud og skoler.

Du bliver blandt andet tovholder i det daglige samarbejde med dagtilbud og skoler inden for det almene og det specialpædagogiske felt, hvor du vil være den primære opgaveløser af PPR-opgaver.
Ud over forebyggelses- og PPR-opgaver på dagtilbud- skoleområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3., dvs. rådgivende forløb på såvel individ- som gruppeniveau.

PPR-opgaverne har som hovedfokus at understøtte inklusion samt styrkelse af almenområdet, således flest muligt børn kan understøttes i deres nærmiljø.
En del af PPR-arbejdet består i udfærdigelse af pædagogiske psykologiske vurderinger, hvor de fornyede indsigter i udredningsarbejdet har som sigte at styrke den pædagogiske praksis.
Der er en klar målsætning om, at indsatser skal arbejde understøttende ind i konteksten, og ambitionen er at udvikle den PPR-konsultative praksis i retning af at komme helt tæt på praksisfeltet i samskabende processer med børn, forældre og lærere/pædagoger.

Kerneopgaven med at styrke inklusion består således blandt andet i:
 • Samskabende processer med lærere og pædagoger
 • Udfærdigelse af pædagogiske psykologiske vurderinger med beskrivelse af børn forudsætninger og behov for støtte
 • Sparring/supervision af fagpersonale
 • Samarbejde med dagtilbud- og skoleledere om prioritering og planlægning af PPR-opgaver
 • Deltagele i status- og opfølgningsmøder
 • Deltagelse i Forebyggende team møder
 • Råd og vejledningsforløb efter Servicelovens § 11.3

Om dig
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der har indgående kendskab til og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt.
Du brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø.
Vi søger en pædagogisk psykologisk konsulent, der er fagligt funderet i den systemiske teori, og som kan udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd. Dertil har du viden om og/eller erfaring med forskellige pædagogiske og didaktiske metoder til udvikling af den pædagogiske og inkluderende praksis såsom; co-teaching, NEST, aktionslæring, Sunshine cirkles etc.

Du trives i udviklingsprocesser, hvor sporene lægges, mens vi er undervejs, og du er ikke bange for at springe ud i ukendt land. Du anerkender betydningen af tværprofessionelle indsatser – og dertil er du:
 • I stand til positionsskifte i forhold til at fungere som sparringspartner, supervisor, facilitator og underviser.
 • I stand til at motivere og anspore dine samarbejdspartnere i arbejdet med fællesskabende didaktikker
 • Optaget af udsatte børns og deres forældres deltagelse i klassefællesskabet

Som person er du fleksibel og uhøjtidelig. Du er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde. Du er ydmyg over for opgavernes kompleksitet, men har samtidig modet på at stå fast – også når det er svært.

Uddannelsesbaggrund
Vi forestiller os, at kandidater til stillingen har lærer- eller pædagogbaggrund med relevant efter/- videreuddannelse inden for det pædagogiske/psykologiske felt samt erfaring med pædagogiske inklusionsprocesser.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Forventet tiltrædelse er senest den 01.01.2022.
Stillingsbetegnelse: Pædagogisk psykologisk konsulent.
Arbejdssted: Center for Opvækst og Læring, Østerågade 40, 5672 Broby.
Arbejdstid: 30 timer/uge.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Hvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, afholdes der infomøde den 8.11.2021 kl. 16.00 på adressen Østerågade 40, 5672 Broby. Tilmelding er ikke nødvendig.

Dertil er du velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder i Forebyggelse og Sundhed Jesper Dyreborg på telefon 72533161.

Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Det er en forudsætning, du har kørekort.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 15.11.2021 kl. 12.00.

Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale den 22.11.2021. Første samtale afholdes den 24.11.2021. Anden samtale afholdes den 25.11.2021.

Tilbydes du stillingen, skal du kunne fremvise tilfredsstillende straffeattest. Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
 

Social- og sundhedshjælpere til Hjemmeplejen i Ringe

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 14-11-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi opretter nye teams i Ringe
 
 
Derfor søger vi 2 social- og sundhedshjælpere
 
I teamarbejdet vil du få medindflydelse på ruteplanlægning med udgangspunkt i kontinuitet ved den enkelte borger, samt geografisk sammenhæng.

Stillingerne er på 30 timer ugentligt eller efter ønske, i dagvagt, med vagt hver 2. weekend.

Hvem er vi

Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med den rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige tværfaglige faggrupper.
Vi er en by-gruppe, derfor er der primært cykelruter og et kørekort er derfor ikke nødvendigt.

Vi tilbyder
 
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på rummelighed, ordentlighed, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads hvor det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Indflydelse på eget vagtrul
 • Jobbet består i at yde omsorg og pleje til en sammensat borgergruppe og der vil være mulighed for at skabe en kontinuitet, da en stor del af borgergruppen er fast. Vores fokus er personcentreret omsorg med udgangspunkt.
   
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang
 • Der vil indgå som naturlig sparringspartner med kolleger
 • Der er engageret og brænder for hjemmeplejeområdet
 • Der kan se muligheder, er fleksibel og initiativrig
 • Der har fokus på den enkelte borgers behov og udvikling
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 
Vi glæder os til at høre fra netop dig !
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejegruppe Ringe:
Anette Klarskov Henriksen på telefon 72535586 eller på mail: anehe@fmk.dk
Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt cv og relevante bilag senest d. 14. november kl. 12. Samtaler afholdes løbende.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen i Ringe

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 14-11-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi opretter nye teams i Ringe
 
Derfor søger vi 2 social- og sundhedsassistenter
 
I teamarbejdet vil du få medindflydelse på ruteplanlægning med udgangspunkt i kontinuitet ved den enkelte borger, samt geografisk sammenhæng.
 Stillingerne er på 30 timer ugentligt eller efter ønske, i dagvagt, med vagt hver 3. weekend.

Hvem er vi

Vi er en hjemmepleje under udvikling og arbejder med den rehabiliterende tilgang til vores borgere i samarbejde med forskellige tværfaglige faggrupper.
Vi er en by-gruppe, derfor er der primært cykelruter og et kørekort er derfor ikke nødvendigt.

Vi tilbyder
 • Et spændende job med selvstændigt ansvar
 • En arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på rummelighed, ordentlighed, trivsel og godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads med erfarne og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads hvor det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Indflydelse på eget vagtrul
 • Jobbet består i at yde omsorg og pleje til en sammensat borgergruppe og der vil være mulighed for at skabe en kontinuitet, da en stor del af borgergruppen er fast. Vores fokus er personcentreret omsorg med udgangspunkt.
   
Vi ønsker en kollega
 • Der kan arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt
 • Der vil arbejde efter den rehabiliterende tilgang
 • Der vil indgå som naturlig sparringspartner med kolleger
 • Der er engageret og brænder for hjemmeplejeområdet
 • Der kan se muligheder, er fleksibel og initiativrig
 • Der har fokus på den enkelte borgers behov og udvikling
 • Der har humor og byder ind til det gode arbejdsmiljø
 
Vi glæder os til at høre fra netop dig !
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Hjemmeplejegruppe Ringe:
Anette Klarskov Henriksen på telefon 72535586 eller på mail: anehe@fmk.dk

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning elektronisk sammen med udfyldt cv og relevante bilag senest d. 14. november kl. 12. Samtaler afholdes løbende.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne fremstå som en sund arbejdsplads og derfor ønsker kommunen ingen former for røg i arbejdstiden, ej heller e-cigaretter
 

Plejehjemmet Åløkkeparken søger SSA til fast stilling i dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 07-11-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt på Plejehjemmet Åløkkeparken

Stillingen er på 34-37 timer ugentlig med arbejdsweekend hver tredje uge.
Tiltrædelse 1. december 2021 eller snarest derefter.

Er du teamplayer?
Brænder du for at få masser af ansvar for egen afdeling?
Vægter du udvikling og godt arbejdsmiljø højt?
Ser du muligheder frem for begrænsninger?
Er du mødestabil?
Så er det nemlig lige præcis dig, VI står og mangler her til Åløkkeparken!
 
Åløkkeparken er et stort plejecenter, hvor der er 6 enheder med 8 lejligheder i hver samt en aflastningsafdeling. Åløkkeparken ligger i de smukkeste omgivelser med mange stisystemer, åen, køer og grønne områder.  
 
Hver afdeling har tilknyttet 3 faste dagvagter, som er bestående af 2 SSH og 1 SSA samt 2 faste aftenvagter. Vi kører et tæt samarbejde med overlap imellem vagtlagene, så vi har god mulighed for at have et tæt samarbejde vagtlag imellem.

Vi har ligeledes 2 sygeplejersker tilknyttet stedet. De er til rådighed i huset mandag til fredag fra kl. 6.45-15.15. De inddrager os og vi inddrager dem. Derfor sætter vi pris på, at du er tryg i at arbejde med samarbejdspartnere.

Vi arbejder i Nexus, så det er klart en fordel, hvis du kender til systemet og ellers er vi flere ”Nexus agenter”, som kan lære fra sig. Der også mulighed for online undervisning, som guider dig igennem hele systemet, så du nemt og hurtigt lærer det at kende.
 
Vi har mange elever i huset, både SSH, SSA og sygeplejestuderende. Vi vægter højt at lære fra os, til både de helt nye i faget og til gamle garvede, der jo også kan lære nye metoder. Vores mål er at få nogle super gode kollegaer efter endte uddannelser, der arbejder omsorgsfuldt, med korrekt medicinhåndtering og har øje på borgeren i sin helhed.
 
Her på Åløkkeparken har vi nogle gode venner som er frivillige, der brænder for de ældre og laver en masse gode arrangementer (når Corona tillader det) både i dagvagt og i aftenvagt.
Som personale kan du deltage, hvis det ligger i din arbejdstid.
 
Vi har også et tæt samarbejde med vores aktivitetsmedarbejder, som står for ugentlig gymnastik/bevægelse i vores store café, gåture, busture i egen bus, morgen hygge, dame og mande hygge, BBAUM massage, samt en masse hjælp til husene og praktiske gøremål ved behov. Dette giver i helhed borgerne en masse rehabilitering, omsorg, hygge og nærvær på tværs af afdelingerne, hvilket vi vægter meget højt.  
 
Åløkkeparken har et stort køkken, der laver varm mad til middag og smørrebrød til aftensmad. Det er vores ansvar at servere den gode mad og få en hyggestund omkring måltiderne.

På Åløkkeparken arbejder vi som helhed ud fra, at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og sociale behov (i overensstemmelse med Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg). Vi bruger blomstringsmodellen, der danner grundlag for vores tilgang og adfærd.
Vi vægter højt, at du er i besiddelse af overblik og rummelighed til professionelt at have kontakt med pårørende og samarbejdspartnere.
 
Hos os vil du opleve:
 • En arbejdsdag med skønne øjeblikke
 • Vi vægter arbejdsmiljøet højt, hvor samarbejde og udvikling er en stor del af vores hverdag
 • Et godt tværfagligt team med spændende udfordringer
 • Fokus på læring og vidensdeling
 • Et sted hvor du kan præge hverdagen og kulturen
 • Tilegnelse af flere kompetencer og efteruddannelser
 • God introduktion
Link
https://aaloekkeparken.fmk.dk/forside/
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere, har du nogle afklarende spørgsmål eller har du lyst til at besøge plejehjemmet, er du meget velkommen. Kontakt leder Lene Eg Andreasen tlf. 7253 2801, TR Birgitte Hviid tlf. 7253 5330 eller planlægger Jane Wellejus tlf. 7253 8853, som vil være behjælpelig med oplysninger og evt. kontakt til personalet på den afdeling, hvor du søger stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest den 7. november 2021 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest torsdag d. 11. november 2021 på Plejehjemmet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, Brobyværk, 5672 Broby
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere, til indhentelse af reference.

SSA-elever til ny DigiTech linje

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 05-11-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid

Er du fremtidens digitale social- og sundhedsassistent?

 
Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være med til at være rollemodel og first mover, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever.
 
De fynske kommuner har sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn oprettet en DigiTech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det første hold starter på grundforløb 2. til januar 2022, og du kan blive en del af det.
 
En fremtidssikret uddannelse
DigiTech-linjen er en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der er særligt fokus på velfærdsteknologi, og den værdi teknologi kan skabe for borgerne. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet.
Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. I undervisningen kan du forvente, at det digitale gennemsyrer den måde din undervisning og din læring bliver tilrettelagt på.
 
I skolen skal du bl.a. lære om og arbejde med:
 • Elektroniske spiserobotter
 • Gribehandsker
 • Velfærdsteknologisk etik
 • Datasikkerhed
 • Simulationsdukker
 • SIM-PAD stationer
 • Bygge din egen teknologi ved hjælp mock-up
I praktikken bliver du rollemodel ift. at tænke velfærdsteknologi ind i borgernes hverdag. Her møder du også din vejleder, som er videreuddannet indenfor DigiTech, og er klar til at støtte og vejlede dig til den bedst mulige uddannelse. I praksis får du også mulighed for at udforske teknologiens muligheder f.eks. gennem:
 • Digital Health
 • Kunstig intelligens i sundhedsvæsnet
 • Sensor- og hjemmemonitorering
 • Telemedicin
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her.
 
