Single

Sygeplejerske søges til fast stilling på Botilbud Toften

Jobkategori: Sygeplejerske
Ansøgningsfrist: 23-10-2021 23:59
Arbejdssted: Døgnpsykiatrien Faaborg-Midtfyn Kommune
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Er du sygeplejerske? Og brænder for at være med til at udvikle socialpsykiatrien så kig her?
 

Vi søger en sygeplejerske til en fast stilling på Botilbud Toften i Kværndrup.

Vi er et kommunalt botilbud for voksne med en sindslidelse, som for en kortere eller længere periode står i en svær livssituation, hvor psykiske problemer og sårbarhed kræver en særlig støtte og omsorg med fokus på rehabilitering.

Vores ambition er at tilrettelægge det bedst mulige forløb for den enkelte beboer med henblik på udvikling mod recovery. Vi arbejder ud fra viden om, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig og denne proces er individuel og skal styres af beboeren selv. Vores tilgang og samarbejdsform tager udgangspunkt i Åben dialog og principper heri.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og byder ind med hver deres faglighed. Høj faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab er vigtigt for os.
Vi ønsker at invitere dig ind i et hus, der på en og samme gang sikrer den daglige drift, med kendte rutiner og genkendelige strukturer, men også med mod på at udvikle nye og anderledes måder at løse kerneopgaven på. Vi sætter stor pris på en afslappet og humoristisk tone og løfter i fællesskab de praktiske opgaver, som det kræver at drifte et Botilbud.
Om jobbet:  Vi vil gerne at alle medarbejdere i tilbuddet arbejder med meningsskabende aktiviteter og tilbyder støtte til at den enkelte beboer kan mestre hverdagslivet.  Derudover er der varetagelse af mere specifikke opgaver med afsæt i egen monofaglighed.
Sygeplejerskernes opgaver omfatter bl.a.:
 • At medvirke til, at tilbuddet lever op til Servicelovens intentioner, FMK’ s målsætninger og værdigrundlag
 • At foretage sygeplejefaglige udredninger og opdatere sundhedsfaglige instrukser
 • At varetage de daglige praktiske funktioner i tilbuddet, der kan være alt fra medicindispensering, madlavning med beboer til følgeskab til aftale med læge, eller en tur i den lokale brugs.
 • At foretage intern audit i forhold til kvalitetssikring af sundhedsfaglige instrukser, lovgivning og arbejdsgange, samt overholde instrukser og arbejdsgange udpeget af ledelsen, fx medicininstruks, reglerne for magtanvendelse, etc.
 • At planlægge og koordinere opgaverne i samarbejde med kollegerne samt være medvirkende til, at beslutninger formidles og udføres i praksis.
 • At bidrage til et konstruktivt samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere.
 • At sikre, at fagspecifik viden og erfaring omsættes til fælles viden og arbejdsgrundlag i     kollegagruppen og bidrage til, at det interne tværfaglige samarbejde styrkes, bl.a. ved at give og modtage faglig feedback, som led i at udvikle et fagligt og personligt lærende miljø. Vi vil være et team!
 • At støtte op om nye ideer og tiltag, som kan udvikle tilbuddet og medvirke til et godt arbejdsmiljø
   
Om dig:
 • Du er uddannet sygeplejerske
   
 • Du har erfaring med eller interesse for at arbejde med recovery-orienterede, dialogiske og netværksorienterede tilgange som f.eks. Åben Dialog.
   
 • Du kan kombinere sygeplejefaglige udredninger, pleje, praktisk hjælp, omsorg og medicinpædagogik med respekt, tillid og håb om udvikling.
   
 • Du brænder for at udvikle og ajourfører din fagspecifikke viden og implementerer den i husets sundhedsfaglige og pædagogiske mål og metoder, og vil anvende din faglighed til at hjælpe beboerne med at skabe mening og sammenhænge mellem psykiske problemer og deres levede liv.
   
 • Du har evnen til at indgå i relationer og kan skabe positive relationer til beboerne, pårørende og samarbejdspartnere, fordi du er nærværende og troværdig i kontakten med andre.
   
 • Du arbejder med beboerne i centrum på en måde, så beboerne får størst mulig indflydelse og kontrol i eget liv.
   
Vi kan tilbyde dig:
 • Introduktionsperiode, der tilrettelægges efter dine behov og ønsker og vi vil bestræbe os på at give dig det bedst mulige afsæt til at varetage de mangeartede opgaver. Du vil deltage i ekstern supervision
 • At blive en del af en personalegruppe med høj social kapital, og du vil møde engagerede, fagligt ambitiøse kollegaer som har stort ansvar og stor indflydelse.
 • En beboergruppe med stor forskellighed, der har individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen.
 • En nærværende og involverende ledelseskultur med fokus på det gode arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.
 • Relevant undervisning og kompetenceudvikling.
I tilknytning til Botilbud Toften findes kommunens socialpsykiatriske akuttilbud, Akuttilbud Faaborg-Midtfyn. Akutfunktionen er en integreret funktion for alle Toftens medarbejdere. Akut-tilbuddet er døgnåbent og tilbyder både samtaler og overnatning.
Botilbud Toften er en del af Døgnpsykiatri og Rusmiddelcenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, som desuden består af Botilbud Korinth.  Du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn kommune på www.fmk.dk

Løn og ansættelse:
Stillingen er til besættelse fra den 1. december eller snarest muligt og på 32-35 timer.
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation, og vil afspejle stillingens funktioner og dine kompetencer. Der vil blive indhentet en udvidet straffeattest inden ansættelse.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Krull på tlf.72535705 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 22/10 2021
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43
Stillingsopslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.fmk.dk.