Single

Social- og Sundhedsassistent til Bo og Aktiv/Viften, afdeling Søbo

Jobkategori: SOSU
Ansøgningsfrist: 25-10-2021 12:00
Arbejdssted: Viften
Stillingstype: Deltid over 21 timer
Social- og sundhedsassistent søges til Bo og Aktiv/Viften, afd. Søbo pr. 1. december 2021 eller hurtigst muligt.

Bo & Aktiv/Viften omfatter 11 botilbud, 3 interne dagtilbud samt 1 aflastningstilbud beliggende i Faaborg Midtfyn Kommune.
Bo- & dagtilbuddene benyttes af 130 borgerne i alderen 18 – 75 år. I Aflastningen er der tilknyttet ca. 100 borgere i alderen 3 – 65 år.
Organisationen udgør 235 fastansatte; pædagoger, sundhedsfagligt personale, studerende samt teknisk administrativt personale.
Ledergruppen består af en leder og 6 afdelingsledere.
Til Søbo søges 1 social- og sundhedsassistent.
Arbejdstiden er skiftende med hhv. dagvagter, aftenvagter samt weekendvagter hver 3. weekend. Stillingen er på 30 timer pr. uge.
Borgerne i Søbo er voksne med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau, som har brug for hjælp til at indgå i sociale relationer samt hjælp til personlig pleje og omsorg.
Relationen og nærvær i samværet er vigtige omdrejningspunkter i det daglige arbejde.
Indsatsen, som dagligt dokumenteres i Nexus, tilrettelægges og struktureres i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i den individuelle handleplan.
Alle medarbejdere har modtaget undervisning i ”Tidlig opsporing af begyndende fysisk og/eller forværring af psykisk sygdom” hos borgerne med nedsat funktionsniveau” med henblik på at sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats. Vi søger en kollega, der kan støtte op om dette og samtidig er aktiv som faglig sparringspartner.

Vi arbejder ud fra et borgerperspektiv, der lægger vægt på;
  • Sundhed
  • Trivsel
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed
  • Relationer (familie, pårørende, venskaber

Vi søger en social- og sundhedsassistent som personligt og fagligt kan bidrage til ovenstående.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til konstitueret Afdelingsleder Jens Hyldahl på tlf. 72 53 69 02 (hverdage mellem kl. 8.00-16.00).
Ansøgningsfristen er 25. oktober 2021 kl. 12
Samtalerne forventes afholdt torsdag den 28. oktober 2021.