Hvem er du?
Det vigtigste er, at du interesserer dig for mennesker og kan se dig selv gøre en forskel for den enkelte borger. Herudover forventer vi, at du finder teknologi, it og digitalisering spændende, og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden.
 
Vi lægger også vægt på, at du:
 • er engageret – både i skolen og i praktikken
 • glæder dig til at lære en masse ny viden om både mennesker og teknologi
 • er klar på at indgå på en arbejdsplads i din praktik og samarbejde bredt med dine kolleger.
Adgangskrav
For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev, skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til sen individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev. Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk  eller ved at ringe på 63 10 27 00 - tast 1.
 
Løn og ansættelse
Du bliver ansat direkte fra grundforløbet og får derfor elevløn fremfor SU under hele uddannelsen. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.
 
Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen.
 
Er du blevet nysgerrig?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på tlf. 7253 1143 eller mail ivoeb@fmk.dk
 
Har du generelle spørgsmål til uddannelsen, kan du også kontakte Pernille Rohde fra Social- og Sundhedsskolen Fyn på perh@sosufyn.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen på optagelse.dk er 20. oktober 2021, ansøgningsfristen i kommunerne er 5. november 2021. Opstart på grundforløb 2 er den 14. januar 2022.

Tandlæge til Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje i Ringe

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 31-10-2021 23:59
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Vi søger en tandlæge med dansk autorisation til vores kommunale tandpleje i Ringe.
Alt afhængig af ansøgerfeltet og ansøgers ønsker, vil vi tilbyde fuldtids- eller deltidsstilling.

Vi kan tilbyde
 • En mentorordning, hvis du er nyuddannet tandlæge eller er ny i den pædodontiske verden.
 • Et godt arbejdsmiljø med velindrettede lokaler og moderne udstyr.
 • Fokus på kompetenceudvikling og samarbejde.
Lidt om os
Vores team har et bredt erfaringsgrundlag og består af både tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi vægter efteruddannelse højt og arbejder med uddelegeringer. Tandplejen bruger TK2 som journalsystem. Vores tandpleje har to filialer, en stor klinik i Ringe og en lidt mindre i Faaborg. Opgaverne løses i en fælles forståelse af, at vi har en sundhedsfremmende og profylaktisk profil.

Dine nye arbejdsopgaver vil primært bestå i diagnostik og behandling af vores 10.000 børn og unge, men der er også mulighed for at komme til at arbejde med vores ca. 170 omsorgstandplejepatienter.

Tandplejen har et samarbejde med Odense Kommunale Tandpleje/Tandreguleringscenter Fyn omkring ortodonti, men der er rig mulighed for at udvikle færdigheder inden for diagnostik af ortodontiske problemstillinger og også inden for behandling af mindre ortodontiske problemstillinger. Al diagnostik og behandling af Faaborg-Midtfyn Kommunes specialtandplejepatienter er udliciteret til Odense Kommunale Tandpleje.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte overtandlæge Camilla Vognæs, tlf. 72530610 eller mail cadiv@fmk.dk hos hvem yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til i gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Der er som udgangspunkt tale om en fast stilling på 35 timer pr uge (1440 timer pr. år) Vi er dog åbne for en deltidsansættelse.

Tiltrædelse forventes den 3. januar 2022 eller efter aftale.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi har senest søndag den 31. oktober 2021.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i starten af uge 45 på klinikken i Ringe.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 

Plejehjemmet Lykkevalg, søger ferie/weekend afløsere.

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 31-10-2021 08:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Plejehjemmet Lykkevalg, søger ferie/weekend afløsere.
 
Der er mulighed for dagvagter, aftenvagter, nattevagter og en kombination af disse
 
Har du brug for lidt ekstra indtjening og er du medicin-eller sygeplejestuderende, social- og sundhedshjælper eller assistent, pædagogstuderende, eller går du med tanker om at søge ind på de sundhedsfaglige uddannelser, så kontakt os hør om mulighederne eller send en ansøgning.
 
Vi har brug for ekstra hjælp når vores faste medarbejdere skal have velfortjent ferie. I omsorgsarbejdet er der mulighed for dag, aften eller nattevagter, og i vores køkken som producerer det meste af døgnets kost, søger vi en afløser til hver 4´ weekend.
 
Plejehjemmet Lykkevalg er certificeret demensplejehjem, hvor vi sammen med vores 27 dejlige beboere arbejder med livsglæde, bl.a gennem humor, musik, dans, fysisk aktivitet, spontane aktiviteter, fredagsbar, specielle madaftener, wellness etc.
 
Vi er et team af velfungerende, fagligt kompetente og til tider lidt fjollede medarbejdere.
Er du blevet nysgerrig og vil vide mere? Så skynd dig at kontakte os på telefon 72 53 56 10 eller mail boerh@fmk.dk
 
Link
Facebook: @lykkevalg

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning og ansættelsessamtaler
Vi indkalder løbende til samtaler indtil stillingerne er besat med rette kompetencer.
Indkaldelse til ansættelsessamtale sker pr. mail.
Ansættelsessamtaler afholdes på Plejehjemmet Lykkevalg, Lykkevalg 5, Korinth, 5600 Faaborg
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe, for indhentelse af reference, kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Dagplejer til Faaborg - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid til Faaborg området- hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 31-10-2021 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Dagplejer til Faaborg - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid - hurtigst muligt.
Bor du i eller i nærheden af Faaborg?

Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt og senest 1. november.
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Christina Maasløv på tlf. 7253 3988.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter: ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer/kurser/uddannelse via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: 31. oktober kl. 08.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.
 

Gæstedagplejer - Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune søger en gæstedagplejer til Faaborg området - på fuld tid pr. 1. november 2021.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 31-10-2021 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Gæstedagplejer - Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune søger en gæstedagplejer til Faaborg området - på fuld tid pr. 1. november 2021.

Bor du i eller i nærheden af Faaborg?
Vil du arbejde med 0-3-årige børn, som du drager omsorg for og hjælper med at udvikle sig? Trives du med selv at planlægge hverdagen og aktiviteterne sammen med børnene? Så har vi det helt rigtige job til dig.

Om os:
Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune er en samlet organisation under Opvækst og Læring med ca. 136 dagplejere og 5 teamledere fordelt på lokalområder, et dagplejesekretariat med 3 administrative medarbejdere, en pædagog samt en dagplejeleder.
Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret med afsæt i ICDP og den styrkede læreplan jf. Dagtilbudslovens bestemmelser.

Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fællesskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige teamleder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet:
 • Som gæstedagplejer har du børn fra Faaborg området.
 • Som gæstedagplejer tager du imod kollegernes indskrevne børn, når dagplejerne har aftaler der ikke kan planlægges efter arbejdstid evt. lægebesøg, ved sygdom eller andet.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Vi forventer, at du:
 • Er fleksibel og er god til at rumme mange forskellige børn.
 • Trives med en uforudsigelig hverdag, da du nogle dage kun har to børn og andre dage har huset fuldt.
 • Trives med forandringer i forhold til det at du jævnligt møder og tager imod nye børn og forældre.
 • Drives af og holder af at samarbejde med mange forskellige forældre.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Arbejdstid:
Arbejdet som dagplejer indebærer en fuldtidsstilling med en arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
Der vil være behov for at du,  i dit egent hjem, gæstepasser ud fra de børn der har behov for pasning (opkald og gæsteplacering sker fra morgentelefonen).

Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.

Yderligere oplysninger:
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Christina Maasløv på tlf. 7253 3988.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside.

Ansøgning:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende tre dokumenter med: ansøgning, CV samt relevante kursusbeviser/uddannelsesbeviser/ eksamenspapirer via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: 31. oktober kl. 08.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende til og med 1. november 2021.


 

Vi søger tre effektive og handleorienterede akademikere til vores Team Miljø – heraf en specialist i hhv. Spildevands- og Grundvandsområdet

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 30-10-2021 23:59
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid
Til vores kontorer midt i dejlige gamle Faaborg by søger vi nu tre personer, der skal indgå i vores velfungerende Team Miljø i Afdelingen Miljø og Byg i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vi vægter trivsel og faglighed meget højt.

Brænder du for miljøet, og har du en uddannelse som Biolog, Geolog, Kemiker, Ingeniør eller anden relevant videregående uddannelse, og er du åben og motiveres af at have fagligt tungt fundament, så er det måske dig vi leder efter.

Hvis du samtidigt mestrer fagligheden i opgaverne på en måde, så borgere og virksomheder oplever en professionel opgaveløsning af høj kvalitet – så tøv ikke med at søge her, hvor vi kan tilbyde dig et rigtig godt og udviklende job på en spændende arbejdsplads.
Du vil hos os få et job, hvor du kan udvikle dine kompetencer og ansvarsområder, til fordel for din fremtidige karriere.

Vi er et team af 15 begejstrede, dygtige og aktive mennesker, og vi har brug for tre medarbejdere der kan få det store puslespil til at gå op sammen med resten af gruppens fagligheder.

Om stillingen:

Du er måske nyuddannet men du kan også være specialist med megen erfaring, og du vil blive honoreret efter din kvalifikationer og erfaring så tøv ikke med at søge, hvis du allerede arbejder inden for et af områderne:
 • Spildevand (herunder industrispildevand)
 • Grundvand
 • Landbrug (herunder tilsyn og miljøgodkendelser)
 • Affald
 • Jordforurening
Blandt opgaverne der ligger for de kommende år er en række spændende indsatser, hvor kan nævnes:
 • Ny indsatsplan på Grundvand
 • Ny vandforsyningsplan
 • Spildevandsplaner og tilsyn
 • Opfølgning på FN’s verdensmål hvor miljøafdelingen har en vigtig rolle
 • Bæredygtig affaldshåndtering
 • Tilsyn og Miljøgodkendelser i forbindelse med Husdyrbrug
 • Bæredygtig vandhåndtering (klimaindsats)
 • Øget samarbejde med borgere om fremtidige bæredygtige løsninger
 • Drikkevandskvalitet
 • Badevandskvalitet

Miljø og Byg – en del af Center for By, Land og Kultur

Som medarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Miljø og Byg. Afdelingen består i dag af 33 personer under en afdelingsleder.
Miljø og Byg administrerer lovgivning om landbrug, industri, byggetilladelser, landzonetilladelser, vandforsyning, spildevand, affald, jordforurening, skadedyr og badevand. Og det er her vi kommer til at mangle faglig forstærkning særligt områderne spildevand, grundvand og husdyrbrug.

Miljø og Byg har stærke samarbejdsrelationer til andre afdelinger i Center for By, Land og Kultur, som beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Så det er en dynamisk gruppe af mennesker med stor diversitet og bred faglighed, hvilket betyder masser af udviklingsmuligheder for den rigtige kandidat.
 
Vi kan tilbyde:
 • stor indflydelse på planlægning af egen hverdag
 • et spændende og selvstændigt job i dejlige rammer på et kontor med et godt ambitionsniveau
 • løbende muligheder for at tage kurser og dygtiggørelse
 • et uhøjtideligt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • samarbejde på tværs af fagområder
 • flexordning, frugtordning og kantine
 • mulighed for hjemmearbejde
 • fleksibelt ansvarsfuldt job hvor du ofte selv kan planlægge dine dage
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdsstedet er Mellemgade 15, Faaborg. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker på baggrund af overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
Du vil blive indplaceret i løntrin svarende til dine erfaring og kvalifikationer.
Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest.
 
Yderligere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder, Henriette Falbe Hansen på telefonnummer: 7253 8383
 
Ansøgningsfrist er 30. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i starten af november måned.
Husk at vedlægge relevant dokumentation på uddannelse og erfaring.

Faaborg-Midtfyn Kommune søger uddannelseskoordinator til Sosu-elevområdet

Jobkategori: Kontor og administration, SOSU, Øvrige job
Ansøgningsfrist: 28-10-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med til at skabe udvikling og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne, understøtte et godt læringsmiljø og kan du samarbejde med dygtige praktikvejledere på området? Har du samtidig erfaring med at arbejde indenfor sundhedsfagene – er du måske vores nye uddannelseskoordinator i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommunen søger en uddannelseskoordinator med start den 1. januar 2022 til en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Om os
Stillingen er placeret i området Sundhed og Ældre, og du kommer til at referere til lederen af de Kommunale Plejehjem.
 
Vi forventer du har drivet, motivationen og evnerne til at være en inspirator til at bygge videre på en solid struktur på elevområdet, så vi fortsat både kan rekruttere og fastholde vores gode medarbejdere – du skal med andre ord være med til at sikre at Faaborg-Midtfyn Kommune er en attraktiv kommune at være ansat i.
 
I din funktion som uddannelseskoordinator kommer du til at indgå i mange tværfaglige samarbejder i organisationen, særligt med vores Arbejdsmarkedsområde i relation til erhvervsgrunduddannelserne og rekruttering af voksenlærlinge.
 
