Single

SSA-elever til ny DigiTech linje

Jobkategori: Elev, SOSU
Ansøgningsfrist: 05-11-2021 23:59
Arbejdssted: De kommunale Plejehjem
Stillingstype: Fuldtid

Er du fremtidens digitale social- og sundhedsassistent?

 
Interesserer du dig for mennesker og teknologi, og vil du være med til at være rollemodel og first mover, når det kommer til at bruge teknologiske hjælpemidler i plejen af borgerne? Så er du måske en af de kommende elever på den nye DigiTech-linje for social- og sundhedsassistentelever.
 
De fynske kommuner har sammen med Social- og Sundhedsskolen Fyn oprettet en DigiTech-linje på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det første hold starter på grundforløb 2. til januar 2022, og du kan blive en del af det.
 
En fremtidssikret uddannelse
DigiTech-linjen er en social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der er særligt fokus på velfærdsteknologi, og den værdi teknologi kan skabe for borgerne. Som DigiTech-elev skal du lære det samme i teori og praksis som de øvrige social- og sundhedsassistentelever, men herudover kan du glæde dig til at lære en masse om teknologi og digitalisering på velfærdsområdet.
Når du er færdiguddannet, står du med gode kort på hånden ift. fremtidens arbejdsmarked og videreuddannelse. I undervisningen kan du forvente, at det digitale gennemsyrer den måde din undervisning og din læring bliver tilrettelagt på.
 
I skolen skal du bl.a. lære om og arbejde med:
 • Elektroniske spiserobotter
 • Gribehandsker
 • Velfærdsteknologisk etik
 • Datasikkerhed
 • Simulationsdukker
 • SIM-PAD stationer
 • Bygge din egen teknologi ved hjælp mock-up
I praktikken bliver du rollemodel ift. at tænke velfærdsteknologi ind i borgernes hverdag. Her møder du også din vejleder, som er videreuddannet indenfor DigiTech, og er klar til at støtte og vejlede dig til den bedst mulige uddannelse. I praksis får du også mulighed for at udforske teknologiens muligheder f.eks. gennem:
 • Digital Health
 • Kunstig intelligens i sundhedsvæsnet
 • Sensor- og hjemmemonitorering
 • Telemedicin
 • Velfærdsteknologiske hjælpemidler
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her.
 
Hvem er du?
Det vigtigste er, at du interesserer dig for mennesker og kan se dig selv gøre en forskel for den enkelte borger. Herudover forventer vi, at du finder teknologi, it og digitalisering spændende, og at du har lysten til at være med til at udbrede velfærdsteknologi indenfor SOSU-fagene – nu og i fremtiden.
 
Vi lægger også vægt på, at du:
 • er engageret – både i skolen og i praktikken
 • glæder dig til at lære en masse ny viden om både mennesker og teknologi
 • er klar på at indgå på en arbejdsplads i din praktik og samarbejde bredt med dine kolleger.
Adgangskrav
For at komme i betragtning til stillingen som DigiTech-elev, skal du vedhæfte et optagelsesbrev og en uddannelsesplan fra Social- og Sundhedsskolen Fyn til din ansøgning. Du får en uddannelsesplan og et optagelsesbrev ved at gå ind på optagelse.dk og søge om optagelse på grundforløb 2. Du indkaldes herefter til sen individuel samtale med en vejleder, hvorefter du får udarbejdet uddannelsesplan og optagelsesbrev. Har du spørgsmål til din ansøgning til grundforløb 2, kan du henvende dig på Social- og Sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk  eller ved at ringe på 63 10 27 00 - tast 1.
 
Løn og ansættelse
Du bliver ansat direkte fra grundforløbet og får derfor elevløn fremfor SU under hele uddannelsen. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.
 
Din arbejdstid er 37 timer om ugen. Du skal forvente skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole- og praktikforløb. Din ferie bliver fastlagt efter skole/praktikplanen.
 
Er du blevet nysgerrig?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Iben Brøndum på tlf. 7253 1143 eller mail ivoeb@fmk.dk
 
Har du generelle spørgsmål til uddannelsen, kan du også kontakte Pernille Rohde fra Social- og Sundhedsskolen Fyn på perh@sosufyn.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen på optagelse.dk er 20. oktober 2021, ansøgningsfristen i kommunerne er 5. november 2021. Opstart på grundforløb 2 er den 14. januar 2022.