Single

Aflastningspædagog søges til Lunden - en del af Bo & Aktiv/Viften.

Jobkategori: Pædagog og -medhjælper
Ansøgningsfrist: 26-10-2021 12:00
Arbejdssted: Bo og Aktiv
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.

Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 75 borgere i alderen 3 – 65 år.

Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.

Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.

Til Lundens unge/voksenhus i Årslev søges 1 aflastningspædagog, stillingen er ledig pr. 1. december 2021 og timetallet er 20 timer ugentligt.

Arbejdstiden er skiftende og tilrettelagt med vagter hver 2 weekend.

Grundnormeringen er 1 personale til 3 borgere.

Borgerne, som vi i Lundens aflastning kalder gæster, er alle hjemmeboende børn,
unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.


Gæsterne har brug for udvidet støtte til at indgå i sociale relationer og de fleste skal have hjælp til den personlige pleje – mange af gæsterne er desuden afhængig af personlige hjælpemidler.

I unge/voksenhuset har vi fokus på at den enkelte gæst udvikler sig positivt og får nye færdigheder i samspillet med andre – gæstegrupperne er sammensat ud fra alder, interesser og funktionsniveau. Aktiviteterne er tilpasset og tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, og vi opfordre til aktiv indflydelse og medbestemmelse i eget liv.

Som ansat på Lunden vil du opleve en dynamisk hverdag, hvor borgergruppen skifter stort set hver dag og det er derfor en forventning, at du er både omstillingsparat, fleksibel og i stand til at bevare overblikket.

Vi dokumenterer dagligt i Nexus og den løbende opfølgning i f. t. mål og delmål forgår i samarbejde med kollegerne på personalemødet.

Alle ansatte har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk- og eller forværring af psykisk sygdom hos borgerne” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber)

Vi søger en kollega som personligt og fagligt kan/vil bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Birgit Søgren Nielsen på tlf. 72536875

Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. oktober 2021 kl.12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 44