Opgaverne her er primært i relation til:
 • Unge som er udfordret i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen
 • Voksne ledige med behov for omskoling
 • Borgere som har behov for at blive inkluderet eller integreret på det danske arbejdsmarked
Om jobbet
Dit primære arbejdsområde er relateret til Social- og sundhedsuddannelserne og du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen på Fyn.
Du bliver også en del af et team der arbejder sammen med bl.a. de øvrige fynske kommuner, region Syddanmark og Kommunernes Landsforening (KL)
 
Du og dit team har også ansvaret for:
 • Intern kommunikation med praktikstederne vedrørende SOSU-elever, herunder opfølgning/vejledning, koordinering, styring, sparring og coaching til ledere og praktikvejledere, samt afholdelse af praktikvejledermøder
 • Afholdelse af uddannelsessamtaler i praktikforløbene, med henblik på at få alle godt igennem
 • Ansættelse af elever
 • Varetage administrative opgaver i samarbejde med administrativ medarbejder i teamet
 • Dialog og samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Udvikling og optimering af uddannelserne, herunder spotte tendenser og have fingeren på pulsen ift. udviklingen af uddannelserne
 • Planlægning af indsatser i gennemførsels- og rekrutteringssammenhænge
 • Sagsfremstillinger til politiske udvalg, direktionen, chefforum m.m.
Om dig
 • Som uddannelseskoordinator er du selvstændig, troværdig og struktureret
 • Du mestrer både konflikthåndtering og diplomati, og bruger din humor på en måde, som styrker kontakten med andre
 • Du evner at planlægge aktiviteter og projekter i god tid, og inden for rammerne af den lovgivning, der er gældende på området
 • Du er en god samarbejdspartner og ser arbejdet med elever, vejleder og ledere som en fælles opgave der kræver vidensdeling og fokus på, at gøre bedst mulig brug af vores individuelle kompetencer
 • For at komplementere det eksisterende team bedst muligt, skal du kunne tilføre kompetencer og erfaring fra praksis i plejesektoren både som praktikvejleder og sundhedsmedarbejder
 • Du har lyst til at arbejde med områdets love, regler og bekendtgørelser
 • Du har gode kommunikative evner
 • Du har lyst og evner til at arbejde med mennesker fra 15-65 år i et uddannelsesforløb
Vi tilbyder
En spændende stilling, hvor der vil være masser energi, mulighed for sparring, videndeling og samarbejde om opgaverne. Vi prioriterer initiativ, samarbejde, faglighed og anerkendende dialog højt. Jobbet er præget af stor frihed og er et meget selvstændigt job med stor indflydelse på eget arbejdsområde. Du får fast base på Rådhuset i Ringe sammen med dit team.
Jobbet indebærer en del kørsel i en geografisk stor kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte leder af de Kommunale Plejehjem Anders Birkelund på tlf. 7253 1151 eller uddannelseskoordinator Iben Brøndum på tlf. 7253 1143.

Det praktiske
Send din ansøgning, med relevante bilag, senest den 28. oktober 2021 kl. 12.00
Samtaler forventes afholdt i perioden 8. november til 12. november.

Stillingen er en fast stilling med arbejdstid på 37 timer pr. uge. Kørekort en betingelse.
Tiltrædelse 1. januar 2022

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 27-10-2021 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ansvarsfuld og engageret ernæringsassistent

Trives du med en varieret hverdag, nyder at lave god mad og have god kontakt med plejehjemsbeboer og plejepersonale. Ser du muligheder i stedet for begrænsninger i et miljø hvor dagene kan gå hurtigt. Så er du den rette kollega til vores 2 plejehjemskøkkener som mangler en dygtig ernæringsassistent eller anden relevant kostfaglig uddannelse.
I Kostforplejningen har vi varmholdt produktion og sætter en ære i at maden er lavet fra bunden. Du er med i hele processen fra planlægning og til maden serveres for beboerne.
De to køkkener har et tæt samarbejde hvilket betyder vi har nemt ved at træde til og hjælpe hinanden.

Hvem er vi:
Kostforplejningen Åløkkeparken og Steensvang producere døgnkosten til beboerne på stedet. Vi laver hverdagsmad fra bunden af friske råvarer og med det professionelle tvist.
Vi er i den spæde begyndelse i forhold til fokus på bæredygtighed og økologi, vi forventer at udvikle meget på området i de kommende år, og fortsat med fokus på den gode smag.
I kostforplejningen er vi primært ernæringsassistenter, men også cater, kokke, økonoma og diætist er ansat, alle dedikeret til det professionelle madhåndværk.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune, 2 af køkkenerne dels køkkenet på Plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk og dels i køkkenet på Plejehjemmet Steensvang, Faldsled.
Det drejer sig om en fast stilling med både faste planlagte dage i rul og arbejdsdage, som planlægges 4 uger forud for vagtplansperioden fordelt i begge køkkener.

Arbejdstid:
Der må påregnes vagter af 6-8 t varighed i tidsrummet kl. 7.00-16.00
Der skal påregnes arbejde i weekend og helligdage.

Stillingen er på 192 t fordelt over 6 uger/ 32 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:

1. december 2021 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • har gennemført en kost-og ernæringsfaglig uddannelse, f.eks. ernæringsassistent
 • kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • kan anvende IT i forbindelse med dokumentation af kontroller mm
 • kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads med et højt fagligt niveau
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.


Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, der er til stillingen tilknyttet et løntillæg på ca. 500 kr. pr. mdr. begrundet i fleksibilitet i forbindelse med vagplanlægningen.
Vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist den 27. oktober 2021 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet.

Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til
Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 72535071 eller Produktionsleder Lene Larsen 72535578
 

Aflastningspædagog søges til Lunden - en del af Bo & Aktiv/Viften.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 75 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.

Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Lundens unge/voksenhus i Årslev søges 1 aflastningspædagog, stillingen er ledig pr. 1. december 2021 og timetallet er 20 timer ugentligt.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Grundnormeringen er 1 personale til 3 borgere.

Borgerne, som vi i Lundens aflastning kalder gæster, er alle hjemmeboende børn,
unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.


Gæsterne har brug for udvidet støtte til at indgå i sociale relationer og de fleste skal have hjælp til den personlige pleje – mange af gæsterne er desuden afhængig af personlige hjælpemidler.

I unge/voksenhuset har vi fokus på at den enkelte gæst udvikler sig positivt og får nye færdigheder i samspillet med andre – gæstegrupperne er sammensat ud fra alder, interesser og funktionsniveau. Aktiviteterne er tilpasset og tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, og vi opfordre til aktiv indflydelse og medbestemmelse i eget liv.

Som ansat på Lunden vil du opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter stort set hver dag og det er derfor en forventning, at du er både omstillingsparat, fleksibel og i stand til at bevare overblikket.

Vi dokumenterer dagligt i Nexus og den løbende opfølgning i f. t. mål og delmål forgår i samarbejde med kollegerne på personalemødet.

Alle ansatte har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber)

Vi søger en kollega som personligt og fagligt kan/vil bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72536875

Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. oktober 2021 kl.12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 44
 

Ønsker du indflydelse på din egen vagtplan? Er du forandringsparat og ser positivt på nye tiltag? Så er det dig vi søger som sygeplejerske i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi søger sygeplejersker til 30-37 timer primært i dagvagter og weekendvagt hver 4. weekend dog med mulighed for hver 2.- 3. weekend, hvis dette ønskes.

Hvem er vi?

I Faaborg-Midtfyn Kommune er vi en samlet sygepleje med to ind-mødesteder i Faaborg og i Ringe. Man er ansat enten i Ringe eller Faaborg, men efter ønske er der mulighed for rotation mellem vores indmødesteder. Vi har fokus og prioriterer det gode samarbejde på tværs af indmødesteder.

Endvidere har sygeplejen for nyligt overtaget driften af det kommunale rehabiliteringscenter ”Bakkegården”.
I Den Kommunale Sygepleje ydes der sygepleje i patientens eget hjem, samt i vores sygeplejeklinikker. Vi arbejder i teams, og vi skaber dermed mulighed for løbende faglig sparring og vidensdeling omkring patientforløb. Vi har mange tværfaglige samarbejdspartner, som vi vægter højt. Vi hjælper hinanden både i teamet, samt ved behov på tværs af teams og mødesteder.

Vi skal i gang med en reetablering af kommunens akut-funktion, der vil derfor også være mulighed for at blive en del af denne, og være med til at udvikle og præge den fremtidige drift af akut-funktionen i Faaborg-Midtfyn kommune.
Vi er en personalegruppe i alle aldre og med forskellige sygeplejefaglig baggrund, som er med til at give et bredt fagligt perspektiv. Trivsel og et godt arbejdsmiljø prioriteres, hvorfor vi I arbejdstilrettelæggelsen vægter balancen mellem arbejdsliv og privatliv højt.

Hvem er du?

 • Du har interesse og vilje til at lære nyt og et ønske om at deltage i sygeplejens videre udvikling
 • Du er faglig ambitiøs og kan arbejde såvel selvstændigt som tværfagligt og koordinere patientforløb
 • Du brænder for at arbejde med ældre og deres pårørende samt ønske om at arbejde med borgerens rehabiliteringspotentiale
 • Har erfaring fra primær sundhedssektor og/eller geriatri, gerontologi, medicinske specialer eller fra akut afsnit
 • Du kan anvende it på et højt niveau og brænder for kvaliteten i den sygeplejefaglige dokumentation
 • Du er forandringsparat, og kan agere og bevare overblikket i en til tider travl hverdag, samt ser positivt på nye tiltag som en udvikling i sygeplejen
 • Du er en positiv og arbejder reflekterende

Stillingen

Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, med ansættelse pr. 1/12- 2021 eller efter aftale. Vi søger sygeplejersker til både ind-mødested i Ringe og Fåborg, til både fastansættelse og vikariater på 1 år. Angiv hvilket ind-mødested du søger.
Stillingen kan være primært dagvagt kombineret med få aften- eller nattevagter. Der vil også være mulighed for forskudte mødetider.

Endvidere weekendvagt hver 2.-3. eller 4. weekend. Du har stor indflydelse på egen vagtplan, og der tages hensyn til familie og fritidsinteresser.
Kørekort er et krav

Alt det med småt
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til:
Leder af den kommunale sygepleje Betina Bendix, Tlf.: 7253 5063
Afdelingsleder for Sygeplejen Fåborg, Hanne Brems, Tlf.: 7253 6404
Afdelingsleder for Sygeplejen Ringe, Svend Davidsen, Tlf.: 7253 6405
 
Ansøgningsfrist: d.26/10- 2021
Samtaler forventes afholdt: torsdag d. 28/10-2021
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning
 
 

Social-og sundhedsassistent til Rehabiliteringscenter Bakkegården

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 08:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Da vi ønsker at ansætte flere social- og sundhedsassistenter fast, mangler vi dig, som vores nye kollega. Derfor tilbyder vi en stilling på 37 timer/uge. Stillingen ønskes besat per 01.12.21, eller efter nærmere aftale. Hvis anden ansættelsesbrøk ønskes, er dette også muligt.
 
Er du derfor uddannet social- og sundhedsassistent, og vil du være med til at sikre faglighed og kvalitet til gavn for borgere, som visiteres til et midlertidigt ophold, så har vi jobbet til dig.
Bakkegården er et Rehabiliteringscenter, som ligger i byen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyns Kommune. Der er 26 stuer med eget bad og toilet, hvor borgere med komplekse problemstillinger fra Faaborg-Midtfyn kommune kan bo midlertidigt.
Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus, og det er Myndighedsafdelingen i kommunen, som visiterer til pladserne.
Som social- og sundhedsassistent hos os, kommer du til at arbejde med borgere, som ofte er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de indskrives på Rehabiliteringscentret. Borgerne er typisk på Bakkegården i ca. 3 uger. Du kan derfor forvente et udfordrende job, hvor du dagligt skal bruge mange sundhedsfaglige kompetencer i forhold til den kompleksitet, som der er på et Rehabiliteringscenter, og hvor koordinering af det korte forløb med borgeren er i fokus.
Vi samarbejder løbende med Myndighedsafdelingen og pårørende omkring udskrivelse af borgerne. Nogle udskrives til eget hjem, andre afklares og udskrives til plejebolig eller plejehjem.
Sundhedsvæsenet er i disse år under stor udvikling, og flere komplekse sygepleje opgaver varetages derfor i kommunalt regi. Derfor er den sygeplejefaglige del af opgaverne på Rehabiliteringscenter Bakkegården også under udvikling, hvorfor Bakkegården fremadrettet vil få en central rolle i udviklingen af kommunens akutfunktion.
Bakkegården er derfor fra 01.03.21 organisatorisk lagt ind under den kommunale sygepleje, for at styrke denne udvikling, og være en aktiv medspiller i det nære Sundhedsvæsen.
Som social- og sundhedsassistent på Bakkegården, vil der fremadrettet være mulighed for løbende kompetenceudvikling og oplæring i uddelegerede opgaver.
På Rehabiliteringscenter Bakkegården sætter vi borgeren i centrum, og løser vores opgaver ved at arbejde tæt og tværfagligt sammen.
Du vil derfor blive et team af ca. 35 kollegaer, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, sygehjælper og ergoterapeuter, som alle vil stå dig bi, for at du skal falde til.
Derudover samarbejder vi med fysioterapeuter, diætist og kostforplejning, som også har sin daglige gang på Bakkegården.

Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads med et højt flow og med et bredt felt af borgere, som har vidt forskellige diagnoser og problemstillinger. Et spænd fra terminal pleje, psykisk pleje, neurologiske, kirurgiske og medicinske problemstillinger.
   
