Single

Faaborg-Midtfyn Kommune søger to dygtige koordinerende sagsbehandlere til barselsvikariater

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 17-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Vil du være med som koordinerende sagsbehandler – er du engageret, fleksibel og resultatorienteret, og er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder, så er du én af de to nye kolleger, som vi leder efter.

Da to af vores gode dygtige kolleger går på barsel, søger vi to lige så dygtige og fantastiske barselsvikarer.

Stilling 1:
Koordinerende sagsbehandler til ressourceforløb med opstart pr. 1. december 2021.

Stilling 2:
Koordinerende sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med opstart pr. 1. januar 2022.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og har kendskab til relevant lovgivning
 • Kan anvende loven og udmønte den inden for de gældende retlige rammer. Det indebærer at kunne identificere gældende retsgrundlag, indsamle og producere den rette dokumentation, fortolke, vurdere, træffe beslutninger og udarbejde afgørelser
 • Kan forstå arbejdsmarkedets indretning og sammenhæng, samt du har en forståelse for borgeren og de ressourcer og udfordringer, den enkelte har
 • Er i stand til at kunne afdække borgerens hele situation, og du kan koordinere indsatser på tværs af området, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er bevidst om metode og systematik i forhold til at samarbejde med den enkelte borger i dennes konkrete situation og kan følge op på progressionen i borgerens udvikling
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Har erfaring med at forberede og belyse sager til rehabiliteringsteamet
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at bidrage til det gode arbejdsmiljø
 • Har gyldigt kørekort
Din hverdag hos os
Som koordinerende sagsbehandler har du, sammen med dine kolleger, ansvaret for at iværksætte de rigtige beskæftigelsesrettede indsatser, der sikrer, at borgere med komplekse problemstillinger bringes tilbage til beskæftigelse og/eller i uddannelse. Du har som koordinerende sagsbehandler rollen som den gennemgående myndighedsperson, der har ansvaret for at varetage borgerens sag på tværs af sektorer, forvaltninger og lovgivningsområder.
Du indgår i forpligtigende gensidig faglig sparring med kollegaer internt i teamet og på tværs af andre teams samt deltager i udviklingsarbejde, der udspringer af kommunens Udviklingsstrategi og kommunens værdipolitiske prioriteringer med fokus på kerneopgaven.

Team Ressourceforløb & Fleksjob består af to grupper; en gruppe bestående af 9 koordinerende sagsbehandlere for ressourceforløb og en gruppe bestående af 8 sagsbehandlere for borgere i fleksjob. Teamet er ligeledes ansvarligt for rehabiliteringsteamet – og fem af de koordinerende sagsbehandlere fungerer også som mødeledere.

Team Aktivitetsparate består for nuværende af 12 medarbejdere. Teamet varetager forskellige funktioner, herunder sagsbehandling af seniorpensions- og revalideringsansøgninger og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere. Vi har også en boligsocial medarbejder ansat, som varetager opgaver bredt i jobcenteret samt en psykolog, der arbejder på tværs i myndighedsområdet.

Velkommen til Job & Udvikling
Job & Udvikling er jobcentrets myndighedsafdeling. Vi har fokus på at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og afklare den enkelte i forhold til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever jobcentret som en god samarbejdspartner. Møder foregår derfor gerne ”ud af huset” enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.
Vi er en dynamisk arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og med fokus på trivsel i hverdagen. Vi har fokus på resultatskabelse og arbejder blandt andet med udgangspunkt i kommunens Beskæftigelsesplan for at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere gennem høj faglighed, kvalitet og rettidighed. Derfor arbejder alle myndighedssagsbehandlere med et fælles redskabskatalog, som fx indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen.
Vi samarbejder både tværfagligt og tværorganisatorisk, så borgere, virksomheder og samarbejdspartnere oplever en koordineret opgaveløsning i mødet med Arbejdsmarked og Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi prioriterer teamwork og fælles opgavevaretagelse, både i eget team, på tværs i Arbejdsmarked og i andre fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Vi arbejder med at give, modtage og efterspørge feedback via metoden KDP for at udvikle os fagligt
 • Vi har en nærværende og involverende ledelse
 • Vi har fleksible arbejdspladser i flermandskontorer
 • Kulturblomsten” og ”Den værdiskabende adfærd” er vores fælles afsæt i Arbejdsmarked, der handler om, hvordan vi møder hinanden og borgerne i en fortsat foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • Et godt socialt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet
 • En moderne indrettet arbejdsplads centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Frugtordning og gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Stillingsbetegnelse: Koordinerende sagsbehandler
Arbejdssted: Lindevej 5, 5750 Ringe, Arbejdsmarked
Arbejdstid: Fuld tid

Stilling 1: Barselsvikariat i Team Ressourceforløb & Fleksjob med tiltrædelse pr. 1. december 2021 af ca. 15 måneders varighed.

Stilling 2: Barselsvikariat i Team Aktivitetsparate med tiltrædelse pr. 1. januar 2022 af ca. 12 måneders varighed.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder for Team Ressourceforløb & Fleksjob, Sofie Raviv 72 53 46 16 eller teamleder for Team Aktivitetsparate, Lene Holm 72 53 72 78.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest søndag d. 17. oktober 2021 kl. 23.59. Medsend også gerne dit uddannelsesbevis.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 27. oktober 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning - meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.