Single

Jobcenter Faaborg-Midtfyn søger sagsbehandlere til sygedagpengeområdet

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 19-10-2021 23:59
Arbejdssted: Arbejdsmarked
Stillingstype: Fuldtid
Er du interesseret i at være med helt fremme i det gode jobrettede møde med borgere og virksomheder - og i at gøre en positiv forskel for, at sygemeldte borgere fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet, og virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft? Så har vi et spændende job til dig.
 
Der er tale om 2 faste stillinger og 1 barselsvikariat i Team Sygedagpenge & Jobafklaring:

Stilling 1:
Én fast stilling i vores Tidlige Indsats, som varetager den første kontakt til sygemeldte og evt. arbejdsgivere. Tiltrædelse pr. 1. januar 2022.

Stilling 2 og 3:
Én fast stilling og ét barselsvikariat i vores sygedagpengegruppe, hvor den løbende sygedagpengeopfølgning varetages. Tiltrædelse pr. 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Alle 3 stillinger er på 37 timer ugentligt.

Om de ledige stillinger
Som sagsbehandler på sygedagpengeområdet er kerneopgaven en tidlig og forebyggende indsats med fokus på arbejdsfastholdelse. Vi er optaget af at give borgerne den bedst mulige indsats med hensyn til at støtte, udvikle og klarlægge den enkeltes vej tilbage til arbejdsmarkedet, og samtidig yde den bedst mulige service overfor virksomhederne, så de oplever Jobcenteret som en god samarbejds- og sparringspartner.

Vi holder første opfølgning på den sygemeldtes arbejdsplads, i det omfang det er muligt.

Vi har ansvar for at videreudvikle metoder og faglige tilgange, så opgaverne løses så effektivt som muligt med borgerne og virksomhederne i centrum.
 • Som sagsbehandler i Tidlig Indsats er dine primære opgaver at tage telefonisk kontakt til alle ny-sygemeldte og deres evt. arbejdsgiver samt anmode om relevant lægelig dokumentation. Du vil herudover skulle varetage sagsfordelingen til sygedagpengegruppen og forud herfor tage hånd om alt det praktiske med hensyn til planlægning af første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads eller i jobcenteret.
Der er overvejende tale om administrative arbejdsopgaver med særlig fokus på uarbejdsdygtighed, hvorfor du skal partshøre og træffe afgørelser herom. Du skal desuden være indstillet på at varetage forskellige ad hoc-opgaver, afhængig af teamets samlede ressourcer og mængden af opgaver, ligesom du løbende skal være med til at optimere og udvikle arbejdet i Tidlig Indsats.
 • Som sagsbehandler i sygedagpengegruppen skal du være med til at forebygge langtidssygemeldinger og dermed gøre sygeperioden så kort som muligt til gavn for både borgere og virksomheder, ligesom du skal understøtte, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet via en målrettet tidlig og tværfaglig indsats. Da vi holder første opfølgningssamtale på den sygemeldtes arbejdsplads, vil du skulle varetage en dobbeltfunktion som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.
Udover løbende borgersamtaler med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, med inddragelse af arbejdsgivere og øvrige samarbejdspartnere, skal du sikre en effektiv samtalestyring i dialog med borgerne med afsæt i, hvad der giver mening under hensyn til gældende lovkrav og procesmål. Herudover omfatter arbejdet iværksættelse af beskæftigelsesrettede tiltag med tydelige jobmål, sikring af afstemte forløb for borgere og virksomheder via tværfaglig koordinering samt løbende vurdering af arbejdsevnen i forhold til raskmelding, revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension m.m., herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del og deltagelse i møder i kommunens rehabiliteringsteam.