 • Et spændende job med mulighed for at sætte alle dine sygeplejefaglige og personlige kundskaber i spil, samt videreudvikle dem
   
 • En god introduktion til Bakkegården med et stabilt oplæringsprogram
   
 • En kombination af yngre, samt erfarende kollegaer, med et godt socialt fællesskab
   
 • Medbestemmelse i arbejdstilrettelæggelse. Du kan forvente primært at arbejde dagvagt, dog med enkelte faste aftenvagter på hverdage, samt aften eller nattevagt ved feriedækning, alt efter hvordan det passer ind i privatlivet.
   
 • Der arbejdes på nuværende tidspunkt hver 2. weekend, dog med 3 ekstra weekender fri på et år.
Vi ønsker en kollega:
 • Der kan arbejde både selvstændigt og tværfaglig, samt tage ansvar
   
 • Der er bevidst om egen kommunikation og parat til at give og modtage feedback
   
 • Der arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang
   
 • Der er god til at prioriterer og forvalte sin egen tid, og som ser muligheder fremfor begrænsninger
   
 • Som er loyal, hjælpsom og fleksibel
   
 • Som medvirker til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø
   
 • Der har et fagligt engagement, uanset om du er nyuddannet eller har mange års erfaring.
Vil du vide mere:
Kom gerne og besøg os, eller kontakt Leder Mette Sys Larsen på tlf. 72 53 64 06 for at høre nærmere.

Ansøgningsfristen er den 26.10.21 kl. 8.00. Samtaler forventes at blive afholdt den 28.10.21
 

Social- og Sundhedsassistent til Bo og Aktiv/Viften, afdeling Søbo

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Bo og Aktiv/Viften, afd. Søbo pr. 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.
Til Søbo søges 1 social- og sundhedsassistent.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 3. weekend. Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Borgerne i Søbo er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber

Vi søger en social- og sundhedsassistent som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konstitueret Afdelingsleder Jens Hyldahl på tlf. 72 53 69 02 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00).
Ansøgningsfristen er 25. oktober 2021 kl. 12
Samtalerne forventes afholdt torsdag den 28. oktober 2021.
 

2 pædagoger til Bo og Aktiv/Viften, Bofællesskab Søbo pr. 1. december 2021

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 25-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
2 Pædagoger til Bo og Aktiv/Viften, afd. Søbo pr. 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.
Til Søbo søges 2 pædagoger.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 3. weekend. Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Borgerne i Søbo er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
 • Sundhed
 • Trivsel
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed
 • Relationer (familie, pårørende, venskaber
Vi søger 2 pædagoger som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konstitueret Afdelingsleder Jens Hyldahl på tlf. 72 53 69 02 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00).

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2021 kl. 12.00
Samtalerne forventes afholdt torsdag den 28. oktober 2021.
 

Ernæringsassistent

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 25-10-2021 08:00
Arbejdssted: Kostforplejning
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ernæringsassistent

Er du til hjemmelavet mad i store gryder og har du interesse for og erfaring med kølemadsproduktion af mad til voksne og ældre primært hjemmeboende borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, så læs videre.

En af vores dygtige ernæringsassistenter i Kostforplejningen har valgt at gå på efterløn, så vi har en ledig stilling, som på 35 t i gennemsnit pr. uge.
 
Arbejdssted:
Kostforplejningen i Faaborg-Midtfyn Kommune med mødested i Madservicekøkkenet, Tømmergården 6, Faaborg

Arbejdstid:
I Kostforplejningen arbejdes der generelt i vagter af 6 eller 8 t varighed og i kølemadskøkkenet ligger arbejdstiden i tidsrummet
kl. 6.00-17.00, der arbejdes hver 3. lørdag.
Vi deles om de forskellige vagter, og du har indflydelse på hvilke dage de placeres på.

Stillingen er på 35 t i gennemsnit pr. uge

Ansættelsestidspunkt:

1. 
december 2021 eller efter aftale

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes personale politiske værdisæt:
 • Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde
 • Dialog er en forudsætning for vi lykkedes
 • Vi forenkler det komplicerede
 • Vi tager ansvaret på os
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ernæringsassistent eller lignende uddannelse
 • Kan planlægge, tilberede og vurdere mad og måltider i henhold til borgerens behov
 • Kan arbejde kulinarisk og kvalitetsbevidst med råvarer og ernæring
 • Kan anvende principper for fødevarehygiejne og udføre egenkontrol
 • Kan arbejde ansvarligt, tværfagligt, borger og udviklingsorienteret
 • Kan arbejde ud fra vores personale politiske værdisæt
 • Har kørekort til personbil
 Vi tilbyder en:
 • Arbejdsplads hvor man arbejder med en høj grad af selvstændighed og ansvarlighed
 • Arbejdsplads med gode og engageret kollegaer
 • Arbejdsplads med gode arbejdsforhold.

Kølemadskøkkenet producerer kølemad i enkeltportioner til ca. 430 borgere i eget hjem, samt kølemad i bulk til ca. 140 borgere på enkelte plejehjem og institutioner.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, og vi gør opmærksom på at Faaborg-Midtfyn Kommune er røgfri i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist fredag den 25. oktober 2021 kl. 8.00 via rekrutteringssystemet. Vi forventer at afholde samtaler i uge 43.
Nærmere oplysninger for ovennævnte stilling kan indhentes ved henvendelse til Produktionsleder Tina Hannibaldsen 7253 5504 eller Leder af kostforplejningen Dorit Jensen 7253 5071
 

Pædagog til Børnehuset Oasen

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 24-10-2021 23:59
Arbejdssted: Tre Ege Skolen
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Genopslag - Ledig 33 timers pædagog stilling til Landsbyordningen Tre Ege Skolen afd. Børnehuset Oasen pr. 1. november 2021. eller snarest muligt. 

Børnehuset Oasen søger en engageret og initiativrig pædagog pr. 1. november 2021
Stillingen er på 33 t/u. Børnehuset Oasen er en del af Landsbyordningen Tre Ege Skolen.

Børnehuset Oasen er et stort lyst og sundt træhus på knap 500m2.
Huset ligger på en 10.000 m2 naturgrund, som byder på mange legemuligheder og udfordringer.
Vi har ca. 50 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vi søger en pædagog som skal være tilknyttet børnehaven.
Vi ønsker en pædagog, som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø.
Stillingen kræver, at du vil indgå i arbejdet med inkluderende og meningsfulde børnefællesskaber, og at du er meget selvstændig og tør tage ansvar.

Vi forventer at du:
 
 • At du er tydelig og anerkendende i din pædagogiske tilgang overfor børnegruppen og forældrene.
 • At du kan aflæse børnegruppens dynamik og med udgangspunkt i det enkelte barn kan igangsætte leg og aktiviteter, som tager afsæt i leg og bevægelse i både de indendørs og de udendørs læringsmiljøer.
 • At du er optaget af at skabe læring i rutinerne
 • At du har øje for organisering og dynamiske læringsmiljøer
 • At du kan se formålet med aktiviteter, der tager udgangspunkt i leg, bevægelse og udeliv og kan omsætte det til praksis
 • At du kan lide at synge, nynne og tralle
 • At du mestre og evner det skriftlige arbejde
 • At du er fleksibel og trives i forhold til forandringer og løbende udfordringer
 • At du har fokus på glæde og positive holdninger, der understøtter kulturen
 • At du kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele personalegruppen, samt de tværfaglige samarbejdspartnere
 • At du er med på indimellem at lave mad med børnene
 • At du har let til smil og ønsker at bibringe vores personalegruppe (endnu mere) humor

Børnehuset Oasen kan tilbyde en arbejdsplads:
Et hus med stor mulighed for, at lave udepædagogiske aktiviteter
Hvor den anerkendende tilgang og omgangstone er bærende i vores pædagogik
Personalets drøftelser, beslutninger og praksis tager altid afsæt i børneperspektiv.
Et børnehus hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau at debattere ud fra
En arbejdsplads, hvor vi tør udfordre os selv og hinanden på faglighed
Personalet ser og tager afsæt i børnenes ressourcer.
Personalet skal understøtte et miljø, så forældrene føler sig anerkendt.
Alle pædagoger har egen computer.
Et børnehus som arbejder med projekt Sangglad
Hvor der er afsat tid til dokumentation og evaluering, da vi vægter et højt fagligt niveau
Hvor du får gode kollegaer som har en positiv og humoristisk tilgang til livet og bidrager med god energi.

Du vil blive budt velkommen af en åben og velfungerende personalegruppe, imødekommende og glade børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. oktober 2021
Samtaler forventes at bliver afholdt torsdag den 28. oktober fra kl. 10.00 på skoleleders kontor på afd. Ryslinge, Graabjergvej 10, 5856 Ryslinge. (hovedindgang fra Hesselhavevej af)

Ansættelse sker efter gældende overenskomst, og der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Ved spørgsmål eller hvis du vil på besøg kontakt afdelingsleder Vibeke Jensen på tlf.: 7253 4671.

 

Gør en forskel som HR-Konsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 24-10-2021 23:00
Arbejdssted: Politik og Strategi
Stillingstype: Fuldtid
Gør en forskel som HR-Konsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune
En af vores dygtige HR-konsulenter har fået mulighed for at prøve kræfter med ledelse – i første omgang i en konstitueret stilling frem til sommeren 2022. Vi søger derfor en kollega, der frem til sommeren 2022 har lyst til at gøre en forskel i Faaborg Midtfyn Kommune.
 
Du vil som HR-konsulent indgå i team af HR-Udvikling og Arbejdsmiljø. I er fire konsulenter i teamet, der rådgiver, vejleder og understøtter organisationen inden for rekruttering, onboarding, kompetenceudvikling, ligestilling, arbejdsmiljø, organisations- og ledelsesudvikling. 
 
Vi søger bredt. Du er måske i dag selvstændig konsulent med brug for faste opgaver i en periode eller blive tanket op med gode kollegaer. Du kan også være nyuddannet, hvor denne stilling er din vej ind til en karriere inden for HR. Vi tilpasser indholdet i opgaverne til dit videns- og erfaringsniveau.  Uanset din baggrund, så tilbyder vi en spændende og udfordrende stilling, hvor du sammen med dine kollegaer får en unik mulighed og medansvar for at udmønte kommunes ønske om en strategisk og forretningsdrevet HR funktion.
 
Stillingen
Du vil blive en del af et engageret og motiveret team, der sætter faglighed i opgaveløsningen højt. Teamet arbejder i den kommende periode med implementering af nye vejledninger og handleplaner for rekruttering, onboarding, kompetenceudvikling og ligestilling.
 
Sideløbende hermed kigger temaet ind i nye leverancer i forhold til udvikling af en Rekrutterings- og Fastholdelseshandleplan, nyt MUS/LUS koncept, Trivselsundersøgelse mv.
 
Dine opgaver i teamet vil blive tilpasset dit videns- og erfaringsniveau.
 
Dine kompetencer
Formelle kompetencer
Du har, som den ideelle kandidat, en akademisk baggrund, hvor organisatorisk udvikling, læring og generelle HR-værktøjer er en del af din værktøjskasse. Det vil være en fordel, hvis du har praktisk erfaring med rollen som HR-Konsulent, men det er ikke et krav.  
 
Personlige kompetencer
Du kan gennem dine relationskompetencer skabe tillid, udvikle og engagere dine opgivelser i forfølgelse af konkrete mål.
 
I arbejdssituationen kan du proaktivt omsætte opgaver til handling og konkrete resultater. Din arbejdsstil er samarbejdsorienteret, og du er i stand til at følge organisatoriske rammer og aftaler.
Du formår i en hektisk hverdag med mange bolde i luften at bevare en strategisk helhedsorienterede tilgang til opgaveløsningen.
Politik og Strategi
HR, Løn og Forsikring består af fire teams – Team Forsikring, Team Forhandling og Personalejura, Team Løn og Personale og Team HR-Udvikling og Arbejdsmiljø. Vi er 21 ansatte i HR, Løn og Forsikring, og vi glæder os til at tage imod dig, som vores nye kollega.
 
HR, Løn og Forsikring er en del af Staben Politik og Strategi. Politik og Strategi består desuden af Administration og Jura samt Bosætning, Erhverv og Kommunikation. Det er Politik og Strategis målsætning, at vi gennem vores indsatser understøtter og bidrager til, at fagområder og stabe skaber værdi og resultater for borgere i kommunen.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den største kommune på Fyn med godt 51.800 indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at vi har Fyns smukkeste og mest mangfoldige kommune – en kommune kendetegnet ved borgere, der i høj grad engagerer sig. Det viser sig blandt andet i et rigt foreningsliv, i stærke lokalsamfund med fællesspisninger og årlige kulturbegivenheder samt i et levende iværksættermiljø.
Højskoleånden ligger dybt i os – og fællesskab og skabertrang er grundelementer i udviklingen og vores bestræbelser på at realisere kommunens udviklingsstrategi, Sammen skaber vi det bedste sted.

Rekrutteringsproces.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af HR, Løn og Forsikring Torsten Lyster på telefon 7253 1150.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 24. oktober 2021, kl. 23.00. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 28. oktober 2021.
Hvis du bliver inviteret til samtale, skal du forud for samtalen besvare en personprofilanalyse.
 
Løn og ansættelse
Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer med tiltrædelse hurtigst muligt.
Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.
 
