Single

Barselsvikariat - Socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet Handicap og Psykiatri, voksne

Jobkategori: Socialrådgiver
Ansøgningsfrist: 21-10-2021 12:00
Arbejdssted: Center Sundhed og Omsorg
Stillingstype: Fuldtid
Faaborg-Midtfyn Kommune, Socialområdet, søger en socialfaglig medarbejder til myndighedsområdet, i perioden d. 1. december 2021 til d. 30. april 2022.

Socialområdet har fokus på det tværgående borgerrettede arbejde i fagområderne handicap og psykiatri, hjælpemidler og visitation til pleje mv. samt snitflader til arbejdsmarkedet. Fra januar 2021 har socialområdet fået ny socialchef, som i løbet af 2021 og 2022 samler området på tværs af børn og voksne. Vi kommer herved til at arbejde endnu tættere sammen med vores kolleger fra børneområdet til gavn for borgerne. Samtidig er organisationen i en forandringsproces, hvor vi i efteråret 2021
fastlægger, hvordan vi bedst organiserer os omkring den helhedsorienterede borgerrettede indsats.

Vi er organiseret i tværfaglige målgruppebaserede teams og er i fuld i gang med at implementere de arbejdsgange og det mindset, der skaber meningsfulde, effektive og sammenhængende borgerforløb. Vi arbejder med at udvikle os i rollen som koordinerende sagsbehandler med det formål, at borgeren oplever mest mulig sammenhæng i indsatsen og kontakten til kommunen.

Om stillingen
Målgruppen er voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, socialt udsatte samt voksne med psykiatriske diagnoser eller som er psykisk sårbare og/eller har et misbrug.
I stillingen kommer du primært til at arbejde med borgere i alderen 18 – 30 år indenfor psykiatri, social udsathed – og misbrugsområdet.

Vi står for sagsbehandling, rådgivning, visitation og bevillinger til voksne med betydelig funktionsnedsættelse og vi varetager alle administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen. Vores primære lovgivningsmæssige ramme er servicelovens voksenbestemmelser eks. § 82, § 85, § 100, §§ 103-104, §§ 107-108, §§ 109-110 mv.

Du vil blive tilknyttet et af de tværfaglige teams, som udover socialfaglige medarbejdere også består af eksempelvis sundhedsfaglige medarbejdere som f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker og/eller opsøgende medarbejdere efter servicelovens § 99 og CTI-medarbejdere.

Vi ser gerne, at du:
Har relevant socialfaglig uddannelse f.eks. socialrådgiver – eller socialformidler samt kommunal erfaring med sagsbehandling indenfor myndighedsområdet, meget gerne indenfor servicelovens voksenbestemmelser og VUM.
Som myndighedssagsbehandler hviler du i myndighedsrollen og trives med systematisk sagsbehandling, samt har gode mundtlige og skriftlige kompetencer.
Det er vigtigt at du har flair for det tværprofessionelle samarbejde samt gode evner i det relationelle arbejde.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job hvor medarbejderne forstår, at komplementere hinanden og i øvrigt har et samarbejde der gør arbejdspladsen til et rart sted at være.
Medarbejdergruppen består af 25 personer herunder; myndighedssagsbehandlere, udførende og administrative medarbejdere, samt fagkoordinator, afdelingsleder og myndighedsleder som alle glæder sig til at tage godt mod dig.

Vi arbejder ud fra Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier:
  • vi tager ansvaret på os
  • dialog er en forudsætning for at vi lykkes
  • det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
  • vi forenkler det komplicerede

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og er en fast stilling. Stillingen opstartes fra 1. december eller efter aftale. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Arbejdspladsen er beliggende i Gislev men der er mødeaktivitet i hele kommunen. Kørekort er derfor påkrævet.
Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om at være røgfri i arbejdstiden.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 21. oktober kl. 12. Ansøgninger skal fremsendes via rekrutteringssystemet og samtaler afholdes 26. oktober.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at skrive spørgsmål og kontaktinfo til
Afdelingsleder Laila Tønnesen på mail lmikk@fmk.dk. Du bliver herefter kontaktet hurtigst muligt.