Vi lægger vægt på, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller administrationsbachelor
 • Har erfaring med myndighedsarbejde indenfor beskæftigelsesområdet og gerne med sygedagpengeområdet
 • Er stærk i dialogen med borgere og virksomheder, dygtig til at forventningsafstemme og til at sætte tydelige rammer
 • Er velformuleret, skriftligt og mundtligt, og kan være både motiverende og konfronterende i dialogen
 • Er systematisk og struktureret samt evner at skabe og fastholde overblik over komplekse forhold
 • Kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen med andre, og du er god til at sikre sammenhængende forløb for borgere og virksomheder
 • Er udviklingsorienteret og tør gå nye veje i opgaveløsningen
 • Griber svære udfordringer på en konstruktiv måde
 • Har datadisciplin og flair for at arbejde med it-systemer
 • Er positiv og ønsker at medvirke til at bevare en positiv stemning på arbejdspladsen
 • Er indstillet på at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med opgaveløsningen
 • Har gyldigt kørekort
Hvem er vi?
Arbejdsmarked er et selvstændigt fagområde i Faaborg-Midtfyn Kommunes organisation med cirka 270 medarbejdere. Chefen for Arbejdsmarked er øverste ansvarlig for det samlede område, der består af Jobcenter, Borgerservice, Ydelse, Administration, Kursuscenter Faaborg-Midtfyn samt IT og Digitalisering.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er en del af jobcenterets myndighedsafdeling Job & Udvikling. Vi har fokus på at klarlægge borgernes vej tilbage til arbejdsmarkedet, så den bliver så kort som mulig.
Møder foregår gerne ”ud af huset”, enten i andre kommunale bygninger, tættere på borgerne eller på virksomhederne.

Vi har fokus på resultatskabelse og på at sikre effekt- og procesmål samt værdiskabelse for borgere og virksomheder, blandt andet med afsæt i kommunens Beskæftigelsesplan. Alle myndighedssagsbehandlere arbejder derfor med et fælles redskabskatalog, som indeholder ABC jobstrategi, UGU- og Gamemaster-modellen, ligesom alle medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med et fælles feedbackredskab (KDP) for at understøtte, og gøre os bedre til at løse vores kerneopgaver.

Team Sygedagpenge & Jobafklaring er opdelt i 3 grupper, hvilket omfatter den første kontakt til de sygemeldte og deres evt. arbejdsgiver i Tidlig Indsats samt den løbende sagsbehandling for henholdsvis sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

Om os
 • Vi er en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling i fællesskab
 • Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen
 • Vi er en organisation præget af tillid og ansvar med mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
 • Vi ønsker et kollegialt fællesskab, hvor relationer opstår, viden deles, og hvor der skabes plads til nye ideer, samhørighed og kreativitet
 • Den værdiskabende adfærd” og ”Kulturblomsten” er vores fælles afsæt for, hvordan vi møder hinanden, borgerne og virksomhederne i en konstant foranderlig hverdag
Vi tilbyder
 • Et spændende og udviklende job i en politisk styret organisation  
 • Mulighed for personlig og faglig kompetenceudvikling  
 • Stor kontaktflade til andre fagområder  
 • Dygtige og engagerede kolleger  
 • En nærværende og involverende ledelse
 • Et godt miljø, hvor bl.a. stærk faglighed, samarbejde på tværs og et godt grin er i højsædet  
 • En moderne indrettet arbejdsplads med fleksible arbejdspladser i flermandskontorer, centralt beliggende i Ringe by med gåafstand til stationen
 • En arbejdsplads, der er smukt beliggende med udsigt over Ringe Sø
 • Kaffe- og frugtordning samt gode kantineforhold
Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.

Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation og vil afspejle stillingens funktioner samt dine kompetencer.
Vi tilbyder alle nyansatte en individuel tilpasset introduktion til arbejdspladsen og til arbejdsopgaverne med afsæt i dine kompetencer, herunder tæt kollegial og ledelsesmæssig sparring i den første tid i jobbet.

Før ansættelse vil der blive indhentet referencer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingerne eller om os, er du velkommen til at kontakte teamleder Pia Gerdes på telefon 7253 7233.

Ansøgning
Send din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Dette skal være os i hænde senest tirsdag den 19. oktober 2021, kl. 23.59. Medsend også gerne dit eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. oktober 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning – meget gerne med tilkendegivelse af, hvor og hvordan du ser dine kompetencer sat i spil mest optimalt.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.