 

Intern Drift søger rengøringsassistenter

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 24-10-2021 18:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Rengøringssektionen, Intern Drift Faaborg-Midtfyn Kommune søger rengøringsassistenter.
Rengøringssektionen udfører driften på kommunens institutioner. 

De ledige stillinger er ved:    
 • Børnehaven Tusindfryd i Ringe, 15 timer om ugen i 52 uger. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
 • Carl Nielsen skolen i Nr. Lyndelse, 18 timer om ugen i 40 uger. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
 • Børnehuset Carl Nielsen i Nr. Lyndelse, 20 timer om ugen i 52 uger. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
 • Tingagerskolen i Ringe, 20 timer om ugen i 40 uger. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
 • Situationsbestemt stilling på Ungdomsklubben ”Bangsbo” i Faaborg, 15 timer om ugen i 40 uger. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
 • Situationsbestemt stilling i Børnehuset Oasen, Kværndrup og dagplejen i Kværndrup, 25 timer om ugen i 52 uger. Mødetid kl. 06.00 og opstart så hurtigt som muligt.
 • Situationsbestemt stilling på Heldagsskolen i Korinth, 31,50 timer om ugen fordelt med 25 timer om ugen i 40 uger og 6,50 timer om ugen i 52 ved Heldagsskolens sfo. Mødetid kl. 06.00 og med opstart så hurtigt som muligt.
Vi lægger vægt på at du –
 • er glad og møder hver ny dag med et smil
 • er mobil og fleksibel
 • har praksis erfaring fra lignende stilling og har deltagerbevis/kursusbevis fra grundlæggende erhvervsrengøring (det vil være en fordel)
 • kan arbejde struktureret og med et godt overblik
 • kan indgå i selvstyrende teams
 • har lyst til at indgå i et team hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er kendetegnet
 • er engageret, selvstændig og handlingsorienteret
 • kan begå sig på dansk i skrift og tale, da der arbejdes efter arbejdsplaner og rengøringsinstruktioner
Løn iht. gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
Hvis du gerne vil være en del af et team af dygtige og dynamiske kolleger i en uformel organisation, så send din ansøgning senest den 24. oktober 2021 kl. 18.00 med oplysninger om tidligere beskæftigelse. Samtaler vil finde sted den 28. oktober 2021 på Værkmestervej 3, 5600 Faaborg.
Har du spørgsmål vedrørende stillingerne, henvendelse til Maria Weisbjerg på 7253 2410.
 

Engageret lærer søges til barselvikariat

Jobkategori: Undervisning
Ansøgningsfrist: 24-10-2021 12:00
Arbejdssted: Brobyskolerne
Stillingstype: Fuldtid
Lærerstilling, Barselsvikariat

Er du lærer med et hjerte for trivsel og faglighed for alle børn? Så er det dig, vi har brug for. Stillingen er placeret primært på mellemtrinnet i almenklasserne på vores afdeling i Allested-Vejle. Du skal kunne varetage undervisning i dansk, engelsk, kristendom og historie.

Brobyskolerne er en ambitiøs folkeskole. Vi ønsker og tror på, at når vi har høje forventninger til os selv internt og til alle skolens skønne elever, så gør det en markant forskel for skolens elever. Vi vil et højt fagligt niveau, vel vidende at faglige ambitioner går hånd i hånd med et trygt læringsmiljø og et tæt samarbejde med skolens forældre.
Brobyskolerne inddrager arbejdet med den internationale dimension på alle årgange.

På Brobyskolerne står døren åben. Det betyder, at:
 • der er et tæt samarbejde mellem almen og specialklasser
 • du er åben for sparring
 • du deler gode ideer
 • møder alle med et åbent sind
#brobyskolerneerlæring

Vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1-12-21 på afd. Allested-Vejle. Stillingen er i udgangspunktet et fuldtidsstilling.

Børnene vil have en voksen med følgende kompetencer:
 
 • Du kan få os til at slappe af, når vi bliver utrygge
 • Du finder en anden forklaring frem, når der er noget, som vi ikke forstår
 • Du går op i, hvem vi er, som mennesker
 • Vi tvivler aldrig på, at du kan lide os

Herudover skal du være skarp til:
 
 • At kommunikere med kollegaer, forældre og eksterne samarbejdspartnere
 • At danne relationer
 • At tage alle perspektiver i spil i udviklingen af dig selv og dine elever
 • At praktisere tydelig klasseledelse
 • At have et højt informationsniveau til forældrene

Du skal være robust og kunne se bagom adfærd ved eleverne. Du skal kunne se dig selv i børnesynet, at ”alle børn samarbejder det bedste, de kan”.
Fortæl os hvad du kan!

Brobyskolerne består af i alt tre afdelinger i hhv. Brobyværk, Allested-Vejle og Børnehaven Broholm. Der er ca. 500 børn og 80 ansatte på Brobyskolerne.

Ansøgningsfrist: 24.10 kl.12.00. Samtaler afholdes d.27.10. I tidsrummet mellem kl.13.00 og kl.15.00.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Kontakt skoleleder Søren Hansen 72533872 eller viceleder, Tine Sjørup på tlf. 72533871 for yderligere oplysninger og evt. rundvisning på skolen. Se endvidere mere på www.brobyskolerne.dk
 

Sygeplejerske søges til fast stilling på Botilbud Toften

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-10-2021 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er du sygeplejerske? Og brænder for at være med til at udvikle socialpsykiatrien så kig her?
 

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på Botilbud Toften i Kværndrup.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne med en sindslidelse, som for en kortere eller længere periode står i en svær livssituation, hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte og omsorg med fokus på rehabilitering.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vores tilgang og samarbejdsform tager udgangspunkt i Åben dialog og principper heri.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og byder ind med hver deres faglighed. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også med mod på at udvikle nye og anderledes måder at løse kerneopgaven på. Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og løfter i fællesskab de praktiske opgaver, som det kræver at drifte et Botilbud.
Om jobbet:  Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med meningsskabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicindispensering, madlavning med beboer til følgeskab til aftale med læge, eller en tur i den lokale brugs.
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i     kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø
   
Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog.
   
 • Du kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
   
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
   
Vi kan tilbyde dig:
 • Introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov og ønsker og vi vil bestræbe os på at give dig det bedst mulige afsæt til at varetage de mangeartede opgaver. Du vil deltage i ekstern supervision
 • At blive en del af en personalegruppe med høj social kapital, og du vil møde engagerede, fagligt ambitiøse kollegaer som har stort ansvar og stor indflydelse.
 • En beboergruppe med stor forskellighed, der har individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen.
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling.
I tilknytning til Botilbud Toften findes kommunens socialpsykiatriske akuttilbud, Akuttilbud Faaborg-Midtfyn. Akutfunktionen er en integreret funktion for alle Toftens medarbejdere. Akut-tilbuddet er døgnåbent og tilbyder både samtaler og overnatning.
Botilbud Toften er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er til besættelse fra den 1. december eller snarest muligt og på 32-35 timer.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull på tlf.72535705 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 22/10 2021
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.


 

Tilkaldevikar til boenheden Palleshave gr. AB, gr. C og natteam

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid under 21 timer
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Solstrålen AB og C, samt natteamet søger tilkaldevikarer, som kan tage skiftende vagter og/eller nattevagter.
Har du erfaring med det specialiserede socialområde, og lyst til at samarbejde med borgere med nedsat funktionsniveau, har du mulighed for at blive en del af Palleshaves vikarkorps.
Vi mangler vikarer, der kan træde til ved sygdom, ferie og fravær både nat og dag.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved afdelingsleder Mie Haugstrup Hjæresen på tlf.  7253 6879 eller Jette Bøhnke Nielsen på tlf. 7253 6871
Send gerne motiveret ansøgning til palleshave@fmk.dk.
Der ansættes løbende.
 

Tingager plejehjem søger SSA til fast dagvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent med smil på læben søges til fast stilling i dagvagt på Tingager Plejehjem

Tingager Plejehjem søger til vores hus en SSA pr. 1. december 2021, eller efter aftale.
Stillingen er fast dagvagt 30-32 timer pr. uge, eller efter eget ønske.
Der arbejdes weekendarbejde hver 3 weekend eller 2. weekend efter eget ønske. 
 
Vi ønsker os kollega, der er fleksibel, og med gå på mod og som vil engagere sig i husets beboer.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmene. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt.
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du har en fagligt interesse- især indenfor medicinske sygdomme og medicin til ældre
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både social-og sundhedshjælperelever, og social-og sundhedsassistentelever, giver også gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
  
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Dorte Pihl pr mail: plejecenter-tingager-vp@fmk.dk

Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomstringsunivers
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 22. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.
Du ringes op, hvis du inviteres til samtale, og der bedes du medbringe kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Tingager plejehjem søger SSA til fast aftenvagt

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 12:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
SSA med smil på læben søges til fast stilling i aftenvagt på Tingager plejehjem

Tingager Plejehjem søger til vores hus SSA pr. 1. december 2021, eller efter aftale.
Stillingen er en fast aftenvagt, på 28 timer pr. uge. Der arbejdes hver 2. weekend, i fast planlægning.  
 
Vi ønsker os en kollega, der har gå på mod, og som vil engagere sig i huset.   
 
Tingager Plejehjem er Faaborg-Midtfyn Kommunes største plejehjem, med 58 lejligheder. Plejehjemmet ligger centralt i Ringe med kun 5 min. gang til tog og bus, samt tæt på Odense/Svendborg motorvejen.
 
Vi vægter høj faglighed og udvikling
Vi arbejder i beboerens hjem – og vi lægger stor vægt på at yde den pleje og omsorg, der er behov for gennem hele døgnet.
Der er stigende krav til den tværfaglige indsats på plejehjemmet. Beboerne bliver ældre ved indflytningen, og kompleksiteten i plejeopgaverne er stigende og forudsætter et professionelt tværfagligt team for at løse opgaven bedst muligt. Vores helt grundlæggende tilgang til boerne på Tingager er baseret på personcentreret omsorg, med afsæt i Tom Kitwoods teori, omsat til ”Blomstringsuniverset” af Vibeke Drevsen Bach (se link til Blomstringsuniverset)
 
Den gode hverdag for beboerne og personale
Vi har fokus på helhed og tværfaglighed - hvor sygehjælper, SSH, plejehjemsassistent, SSA, sygeplejersker og ergoterapeut arbejder sammen med beboeren og de pårørende.
Vi holder høns, har egen bus, golfbil og elcykel.
 
Vi forventer:
 • At du har indsigt i og forståelse for ældre plejehjemsbeboeres liv og livssituation
 • At du er faglig interesseret
 • At du kan være med til at forme en god hverdag omkring beboerne og tænke sundhedsfaglig og socialfaglig indsats sammen
 • At du er en god kollega og tager medansvar for den samlede opgave
 • Ar du er god til kommunikation og dokumentation
 • At du ser tværfaglighed som en styrke
 • At du har et godt overblik
Vi tilbyder:
 • engagerede kolleger, ledelse, der står sammen om, at beboerne trives
 • højt fagligt og tværfagligt niveau med lyst til udvikling
 • et aktivt hus og mange både pårørende og frivillige, der støtter op
 • god introduktion og mulighed for fagrelevante kurser
 • et selvstændigt og varierende arbejde med mange udfordringer
 • faglig sparring.
Tingager Plejehjem varetager uddannelse af både hjælper, assistent elever og sygeplejestuderende og giver gerne plads til virksomhedspraktik, jobtræning m.m.
 
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Dorte Pihl på tlf. 7253 5093, eller vagtplanlægger Anette Mortensen på tlf. 7253 5412.
 
Link
https://tingager.fmk.dk/forside
https://www.energy2work.dk/blomsteruniverset
 
Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst
Faaborg-Midtfyn er en røgfri arbejdsplads.
 
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest d. 22. oktober 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Tingager Plejehjem løbende.  
Du modtager telefonopringning hvis du inviteres til samtale, og der bedes du
kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere.

Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune søger en autoriseret psykolog til foranstaltningsgruppen.

Jobkategori: Akademiker
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse 1. december 2021. Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores familieindsatser? Er du positiv af sind, og faglig løsningsorienteret sammen med familierne? Så er det måske lige dig vi søger

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er derfor tværfagligt let tilgængelige for hinanden, på både medarbejder- og ledelsesplan. For nuværende har vi bopæl i Broby, men vil næste år flytte til Gislev.

Som psykolog i Faaborg-Midtfyn Kommune har du ansættelse i Foranstaltningsgruppen. Foranstaltningsgruppen består af 14 medarbejdere; 2 praktisk pædagogisk støtte, 1 kontaktperson, 1 flexjobber og 10 familierådgivere. I Foranstaltningsgruppen løser vi opgaver i henhold til Lov om social Service § 52.

Som psykolog i foranstaltningsgruppen vil dine opgaver være:
 • Konsultative opgaver og supervision, - også i forhold til vores plejefamilier og døgninstitutioner.
 • Indgå aktivt i løsningen af de forskellige opgaver i Foranstaltningsgruppen. Herunder bl.a. familiebehandlingsforløb og observationer.
 • Terapeutiske samtaler og forløb for børn, unge og familier.
 • Psykologiske undersøgelser af børn og unge.
Vi forestiller os, at du fagligt: 
 • Er autoriseret psykolog
 • Har erfaring med familiebehandling samt døgninstitutionsområdet
 • Har erfaring med at supervisere
 • Har interesse, og måske erfaring, for evidensbaserede programmer, forældrekurser og børnegrupper.
 • Har engagement i forhold til at bidrage til udviklingen af metoder, tilbud og faglighed i den samlede foranstaltningsgruppe.
 • Evner at arbejde monofagligt ind i et tværfagligt samarbejde
Vi forestiller os, at du personligt:
 • Er selvstændig og kan tage ansvar
 • Er bevidst om egen robusthed i forhold til arbejdet
 • Bidrager til et fælles godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
 • En mangfoldig, tolerant, engageret og glad personalegruppe.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.
Det er en forudsætning, du har kørekort.

Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Maria Tofting Thomsen mobil 72 53 16 21 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Der er ansøgningsfrist d. 22. oktober kl. 12:00.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 43
 

Børne- og Familieafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune, søger en familierådgiver til foranstaltningsgruppen.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper, Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse 1. december 2021. Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores familieindsatser? Er du positiv af sind, og faglig løsningsorienteret sammen med familierne? Så er det måske lige dig vi søger

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er derfor tværfagligt let tilgængelige for hinanden, på både medarbejder- og ledelsesplan. For nuværende har vi bopæl i Broby, men vil næste år flytte til Gislev.

Som familierådgiver i Faaborg-Midtfyn Kommune har du ansættelse i Foranstaltningsgruppen. Foranstaltningsgruppen består af 14 medarbejdere; 2 praktisk pædagogisk støtte, 1 kontaktperson, 1 flexjobber og 10 familierådgivere. I Foranstaltningsgruppen løser vi opgaver i henhold til Lov om social Service § 52.

Arbejdet finder almindeligvis sted på ugedage, men der kan forekomme arbejde på helligdage og i weekender. Som Familierådgiver laver du selv aftaler med familien om tidspunkt, men det forventes at aftalerne harmonerer med behandlingsplanen. Aftaler kan derfor finde sted både morgen, dag og aften.

Vi forestiller os, at du fagligt:  
 • Har en pædagogisk/socialfaglig/sundhedsfaglig grunduddannelse
 • Har erfaring med familiebehandling
 • Har interesse, og måske erfaring, for evidensbaserede programmer, forældrekurser og børnegrupper.
 • Er optaget af egen faglige kompetenceudvikling
 • Har engagement i forhold til at bidrage til udviklingen af metoder, tilbud og faglighed i den samlede foranstaltningsgruppe.
 • Evner at arbejde monofagligt ind i et tværfagligt samarbejde
Vi forestiller os, at du personligt:
 • Er selvstændig og kan tage ansvar
 • Er bevidst om egen robusthed i forhold til arbejdet
 • Bidrager til et fælles godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
 • En mangfoldig, tolerant, engageret og glad personalegruppe.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.

Det er en forudsætning, du har kørekort.

Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Maria Tofting Thomsen mobil 72 53 16 21 for yderligere oplysninger om stillingerne.

Der er ansøgningsfrist d. 22. oktober kl. 12:00.
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 43
 

Plejehjemmet Prices Have er i "lykkelige omstændigheder" og søger barselsvikar

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 22-10-2021 09:00
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Vi er i ”lykkelige omstændigheder” og derfor søger vi netop dig til vores barselsvikariat.
På Plejehjemmet Prices Have søger vi en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til dagvagt.

 
Det er nu du har en enestående mulighed for at blive en del af vores ”dagteam”, vi søger en SSA eller SSH kollega til et 12 mdr´s barselsvikariat i dagvagt, med start 1. december 2021.
 
Stillingen er på 30 timer ugentligt, weekendvagt hver anden weekend. Vi er i proces med mulighed for at arbejde hver 3. weekend.

På Plejehjemmet Prices Have arbejder vi ud fra en personcentreret tilgang med afsæt i ”Blomstringsuniverset”, både i forhold til borgere og generelt i vores samarbejde i dagligdagen. Den personcentrerede omsorg indebærer, at man som personale tilrettelægger en individuel pleje og behandling, som tager udgangspunkt i det særlige ved hvert enkelt menneske samt værner om personens selvbestemmelse, rettigheder og mulighed for selvbestemmelse.

Har du lyst til at være en del af vores ”Blomstringsunivers” og ser du muligheder frem for begrænsninger, så er det dig vi søger.
 
Vi kan tilbyde:
 • Et spændende alsidigt job, med selvstændigt ansvar og faglige udfordringer
 • Mulighed for sparring i et stærkt fagligt og tværfagligt netværk med veluddannede kollegaer
 • Et mangfoldigt arbejdsfællesskab med indflydelse på egne opgaver og egen funktion
 • En arbejdsplads i udvikling blandt andet opstart af ”det faglige kvarter”
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og teamtankegang
 • En arbejdsplads med dedikerede, erfarne og engagerede kollegaer
 • Demenskurser samt intern uddannelse i ”Blomstringsmodellen” og personcentreret omsorg
 • Mulighed for indflydelse på planlægning af egen arbejdstid
 • En arbejdsplads hvor dialog og samarbejde er i højsæde
Vi ønsker en kollega der:
 • er professionel og tager fagligt ansvar
 • trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt og tværfagligt, kan prioritere, strukturere og have overblik i forhold til opgavernes mængde og indhold
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og positivt bidrager til vores igangværende udvikling
 • er positiv overfor nye udfordringer og deltager aktivt med ideer og sund fornuft
 • er fleksibel og forandringsparat
 • er kyndig bruger af IT, vi anvender FSIII og Nexus som dokumentationsredskab eller har flair for IT.
 • har en anerkendende tilgang til vores borgere, dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Vi venter gerne på den rette ansøger.
 
Yderligere oplysninger
Vil du gerne høre mere eller har du nogle afklarende spørgsmål eller vil du gerne besøge os, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Lis N. Munk på tlf. 7253 2779 eller mail: lisnm@fmk.dk

Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst.
Faaborg-Midtfyn Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Ansøgning
Vi ser frem til at få din ansøgning med relevante bilag senest fredag den 22. oktober 2021 kl. 9.00.
 
Ansættelsessamtaler
Indkaldelse til ansættelsessamtale vil ske løbende
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 28. oktober 2021 på Plejehjemmet Prices Have.
 
Inviteres du til samtale, skal du til samtalen medbringe uddannelsesbevis samt kontaktoplysninger på 2 tidligere arbejdsgivere/nærmeste ledere med henblik på at indhente reference.

Barselsvikar som fagspecialist/socialrådgiver

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og Familieafdelingen søger en barselsvikar til en fagspecialiststilling på myndighedsområdet.
Brænder du for myndighedsarbejdet, og har du styr på den nyeste lovgivning? Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores ydelser? Er du positiv af sind og kreativ i din måde at finde løsninger på? Så er det måske lige dig vi søger.

Børne- og Familieafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en barselsvikar 37 timer pr. uge til en fagspecialiststilling med forventet tiltrædelse den 1.12.2021.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er tværfagligt let tilgængelige for hinanden og sidder i hjemmeområder, alt efter hvilken målgruppe du arbejder med. Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som fagspecialist i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er optaget af at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer.

Myndighedsområdet er organiseret i 4 grupper: Visitationen, Småbørn (0-10 år), Unge (11-23 år) og Handicap. Der er tilknyttet en fagspecialist i alle grupper.

Vi søger en fagspecialist der:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med solid erfaring og viden, og evt. videreuddannelse, inden for myndighedsområdet.
 • Kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartnere og har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt.
 • Kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket.
 • Har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Opgaverne vil f.eks. være:
 • Understøttelse af den faglige drift i tæt samarbejde med gruppeledelsen og socialrådgiverne.
 • Medvirke til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen metodisk, juridisk, økonomisk og socialfagligt.
 • Sparring med socialrådgiverne i alle dele af sagsbehandlingen.
 • Deltage i konfliktfyldte møder sammen med socialrådgiverne.
 • Udarbejde indstillinger til Børn og Unge-udvalget, gennemgang af nye sager og foretage genvurderinger og kulegravning i underretningssager.
 • Sikre overholdelse af tidsfrister ift. fremsendelse af akter til Ankestyrelsen og Retten.
 • Udarbejdelse af klagebesvarelser og mange flere spændende opgaver.
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
Børne- og Familieafdelingen er for nuværende fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. I Faaborg Midtfyn kommune er der pr. 1.1.2021 etableret ét fælles socialområde bestående af Børne- og Familieafdelingen samt myndighed på voksenområdet. Det samlede socialområde bliver fysisk samlet i Gislev i januar 2022.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Anja Thorup Vinther, socialfaglig gruppeleder Mette Wulf eller Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort.

Der er ansøgningsfrist d. 21. oktober kl. 12:00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt torsdag d. 28. oktober
 

Barselsvikariat - Socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet Handicap og Psykiatri, voksne

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialområdet, søger en socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet, i perioden d. 1. december 2021 til d. 30. april 2022.

Socialområdet har fokus på det tværgående borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021 og 2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne. Samtidig er organisationen i en forandringsproces, hvor vi i efteråret 2021
fastlægger, hvordan vi bedst organiserer os omkring den helhedsorienterede borgerrettede indsats.

Vi er organiseret i tværfaglige målgruppebaserede teams og er i fuld i gang med at implementere de arbejdsgange og det mindset, der skaber meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb. Vi arbejder med at udvikle os i rollen som koordinerende sagsbehandler med det formål, at borgeren oplever mest mulig sammenhæng i indsatsen og kontakten til kommunen.

Om stillingen
Målgruppen er voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med psykiatriske diagnoser eller som er psykisk sårbare og/eller har et misbrug.
I stillingen kommer du primært til at arbejde med borgere i alderen 18 – 30 år indenfor psykiatri, social udsathed – og misbrugsområdet.

Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til voksne med betydelig funktionsnedsættelse og vi varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv.

Du vil blive tilknyttet et af de tværfaglige teams, som udover socialfaglige medarbejdere også består af eksempelvis sundhedsfaglige medarbejdere som f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker og/eller opsøgende medarbejdere efter servicelovens § 99 og CTI-medarbejdere.

Vi ser gerne, at du:
Har relevant socialfaglig uddannelse f.eks. socialrådgiver – eller socialformidler samt kommunal erfaring med sagsbehandling indenfor myndighedsområdet, meget gerne indenfor servicelovens voksenbestemmelser og VUM.
Som myndighedssagsbehandler hviler du i myndighedsrollen og trives med systematisk sagsbehandling, samt har gode mundtlige og skriftlige kompetencer.
Det er vigtigt at du har flair for det tværprofessionelle samarbejde samt gode evner i det relationelle arbejde.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job hvor medarbejderne forstår, at komplementere hinanden og i øvrigt har et samarbejde der gør arbejdspladsen til et rart sted at være.
Medarbejdergruppen består af 25 personer herunder; myndighedssagsbehandlere, udførende og administrative medarbejdere, samt fagkoordinator, afdelingsleder og myndighedsleder som alle glæder sig til at tage godt mod dig.

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
 • vi tager ansvaret på os
 • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
 • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
 • vi forenkler det komplicerede

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og er en fast stilling. Stillingen opstartes fra 1. december eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der er mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er derfor påkrævet.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 21. oktober kl. 12. Ansøgninger skal fremsendes via rekrutteringssystemet og samtaler afholdes 26. oktober.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive spørgsmål og kontaktinfo til
Afdelingsleder Laila Tønnesen på mail lmikk@fmk.dk. Du bliver herefter kontaktet hurtigst muligt. 

Vi mangler en SSH til en fast stilling - er det dig?

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 20-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Genopslag
Social- og sundhedshjælper søges til fast stilling ved hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge, Faaborg

 
Stillingen er som udgangspunkt på 28 -32 timer om ugen og fortrinsvis i dagvagt med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse 1.11.21. eller snarest muligt.
Kørekort er en forudsætning, idet der også vil være landruter. I byen kører vi på el – cykler.
 
Vi er en hjemmeplejegruppe sammensat af social- og sundhedshjælpere, assistenter og afløsere, hvis kerneopgave er at sikre og skabe en helhedsorienteret og rehabiliterende indsats for borgere i eget hjem. Vi har fokus på, at borgeren har oplevelsen af et værdigt liv.
Vi er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor du bliver en vigtig medspiller. Vi har let til smil og latter og vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang og yder hjælp til selvhjælp. DigiRehab er et indsatsområde, som vi skal arbejde videre med. Hjemmeplejegruppen samarbejder tværfagligt med bl.a. hjemmesygeplejersker, terapeuter, egen læge, plejehjem mv. Vi arbejder med borgeren i centrum og i tæt samspil med ægtefælle og familie.
 
I Hjemmeplejegruppen Horne-Svanninge arbejder vi ligeledes med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
 
Du er:
 • Interesseret i faglig og personlig udvikling
 • Motiveret til at indgå og bidrage til faglig sparring
 • Åbent og bidragende til skabelse af et godt arbejdsmiljø
 • Teamplayer og ser dig som en del af en gruppe, hvor vi sammen skal have tingene til at fungere, så borgerne oplever høj kvalitet af de ydelser, som de modtager fra Horne-Svanninge gruppen
 • Ærlig og ordentlig og til at stole på

Vi tilbyder:
 • En gruppe af kollegaer, som vil hinanden og det gode arbejdsmiljø
 • En dynamisk arbejdsplads med rummelighed og muligheder
 • Faglig sparring
 • Tværfagligt samarbejde
 • Spændende opgaver, som er delegeret fra hjemmesygeplejen
 • Et miljø i udvikling, hvor kompetencer hele tiden udvikles
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden
   For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen på tlf. 7253 1750
   
   Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
  Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
   
  Ansøgning via rekrutteringssystem.
  Ansøgningsfrist den 20.oktober 2021
   
  Der afvikles løbende samtaler.

