Single

Barselsvikar som fagspecialist/socialrådgiver

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Opvækst og Læring
Stillingstype: Fuldtid
Børne- og Familieafdelingen søger en barselsvikar til en fagspecialiststilling på myndighedsområdet.
Brænder du for myndighedsarbejdet, og har du styr på den nyeste lovgivning? Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre kvaliteten af vores ydelser? Er du positiv af sind og kreativ i din måde at finde løsninger på? Så er det måske lige dig vi søger.

Børne- og Familieafdelingen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en barselsvikar 37 timer pr. uge til en fagspecialiststilling med forventet tiltrædelse den 1.12.2021.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er alle, som arbejder med børn og unge samlet under ét tag. Vi er tværfagligt let tilgængelige for hinanden og sidder i hjemmeområder, alt efter hvilken målgruppe du arbejder med. Der er udarbejdet en børn- og ungepolitik, en vision, samt værdier og bærende principper for det gode samarbejde på tværs af faggrupperne.

I Børne- og Familieafdelingen har vi et stort fokus på tidlig indsats og arbejder tværfagligt og helhedsorienteret. Som fagspecialist i Børne- og Familieafdelingen vil du blive en del af et meget engageret og fagligt stærkt hold. Vi er optaget af at vores indsatser har effekt, og vi ser det som naturligt, at vi involverer børn, familier og netværket i løsningen af deres egne udfordringer.

Myndighedsområdet er organiseret i 4 grupper: Visitationen, Småbørn (0-10 år), Unge (11-23 år) og Handicap. Der er tilknyttet en fagspecialist i alle grupper.

Vi søger en fagspecialist der:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med solid erfaring og viden, og evt. videreuddannelse, inden for myndighedsområdet.
 • Kan arbejde tværfagligt, sammenhængende og helhedsorienteret med interne og eksterne samarbejdspartnere og har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde selvstændigt.
 • Kan håndtere flere ”bolde i luften” på en gang og stadig bevare overblikket.
 • Har stærke mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner med afsæt i den anerkendende tilgang.
Opgaverne vil f.eks. være:
 • Understøttelse af den faglige drift i tæt samarbejde med gruppeledelsen og socialrådgiverne.
 • Medvirke til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen metodisk, juridisk, økonomisk og socialfagligt.
 • Sparring med socialrådgiverne i alle dele af sagsbehandlingen.
 • Deltage i konfliktfyldte møder sammen med socialrådgiverne.
 • Udarbejde indstillinger til Børn og Unge-udvalget, gennemgang af nye sager og foretage genvurderinger og kulegravning i underretningssager.
 • Sikre overholdelse af tidsfrister ift. fremsendelse af akter til Ankestyrelsen og Retten.
 • Udarbejdelse af klagebesvarelser og mange flere spændende opgaver.
Vi kan tilbyde:
 • En ambitiøs afdeling, der løbende udvikler og forbedrer kvaliteten i vores indsatser.
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag.
 • Afvekslende arbejdsdage uden mulighed for at kede sig.
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.
Børne- og Familieafdelingen er for nuværende fysisk placeret i Broby – 20 minutter fra Odense, Faaborg og Assens. I Faaborg Midtfyn kommune er der pr. 1.1.2021 etableret ét fælles socialområde bestående af Børne- og Familieafdelingen samt myndighed på voksenområdet. Det samlede socialområde bliver fysisk samlet i Gislev i januar 2022.

Der vil ved ansættelsen blive indhentet straffe- og børneattest.
                     
Du er velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Anja Thorup Vinther, socialfaglig gruppeleder Mette Wulf eller Børne- og Familiechef Henrik Jacobsen på telefon 72533000 for yderligere oplysninger om stillingen.

Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort.

Der er ansøgningsfrist d. 21. oktober kl. 12:00
Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt torsdag d. 28. oktober