  Med venlig hilsen
  Leder af Hjemmeplejen Horne-Svanninge
  Mette Bro Jansen
   
   


Byggefaglig projektleder til Ejendom

Jobkategori: Øvrige job
Ansøgningsfrist: 20-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center By, Land og Kultur
Stillingstype: Fuldtid

Faaborg-Midtfyn Kommune søger byggefaglig projektleder til Ejendom

En af vores dygtige projektledere har fået nyt job og vi søger derfor en byggefaglig projektleder til at styre vores byggeprojekter i Anlægsteamet i Ejendom.

Vi tilbyder muligheden for et selvstændigt ansvar for byggeprojekterne, i samarbejde med de relevante kommunale interessenter og ansvaret for kontakten til de eksterne rådgivere og entreprenører.

Faaborg-Midtfyn Kommune
I Faaborg-Midtfyn Kommune engagerer vi os – i vores kolleger, i vores opgaver og i borgere og virksomheder i kommunen. Vores ambition er, at det i Faaborg-Midtfyn skal være muligt at leve - og udleve - sin egen version af det gode liv. Vi vil være det sted, omverdenen kigger til for at blive inspireret til et liv i stærke fællesskaber, med bæredygtig udvikling, spirende iværksættere og en stolt kulturarv. Et liv, hvor vi både kan udfolde os i fællesskaberne og finde ro i naturen – et liv i balance. Det er grundelementerne i kommunens udviklingsstrategi Sammen skaber vi det bedste sted, som vi hver dag arbejder for at gøre til virkelighed.

Om stillingen
Ejendom varetager anlægsprojekter og drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Dermed er vi med til at sikre, at de fysiske rammer for kommunens aktiviteter understøtter målsætningerne i udviklingsstrategien.

Du vil blive tilknyttet Anlægsteamet, og får ansvar for dine egne projekter. Du får således mulighed for at styre og følge et projekt fra det bliver dannet, til du afleverer et færdigt projekt til brugerne. Det er derfor vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt med projekterne og kan lide en travl hverdag med mange deadlines.

Du vil have mange kontakter, hvor der skal koordineres ønsker og behov ind i projekterne og det er vigtigt, at du er god til at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesker, og er god til at sikre fremdrift og styre processerne, ikke mindst i forhold til vores eksterne rådgivere og leverandører.

Vi forventer, at du kan matche væsentlige dele af følgende:
 
 • En teknisk baggrund, helst som bygningskonstruktør eller bygningsingeniør – du må gerne være nyuddannet
 • God til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Kan udfærdige udbudsmaterialer
 • Gerne erfaring med udbudsregler, kontrahering og forhandlinger med byggeriets parter
 • Kan udføre byggetilsyn
 • Erfaring med kalkulation og overslag i byggeriets faser
 • Gerne erfaring med statiske beregninger og generelt ingeniørfagets discipliner men ikke et krav
 • It-kyndig, herunder tegningsprogrammet Revit.
 • Er positiv og udadvendt, da der i det daglige arbejde vil være en stor grad af kontakt til brugerne og borgere
 • Arbejder struktureret

Om Ejendom
Ejendom er en del af By, Land og Kultur, der et udviklingsorienteret center med ca. 175 dygtige og ambitiøse kolleger inden for fysisk planlægning, miljø, natur, trafik, byggeri, service, kultur og fritid.

Ejendom er opdelt i to teams: Et Anlægsteam med i alt 8 medarbejdere, der styrer anlægsprojekter på kommunens bygninger, og Ejendom Drift med i alt ca. 55 medarbejdere fordelt på 8 administrative medarbejdere, som står for drifts- og vedligeholdelsesplaner for bygningsmassen, og ca. 50 servicemedarbejdere, som varetager den daglige bygningsdrift på kommunens administrationsbygninger, skoler, institutioner m.v.

Ejendom Drift varetager således bygningsvedligeholdelsen af kommunens bygninger, og sørger for den løbende drift i tæt kontakt med bygningernes brugere.

Anlægsteamet varetager rollen som bygherrerådgiver på de større anlægsprojekter, hvor der anvendes eksterne rådgivere. Ejendom arbejder tæt sammen med kommunens forvaltninger og de øvrige brugere af ejendommene i alle faser af byggeriet, lige fra projekteringen, til den politiske behandling og udførelsesfasen. Anlægsteamet og Ejendom Drift samarbejder løbende om opgaverne, blandt andet om realisering af vedligeholdsplaner for bygningerne og når anlægsprojekterne afsluttes og bygningerne overgår til almindelig drift.

Vi tilbyder:
 • Varieret arbejde med en stor kontaktflade
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads
 • Selvstændigt ansvar og kompetence
 • Base i Faaborg
 • Gode kolleger
 • Flextid

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Forventet tiltrædelse den 1. december 2021, men gerne hurtigst muligt.

Arbejdssted: Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Du vil i din hverdag være en del ”ude i marken” - så det er nødvendigt at du har kørekort.

Arbejdstid: Fuldtid

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Gitte M. Bertelsen på tlf. 7253 2167, eller konstitueret teamleder Anders Pilemae Snitkjær på tlf. 7253 2188.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest onsdag den 20. oktober 2021, kl. 12.

Første samtale forventes afholdt tirsdag den 26. oktober 2021. Eventuel anden samtale forventes afholdt torsdag den 28. oktober 2021.

Tilbydes du stillingen, kan du blive bedt om at fremvise en tilfredsstillende straffeattest.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Flyt ind hos os
Vi er godt 51.800 indbyggere i kommunen og byder hvert år nye tilflyttere velkomne i fællesskabet. Overalt i kommunen gror et stort udbud af foreningsliv, stærke lokalsamfund med fællesspisninger, årlige kulturbegivenheder og levende iværksættermiljøer frem. Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn – og den smukkeste, hvis du spørger os.  Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord.

Overvejer du at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune og blive en del af vores mange fællesskaber, vil vi meget gerne hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser. Tag en snak med vores bosætningskonsulent, Johanne Holten, på tlf. 7253 1065.

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sagsbehandlere til sygedagpengeområdet

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 19-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder - og i at gøre en positiv forskel for, at sygemeldte borgere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft? Så har vi et spændende job til dig.
 
Der er tale om 2 faste stillinger og 1 barselsvikariat i Team Sygedagpenge & Jobafklaring:

Stilling 1:
Én fast stilling i vores Tidlige Indsats, som varetager den første kontakt til sygemeldte og evt. arbejdsgivere. Tiltrædelse pr. 1. januar 2022.

Stilling 2 og 3:
Én fast stilling og ét barselsvikariat i vores sygedagpengegruppe, hvor den løbende sygedagpengeopfølgning varetages. Tiltrædelse pr. 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Alle 3 stillinger er på 37 timer ugentligt.

Om de ledige stillinger
Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er kerneopgaven en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Vi er optaget af at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og klarlægge den enkeltes vej tilbage til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcenteret som en god samarbejds- og sparringspartner.

Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt.

Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses så effektivt som muligt med borgerne og virksomhederne i centrum.
 • Som sagsbehandler i Tidlig Indsats er dine primære opgaver at tage telefonisk kontakt til alle ny-sygemeldte og deres evt. arbejdsgiver samt anmode om relevant lægelig dokumentation. Du vil herudover skulle varetage sagsfordelingen til sygedagpengegruppen og forud herfor tage hånd om alt det praktiske med hensyn til planlægning af første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads eller i jobcenteret.
Der er overvejende tale om administrative arbejdsopgaver med særlig fokus på uarbejdsdygtighed, hvorfor du skal partshøre og træffe afgørelser herom. Du skal desuden være indstillet på at varetage forskellige ad hoc-opgaver, afhængig af teamets samlede ressourcer og mængden af opgaver, ligesom du løbende skal være med til at optimere og udvikle arbejdet i Tidlig Indsats.
 • Som sagsbehandler i sygedagpengegruppen skal du være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats. Da vi holder første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads, vil du skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, med inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, skal du sikre en effektiv samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav og procesmål. Herudover omfatter arbejdet iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål, sikring af afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering samt løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del og deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og gerne med sygedagpengeområdet
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.

Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte, og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er opdelt i 3 grupper, hvilket omfatter den første kontakt til de sygemeldte og deres evt. arbejdsgiver i Tidlig Indsats samt den løbende sagsbehandling for henholdsvis sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Den værdiskabende adfærd” og ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne i en konstant foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Kaffe- og frugtordning samt gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag den 19. oktober 2021, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. oktober 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning – meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.
 

Genopslag - Dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid hurtigst muligt.

Jobkategori: Dagplejer
Ansøgningsfrist: 19-10-2021 08:00
Arbejdssted: Dagplejen
Stillingstype: Fuldtid
Genopslag - Dagplejer til Ferritslev - Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune søger en dagplejer på fuld tid hurtigst muligt.

Bor du i eller i nærheden af Ferritslev?
Vil du have tid til nærvær og arbejde med de helt små børn? Er du en omsorgsfuld, nærværende og glad person, som brænder for at arbejde med de helt små børn og deres familier? Så er du måske vores nye dagplejer?
Vi søger en kommunal dagplejer, som har lyst til at forene sit arbejdsliv med de helt små børn og deres familier, og som kan tilbyde et hjem, der kan skabe rammerne for trygt børnemiljø.

Som dagplejer er du med dit nærvær med til at gøre en forskel for de helt små børn.

Vi forventer, at du:
 • Planlægger din arbejdsdag sammen med børnene, så det passer med det børnene og du er optaget af.
 • Kan skabe en hverdag som inspirerer og motiverer børnene til leg og læring.
 • Har en bolig med plads til legende og lærende børn både ude og inde.
 • Kan skabe et godt forældresamarbejde baseret på inddragelse, dialog og tillid.
 • Kan have et reflekterende blik på dig selv og din faglighed i arbejdet.
 • Vil engagere dig i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi kan tilbyde dig
 • En spændende og livsbekræftende hverdag med gyldne øjeblikke.
 • Et stort netværk af kollegaer selvom du arbejder i eget hjem.
 • Fagligt fælleskab blandt dagplejere samt sparring og supervision fra dagplejens teamledere.
 • Et tæt samarbejde med netværkskoordinator, administrationen og den daglige leder.
 • To årlige uddannelsesdage for alle kommunale dagplejere.
 • Kompetenceudviklingsforløb.
Om jobbet
 • Arbejdet som dagplejer indebærer en 48 timers arbejdsuge i tidsrummet kl. 6-18 tilpasset forældrenes behov.
 • Du vil blive en del af en netværksgruppe på 4-5 dagplejer, som mødes en gang hver 14. dag i legestue.
 • Du vil indgå i et godt arbejdsfællesskab med dine dagplejekollegaer og i tæt samarbejde med teamlederne, hvor vi er fælles om at udvikle et professionelt pasningstilbud for de helt små børn.
Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst (FOA). Grundlønnen udgør i 2021 ca. kr. 280.224 + pension (årligt). Du får som dagplejer et skattemæssigt fradrag på 60% af lønnen efter AM- og ATP bidrag til afholdelse af udgifter til børnenes mad og vedligeholdelse af hjemmet.
Den ugentlige arbejdstid er 48 timer.

Tiltrædelse forventes hurtigst muligt
Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børneattest og straffeattest uden anmærkninger af betydning for varetagelse af jobbet.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte dagplejeleder Lene Stokholm på tlf. 7253 4816 eller teamleder Marianne Hub på tlf. 7253 4896.
Du er også meget velkommen til at søge mere information om Dagplejen på vores hjemmeside (https://dagplejen.fmk.dk/forside/).

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du bedes sende ansøgning, CV samt relevante eksamenspapirer til os via linket på denne side eller via: https://www.jobifmk.dk/ledige-job/ledige-job/

Sidste frist for ansøgning: Tirsdag den 19. oktober kl. 08.00.
Vi forventer at indkalde ansøgere løbende til ansættelsessamtale.
 

Leder af den tværgående stabsfunktion IT og Digitalisering til Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobkategori: Ledelse
Ansøgningsfrist: 17-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
IT og Digitalisering er den fælles velfungerende IT-stab i Faaborg-Midtfyn Kommune, som understøtter samtlige fagområder og stabe i digital udvikling og sikker IT-drift.

Afdelingen består af 21 engagerede medarbejdere og to teamledere fordelt på tre teams: Digitalisering og Projektstyring, IT Service og Drift samt IT Sikkerhed.

Den nuværende leder af IT og Digitalisering går på pension ved udgangen af året – og derfor søger vi en ny leder pr. 1. januar 2022.

Afdelingen har gennem de seneste to år arbejdet fokuseret på:
 • At styrke samarbejdet med og understøttelsen af organisationen, fx ved dialogmøder
 • Prioritering og ressourceallokering på tværs af organisationen via en IT-styregruppe
 • Opbygning af IT-sikkerhedsteam og afvikling af teknisk gæld gennem projekt ’Stop Datatyven’
 • Overblik over IT-kontrakter på tværs af organisationen og tilhørende økonomi
Lederen af IT og Digitalisering skal sammen med medarbejderne og de to teamledere arbejde for at:
 • Videreudvikle digitaliseringsfokus i Faaborg-Midtfyn Kommune og styrke samarbejdet om digitalisering mellem fagområder, stabe samt IT og Digitalisering
 • Fortsat sikre sikker og effektiv drift, gennem at være tæt på drift og projektstyring
 • Sikre fortsat høj trivsel, resultatskabelse og stærkt samarbejde i afdelingen
 • Styrke styringen af IT-økonomien – ift. semi-monopoler, stigende udgifter, licensstyring og systembehov på tværs af den kommunale organisation
 • Udvikle IT-infrastrukturen, kortlægge strategiske udfordringer og fremlægge planer for at overkomme disse
 • Være aktiv sparringspartner for Direktion, Chefforum m.fl. for at understøtte hele den kommunale organisations effektivitet – fx gennem automatisering
 • Optimere den kommunale IT-drift, sikre rette ressourcer og kompetencer samt videreudvikle samspillet mellem de tre IT-teams for at understøtte organisationens behov
 • Afklare økonomisk råderum for kommende investeringsbehov og reinvesteringer
 • Sikre at IT-sikkerheden konsolideres
 • Betjene Økonomiudvalget, som er IT og Digitaliseringsfagudvalg
 • Påvirke organisation og omverden – og vise, hvad vi kan ift. digitalisering som fynsk landkommune
Vi søger en leder af IT og Digitalisering, der kan se sig selv i disse ord og de værdier, der ligger bag:
Løsningsfokuseret. Struktureret. Tillidsbaseret. Samarbejdsorienteret. Strategisk. Uhøjtidelig. Relationsskabende. Modig. Coachende. Handlekraftig. Resultatskabende.

Vi vil gerne ansætte en leder af IT og Digitalisering, der:
 • Har erfaring med digitalisering
 • Har en faglig indsigt i de grundlæggende discipliner, principper og aktiviteter i en IT- og digitaliseringsafdeling
 • Har en systemfaglig indsigt, der muliggør at være aktiv medspiller i strategi, digitalisering og udviklingsdialoger på tværs
 • Er en dygtig leder af ledere, der udvikler sin organisation gennem involverende og tillidsbaseret ledelse og rollemodeladfærd
 • Har gennemført vellykkede implementeringer af systemer og digital udvikling mht. indhold og proces
 • Har omsat strategi til adfærd med succes ift. kommunikation, forandringsledelse og resultatskabelse
 • Har erfaring fra og forståelse for en politisk styret organisation, gerne en kommune
 • Har en forretningsorienteret tilgang, kan forstå kommunens behov og skabe resultater herefter
 • Har stor erfaring med projektledelse og har gennemført komplekse projekter
 • Kan sætte retning for en fælles udvikling og oversætte fra strategi til praksis
 • Kan lytte til, udfordre og sparre med den øverste ledelse
Ansættelsesudvalg til rollen som leder af IT og Digitalisering
Lederen af den fælles IT-stab i Faaborg-Midtfyn Kommune har fra 2019 refereret til chefen for Arbejdsmarked, som derfor er rekrutterende chef. Ansættelsesudvalget består af:
 • Mette Gaarde-Fink (formand, chef for Arbejdsmarked)
 • Jesper Ulrik Rønnov (medarbejder i IT Service og Drift og IT Sikkerhed, arbejdsmiljørepræsentant)
 • Ida Christensen (medarbejder i Digitalisering og Projektstyring)
 • David Laustsen (afdelingsleder, medlem af Centerledelsen i Arbejdsmarked)
 • Nis Kasper Pedersen (økonomichef, medlem af Chefforum)
Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Medsend gerne dit uddannelsesbevis. Dette skal være os i hænde ved udgangen af uge 41, senest søndag d. 17. oktober 2021 kl. 23.59.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Stillingen som leder af IT og Digitalisering aflønnes som udgangspunkt i intervallet 810.000 kr.- 850.000 kr. årligt, inklusive pension.

Stillingsbetegnelse: Leder af IT og Digitalisering
Stillingskategori: Leder
Primære arbejdssted: IT og Digitalisering, Rådhusvænget 27, 5856 Ryslinge
Arbejdstid: Fuldtid

Fast stilling med forventet tiltrædelse d. 1. januar 2022.

Proces og datoer
Ansættelsesudvalget mødes uge 43 og udvælger kandidater til første samtalerunde.
Hvis du bliver udvalgt, hører du fra os d. 27. oktober 2021.
Vi gennemfører to samtalerunder – første samtalerunde afholdes 1.-2. november 2021 og anden samtalerunde afvikles d. 11. november 2021.
Ved anden samtalerunde præsenteres du for en case-opgave.
Mellem de to samtalerunder gennemfører HR i Faaborg-Midtfyn Kommune et testforløb.

Testforløbet omfatter:
• En DISC-personprofilanalyse
• En test af kognitive færdigheder
• En opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i DISC-personprofilanalysen og den kognitive test drøfter dine kompetencer i forhold til stillingen. Du får en mundtlig feedback fra lederen af HR, Løn og Forsikring Torsten Lyster d. 8. november 2021.

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk to-tre referencer, og det sker efter forudgående aftale med dig.

Vi forventer, at ansættelsesudvalget foretager indstilling om ansættelse i forlængelse af anden samtalerunde, og vi forventer tiltrædelse den 1. januar 2022.

Viden om organisationen
Du bliver en del af Arbejdsmarked, som er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Ydelse, Borgerservice, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering. Leder af IT og Digitalisering indgår i Centerledelsen for Arbejdsmarked.
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback for at udvikle os fagligt
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • ’Kulturblomsten’ er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden og borgerne. Læs den her
 • Vi arbejder med afsæt i ’Den værdiskabende adfærd i Arbejdsmarked’. En adfærd, der sikrer, at vi løser kerneopgaven bedst muligt i fællesskab. Find ’Den værdiskabende adfærd’ her
 • Vi forventer, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune
 • Vi er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid
 • Vi ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her. Yderligere information om Faaborg-Midtfyn Kommune finder du på www.fmk.dk. Her kan du finde information om kommunens politiske og administrative organisering, politikker mv.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til rollen eller organisationen, er du velkommen til at kontakte Chef for Arbejdsmarked Mette Gaarde-Fink, mobil: 72 53 72 01. Det er også muligt at sende en sms med ønske om at blive ringet op. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Flyt ind hos os
Vi er godt 51.800 indbyggere i kommunen og byder hvert år nye tilflyttere velkomne i fællesskabet. Overalt i kommunen gror et stort udbud af foreningsliv, stærke lokalsamfund med fællesspisninger, årlige kulturbegivenheder og levende iværksættermiljøer frem. Faaborg-Midtfyn Kommune er den geografisk største kommune på Fyn – og den smukkeste, hvis du spørger os. Kommunen strækker sig fra Det Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn til Odense-forstæderne i nord.
Overvejer du at flytte til Faaborg-Midtfyn Kommune og blive en del af vores mange fællesskaber, vil vi meget gerne hjælpe dig med dine spørgsmål og overvejelser. Tag en snak med vores bosætningskonsulent, Johanne Holten, på tlf. 72 53 10 65.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Faaborg-Midtfyn Kommune søger to dygtige koordinerende sagsbehandlere til barselsvikariater

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du én af de to nye kolleger, som vi leder efter.

Da to af vores gode dygtige kolleger går på barsel, søger vi to lige så dygtige og fantastiske barselsvikarer.

Stilling 1:
Koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb med opstart pr. 1. december 2021.

Stilling 2:
Koordinerende sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med opstart pr. 1. januar 2022.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Kan anvende loven og udmønte den inden for de gældende retlige rammer. Det indebærer at kunne identificere gældende retsgrundlag, indsamle og producere den rette dokumentation, fortolke, vurdere, træffe beslutninger og udarbejde afgørelser
 • Kan forstå arbejdsmarkedets indretning og sammenhæng, samt du har en forståelse for borgeren og de ressourcer og udfordringer, den enkelte har
 • Er i stand til at kunne afdække borgerens hele situation, og du kan koordinere indsatser på tværs af området, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er bevidst om metode og systematik i forhold til at samarbejde med den enkelte borger i dennes konkrete situation og kan følge op på progressionen i borgerens udvikling
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Har erfaring med at forberede og belyse sager til rehabiliteringsteamet
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort
Din hverdag hos os
Som koordinerende sagsbehandler har du, sammen med dine kolleger, ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til beskæftigelse og/eller i uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder.
Du indgår i forpligtigende gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Team Ressourceforløb & Fleksjob består af to grupper; en gruppe bestående af 9 koordinerende sagsbehandlere for ressourceforløb og en gruppe bestående af 8 sagsbehandlere for borgere i fleksjob. Teamet er ligeledes ansvarligt for rehabiliteringsteamet – og fem af de koordinerende sagsbehandlere fungerer også som mødeledere.

Team Aktivitetsparate består for nuværende af 12 medarbejdere. Teamet varetager forskellige funktioner, herunder sagsbehandling af seniorpensions- og revalideringsansøgninger og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere. Vi har også en boligsocial medarbejder ansat, som varetager opgaver bredt i jobcenteret samt en psykolog, der arbejder på tværs i myndighedsområdet.

Velkommen til Job & Udvikling
Job & Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling. Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Koordinerende sagsbehandler
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe, Arbejdsmarked
Arbejdstid: Fuld tid

Stilling 1: Barselsvikariat i Team Ressourceforløb & Fleksjob med tiltrædelse pr. 1. december 2021 af ca. 15 måneders varighed.

Stilling 2: Barselsvikariat i Team Aktivitetsparate med tiltrædelse pr. 1. januar 2022 af ca. 12 måneders varighed.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder for Team Ressourceforløb & Fleksjob, Sofie Raviv 72 53 46 16 eller teamleder for Team Aktivitetsparate, Lene Holm 72 53 72 78.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 17. oktober 2021 kl. 23.59. Medsend også gerne dit uddannelsesbevis.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. oktober 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.


 

Ledige stillinger som SSAér til Hjemmeplejegruppen Horne/Svannnge

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 16-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Ledige SSA stillinger til besættelse per 1. november 2021 til udekørende hjemmeplejegruppe i Horne – Svanninge.
Vi søger 1 dagvagt og 1 aftenvagt
Horne-Svanninge gruppen er en spændende gruppe i rivende udvikling. Vi søger fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som vil være en aktiv medspiller i kollegagruppen på ca. 50 medarbejdere. Gruppen består udover SSA også af SSH, elever og en mindre gruppe af ufaglærte fordelt på dag- og aftenvagter. Vi arbejder sammen og har fokus på faglig udvikling og trivsel. Vi er en gruppe med godt humør og som trives med højt tempo og daglige udfordringer, som vi hjælper hinanden med at løse. Vi spiser gerne kage ved enhver tænkelig lejlighed.
 
Vi sætter pris på ordentlighed, ærlighed og gensidig konstruktiv dialog. Vi bruger tid på at sparre med hinanden i vores gruppe og på vores assistentmøder med hjemmesygeplejen. Vi har et godt og spændende tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper for at kunne tilgodese de mangeartede opgaver hos vores borgere. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang for at hjælpe borgere til at kunne blive i eget hjem længst muligt og bidrage til oplevelsen af et værdigt liv.


I Hjemmeplejegruppe Horne-Svanninge arbejder vi med ”Blomstringsuniverset” – en tilgang, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde, baseret på Vibeke Drevsen Bachs blomstringsteori ud fra Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg. Denne tilgang danner grundlag for den måde vi arbejder på og knytter sig til rehabilitering og værdighed – med det enkelte menneske i centrum.
  
Vi forventer, at du er:
 • Uddannet social- og sundhedsassistent
 • Fleksibel og engageret og en som tager ansvar for de opgaver, der hver dag skal løses i samarbejde med borgere/pårørende, samarbejdspartnere og kollegaer
 • Bevidst om dit menneskesyn, hvor værdier som nærvær, respekt og værdighed er i højsæde
 • Omgængeligt med et positivt væsen
 • Interesseret i gensidig sparring og ser det som en nødvendig del af jobbet
 • Udviklingsorienteret og faglig opsøgende
 • Villig til at bidrage til udvikling af et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Et job med mulighed for at varetage funktioner som f.eks.  for medicinhåndtering, blomstringsvejleder, specialist i DigiRehab m.v.
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling, hvor vi arbejder rehabiliterende med 'borgeren i centrum'
 • Et miljø, hvor vi har fokus på ordentlighed samt vores og borgernes trivsel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi er rummelige og gode til at passe på hinanden
 • Et fast job med overvejende dagvagter
 • Sociale arrangementer uden for arbejdstiden

Stillingen er til besættelse 1.11.21. eller snarest derefter.
Stillingerne er på ca. 28- 32 timer i uge med arbejdsweekend hver 3 uge.


Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.
Straffeattest skal medtages ved evt. samtale.
 
Ansøgning via rekrutteringssystem.

Ansøgningsfrist d. 16. oktober 2021
 
Der afvikles løbende samtaler.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte hjemmeplejeleder Mette Bro Jansen tlf. 7253 1750